SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Föryngring

Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

32 inlägg 3988 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Har dina tallplantor fått prolepsis i år?  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#767602 Jag besökte en skogsägare i går och vi tittade på tallplanteringar. En plantering som var gjord i maj 2019 hade en stor andel s k prolepsis. Alltså att plantorna skjuter extra skott sent på året. Gissningsvis så hade 20-30% av plantorna prolepsis-skott i år och flera av dem såg ut att ha haft det även i fjol.

Prolepsis är ett vanligt fenomen på granplantor där man ibland kan se att det kommer några extra skott i toppen, i slutet av året. Som tur är påverkar det här inte kvalitén nämvärt. På granen. Värre är det för tallen.

1660828333_p1110701.jpeg


Tallen sträcker sitt skott tidigare än granen och anlägger nästa års knoppar ganska tidigt. En centrumknopp för toppskottet och ett antal perifera knoppar för sidoskotten. När värmen kommer nästa vår ska de börja växa. Men en del av dessa knoppar börjar istället att växa redan i år. Vilket innebär att det blir flera sidoknoppar/grenar som går upp (såg från två till alla) och att dessa i sin tur anlägger en ny uppsättning med knopp redan nu. Däremot verkade inte någon planta ha ett centrumskott/toppskott som började växa nu utan de låg fortfarande vilande.

1660828334_p1110695.jpeg


1660828386_p1110693.jpeg


Nästa år blir det då en "bonanza" av skott från mängder med sidogrenar som börjar växa medan, så vitt jag kunde se, centrumskottet fanns som ett svagt, i skuggan förtvinande skott. En annan märklig sak med de här prolepsis-skotten är att de har tre barr i varje barrknippe. Våran svenska tall, Pinus Silvestris, har normalt bara två barr per knippe.

1660828334_p1110696.jpeg


Om tallplantorna skjuter prolepsis-skott flera år på raken blir de mer av runda bollar än växande träd. Om inte någon av skotten tydligt tar överhanden och bildar en genomgående stam så blir det knappast ens massaved av de här tallarna.

1660828334_p1110683.jpeg


När vi tittade på andra tallföryngringar i närheten blir det ändå konstigare. Tvärs över grusvägen finns en annan tallungskog som planterades ca 5 år tidigare.Viltet åt upp det mesta av de planterade men det kom gott om självföryngring som tack vare enträget viltskyddande har kommit upp fantastiskt bra. Här fanns inte ett enda prolepsis-skott som vi kunde se bland de här tallarna. I planteringen som har prolepsis-skott finns enstaka självföryngrade plantor. Ingen av dessa hade prolepsis men de var ganska få så det är ett osäkert undertlag.

Området ligger i Halland och har mycket bra växtbetingelser. Det har inte varit torrt varken i år eller i fjol och att döma av den totala växtligheten, tallarnas barrlängd och färg mm så har det varit ett ypperligt tillväxtår. Tallarna har varit viltskyddade med plåtskydd (tallskydd) sen hösten efter första växtsäsongen så de är helt fria från viltbete av toppskott. En del plantor uppvisade skador av knäckesjuka och det finns en del asp i närheten. Dock såg jag ingen planta som hade kombinationen av knäckesjuka och prolepsis.

Jag har försökt att ta reda på mer om prolepsis på tall men det är svårt att hitta bra information. Tallen är generellt svårare än granen att odla i plantskola eftersom den är svårare att styra. Den påverkas tydligen mer av temperatur än av ljus/mörker. Jag hittade dock några äldre försöksrapporter där det gick att hitta en del försök. Bl a en rapport med namn "Ärftlig variation i avkommeförsök av tall" (Ehrenberg, 1963). Resultaten visar att det finns en stark genetisk ärftlighet av prolepsis men att det också finns en stor variation mellan olika år. Vissa år ger mer prolepsis-skott men andra färre vilket innebär att det yttre betingelserna bör ha en stor påverkan.

Just det har det tydligen också forskats en del om. Jag hittade en rapport med namnet "Inverkan av CO2, vatten och näring på bildningen av sommarskott på plantor av Pinus sylvestris" (Aldén, 1970). Här utvärderas påverkan på tillväxt och skador (bl. a prolepsis) av olika typer av växtbetingelser. Mängden CO2, näring och vatten varieras i olika försöksled. Aldén slår fast att plantor som utsätts för ogynnsamma förutsättningar under etableriningsåret (eller ett annat år under sin planttid) har större benägenhet att utveckla prolepsis år två. Speciellt om mängden näring, CO2 eller vatten "boostas" år två. Försökens "normala" CO2-halt var 300 ppm och sedan testades avsevärt högre nivåer. Högst andel prolepsis fick försöksleden som hade 300 ppm CO2 år ett och sedan 3000 ppm år två (dagens rekordhöga CO2-halt ligger över 400 ppm). Det var dock dessa försöksled som hade den lägre höjdtillväxten.

