Skogsnyheter

Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i syd

118 inlägg 20569 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651750
Älgfoderodlare skrev:Blev bilderna för mycket ?

Bilderna visar inte 1500 huvudstammar med 28 cm i medel.

Elmia
Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Vedproducent  
#651754
Älgfoderodlare skrev:
"Huvudstammar" är det samma för mig som de som är "Dominanter" inom ett bestånd. Så länge som de övriga växer, så blir de att tillskott till slutavverkningsnettot som man förmodligen INTE skulle ha fått vid en ev. gallring. Men som vid dialogen av ex. "Sid Fernwilter", så väljer du att göra nya frågeställningar som är helt irrelevanta mot de delar som är av vikt för ämnets utveckling /betydelse i tråden ! Så för mig hänför du dig till kategorin " Bankrådgivare", d.v.s. - Av ingen betydelse för mig ! Blev bilderna för mycket ?
Hur många huvudstammar räknar du med att kunna ha per hektar? Vilka fördelar/ nackdelar får du med dina huvudstammar jämfört med en mer vanlig gallring? Dom små undertryckta träden är möjligen något billigare att avverka i en slutavverkning än gallring men det är marginellt. Så det är ju huvudstammarna som är viktiga det kan vi nog vara överens om.

Antalet "huvudstammar" i min skog, är förmodligen betydligt högre än vad man har i en normalt gallrad skog innan slutavverkning. Där ligger också skillnaden i slutavverkningsnettot ! De som dessutom får ett neg. gallringsnetto i både första o andra gallring, så skall ju det dras från slutavverkningsnettot samt ev. planteringskostnad/markberedning. Så om jag har 1500- 1700 huvudstammar / ha med en medelstam på 28 -30 cm, samt ett antal "massafiber" träd vid slutavverkning, så ger det ett mer betydande överskott jämfört med den "Dogmatiserade" skötselmetoden vi har idag. Men det viktigaste är TID ! För att skapa egentligt lönsam skog, är tid vårt främsta verktyg !Nja det är roligt att du gör som du vill men jag tror inte riktigt på dom där siffrorna. Hade det varit så enkelt så skulle man nöjt sig med att gallra en gång. Det är ungefär vad man lämnar runt 1500 stammar efter 1:a gallring. Gallra en gång i 30 årsåldern och låta skogen växa i 100 år till. Men det finns ingen skog som klarar så många huvudstammar utan dom självgallras bort och ligger och ruttnar. Det är ju en av anledningarna till att man gallrar. Gå gärna ut och mät så kommer du se att dina siffror är minst 2-3 gånger så höga som du själv tror.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651758 Till "Vedproducent". Jag hade klaven med mig o mätte ett stort antal träd o stegade mellan dem allteftersom jag gick. I bildex. på den 60 - åriga Tallskogen ( bild 3 ), så låg oftast mina gissningar om trädens diam. lägre än vad klaven visade. Och, - Nej, bilderna visar INTE de bestånd jag beskriver när det är dags för avverkning. Dit är det lång tid kvar. Det mest tacksamma i ex. bild 3, är att där har det ännu så länge inte blivit ett enda vindfälle, trots att "Ivar" gick rakt över dessa bestånd. Hur mycket självgallring det blir, får tiden utvisa. Och som trådens rubrik antyder, så sker ju det mesta av överuttaget i våra skogar, i just gallringar. Så varför göra det, när denna skog ser ut som den gör ?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651760
Älgfoderodlare skrev:Till "Vedproducent". Jag hade klaven med mig o mätte ett stort antal träd o stegade mellan dem allteftersom jag gick.

Och vad visade din stegning?

Den som någorlunda regelbundet mäter skog på ett objektivt sätt, med cirkelprovytor, relaskop, klave och höjdmätare och dessutom räknar ut vad detta blir i stamantal, medeldiameter, grundyta och volym, blir ofta duktig på att uppskatta beståndsdata med bara ögonmått. Man lär sig att hofta, som det kallas i skogskretsar, och får en känsla för vad man ser. Man lär sig också vad som är rimliga värden, hur skog normalt ser ut.

Det är visserligen svårt att fotografera skog så bilderna verkligen visar hur skogen ser ut, men dina bilder stämmer inte med dina beskrivningar.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Torbjörn Johnsen  
#651787 Södra meddelar idag att de bygger ut Väröbruket ytterligare och siktar mot 850 000 årston massa. Det innebär ökad virkesförbrukning av massaved i Götaland där vi nu enligt denna tråd redan avverkar tillväxten. Det är intressant att jämföra hur det investeras bland olika skogsbolag. Skogsägarindustrierna Södra och finska Metsä Group satsar på utbyggnad av barrmassa för främst mjukpapperstillverkning. Andra skogsindustriföretag investerar i produktion av förädlade träprodukter som CLT (Storaenso) eller kartong (Billerudkorsnäs). Framtiden får väl utvisa vilket som var bäst.
Ur ett skogsägarperspektiv tycker jag det är mest oroande att det inte investeras mer för förädling av sågtimmer och trävaror. Det är ändå timret som står för mycket av skogsägarens netto. Visst byggs det en del CLT-kapacitet nu av Storaenso, Setra, Martinsson och Södra men än så länge finns det stora volymer kvar att förädla.

