Skogsmiljö och Trädlära

Samma artrikedom men mindre älgmat i granskog

3 inlägg 2212 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Samma artrikedom men mindre älgmat i granskog

Torbjörn Johnsen  
#621945 Det finns ganska få undersökningar där tall och gran undersöks i jämförande studier. Och när det gäller biodiversitet och skogsmiljö så saknas de nästan helt enligt SLU i Alnarp. Därför är Lisa Peterssons doktorsavhandling "Ersätta tall med gran. Påverkan på den biologiska mångfalden i produktionsskogar" intressant att läsa.

1580369481_skärmavbild_2020-01-30_kl._08.29.41.png


Hon har lagt ut provytor i 60 olika tall och granbestånd mellan Kalmar och Växjö. Totalt 600 provytor. Det är bestånd i tre åldrar: 30, 55 och 80 år och det är bestånd som till mer än 80% består av antingen tall eller gran.

Ett av resultaten är nog välkänt men tål att upprepas: Det finns mycket mer bärris i en tallskog. Enligt Lisas inventering har tallskogen ca 50% marktäckning med bärris medan den i granskogarna enbart är någon enstaka procent. När granskogen kommer upp i 80-årsåldern stiger risförekomsten något men blir bara 10%.

Eftersom älg och annat klövvilt har bärris som en av sina viktigaste basfödor är det här viktigt. Om tallandelen minskar så är det inte bara tallbetet i planteringar och ungskog som minskar utan mängden bärris blir också mindre. Enligt Riksskogstaxeringens inventeringar finns klara bevis på att andelen martäckning av blåbär och lingon minskar över tid. (se bilden nedan från Skogsdata 2019, SLU)

1580369480_skärmavbild_2020-01-30_kl._08.03.57.png


När det gäller mossor och andra arter ser det dock ut att finnas en större artrikedom i granskogen. Framför allt då den blir äldre. Mosstäckningen är ungefär lika stor i tall som granskog men det finns fler arter i granskogen. Det samma gäller även kärlväxter och fåglar. Granskogen har totalt sett ett större antal arter och fler fåglar.

Här kan ni läsa hela avhandlingen och här finns en sammanfattning från SLU i Alnarp.   TS
Avatar Fallback

Re: Samma artrikedom men mindre älgmat i granskog

bgl  
#621973 Vore intressant om SLU kan förklara varför rubriken i sammanfattningen ensidigt tar upp "förluster" då tall byts mot gran?
Avhandlingen påvisar att det även finns fördelar, men varför förträngs detta faktum?
Det finns väl inte en agenda!

Avatar Fallback

Re: Samma artrikedom men mindre älgmat i granskog

Hanatorp  
#710803 Jag har aldrig sett så mycket blåbärsris i min egen skog. Jag tror att det är för lite vatten i sydost mot hos oss i sydväst. Många gånger skyller man på granen, men jag tror det är fel.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).