Markägaren ska försöka ta reda på mer om plantornas ursprung (proviniens) och plantskola så ska vi se om vi kan få några fler ledtrådar. Har ni tallplanteringar så titta igenom och se om ni har liknande skottskjutning. Det skulle vara väldigt intressant att veta om det är ett utbrett problem eller om det är ytterst lokalt.

En teori är att den stora efterfrågan, eller t o m bristen på tallplantor som nu har uppstått i Götaland, har gjort att plantor av någon mindre lämplig proviniens har åkt med ut till skogsägare.

OBS! att problemet med prolepsis-skott inte är samma fenomen eller problem som det har både skrivits och forskats om tidigare. Det handlade om tallar med tillväxtstörningar i form av abnormt många knoppar och uppstod främst i östra Götaland. Skogforsk har tillsammans med Södra och Sveaskog samlat in omfattande data för att hitta samband men ännu inte hittat någon verklig orsak. Dock var man snabb med att avfärda plantmaterialet som källa till problemet.

Som sagt, kolla era tallföryngringar, både planterade, sådda och självföryngrade och se om det finns prolepsis-skott. Lägg upp en bild och kommentar här om du hittar (eller inte hittar). Så kanske vi kan hjälpas åt att kartlägga omfattningen.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

HannuRöj  
#767612 Chefen hade i går kollat våran nyplanteringar och visade mig bilder av precis likt buskiga plantor. Så ursprungen och plantskolan kan uteslutas.
De som jag satt var förädlade, ett och halv åriga fryslagrade plantor från Forelia.
Vet faktiskt inte varför 'vaknar' plantan fel, men jag mistänker den inte tål mörkret i kartongen efter smältningen.

😀 Jag försöker kolla om jag hittar skillnader mellan plantleveranserna. En parti kom direkt till mig och de fick ljus men fick även plantor som hade stått längre i oöppnade kartonger. Även det säkert har betydelse hur länge har plantorna stått i kartongen, efter smältningen - före plantering.

Lovar inte när jag hinner men någon dag kommer jag säkert åka i trakterna odlingarna finns.

Avatar Fallback

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

alias  
#768017
Torbjörn Johnsen skrev:Jag besökte en skogsägare i går och vi tittade på tallplanteringar. En plantering som var gjord i maj 2019 hade en stor andel s k prolepsis. Alltså att plantorna skjuter extra skott sent på året. Gissningsvis så hade 20-30% av plantorna prolepsis-skott i år och flera av dem såg ut att ha haft det även i fjol.

Prolepsis är ett vanligt fenomen på granplantor där man ibland kan se att det kommer några extra skott i toppen, i slutet av året. Som tur är påverkar det här inte kvalitén nämvärt. På granen. Värre är det för tallen.

1660828333_p1110701.jpeg


Tallen sträcker sitt skott tidigare än granen och anlägger nästa års knoppar ganska tidigt. En centrumknopp för toppskottet och ett antal perifera knoppar för sidoskotten. När värmen kommer nästa vår ska de börja växa. Men en del av dessa knoppar börjar istället att växa redan i år. Vilket innebär att det blir flera sidoknoppar/grenar som går upp (såg från två till alla) och att dessa i sin tur anlägger en ny uppsättning med knopp redan nu. Däremot verkade inte någon planta ha ett centrumskott/toppskott som började växa nu utan de låg fortfarande vilande.

1660828334_p1110695.jpeg


1660828386_p1110693.jpeg


Nästa år blir det då en "bonanza" av skott från mängder med sidogrenar som börjar växa medan, så vitt jag kunde se, centrumskottet fanns som ett svagt, i skuggan förtvinande skott. En annan märklig sak med de här prolepsis-skotten är att de har tre barr i varje barrknippe. Våran svenska tall, Pinus Silvestris, har normalt bara två barr per knippe.

1660828334_p1110696.jpeg


Om tallplantorna skjuter prolepsis-skott flera år på raken blir de mer av runda bollar än växande träd. Om inte någon av skotten tydligt tar överhanden och bildar en genomgående stam så blir det knappast ens massaved av de här tallarna.

1660828334_p1110683.jpeg


När vi tittade på andra tallföryngringar i närheten blir det ändå konstigare. Tvärs över grusvägen finns en annan tallungskog som planterades ca 5 år tidigare.Viltet åt upp det mesta av de planterade men det kom gott om självföryngring som tack vare enträget viltskyddande har kommit upp fantastiskt bra. Här fanns inte ett enda prolepsis-skott som vi kunde se bland de här tallarna. I planteringen som har prolepsis-skott finns enstaka självföryngrade plantor. Ingen av dessa hade prolepsis men de var ganska få så det är ett osäkert undertlag.