Läs hela pressreleasen från Södra här.
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tor 25 jun 2020, 11:18, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

skogshare  
#651788
Torbjörn Johnsen skrev:Ur ett skogsägarperspektiv tycker jag det är mest oroande att det inte investeras mer för förädling av sågtimmer och trävaror. Det är ändå timret som står för mycket av skogsägarens netto. Visst byggs det en del CLT-kapacitet nu av Storaenso, Setra, Martinsson och Södra men än så länge finns det stora volymer kvar att förädla.


Väl talat !

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

axwell  
#651793 SCA satsar inte heller på timmer i sin senast planerade miljardinvestering.

Det blir ett bioraffinaderi intill Östrandsfabriken, längre in i viken.

Mycket är oklart, räknar med miljötillstånd inom några månader men det kan ta flera år innan bygget startar.

Hur många miljarder det rör sig om säger man sig inte kunna uppskatta,

Slutprodukterna ser ut att bli drivmedel, smörjoljor och bioplast tex.

@Swampbob plikten kallar, nu hänger det på dig om dom skall få till det !

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651795
Torbjörn Johnsen skrev:Ur ett skogsägarperspektiv tycker jag det är mest oroande att det inte investeras mer för förädling av sågtimmer och trävaror. Det är ändå timret som står för mycket av skogsägarens netto.

Framförallt har timret stått för det mesta av nettot bakåt i tiden. Men marknader ändras över tid. Massa- och timmerpriserna närmar sig varandra och slutprodukterna blir mer diversifierade så vi kommer nog se stora förändringar de kommande decennierna.

Läs Sten Nilssons omvärldsanalys så får ni kanske en och annan tankeställare.

https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... naring.pdf

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

skogshare  
#651804
Lars Lundqvist SLU skrev: Framförallt har timret stått för det mesta av nettot bakåt i tiden. Men marknader ändras över tid. Massa- och timmerpriserna närmar sig varandra och slutprodukterna blir mer diversifierade så vi kommer nog se stora förändringar de kommande decennierna.

Läs Sten Nilssons omvärldsanalys så får ni kanske en och annan tankeställare.

https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... naring.pdf


Där gav du oss ett rejält ben att bita på, Lars ! Är du själv införstådd med Sten Nilssons slutsatser ? Om de är korrekta, förmodar jag, att utfallet av dem förr eller senare - och i den ena riktningen eller den andra - kommer att bli avgörande för både skogsbrukets och skogsindustrins utveckling i såväl Sverige som globalt liksom för industrins betalningsförmåga för virkesråvaran. När det gäller träförädlingsindustrin menar jag att den historiskt varit oacceptabelt passiv och kortsiktig när det gäller att genom FoU, vidarareförädling, marknadsföring, distribution och internationellt samarbete ta tillvara träets enorma potential - inte minst ur klimat- och byggkostnadssynpunkt. Med vissa påtagliga undantag tycker mig ändå se ett tydligt trendbrott under de senaste 10 - 20 åren. Ska med stort intresse lusläsa Sten Nilssons analys.       

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Mettämies  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#651844
Lars Lundqvist SLU skrev:
Älgfoderodlare skrev:Till "Vedproducent". Jag hade klaven med mig o mätte ett stort antal träd o stegade mellan dem allteftersom jag gick.

Och vad visade din stegning?

Den som någorlunda regelbundet mäter skog på ett objektivt sätt, med cirkelprovytor, relaskop, klave och höjdmätare och dessutom räknar ut vad detta blir i stamantal, medeldiameter, grundyta och volym, blir ofta duktig på att uppskatta beståndsdata med bara ögonmått. Man lär sig att hofta, som det kallas i skogskretsar, och får en känsla för vad man ser. Man lär sig också vad som är rimliga värden, hur skog normalt ser ut.

Det är visserligen svårt att fotografera skog så bilderna verkligen visar hur skogen ser ut, men dina bilder stämmer inte med dina beskrivningar.


Vad skulle ni säga om stamantalet här, dgv 26cm på tallen.
700, 900, 1200 eller nåt annat?
1593066583_20200625_082024.jpg

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Bosse1  
#651846 Tål att upprepas angående den hårt styrde Sten B Nilsson.

https://www.frihetsportalen.se/2018/02/ ... bjuder-in/

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

skogshare  
#651888
Bosse1 skrev:Tål att upprepas angående den hårt styrde Sten B Nilsson.

https://www.frihetsportalen.se/2018/02/ ... bjuder-in/


Klimathotet är tveklöst ett faktum och dessutom akut ! Därför är frågan snarast hur staten - nationellt och globalt - kan premiera ökad skogsproduktion och maximal användning av trä som byggmaterial, med både optimal kollagring och energieffektivitet som avgörande klimatfördelar gentemot konkurrerande materialslag. En dubbel kolsänka !

