Skogsnyheter

Skogsutredningen i PDF

5 inlägg 27602 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsutredningen i PDF

Fredrik Reuter  
#682998 Här nedan finns den så kallade Skogsutredningen 2019 i sin helhet i PDF. Det är totalt ca 1200 sidor som fördelade i tre delar. Du kan läsa mer om utredningen på Regeringens sajt här nedan. Hela utredningen heter "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen" och har fått beteckningen SOU 2020:73.

Skogsutredningens syfte var att skapa underlag för att Regeringen ska kunna ta beslut om just stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Se denna tråd som en informationstråd mer än en diskussionstråd, syftet är att det ska vara enkelt att hitta Skogsutrednings material. I tråden Skogsutredningen har läckt ut 💣💥 har vi diskuterat skogsutredningen ytterligare.

Regeringens sajt: https://www.regeringen.se/rattsliga-dok ... ou-202073/

Skogsutredningen, del 1: https://www.regeringen.se/4ade90/conten ... sou-202073

Skogsutredningen del 2: https://www.regeringen.se/4adeae/conten ... sou-202073

Skogsutredningen del 3 (2.2): https://www.regeringen.se/4adeca/conten ... sou-202073
   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

Fredrik Reuter  
#682999 Om länkarna ovan inte skulle fungera så bifogas PDF:erna här nedan för nedladdning.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

Badbollen  
#683135 Sådana här utredningar innehåller allt som oftast mycket intressant. Läsvärda kapitel kan t.ex. vara:

I del 2, på sidorna 528-534, behandlas klövviltförvaltningen.

I del 3, på sidorna 1187-1197, ger "skogsbruksföreträdarna" sin syn på utredningen.

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

Torbjörn Johnsen  
#683697 Det hölls ett webbsänt seminarie om skogsutredningen idag. Arrangör var SNS (sns.se) och utredaren Agneta Ögren gick snabbt igenom resultatet, understöd av utredningens sekrteterare Tommy Ek. En mycket kort sammanfattning:

Skogsutredningen säger att man måste se förslagen i en helhet och inte plocka ut vad man gillar eller ogillar. De omfattande och negativa reaktioner som kommit från såväl från naturvårds- som skogsnäringshåll bygger i vissa delar på omedvetna eller medvetna missförstånd, enligt Agneta Ögren.

-Utredningen föreslår inte att skyddsnivån ska läggas på 30% skogsmarksareal (som t ex Södra hävdat) utan utredningen pekar på att OM Skogssverige ska klara av de befintliga mål om bl a biologisk mångfald som Sveriges riksdag har satt inom "Levande skogar" (och som vi anger till EU att vi ska klara) är det den nivån som krävs. En nivå som enligt både utredningen och andra aktörer handlar om att skydda skog för 200 miljarder kr. Utredarna sa under seminariet att det är den nivån som gäller om man ska "klara alla arter överallt" men att det är rimligare att klara "alla arter någonstans" och att den här nivån inte är realistisk.

-Utredningen pekar på att de politiska målen för miljö och biologisk mångfald resp. produktion är oförenliga och att det krävs politiska beslut och förtydliganden om vilken nivå man vill ha. Man kan inte ha både ock som det ser ut idag.

-Utredningen har beräknat att det kommer att krävas en framtida avverkningsnivå om 128-155 miljoner m3sk fram mot 2050 om skogsindustrin ska kunna växa med 1-2% per år (vilket utredningen utgår från är ett troligt scenario i den framtida bioekonomin).

-Den föreslagna avsättningen av fjällnära skog handlar om 500 000 - 525 000 hektar och berör drygt 7000 privata skogsägare till en kostnad om ca 14 miljarder kronor för att betala för intrånget. I arealen ingår även statlig mark (Sveaskog) för drygt 5 miljarder och ytterligare bolagsmark för drygt 3 miljarder.

-Ersättning för naturvård/avsättningar föreslås bli helt skattefri men sänkas från nuvarande 125% av marknadsvärdet till 100% av marknadsvärde.

-Utredningen påpekar att juridiskt så gäller Miljöbalken redan för skogsägare (sedan lång tid tillbaka) men det har inte implementerats av Skogsstyrelsen. Något som i går fick Skogsstyrelsen att gå ut med en ändring om att de inte kan kräva samråd i samband med en avverkningsanmälan (Skogsstyrelsen rättar fel i föreskrift om anmälan vid samråd). Redan nu är det alltså ett krav att skogsägaren ska ha nödvändig kunskap om sina handlingars miljökonsekvenser samt troligen ska kunna beskriva dessa vid t ex en avverkningsanmälan.

-Utredningen konstaterar att Skogsstyrelsens registrering av Nyckelbiotoper har varit felaktig från början till slut. Det finns ingen laglig grund för en myndighet att registrera uppgifter utan ärendehandläggning. En ärendehandläggning ska i så fall leda till någon form av beslut och det ska även gå att överklaga. Kunskapen om naturvärden är dock viktig så någon form av hantering av "Naturmiljövärden" kommer fortsatt att behövas (enligt utredningen) och sedan blir det upp till certifering och marknad att besluta hur det ska hanteras.

-All avsättning av naturvård (utom den fjällnära storavsättningen) ska vara frivillig och den ska ersättas markägaren. Därmed inte sagt att alla som vill avsätta till naturvård kan få en formell avsättning. "Kvalité" bör prioriteras före volym och det kan vara så att myndighet (Skogsstyrelsen?) går ut och informerar om vad man vill prioritera inom olika landsdelar. Idag sker stora frivilliga avsättningar inom certifieringar och gröna planer. Utan ersättning. Det kommer säkert att fortgå på samma sätt men för den som vill göra mer långtgående avsättningar ska finnas möjlighet till formella avsättningar som ger ersättning förutsatt att man har naturvärden som anses värda att satsa på. Dock ska det fortsatt finnas möjlighet att beordra skydd för "mycket stora miljövärden"...

Efter genomgången så deltog några personer med kommentarer om utredningen:
Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, WWF
Marcus Svensson, Head of Public Affairs, Södra

Marcus Svensson ansåg att utredningens förslag var "det största socialiseringsprojektet i modern tid där 16% av skogsarealen ska förstatligas eller undantas för skogsbruk" (vilket alltså inte var utredningens förslag). Han ansåg också att det finns en risk för att Södras kunder blir oroliga när de ser att utbudet av biomassa kommer att minska i Sverige och att vi vacklar om äganderätten.

Lars Hultkrantz sa att den ensidiga inriktningen på tillväxt och avverkning blir lite skev och att man istället borde sikta mer på förrådet. Ökat förråd ger ökad tillväxt och även ökade avverkningsmöjligheter samtidigt som det bidrar till binda mer kol.

Peter Roberntz sa bl a att det är ensidigt att enbart titta skogsindustrins tillväxt i termer av förbrukad biomassa och att det hellre skulle gå att värdera i ett bredare bioekonomiskt perspektiv (t ex ekonomiska värden). Han citerade även IKEA från ett tidigare seminarie som sa att när de värderar produkter från svenskt skogsbruk så är miljö och hållbarhet det centrala.

Vill ni se hela genomgången så finns det här:

Användarvisningsbild

Re: Skogsutredningen i PDF

totte  
#684028 För att undvika en diskussion splittrad i två olika trådar så delade jag denna tråd och fogade in de diskuterande inläggen i den här tråden: Skogsutredningen diskussion , som utsprungligen hette "Skogsutredningen har läckt ut"

 Tråden låst  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).