Området ligger i Halland och har mycket bra växtbetingelser. Det har inte varit torrt varken i år eller i fjol och att döma av den totala växtligheten, tallarnas barrlängd och färg mm så har det varit ett ypperligt tillväxtår. Tallarna har varit viltskyddade med plåtskydd (tallskydd) sen hösten efter första växtsäsongen så de är helt fria från viltbete av toppskott. En del plantor uppvisade skador av knäckesjuka och det finns en del asp i närheten. Dock såg jag ingen planta som hade kombinationen av knäckesjuka och prolepsis.

Jag har försökt att ta reda på mer om prolepsis på tall men det är svårt att hitta bra information. Tallen är generellt svårare än granen att odla i plantskola eftersom den är svårare att styra. Den påverkas tydligen mer av temperatur än av ljus/mörker. Jag hittade dock några äldre försöksrapporter där det gick att hitta en del försök. Bl a en rapport med namn "Ärftlig variation i avkommeförsök av tall" (Ehrenberg, 1963). Resultaten visar att det finns en stark genetisk ärftlighet av prolepsis men att det också finns en stor variation mellan olika år. Vissa år ger mer prolepsis-skott men andra färre vilket innebär att det yttre betingelserna bör ha en stor påverkan.

Just det har det tydligen också forskats en del om. Jag hittade en rapport med namnet "Inverkan av CO2, vatten och näring på bildningen av sommarskott på plantor av Pinus sylvestris" (Aldén, 1970). Här utvärderas påverkan på tillväxt och skador (bl. a prolepsis) av olika typer av växtbetingelser. Mängden CO2, näring och vatten varieras i olika försöksled. Aldén slår fast att plantor som utsätts för ogynnsamma förutsättningar under etableriningsåret (eller ett annat år under sin planttid) har större benägenhet att utveckla prolepsis år två. Speciellt om mängden näring, CO2 eller vatten "boostas" år två. Försökens "normala" CO2-halt var 300 ppm och sedan testades avsevärt högre nivåer. Högst andel prolepsis fick försöksleden som hade 300 ppm CO2 år ett och sedan 3000 ppm år två (dagens rekordhöga CO2-halt ligger över 400 ppm). Det var dock dessa försöksled som hade den lägre höjdtillväxten.

Markägaren ska försöka ta reda på mer om plantornas ursprung (proviniens) och plantskola så ska vi se om vi kan få några fler ledtrådar. Har ni tallplanteringar så titta igenom och se om ni har liknande skottskjutning. Det skulle vara väldigt intressant att veta om det är ett utbrett problem eller om det är ytterst lokalt.

En teori är att den stora efterfrågan, eller t o m bristen på tallplantor som nu har uppstått i Götaland, har gjort att plantor av någon mindre lämplig proviniens har åkt med ut till skogsägare.

OBS! att problemet med prolepsis-skott inte är samma fenomen eller problem som det har både skrivits och forskats om tidigare. Det handlade om tallar med tillväxtstörningar i form av abnormt många knoppar och uppstod främst i östra Götaland. Skogforsk har tillsammans med Södra och Sveaskog samlat in omfattande data för att hitta samband men ännu inte hittat någon verklig orsak. Dock var man snabb med att avfärda plantmaterialet som källa till problemet.

Som sagt, kolla era tallföryngringar, både planterade, sådda och självföryngrade och se om det finns prolepsis-skott. Lägg upp en bild och kommentar här om du hittar (eller inte hittar). Så kanske vi kan hjälpas åt att kartlägga omfattningen.


Jag har bl.a. gått och sprutat Trico på tall de senaste helgerna. Jag har funnit prolepsisskott både i planterade områden och där jag försöker hjälpa fram självföryngrad tall. Har testat att klippa av dessa eller bryta av dem och tänker försöka komma ihåg att följa upp hur toppskotten på några av dessa plantor reagerar.

Jag har också observerat angrepp av knäckesjuka på en del plantor.

Började fundera om t.ex. prolepsis och knäckesjuka även drabbar gallringsskog (när träden nått över älgsäker höjd så är det ju, av förklarliga skäl, sällan att man granskar toppskotten i detalj)?

