Öppna kategorin

Träd fallit på tak, inte mitt hus

9 inlägg 14317 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Träd fallit på tak, inte mitt hus

sveakatten  
#283546 Vid senaste stormen blåste det ner träd på taket till slaktboden.
Boden tillhör jaktlaget runt oss, men den står på vår mark.
Bör jag laga detta, dom betalar inget för att ha boden där.
Det är inga stora saker lite bjälkar och plåt som är trasigt.
Vad tycker ni?   TS
Elmia
Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Tosca  
#283560 Jaktlagets bod bör ju jaktlaget sköta själva såvitt jag kan förstå.

Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#283568 Markägaren ansvarar inte för skador från omkullblåsta träd!

Avatar Fallback

Re: Träd på tak

sveakatten  
#283589 Tack för svaren.
Är det lika mad sommarstugor som står brevid vår mark, om det blåser ner träd på dom?

   TS
Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Si63  
#283602
sveakatten skrev:Tack för svaren.
Är det lika mad sommarstugor som står brevid vår mark, om det blåser ner träd på dom?


japp.
Jag vet dock inte hur det är om en granne vill ha nersågat ett träd i förebyggande syfte vad som gäller då.

Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Rolfnilsson400  
#283604 Ser trädet friskt ut behöver det inte sågas ner, ser det sjukt eller skadat ut behöver markägaren åtgärda det.

Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Famag  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#283611 Mitt ett träd slog sönder en vedbo, som jag fick laga.
Tv-programet med Sverker Olovsson, han med soptunnan.
Där togs en lika fråga upp, och hemförsäkringden gällde för vedboden.
I mitt fall kom försäkringsbolaget billigt undan då jag lagade taket.
Jag trodde det var min skyldighet som ägare ttill trädet.

Avatar Fallback

Re: Träd på tak

Rolfnilsson400  
#283612 http://www.tradforeningen.org/component ... bolag.html

”I villa- och fritidshusförsäkringen, ingår en ansvarsförsäkring, som bl.a. omfattar det ansvar man har i egenskap av fastighetsägare. Denna försäkring gäller för skada som drabbar "tredje man", dvs. mot grannar, de som gästar mig och förbipasserande. Den gäller inte för skada som drabbar någon av dem som försäkringen gäller för, dvs. för familjemedlemmar eller egna byggnader. Om ett träd t ex faller över grannens hus, grannens bil eller grannens själv, gör man en anmälan till sitt försäkringsbolag. En utredning görs då av bolaget för att se om fastighetsägaren (kunden) är ersättningsskyldig för skadan enligt skadeståndsrättsliga regler (skadeståndslagen). Man tittar då på om liknande träd fallit från tomten, om man rimligen borde ha insett att trädet var så dåligt att det skulle ha fällts innan det förorsakat skada. Hittar man uppenbara brister hos fastighetsägaren, kan denne anses som skadeståndsskyldig. Ansvarsförsäkringen går då in och täcker detta skadestånd upp till 5 milj. kr. Att träd faller över grannens fastighet och bil, är inte helt ovanligt. Däremot har jag känslan av att det är sällan som fastighetsägaren blir ansvarig för händelsen och då får grannen ingen ersättning. För att den skadelidande ska få ersättning av fastighetsägaren, krävs att denne varit försumlig eller slarvig på något sätt. Det är viktigt att man som fastighetsägare, håller koll på sina träd. Detta för att se begynnande röta mm, som kan leda till att trädet faller. Det kan ju bli ganska så omfattande skador hos t ex grannen, om ett stort träd faller. Det kan till och med bli personskador. Ser man begynnande defekter, bör trädet tas ner. Som jag sa ovan, gäller inte ansvarsförsäkringen för egen skada. För att få ersättning för skada på t ex det egna huset, krävs att trädet fallit i samband med storm (vindhastighet på minst 21 m/s). Om däremot bilen skadas, gäller den s.k. vagnskadeförsäkringen som vanligt, dvs. bilen repareras. När det gäller skada på egen byggnad, så kan man hos Trygg-Hansa komplettera villaförsäkringen med en tilläggsförsäkring (s.k. allriskförsäkring). Denna gäller upp till 100 000 kr för plötsliga och oförutsedda skador på byggnad och tomtmark. Detta är en händelse som skulle kunna ersättas genom en allriskförsäkring.”Under tiden jag inväntade Håkan e-post svar hann jag läsa lite på nätet bland några av de mest kända försäkringsbolags villaförsäkrings villkor och hade redan kommit fram till följande:

treehouse-webOm träd faller i storm på villaägaren hus, bil, lekstuga mm så får ägaren ersättning men om träd faller i storm på grannens hus, bil, barn mm så blir det ingen ersättning till grannen, förbipasserande, efterlevande anhöriga om man inte kan bevisa att villaägaren har varit slarvig eller försumlig.

