Skogsnyheter

Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

11 inlägg 4099 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Torbjörn Johnsen  
#751403 Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi är som vanligt en mycket intressant läsning. Årets första kom ut idag och det har två temaartiklar: en aktuell om kriget i Ukraina, Rysslands invasions påverkar skogssektorn och en temaartikel som handlar om Kraftigt ökad behov av träråvara. Jag kan gissa att den senare förbereddes innan Ryssland startade invasionen. Den bör ändå vara skapligt aktuell och i vissa fall är den även kompletterad med kommentarer om den senaste tidens utveckling.

I det korta perspektivet kommer kriget i Ukraina med tillhörande sanktioner mot Ryssland minska utbudet av både massavedsråvara och trävaror mot västvärlden och främst Europa. En redan glödhet skogskonjunktur kan eventuellt stärkas ytterligare. Här finns dock en brasklapp om huruvida ett eskalerande krig i Ukraina kommer att leda till en global lågkonjunktur där ekonomisk aktivitet, konsumtion och efterfrågan kommer att dras ner eller inte? Tar man börsernas utveckling som input i den analysen så ser det just nu ganska dystert ut men det finns många andra sätt att analysera situationen också. Vilket vi säkert återkommer till men nu åter till Danske Banks nyhetsbrev.

Det behövs 200 miljoner m3 sågtimmer mer inom 10 år
Danske Bank gör samma analys som vi gör: träanvändningen kommer att öka starkt i byggnation drivet av låg CO2-belastning. Stål- och cementindustrins kostander för CO2-utsläpp ökar kraftigt samtidigt som EU aktivt vill driva på för hållbart byggande, gärna i trä. Med hjälp av analyser från WRI (Wood Resources International) konstaterar banken att:

Vår bedömning är att timmerbristens konsekvenser blir följande:

1. Ökade priser på timmer i hela Norden.

2. Högre andel klentimmer i toppdiametrar ned till 8 cm

3. Ökad andel av sågflisen används till solida produkter (skivmaterial & EWP, Skogsforums kommentar).
(Båda ovanstående trender kommer även att driva upp massavedspriserna.)

4. Ökad materialutveckling i sågverkssektorn med limning och vedsnåla produkter

5. Ökat sågutbyte på normaltimmer i sågarna genom teknikutveckling

6. Renässans för lövsågverk


När det gäller massasidan ser banken även där goda framtidsutsikter där bl a ett minskat utbud av returfiber leder till en stark marknad för avsalumassa och fortsatta investeringar i främst Finland leder till lokalt stora massavedsbehov. Banken snuddar även vid alternativa användningsområden för massaveden som t ex minskas toppdiameter för timmer och mer solida träprodukter av sågverksflis (läs skivmaterial).

Vart ska timret tas?
Banken redovisar var denna ökade timmerfångst ska kunna ske och hittar i princip bara två områden i Världen som kan bidra i någon större omfattning. Det är USAs sydstater och Ryssland. Redan innan Ukrainakriget hade WRI svårt att se hur Ryssland skulle kunna bidra med ökat utbud p g a politisk instabilitet, korruption och dålig infrastruktur. Det lär inte ha blivit bättre efter den 24 februari...

I Norden är det främst Norge och Finland som kan öka sin avverkning.

Lysande tider i antågande för svenska skogsägare
Beroende på Ukrainakrigets konsekvenser givetvis men det är svårt att inte se Danske Banks analys som väldigt positiv för svenska skogsägare. Enkelt sammanfattat beskriver Danske Bank den närmaste framtiden så här:

-Höga trävarupriser
-Höga priser på avsalumassa
-Brist på timmer
-Brist på massaved
-Förväntningar om höjda priser på både timmer och massaved

Så långt ett mycket intressant, initierat och begripligt nyhetsbrev

Ut och hugg nu... men alltså seriöst!!
Det som dock övergår mitt förstånd är hur denna utmärkta analys som presenteras kan leda till de rekommendationer som Danske Bank sedan framför under rubriken "Råd till skogsägarna"?