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Sjögården  
#768020 Började synas för 7-8 år sedan på ostkusten och forskarna vet fortfarande inte varför det ökat.
Som du skriver finns det både på planterat och självsådd.
Har själv inte mycket men ser på annat håll.
Har slutat gissa på orsaken men roligt ser det inte ut.. 😥

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Torbjörn Johnsen  
#768034
Sjögården skrev:Började synas för 7-8 år sedan på ostkusten och forskarna vet fortfarande inte varför det ökat.
Som du skriver finns det både på planterat och självsådd.
Har själv inte mycket men ser på annat håll.
Har slutat gissa på orsaken men roligt ser det inte ut.. 😥


Jag tror att de tillväxtstörningar som började uppträda på ostkusten och som Skogforsk m fl har försökt utröna orsaken till är en annan typ av störning än proleptisk skottbildning. Där handlade de främst om att tallplantorna fick ovanligt många knoppar och skott. Vi såg exempel på detta i skogen hos @Tåndemåla när vi hade skogsdag där tidigt 2020.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Torbjörn Johnsen  
#768036 I norra Sverige har enligt experter jag pratat med tydligen tallen en delvis annorlunda skottskjutning. Där kan tallen skjuta skott flera gånger under en växtsäsong, även toppskottet. Det kan vara för att "gardera" så att tallen kan komma igen efter frostskador i ett kärvare klimat. Den här förmågan verkar dock inte ge upphov till de kvalitetsproblem som prolepsis som bara driver upp sidoskott gör.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Torbjörn Johnsen  
#768037 En avancerad killgissning, baserad på vad jag läst från äldre forskning i ämnet, kan ju vara att det är vissa typer av väder- och klimatförhållanden som driver på prolepsis på tall men att det finns en stark genetisk ärftlighet i huruvida vissa tallar skjuter medan andra inte gör det.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

HannuRöj  
#768081 Det som vi idag vet bättre är att genetisk ärftlighet aktiveras av omställnigheterna. Så det kanske har varit redan pollineringsårets omställniheterna som påverkat plantornas egenspaperna.

Tänkte bara att resultatet av våran tallsådd var ju inte något höjdare i -20 och -21. Frön grodde men plantorna dog.. 🤔
Däremot i plantskola, i optimerad odlingsprosess, kom plantorna som vanligt, så kanske kottårets stress följde plantan och förändringen (plantering) aktiverades felet.

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Conjoh  
#768086 Mycket intressant det här. Jag har även upptäckt enstaka plantor med proleopsis i liten tallplantering utförd våren 20.
Det jag undrar är om man knipsar bort de extra skott som tallen sätter. Hjälper det eller det vilande toppskottet har redan tagit skada och kommer att tyna bort så att det inte blir ett dominerande centrumskott?

Planteringen belägen i sydvästra Småland med plantor som enligt säljaren är skolade i Tyskland.

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Torbjörn Johnsen  
#768093
Conjoh skrev:Mycket intressant det här. Jag har även upptäckt enstaka plantor med proleopsis i liten tallplantering utförd våren 20.
Det jag undrar är om man knipsar bort de extra skott som tallen sätter. Hjälper det eller det vilande toppskottet har redan tagit skada och kommer att tyna bort så att det inte blir ett dominerande centrumskott?

Planteringen belägen i sydvästra Småland med plantor som enligt säljaren är skolade i Tyskland.


Intressant att plantorna är odlade i Tyskland. Har du någon proviniens på själva odlingsmaterialet/fröet?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Conjoh  
#768141 Nä jag vet tyvärr inte proviniesen på plantorna. Men jag ska höra med säljaren vad han säger.

Avatar Fallback

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

alias  
#768142 Är det någon i Götaland som har köpt täckrotstallplantor på senare år och fått någon annan proveniens än Gotthardsberg?

Jag är rätt säker på att Gotthardsberg är vad vi har fått levererat vid de tillfällen det har planterats tall under de senaste 15 åren (plantor köpta via Södra, Sydplantor och Sundins).

MVH
Alias
Senast redigerad av alias tis 23 aug 2022, 18:14, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#768143 Vid brist på plantor kommer det alltid in plantor från annat håll

Ibland med medvetna fel.
Det ända de som köper plantorna är att göra provodlingar men där ser de är mer tillväxt och inventering.

Avatar Fallback

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

alias  
#768145
Tåndemåla skrev:Vid brist på plantor kommer det alltid in plantor från annat håll

Ibland med medvetna fel.
Det ända de som köper plantorna är att göra provodlingar men där ser de är mer tillväxt och inventering.


Vet inte om du svarade på mitt inlägg ovan eller något tidigare.

Jag förtydligade i vart fall mitt inlägg med att jag tycker att Gotthardsberg verkar väldigt dominerande proveniens bland tallplantorna som säljs (i alla fall i mitt närområde), och inte att jag misstänker att jag har fått plantor av någon annan proveniens (förvisso svårt att avgöra, utan man tvingas väl att lita på vad som står på kartongerna).

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Har dina tallplantor fått prolepsis i år?

Conjoh  
#768146 Kollade på fakturan på plantorna och dess proviniens är Kronborg.
Ska kanske komplettera med att det var barrot som jag plantera på ej markberet hygge.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).