Skogsnyheter

Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

66 inlägg 13458 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Fredrik Reuter  
#814958 Idag kom utredaren John Hasslers rapport om en ny klimatstrategi för Sverige. Det är en gedigen rapport som Regeringen nu kan använda för att forma framtidens klimatstrategi. Hassler ger 46 förslag i rapporten och ur ett skogsägarperspektiv är ett förslag på att snabbutreda införandet av ett system som ger markägare ersättning för den klimatnytta som skapas. Han föreslår en anpassning till EU:s regelverk men inser också att det inte bara är att dra igång ett sådant system.

Hassler föreslår att tiden fram till 2030 ses som en experimentperiod och att sedan ett system permanentas för detta. Systemet bör anpassas till EU:s regelverk och kan användas för att nå Sveriges uppsatta krav i LULUCF.

I rapporten resonerar också Hassler om att det är problematiskt om inte markägare får någon ersättning som egentligen motsvarar ETS-nivån. Kollagring har seglat upp och blivit en så pass viktig angelägenhet att den inte kan stå utan kostnad. Här refererar han även till KI:s rapport som också berört ämnet: https://iskogen.se/skogsbruk/ki-bonus-m ... -kolsanka/

Om markägarna kommer få betalt för kolsänka så kommer incitamenten för att avverka att avta, kanske även om långlivade produkter från skogen skulle bli "skattefria" i ett framtida system (ref. KI rapport ovan). Han tar även upp substitutionen som oftast används som ett argument för att fortsätta avverka ändå (för klimatet). Han tror dock inte på den:

Mindre avverkning skulle kunna öka användningen av fossila alternativ, den så kallade substitutionseffekten. Men eftersom utsläppen av koldioxid styrs av system med skarpa utsläppsgränser kommer den i så fall att leda till ökade priser på utsläppsrätter, inte ökade utsläpp.


Likt KI tar alltså Hassler upp det "systemfel" som finns idag i skogen med att bara timmer, massaved och bränsleved har ett "pris". Ska samhällsnyttan vara optimal så måste även kolsänkan prissättas enligt Hassler.

Rapporten framhåller att skogsbruket och markanvändningen spelar en central roll i Sveriges klimatstrategi. Genom att balansera ekonomiska intressen med miljömässiga och klimatmässiga mål kan Sverige säkerställa att skogarna fortsätter att fungera som en viktig kolsänka samtidigt som man uppnår sina klimatmål.

Vill du läsa hela rapporten som tar upp otroligt mycket mer så finns den att läsa här: https://www.regeringen.se/contentassets ... for-55.pdf
   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#814968 Många intressanta förslag i utredningen. Övergripande är att vi måste göra mycket mer än vad vi gör i dag för att komma ur klimatkrisen.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

r93  
#814969
Alvarsson skrev:Många intressanta förslag i utredningen. Övergripande är att vi måste göra mycket mer än vad vi gör i dag för att komma ur klimatkrisen.


Synd bara att majoriteten av världens länder inte håller med om att det går att ta sig ur den här eventuella krisen, för då tror jag det skulle ageras på annat sätt, nuvarande verkar mest leda till att saker ska beskattas hårdare.

Jämför när corona bröt ut, där ser du hur världens ledare agerar när det kommer ett hot dom tror på.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#814970 Läs utredningen så blir diskussionen mer givande.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

r93  
#814971
Alvarsson skrev:Läs utredningen så blir diskussionen mer givande.


Senare kanske, men intressant att staten ska delfinansiera kärnkraft, var det ett av dom intressanta förslagen?

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#814972 Det har jag skrivit gång på gång. Ingen ny kärnkraft utan omfattande subventioner. Utredningen bekräftar detta.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

aho  
#814994
Alvarsson skrev:Det har jag skrivit gång på gång. Ingen ny kärnkraft utan omfattande subventioner. Utredningen bekräftar detta.


De förslag Hassler lägger är:

35 Förslag. Skapa en bred och långsiktig överenskommelse om
kärnkraftens framtid. Överväg att skapa trovärdighet för en sådan
genom att delfinansiera eventuella nya investeringar.