Trots att banken tydligt indikerar förväntade prishöjningar på både timmer och massaved är rådet i de flesta fall att skogsägaren inte ska vänta med att hugga!. Trots att vi har Europas lägsta timmerpriser, vilket även konstateras i nyhetsbrevets inledning med diagram på sidan 6 (figur 8 ), så råder man skogsägarna att inte vänta med att avverka. Detta trots att man tidigare i nyhetsbrevet varit väldigt tydlig om att vi kan förvänta oss högre priser på både timmer och massaved.

Med den lägesförändring som nu skett i Europa tycker vi att skogsägare som planerat att avverka absolut kan utnyttja det goda läge som redan nu råder och inte invänta eventuella prishöjningar.


Det måste ju vara ett råd som är direkt kontraproduktivt för svenska skogsägare och som riskerar att bibehålla situationen som Europas lågprisland för prima timmer. Så länge timret och massaveden snällt flödar in till industrin så behöver nämligen inga prishöjningar göras och det här borde ju inte minst en banks analytiker vara medveten om. Tillgång och efterfrågan...

Bankens råd om att hugga gäller i princip hela landet. Trots att man konstaterar att prisskillnaden för timmer mellan norra och södra Sverige aldrig varit större så begränsar man ändå rådet till de norrländska skogsägarna att "..undvika grövre gallringar."

Till skogsägare i det svenska lågprisdiket i Mellansverige är rådet i den annalkande timmerbristens tidevarv att "Rimliga timmerpriser ger vettigt läge att slutavverka" .

Rådet till skogsägarna i söder är, föga förvånande också att ge sig ut och hugga. Helst nu!

Vi ser ingen anledning att spekulera i ännu högre priser för den som planerat att avverka.


Analyser och genomgång av konjunktur och marknad är som sagt mycket intressant men råden till skogsägarna skulle kunna se annorlunda ut. Vårt förslag till Danske Bank är att i nästa nyhetsbrev gå ut med följande råd till skogsägarna:

-Sälj inte en grantimmerstock under 1000 kr/m3fub någonstans i landet.
-Sälj inte en kubik björkmassaved under 600 kr/m3fub
-Sälj inte en kubik barrmassaved under 500 kr/m3fub

Något som banken däremot har tagit upp som ett viktigt råd i flera landsändar är att inte gallra i grövre bestånd och att hellre skippa sistagallringen och vänta till slutavverkning. Där håller vi med Danske Bank!

Här kan ni läsa det senaste numret av Skog & Ekonomi, nr 1. 2022
Danske Banks senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi n2 1, 2022.
   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Älgfoderodlare  
#751407 Det verkar ju helt klart som att denna Bank är mer industri än råvaruproducent vänlig. För precis som du säger, så vore det väl banne mig tid att de svenska skogsägarna borde börja förstå detta läge o utnyttja det för en ökad prissättning på råvaran. För avvaktar man nu en tid med att slutavverka eller sista gallra, o inväntar denna förutspådda brist av råvara. Det är ju då vi skapar ett klart förbättrat handlingsläge för att få upp priserna. Ta ett "sofflocksår" o se er skog växa till ytterligare, borde vara rådet nu.

Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Torbjörn Johnsen  
#751413
Älgfoderodlare skrev: Ta ett "sofflocksår" o se er skog växa till ytterligare, borde vara rådet nu.


Det behövs nog inte mer än ett halvår av kontraktsstopp för att få saker och ting i rullning😎

   TS
Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Älgfoderodlare  
#751416
Torbjörn Johnsen skrev:
Älgfoderodlare skrev: Ta ett "sofflocksår" o se er skog växa till ytterligare, borde vara rådet nu.


Det behövs nog inte mer än ett halvår av kontraktsstopp för att få saker och ting i rullning😎


När vi då har denna osäkerhet vad gäller arthabitatet med övriga direktiv o de ev. förlängningar o stopp för många avverkningar som då kan ske. Så är ju ett år något som kan ge ytterligare fart på priserna. Vi ska väl nu om nånsin se till vårt eget först. Det här ÄR den möjligheten ! De som just nu INTE BEHÖVER avverka, ska ju hålla igen. Då blir nog de flesta vinnare i längden. O gallra mindre, håll på den skog ni har till slutavverkningen istället. Mer volym till bättre betalt !

