Skogsnyheter

Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

51 inlägg 9310 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

hlb  
#622793
Fint jobb med Keslaskoporna. Man kan lätt hålla rätt profil även under vatten. Till sommaren blir man synad.
Fint jobb med Keslaskoporna. Man kan lätt hålla rätt profil även under vatten. Till sommaren blir man synad.
Underhåll är viktigt. När sjön är jättehög, som igår, kan man meta aborre i skogen. Igår var första soldagen på mycket länge och då blev jag klar med detta lilla projektet. Stammade visst med fingret när jag la in bilden.

Elmia
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622812
Niking skrev:
Fredrik! Står det möjligtvis något i utredningen om hur mycket koldioxid som en nyligen försumpad skogsbeväxt våtmark skulle kunna tänkas binda per år?

Trots allt har ju dagens torvjordar byggts upp under 1000-tals år.
/Niklas


Hej,

Det beror sig på men en våtmark generellt tror jag inte binder in några stora mängder "ny" koldioxid. Eftersom torven bildats under så många år så handlar det istället om att inte släppa ut det som redan finns bundet i våtmarken.

Om man dikar ur den så frigörs koldioxid, enligt utredningen så släpps drygt 20 ton koldioxid ut på en dränerad torvmark med bra bördighet. Per år. Och kanske är det här det sitter, du måste då kunna odla skog som binder minst lika mycket för att den ska bli klimatpositivt, säg att tillväxten då måste vara minst 22 m3sk/ha/år.

Det handlar alltså inte om att binda in ny koldioxid i detta fall utan att förhindra utsläpp av i torven redan inlagrad koldioxid.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#622816 Jo, men även den omgivande skogen på fastmark torde gynnas av en högre koldioxidhalt och växa bättre. Har utredningen beaktat detta scenario?

Torvnedbrytningen är ju temperaturberoende och således högst under sommarhalvåret, alltså under trädens växtsäsong.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

hlb  
#622818 Varför skall man tro på dessa siffror. Det är ju nästan alltid mupparna, som släpper ut dem och vi vet hur de vinklar i andra sammanhang. Vem synar? All dikning som gjordes i Sverige och Finland på 30-50 talet borde ju då förorsakat temperaturhöjning.

Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622819 Niking: Personligen så tror jag inte att en ökad koldioxidhalt i luften per automatik höjer tillväxten i ett bestånd. Det handlar om den klassiska tillväxttunnan och att den kortaste laggen bestämmer tillväxten, här är ofta koldioxid en av de längre laggarna. Kväve, vatten och ljus är troligtvis kortare "laggor" och något som måste tillföras extra för att träden ska kunna använda extra koldioxid.

Här kan du se bild på tillväxttunnan: Fredrik Reuter - Klimathotet visavi växtproduktionen

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622822
hlb skrev:Varför skall man tro på dessa siffror. Det är ju nästan alltid mupparna, som släpper ut dem och vi vet hur de vinklar i andra sammanhang. Vem synar? All dikning som gjordes i Sverige och Finland på 30-50 talet borde ju då förorsakat temperaturhöjning.


Hej,

Jag går inte in i en debatt mot dig här hlb men siffror på CO2 utsläppen från dikad torvmark är något som SLU tagit fram (bland andra) och tyvärr är det nog en realitet. En SLU-rapport visar att vår samlade dikade torvmark som idag är skogsmark brutto släpper ut upp till nästan 22 miljoner ton CO2 årligen. Detta är 33% av de redovisade utsläppen för Sverige 2013.

Ett hektar dikad torvmark motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som att köra ett varv runt jorden med en medelstor bil enligt SLU/TorvForsk: https://www.energimyndigheten.se/conten ... torv-2.pdf

På mitten av 1900-talet så var klimatet ingen stor fråga och det kan vara så att man knappt visste att en dikad torvmark släppte ut koldioxid. 2,1 miljoner hektar produktiv skogsmark ska vara utdikad torvmark enligt länken ovan och det kan vara så att det är ett arv från en annan tid och ett annat liv för att citera GW.

Utredningen (inte länken precis här ovan) tar i beaktning att det finns så stora arealer dikad torvmark men om jag tolkar det rätt så är förslaget i utredningen att man återväter den allra bördigaste marken då denna släpper ut mest, här gissar jag att mindre bördig urdikad torvmark kan kompensera utsläppen med tillväxten i träden som växer på den samma.

Utredningen skriver vidare att de inser att förslaget kommer innebära intäktsförluster för de skogsägare som eventuellt då drabbas och förslaget är att de ersätts skäligt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#622825
Fredrik Reuter skrev:Niking: Personligen så tror jag inte att en ökad koldioxidhalt i luften per automatik höjer tillväxten i ett bestånd. Det handlar om den klassiska tillväxttunnan och att den kortaste laggen bestämmer tillväxten, här är ofta koldioxid en av de längre laggarna. Kväve, vatten och ljus är troligtvis kortare "laggor" och något som måste tillföras extra för att träden ska kunna använda extra koldioxid.

