SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

45 inlägg 15472 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#810480 Har ett hygge som jag köpte för ett par år sedan av grannen.
Där var gran fram tills Gudrun hade sin framfart, var själv med och körde ut allt virke med traktor och griplastar vagn.
1693521594_img_20230901_001810.jpg

Då nästan all grannens gran blåste ner ville han inte ha det mer, utan lät det självföryngras vilket resulterade i merparten björk. Även om planterad gran säkert skulle ge mer pengar är jag inte helt ledsen över hans beslut, då björkskog i mitt tycke är betydligt trevligare i ungdomsfasen. Och hitintills har det varit skaplig tillväxt på björken, vid laserscanningen 2019 var där ca 80m3sk.
1693521604_img_20230901_001429.jpg

När jag köpte det för några år sedan var det röjt en gång till uppskattningsvis 3500-4500 stammar/ha (för att få en uppfattning på dimensionen kolla kepsen).
1693521640_img_20230828_184802.jpg
1693521626_img_20230828_185130.jpg

Nu håller jag på att gallra i det, ner till kanske 1800-2200 stammar/ha, kanske något sent ingrepp men bättre sent än aldrig.
1693521653_img_20230506_181625.jpg

1693521619_img_20230828_190327.jpg

Men det är i alla fall roligare att ta hand om det som ved, än att bara röja ner det på marken.
1693521694_img_20230429_202446.jpg

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

r93  
#810482 Jag håller med om att gallra Björk manuellt är väldigt tillfredsställande, få saker är roligare och det bygger på bra med kubik när man slipper kvista som en galning!

Dessutom blir det vackert som en tavla.

Bilderna du visar påminner mycket om mina egna björkföryngringrar, precis som hemma så ser det ut att bli mycket krök?

Ljuger bilderna?
Eller är det mycket krök?

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

jl  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#810590 Tyvärr så ser du rätt, det är mycket krök.
Så ser den mesta björken ut här, så så mycket timmer blir det nog inte utan jag får sikta på att maximera volymen i stället.

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Hodal  
#810648
r93 skrev:
Sjögården skrev:Har jag haft råd att avverka det tidigare generationer skapat skall jag naturligtvis också lämna en fullvärdig skog efter mig.
Men jag lever ju i långsiktigheten och inte i nästa kvartalsboksluts belöning av finansmarknaden.


Det här bör man läsa minst en gång till!

Skogsbruk är långsiktigt!

Jag vet att jag svär i kyrkan, men Torbjörn har ändå rätt i sitt resonemang: återväxten kan kosta så mycket att den inte är lönsam. För vems skull gör man det då? Barn och barnbarn? Om du investerat pengarna i något annat med högre avkastning än återväxt, hade de haft mer pengar än vad dina bestånd gav, och då hade de kunnat köpa mer skog, om skogsbruk intresserar dem. För industrin är det dock alltid bra om skogsägarna ägnar sig åt dyr skötsel som ger mycket virke.

Vi skogsägare blir itutade att alla kostnader i skogen är investeringar som ger god avkastning, men så är det inte. Om återväxtåtgärder vore så lönsamma som det sägs, skulle det inte behövas någon lag för att tvinga fram dem. Och vägar? Är alla vägar lönsamma, om man tar hänsyn till att det krävs rätt mycket underhåll för att de ska vara användbara? Knappast. Men för virkesköparna är det praktiskt, och de håller sig på god fot med entreprenörerna om det är korta avstånd till väg. Kostnaden för detta hamnar hos skogsägaren, som får höra att ”vägar lönar sig alltid” utan att någon nuvärdeskalkyl presenteras.

Jag tycker att vi som skogsägare ska räkna på nuvärden av det vi gör, så att vi ser vad som är lönsamt och inte. Sedan får vi välja själva om vi försöker maximera nuvärdet även om det innebär att skogen har suboptimal virkesproduktion, eller om vi är beredda att faktiskt betala för perfekta bestånd. Att välja högt nuvärde med mindre virke handlar inte om kortsiktighet, utan är ett val av långsiktig maximal lönsamhet i skogsägandet.

Man ska komma ihåg att nuvärdet är baserat på virkespriserna. Låga priser motiverar förstås inte lika stora kostnader som höga priser. Med höga virkespriser kan däremot ett perfekt bestånd få högre nuvärde än det suboptimala, och då är det ett självklart val att optimera produktionen. Det innebär att optimisten som tror på höga priser i framtiden väljer de dyra alternativen, medan pessimisten väljer de billiga. Ingen vet särskilt mycket om hur framtiden kommer att se ut, men låt oss göra informerade val.

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Hodal  
#810649 Om jag återgår till det aktuella beståndet, finns det kanske möjlighet att i slutet av omloppstiden ta vara på granunderväxt, som då blir ytterligare ett gratisbestånd. Då har man verkligen nuvärdena med sig. Om det stämmer att en björkgeneration minskar rötan i granen som kommer efter, har man ytterligare en faktor som talar för denna modell.

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Sjögården  
#810657 Har alltid drivit linjen att vi skogsägare borde vara så långsiktiga så att en skogsvårdslag om återbeskogning inte egentligen behövs.
Har med tiden förstått att så inte är fallet . En seriös återbeskogning med för marken lämpligt trädslag är inte given för alla skogsägare idag.
Många är ambitiösa och skapar jättefina föryngringar, ibland till väldigt höga kostnader.
Men alltfler bryr sig inte om vad det är för skogar vi skapar till nästa generation av skogsägare.
Dålig gran på typisk tallmark, självsådd björk som tar över fina tallföryngringar då de aldrig röjs,diken som aldrig rensas efter avverkning, plantor som utan engagemang knappt sitter fast i backen, bestånd som inte röjs förrän dagen innan gallringsskördaren kommer.
Exemplen är många på vad som kommit ur spåren av att skogsägarna prioriterat snabba pengar idag i stället för lönsam skog på lång sikt.
Tycker för egen del att det är naturligt att sätta ekonomiska krav på åtgärderna vi gör i skogen.
Men tyvärr behövs skogsvårdslagen för att skapa långsiktigheten i skogsbruket.
Det insåg man redan 1907 och det gäller fortfarande…😉

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Tralsmo  
#810698 Själv har ja uppfattningen att nuvärdes kalkyler duger att göra jämförelser med i nuläget , inte nåt annat.