Avatar Fallback

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Alvarsson  
#751429 Från mina skogar skall det inte komma en pinne till industrin med nuvarande priser.

Avatar Fallback

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

axwell  
#751430
Alvarsson skrev:Från mina skogar skall det inte komma en pinne till industrin med nuvarande priser.


Inte alltid som vi har samma åsikt: Här håller jag med dig till fullo. 👍

Sågar upp det bästa av timret , resten blir ved för framtiden.

Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Fredrik Reuter  
#751432 Håller givetvis med er ovan.
Men konstigt att det inte biter i stort?
Troligtvis hade vi rekordavverkning i volym under 2021 (borträknat extremår med ex. storm). Samtidigt hade vi Europas lägsta virkespriser. Mycket talar för skogsägarna men ändock fortsätter skogsägare att mer eller mindre "ge bort" sitt virke.

Några saker att ha i beaktning idag:

- Hade inte virkesmarknaden i Sverige varit så dysfunktionell så hade kanske hälften av vinsterna hos skogsindustrierna under fjolåret (40 miljarder kronor / 2 = 20 miljarder) kunnat gått till skogsägarna. Det hade i så fall gett ett generellt "påslag" på 500 kr/m3fub (20 mdr / 40 milj. m3fub). Hur positivt hade inte detta kunnat påverka primärt landsbygden?

- (Tyvärr) kommer troligtvis kriget i Ukraina skapa råvarubrist. Det tillsammans med fortsatt stigande priser i USA (trävaror) gör att marknaden för virke ser bra ut. Inte bara på barr utan även löv.

Se chansen! Håll ut! Avverkningsvägra i alla fall 3 månader från och med nu!

Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Älgfoderodlare  
#751437
Fredrik Reuter skrev:Håller givetvis med er ovan.
Men konstigt att det inte biter i stort?
Troligtvis hade vi rekordavverkning i volym under 2021 (borträknat extremår med ex. storm). Samtidigt hade vi Europas lägsta virkespriser. Mycket talar för skogsägarna men ändock fortsätter skogsägare att mer eller mindre "ge bort" sitt virke.

Några saker att ha i beaktning idag:

- Hade inte virkesmarknaden i Sverige varit så dysfunktionell så hade kanske hälften av vinsterna hos skogsindustrierna under fjolåret (40 miljarder kronor / 2 = 20 miljarder) kunnat gått till skogsägarna. Det hade i så fall gett ett generellt "påslag" på 500 kr/m3fub (20 mdr / 40 milj. m3fub). Hur positivt hade inte detta kunnat påverka primärt landsbygden?

- (Tyvärr) kommer troligtvis kriget i Ukraina skapa råvarubrist. Det tillsammans med fortsatt stigande priser i USA (trävaror) gör att marknaden för virke ser bra ut. Inte bara på barr utan även löv.

Se chansen! Håll ut! Avverkningsvägra i alla fall 3 månader från och med nu!


Att ständigt enbart låggallra o hålla ett högt stamantal o hög volym / areal, är nog ett vinnande koncept ! Att jag sen kan vänta ut den "optimala" prisnivån gör inte saken sämre ! Men Taxonomin lockar ju också under den "överhållna" tiden. Ser man krast på det, så kan / borde man ha ett "Win - Win" ! som skogsägare idag, utifrån hur marknaden o världsläget ser ut.
- Den som spar han har, sitt bästa prisläge kvar ! Under tiden så blir det bara mer av den varan !

Användarvisningsbild

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Grålle52  
#751486 Danskens brev är ju inte seriösa. Det enda det ALLTID går ut på är samma sak. Innebär ju att brevet är 100% fel alltid. Pajasar 👎

Avatar Fallback

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Ldsaren  
#751490 En del verkar behöva måste avverka pga av att många har stora lån på dessa fruktansvärda hög skogsgårds priser som inte står i relatet till virkespriset.
Särkilt nu när ränta förväntas gå upp.

Avatar Fallback

Re: Danske bank spår högre priser - men ut och hugg nu?

Ldsaren  
#751491 Kanske bättre att hugga ved av massan , vedpriserna borde öka rejält tycker man.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).