För mig verkade detta vara lite bakvänt. Att man endast skulle få ersättning som tredje part om man kunde bevisa att trädägaren hade varit försumlig kändes lite orättvis. Jag var tvungen att få detta bekräftad och tog kontakt med Håkan igen.

Håkan svarar: Om det är storm ersätts skada på den egna försäkringen och det gäller även om trädet skadar grannens hus (grannen kan alltså anmäla på sin egen försäkring). Så vid storm är det inget problem för någon av de drabbade fastighetsägarna. Om det inte blåser storm och träd ändå faller över grannens hus så kan den s.k. skadelidande kräva att skadevållaren, d.v.s. den från vilkens tomt trädet rasat, ersätta detta. För att den skadelidande ska få ersättning, krävs då att fastighetsägaren på något sätt medverkat till att skadan hänt. Ett exempel kan då vara att det borde varit uppenbart för denne att trädet var ruttet. Skada på fastighetsägarens egen byggnad kan prövas genom en eventuell allriskförsäkring för byggnad. Detta gäller även för grannen - om fastighetsägaren där trädet stod - inte kan anses vållande till att trädet rasat. Har grannen, d.v.s. den skadelidande, en allriskförsäkring så kan ersättning prövas den vägen.

Det finns tre olika perspektiv på denna problematik som verkar vara intressant och som jag gärna skulle veta lite mer om. För det första gäller det träd som skadar en egen egendom, för det andra gäller det träd som skador en tredje parts egendom och slutligen gäller det arboristens roll i sådana fallande trädhändelser.

Om träden skadar kundens egendom

Håkan säger att det är viktigt att man som fastighetsägare håller koll på sina träd och jag undrar om försäkringsbolagen brukar ställa krav på fastighetsägare när de tecknar försäkring att de har koll på sina träd.

-Nej, det gör vi inte. Det bedömer vi som ett orimligt krav för att få teckna försäkring. För att få ersättning för skada på t ex det egna huset, krävs att trädet fallit i samband med storm (vindhastighet på minst 21 m/s).Jag undrar hur det är i andra situation t.ex. om träd faller pga. grävningsarbete som har skurit av rötterna, eller för att trädet har varit sjuk med rotröta en längre tid d.v.s. sådana saker som kan vara svårt att upptäcka om man inte kan mycket om träd. Träd kan falla även om det inte är storm. Finns det någon försäkring, som inte är en tilläggsförsäkring, som täcker sådana fall?

- Nej, det gör det inte. För att få ersättning för skada på egen byggnad, krävs en s.k. allriskförsäkring för byggnad.

Jag undrar vidare om Håkan upplever att kunderna är medvetna om hur försäkringar fungerar om det endast gäller fall vid storm?

- Nej, min bedömning är att kunder rent generellt har för lite kunskap om hur försäkringarna gäller och då t.ex. inte detaljer när det gäller storm.


Om träden skadar annans egendom eller personDen andra delen av de här typerna av händelser är när träd faller på andras egendom. Då är jag nyfiken på hur försäkringsbolagen hantera denna typ av problem. Enligt Håkan så börjar allting med en utredning för att se om fastighetsägaren (kunden) är ersättningsskyldig. En utredning låter allvarligt så jag vill veta mer om vilka rutiner det finns och om det är vanligt att försäkringsbolagen anlitar konsulterande arborister för detta. Jag får följande svar:

- Det finns inget generellt svar på denna fråga. Vi kan vid en besiktning kanske konstatera att vår kund borde ha sett att trädet var rötskadat men ändå inte vidtagit någon åtgärd. I det läget går vi in och ersätter den skadedrabbade grannen. Ibland kanske skadeorsaken är mer svårutredd och då kan vi behöva konsultera någon, t.ex. en arborist.

Om jag har fattar rätt så är det följande som gäller. Om försäkringsbolaget kan bevisa att kunden har varit vårdslös så blir det utbetalning men om skadan inte har skett pga. vårdslöshet utan är en oförutsägbar olycka blir varken försäkringsbolag eller trädägaren skadeståndskyldiga. Är detta korrekt uppfattat?