Här kan du se bild på tillväxttunnan: Fredrik Reuter - Klimathotet visavi växtproduktionen


Alltså, för att växterna ska kunna fånga in koldioxid genom klyvöppningarna (stomata), behöver klyvöppningarna vara öppna. Å då förlorar också växterna stora mängder vatten genom avdunstning. Ca 95-98% av växternas vattenbehov går åt för denna avdunstning. Resterande 2-5% används för växtens interna behov.

Vid vattenbrist (läs torka) tvingas växterna stänga klyvöppningarna och då kan heller inte växterna fånga in någon koldioxid.

Om det då finns mer koldioxid i atmosfären, så blir det ju mindre vattenförluster per infångad koldioxidmolekyl, vilket bara är positivt för växten. Dessutom minskar ju fotorespirationen, där ca 15% av den infångade koldioxiden går förlorad till ingen nytta.

Edit: Dessutom är det ju vattenbrist under tillväxtsäsongen som ofta är den enskilt största tillväxtbegränsande faktorn i skogen. Signaturen Alias har ju berättat om ett försök, där man enbart genom bevattning kunde skrämma upp en G28 till G40.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tis 04 feb 2020, 12:31, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622827
Niking skrev:
Alltså, för att växterna ska kunna fånga in koldioxid genom klyvöppningarna (stomata), behöver klyvöppningarna vara öppna. Å då förlorar också växterna stora mängder vatten genom avdunstning. Ca 95-98% av växternas vattenbehov går åt för denna avdunstning. Resterande 2-5% används för växtens

Vid vattenbrist (läs torka) tvingas växterna stänga klyvöppningarna och då kan heller inte växterna fånga in någon koldioxid.

Om det då finns mer koldioxid i atmosfären, så blir det ju mindre vattenförluster per infångad koldioxidmolekyl, vilket bara är positivt för växten. Dessutom minskar ju fotorespirationen, där ca 15% av den infångade koldioxiden går förlorad till ingen nytta.Här brister mina kunskaper. Men du kanske är något på spåren så lägg fram tesen med mer faktabevis och grundläggande information så kanske det blir en stor snackis.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Pannben  
#622829 Jag upplever att allt för ofta missas helheten. När stöd till anläggning av våtmarker kom i mitten-slutet av -90-talet framhölls att kväve i vattnet inte skulle samlas och avgå till atmosfären som kvävgas och lustgas. Efter att lustgas började framhållas som en mycket kraftig växthusgas framhålls att våtmarker ska samla fosforrik sediment.


Jag har inte läst det aktuella materialet men i jordbruksverkets rapport 2014:24 "Utsläpp av växthusgaser från torvmark"(jag lyckas inte länka) presenteras avgång av koldioxid, metan och lustgas från dikade torvmarker som odlas eller är skogbevuxna samt från odikad torvmark. Jag har bara snabbt ögnat igenom diagrammen men ser att odikade torvmarker kan släppa ut avsevärda mängder metan.

Antingen så har jag läst fel och gjort en tankevurpa eller så är inte utsläppsnyttan något vidare med att dränka dikad torvmark.

Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622833 Hej,

Här är ett diagram från utredningen avseende nettovinster med återvätning. Om jag tolkar utredningen rätt så har de i detta skede inriktat sig på förslag om att återväta bördig skogsmark i södra Sverige och här har de identifierat att merparten av denna skog finns som åkerplanteringar, därför kan man läsa avsnittet "Jordbruksmark" i diagrammet nedan.

Som du ser så är metanutsläppen medräknade här, trots detta ger återvätning enligt utredningen en växthusgasminskning om 21 ton per hektar och år.

Mer info för den som vill: https://www2.jordbruksverket.se/downloa ... a14_24.pdf

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#622840 Aha, dessa 21 ton CO2/ha och år gällde alltså produktiv åkermark.

För dikade tallmossar i boreal zon gällde siffran1,3 ton CO2/ ha och år. Motsvarande siffra för ett lövkärr i boreal zon var alltså 2,7 ton CO2/ha och år. En viss skillnad mot åkerns 21 ton/ha och år.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tis 04 feb 2020, 14:19, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Fredrik Reuter  
#622845 Ja, som jag skrev ovan så inriktar sig utredningen på ett förslag där återvätning skulle göra mest nytta. Och i detta fall 100.000 hektar av totalt 2,1 miljoner hektar där SLU har identifierat ~20.000 hektar södra Sverige som till stor del består av dränerad torvmark som varit åkermark men som nu är bördig skogsmark.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#622848 Alltså i princip täppa igen diken på en massa björk och klibbalskärr? Mja, tveksamt!
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#622856 Det var tur att vi hade vår torvmarks träff härom året i länet, om några år är det kanske försent att kolla på högläggning och dikesrensning.

Avatar Fallback

Re: Utredning: Dikad skogsmark ska återvätas för klimatet

Norrtälje  
#622860
Niking skrev:Alltså i princip täppa igen diken på en massa björk och klibbalskärr? Mja, tveksamt!
/Niklas


Nej hur får du det till dessa marker??

Tack för intressant tabell Fredrik, tredje kolumnen tycker jag borde stå resultat av åtgärd eller liknande istället för effekt då jag blev lite konfunderad först men det kanske bara är jag.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).