36 Förslag. Ge möjlighet till Vattenfall att se till samhällsekonomiska
konsekvenser av sina beslut även om de inte är affärsmässiga. Sådana
överväganden bör alltid godkännas av ägaren, det vill säga staten

Förslag 35 handlar om att reducera den politiska risken och förslag 36 om att ge Vattenfall möjlighet att låta samhällsnytta få företräde framför affärsmässiga intressen.

Inte någonstans tar utredningen upp argument som att kärnkraften skulle vara per definition olönsam, för farlig, omodern och ej konkurrenskraftig. Däremot nämns att den kan bidra med stabilitet till elsystemet.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#815014 Jodå den slår fast att kärnkraft är olönsam. Även SVD håller med mig. Du får läsa vad som står inte vad dutror det står.
https://www.svd.se/a/dweWBX/sveriges-kl ... hn-hassler

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#815015
Alvarsson skrev:Jodå den slår fast att kärnkraft är olönsam. Även SVD håller med mig. Du får läsa vad som står inte vad du tror det står.
https://www.svd.se/a/dweWBX/sveriges-kl ... hn-hassler

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

aho  
#815018 Ta gärna fram citat ur rapporten där Hassler fastslår att kärnkraften är olönsam.
Det kommer att föra längre än att vara oförskämd, har du någon gång funderat över att du kan vara den som läst in något annat än det som står?

Har ingen uppfattning om SvDs artikel eftersom den är låst. Qlikbait rubriker är inget att förlita sig på.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#815020 Det är bara att läsa vad som står i rapporten. Nej källor som inte passar dina åsikter är alltid otillförlitliga

Användarvisningsbild

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

skogshare  
#815030 Jag menar att det krävs en precisering av hur skogen ska skötas för att den ska klassas som en optimal kolsänka. I första hand vad gäller produktionsmässigt optimala omloppstider och slutavverkningsvolymer per hektar liksom synen på hyggesfritt och trakthyggesbruk. Vilken hänsyn till olika skötselmetoders påverkan på det markbundna kolet kommer att krävas vid val av skogsbruksmetod?

Även skogsbrukets förmåga att varaktigt leverera maximal mängd attraktiv råvara för förädling till långlivade, kollagrande produkter - företrädesvis träbyggnation - måste givetvis vägas in liksom dessa produkters förmåga att ersätta andra betydligt mer energikrävande och miljöbelastande material

Är det tänkt att en eventuell betalning ska omfatta alla åldersklasser eller bara vissa?

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

aho  
#815036
Alvarsson skrev:Det är bara att läsa vad som står i rapporten. Nej källor som inte passar dina åsikter är alltid otillförlitliga


Det är det jag har gjort och det finns inte underlag i den för vare sig ditt påstående eller rubriksättaren på SvDs påstående.
Du är fortfarande välkommen att plocka fram de delar av rapporten som du stöder dig på.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

Alvarsson  
#815038 Nej källor som kommer med fakta är jobbiga. Men det är bara och läsa rapporten så ser man tydligt att att man föreslår subventioner till olönsam kärnkraft. Sedan att du inte gillar budskapet det är något helt annat.

Avatar Fallback

Re: Ny klimatstrategi föreslår betalt för skoglig kolsänka

aho  
#815039 Vad det gäller ekonomisk ersättning för den kolsänka som skogen utgör så är den viktigaste frågan vilka politiska partier som kan tänkas ställa sig bakom ett sådant förslag. Dels är det långt ifrån självklart hur man får till ett robust system som inte går att manipulera, dels kommer det vara ett enormt motstånd mot att överföra tiotals miljarder kronor från övriga delar av samhället till skogsägarna.
Den skog som står kvar skapar få jobb i skogsnäringen, vilket kommer att bli en annan källa till motstånd.

Tyvärr så tror jag att den beskattning som föreslås har stora förutsättningar att bli realitet, pengar ut statsbudgeten till "de rika skogsägarna" kommer att sitta långt inne.
Kan redan se rubrikerna i pressen framför mig: "Akelius kommer att tjäna hundratals miljoner på nytt förslag"

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).