- Ja, om ingen vårdslöshet kan konstateras hos fastighetsägaren, blir denne inte skadeståndsskyldig enligt skadeståndsrättsliga regler. Då betalas heller ingen ersättning från ansvarsförsäkringen. Det är sällan att fastighetsägaren blir ansvarig för denna typ av händelsen.

Varför är det svårt att bevisa att kunden har varit vårdslös? De flesta fastighetsägare är inte trädexperter och kanske inte ser problemen. Det känns därför orättvist att en drabbad granne inte kan få ersättning om de inte kan bevisa att fastighetsägaren är skyldig. Varför är det inte tvärtom? D.v.s. om man kan bevisa vårdslöshet blir det ingen ersättning pga. att trädägaren borde ha åtgärdat problem de var medveten om.

- Alla dessa bedömningar utgår ifrån skadeståndslagen och ansvarsförsäkringen täcker just detta ansvar. Den skadelidande ska visa att skadevållaren varit vårdslös. Inom ramen för ansvarsförsäkringen gör vi dock en fristående utredning och hjälper på så sätt både skadevållaren och den skadelidande (d.v.s. fastighetsägaren och drabbad granne).

Kan grannen/förbipasserande ansöka hos sitt eget försäkringsbolag för ersättning om ingen vårdlöshet kan bevisas?

-Ja, vid personskada om man har en olycksfallsförsäkring och vid bilskador om vagnskadeförsäkring finns på bilen.Vad händer om grannen/förbipasserande inte ha vagnskadeförsäkring? Kan de få ersättning från villaförsäkring eller på något annat sätt?

- För att få ersättning från bilens försäkring, krävs vagnskadeförsäkring. I annat fall får man kräva grannen - på den fastighet där trädet stod - på ersättning. Men då krävs att fastighetsägaren varit slarvig/försumlig och borde ha insett att trädet t.ex. var rötskadat. Då måste man visa att fastighetsägaren har vållat skadan.Försäkringsbolag och arboristerlind-sprickan-webEn av anledningarna till att jag tittat närmare på denna problematik är att vi som jobbar inom trädvårdsbranschen ska kunna hjälpa våra kunder. Då frågade jag Håkan:-Hur kan arborister agera, vilken sorts information kan de förmedla till sina kunder för att de kan känna sig trygga även om katastrofen inträffar?

- De kan säkerställa att kunden inte behöver ta ner träd p.g.a. risken att de ramlar av sig själva och skadar person och egendom.

-Hur kan arborister hjälpa dem som har drabbats för att dokumentera händelsen inför utredning?

- För att konstatera om trädet t.ex. var rötskadat och borde ha fällts.

-I vilken omfattning anlitar ni arborister för era utredningar och vad har ni för krav erfarenhetsmässigt?

- Jag tror inte att vi har anledning att göra det särskilt ofta. Detta är ingen vanligt skada, även om den förekommer. I de fallen, bedömer jag att det ofta är lätt att vid besiktning konstatera orsaken till att trädet fallit. Men i vissa fall måste vi ha hjälp.

Det blev många frågor och jag förstår nu, efter min kontakt med försäkringsbolagen, att det kan finnas flera frågor att uträtta i framtiden. Jag tycker fortfarande att det verkar fel att en drabbad person själv måste kunna bevisa vårdslöshet om ett träd faller på sin egendom för att få ut någon form av ekonomisk ersättning, inte minst när det är försäkringsbolagen själva som verkar utreda de flesta fall utan att anlita trädkunniga experter. Det finns säkert mycket mer som borde frågas men jag känner mig lite snurrig och vill smälta den här informationen. Jag frågar Håkan om jag är välkommen att ta kontakt med honom igen vid behov och han svarar:

Användarvisningsbild

Re: Träd på tak

Kenber  
#339858 Intressant..

Jag har ett träd som jag oroar mig för, det har flertal torra kvistar m.m och har två träd som sitter ihop alldeles vid roten, faller ett faller båda I en så kallad rotvälta.
Och faller det så faller det ena över min bod som jag förvarar saker i som jag inte vill går sönder.
Jag har kontaktat markägaren och erbjudit att fälla det men han bara svarade att det har stått där länge - men.... kan han verkligen garantera att det inte faller vid första blötsnön? ? Nej...förmodligen inte.

Jag tycker det är tråkigt att behöva oroa sig över ett träd som inte jag får fälla utan tillstånd från markägaren - han är informerad om vad som kan hända, men jag själv har ingen allriskförsäkring. - När inte markägaren vill svara, vad gör man?

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).