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Älgfoderodlare  
#651905 I tätare bestånd blir ju inte den mekaniska påverkan lika stor, vilket gör att man får en jämnare stamutveckling på hela stammen. I gallringsfritt med endast en ringa del självgallring, ligger både stamantal o tillväxt långt över den normalt gallrade skogen enl. forskning. "Bankrådgivare" skulle i mitt fall endast bara bli en belastning ! Det är tur att detta är min skog, annars hade den inte fått se ut som den gör ! Att andra sen gör efter eget tycke eller skaffar sig en "Bankrådgivare", är ju inget jag vill påverka direkt. Bara visa att det finns alternativ ![/quote]

Då jag hade andra ärenden ner till markerna som finns på bilderna. Tog jag för ros skull o gjorde några provytor i beståndet i bild 3 ( drygt 60 - årigt Tallbestånd, självföryngrat efter den stora stormfällningen -54.) 5 st., 5,54 m i radie på ca. 1 ha. Jag slängde min yxa åt olika håll för att inte mer avsiktligt än så, välja platserna för provytorna. Yta 1; 19 stammar. Yta 2; 23. Yta 3: 18. Yta 4; 40 ! Yta 5; 41 ! De 2 sista ligger längst bort i området (norrut, längst bak i bild 3 låg ruta 4, ruta 5 mer till hö. syns ej i bild), något lägre medelstam, ingen självgallring än. - Ja, tänk så fel man kan ha när det gäller hur skog växer ! Det är tur att vi lekmän har någon skolad o stabil kunskap att stödja oss på i vårt skogsbrukande. Hur skulle vi annars klara oss ?
När jag i slutet på 60 - talet, började att vara med farsgubben ute i skogen o skriva stämplingslistor o göra provytor, med det för mig då tunga 5,54 m glasfiberspöt man hade med sig. Så fick man efter hand ett ganska bra hum (hoftningsförmåga ) hur mycket skog det var inom ett område. Det har dock visat sig på senare tid ang. volymerna på gjorde avverkningar, att jag kategoriskt ALLTID legat för lågt i mina beräkningar över stående volym. Måste nog kanske bättra mig ! ?

Användarvisningsbild

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Lars Lundqvist SLU  
#651915
Älgfoderodlare skrev:Då jag hade andra ärenden ner till markerna som finns på bilderna. Tog jag för ros skull o gjorde några provytor i beståndet i bild 3 ( drygt 60 - årigt Tallbestånd, självföryngrat efter den stora stormfällningen -54.) 5 st., 5,54 m i radie på ca. 1 ha. Jag slängde min yxa åt olika håll för att inte mer avsiktligt än så, välja platserna för provytorna. Yta 1; 19 stammar. Yta 2; 23. Yta 3: 18. Yta 4; 40 ! Yta 5; 41 !

Stamantal utan fler uppgifter säger inte så mycket. Dina siffror säger 1800 st/ha, och om det då skulle vara en medelstam på 24 cm så betyder det en grundyta på över 80 m2 vilket antyder en volym på uppåt 800 m3/ha efter 60 år, dvs en medeltillväxt efter 60 år på över 13 m3/ha&år, vilket pekar på en bonitet som landar på uppåt 14-15 m3/ha&år. Och så hög tallbonitet har vi mig veterligen ingenstans i landet. T30 motsvarar ca 9 m3/ha&år vid kulmination som ligger kring 100 års ålder.

Så dina siffror avviker från allt vi vet om hur tallskog växer, och det gör mig misstänksam. Det betyder nästan alltid att det är fel nånstans i siffrorna.

Det är för övrigt en udda radie, 5,54. Det motsvarar ca 96 m2.
Hur noggrant mätte du radien? Och klavade du alla träd du räknade?

Avatar Fallback

Re: Skogen räcker inte, vi avverkar redan över tillväxten i

Bosse1  
#651934
skogshare skrev:
Bosse1 skrev:Tål att upprepas angående den hårt styrde Sten B Nilsson.

https://www.frihetsportalen.se/2018/02/ ... bjuder-in/


Klimathotet är tveklöst ett faktum och dessutom akut ! Därför är frågan snarast hur staten - nationellt och globalt - kan premiera ökad skogsproduktion och maximal användning av trä som byggmaterial, med både optimal kollagring och energieffektivitet som avgörande klimatfördelar gentemot konkurrerande materialslag. En dubbel kolsänka !


Så du tror på stora starka globala staten,vi behöver bara gå till Kina för att se att det inte fungerar.
Jag tror på privat ägande och brukande, tror det blir tufft att sänka allt kol de gräver upp därborta i lilla Sverige.
Skogskamrat är jag icke men väl en skogsvän :grin: Och fortfarande får man säga vad man vill härhemma. blir staten för stor får man inte skriva sånt här.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).