Som kalkyler långt in i framtiden är dom helt värdelösa.
Ofta ( tyvär) behöver skogsägare en ekonomisk lösning nu.

Det som är hyfsat säkra kort in i framtiden är gran å tall.
Naturligtvis på rätt ståndort ( som de har varit si å så me).
Björk i fuktigare partier.

Hur lövet som helhet kommer å utvecklas är ja rätt pessimistisk till.
Mycke arbete å liten utdelning.
Men vissa gillar ju mycke arbete för lite pengar.

Nää ja sitter inte med nåt facit.
De ä bara va ja tror.

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Torbjörn Johnsen  
#810702 En förutsättning för att skogsägare ska kunna investera i dyr skogsvård är att skogsbruket i sig är lönsamt. Enligt Skogforsks Skogsindex så har lönsamheten gått kräftgång under lång tid.

Virkespriset hänger inte med, skogsbruksindex sjunker

Och även om rundvirkespriserna under senaste dryga året har ökat så äter också kostnadsinflationen i andra änden. Med sjunkande lönsamhet så kan det ju te sig naturligt i skogsägandet att minimera föryngringskostnaderna där det går.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Sjögården  
#810704 Merparten av skogsägarna har bra likviditet och har alla möjligheter i världen att sköta sin skogsvård även i dessa tider.
En välskött ungskog med rätt trädslag efter ståndort ger garanterat hanterbara avverkningskostnader i nästa åtgärd.
Har man inte satt av pengar från tidigare slutavverkningar till att se till att ungskogen blir skött kommer aldrig lönsamheten bli bra igen.
Där ger jag mig inte..😉

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

jannee  
#810708 Dock är det undantagen som skämmer ut hela yrkeskåren.
Många som ärvt gårdar, flera delägare, som dessutom inte riktigt kan komma överens.
Lejer in tjänst för avverkning, sedan är det inte sällan stopp.
Ibland blir det inte ens planterat, självföryngring, då på goda marker gör att de även då kommer undan.
Vem ska röja ?
Ingen vill ställa upp utan ersättning, av den orsaken blir allt liggande för fäfot.
Har själv några fastigheter inom min kommun som sköts exakt på det viset.
När ägaren/ägarna till en fastighet inte bor inom skäligt pendlingsavstånd och ej heller är skogsintresserade kan man förstå orsaken.
Fastigheten kostar inget och ägaren är ej heller i behov av några extrapengar (försäljning) eller ej heller göra sig av med fädernet.

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#810765 Det är det som är privatskogsbrukets mångfald. 😀 😀 😀

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Svendufva  
#810832 Efter några års skogsstudier så är en av de främsta aha-upplevelserna att skogsbruk baserad på intuition eller s.k. "sunt bonnförnuft" leder oss fel. Tillvaron är helt enkelt för komplex och tidshorisonten för lång inom skogsbruket.

Oavsett vad man tycker om forskning och datormodeller så är kalkyler med system som Heureka vägen att gå framåt. Så även om likviditets- eller nuvärdeberäkningar har sina brister så är det vad som krävs för att kunna göra någotsånär objektiva beräkningar.

Avatar Fallback

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Tralsmo  
#810866 Ja håller inte med svendufva.

Nuvärdeskalkyl funkar bara att jämföra i nuläget mellan olika bestånd. Som redan finns .
Heureka är ju ochså ett avancerat verktyg att se vad som kommer att hända utifrån nuvarande läge me olika tänkta bestånd.

Absolut är sunt förnuft det bästa verktyget enligt min mening.
Kruxet är bara att definiera sunt förnuft.
Sannolikt definieras de av dom som har långvarig erfarenhet av skogsbruk samt hur industri och marknad fungerar.

Finns rätt många här på forumet som har sunt förnuft.
Ibland håller ja me dom, ibland inte.

Följdaktligen: mitt sunda förnuft är inte konsekvent

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Sjögården  
#810884 Efter några års studier inom de gröna näringarna och 40 års yrkeserfarenhet får jag nog hålla med Tralsmo.
Sällan har de ekonomiska kalkylerna dugt till annat än att verifiera det man redan bestämt sig för och trott på.
Att räkna på ett maskininköp eller kortsiktiga investeringar har nog varit bra och nödvändigt.
Men ägandet och brukandet av skog är så långsiktigt att det är knepigt att komma till någon vettig slutsats utifrån normala kalkyler.
Hade nog aldrig blivit skogsägare om jag försökt räkna mig till ett vettigt resultat.
Ändå har det gått riktigt bra.
Och det gäller de åtgärder jag vidtagit i skogen, både vad gäller skogsvård, vägbyggnad eller avverkningar.
Inte mycket jag ångrar med facit i hand.Möjligtvis att jag inte köpt på mig mer skog.
Men har väl fastnat i att jag inte vill ha mer än jag hinner sköta…😉

Användarvisningsbild

Re: Sofflocksmodellen - video från en självsådd björkskog

Knagge  
#810891 Vilken kalkyl skall man använda för att bedöma allt som kan hända under en omloppstid.
Jord i fickorna och gröna fingrar + sunt förnuft när det gäller affärer kommer man långt med både när det gäller skogsbruk och annat. 👍

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).