Skogsmiljö och Trädlära

Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

28 inlägg 6653 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#391796 Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Under 2015 tillsatte myndigheterna ett gemensamt projekt om artskyddet i skogen. Målet var bland annat att ta fram underlag och metoder för en rättssäker handläggning och att tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas respektive tillsynsansvar för artskyddet i skogen. Det hela utmynnade i gemensamma riktlinjer som nyligen var på remiss.

Naturbrukarnas ordförande, Rickard Axdorff har begärt ut samtliga remissvar och sammanställt synpunkterna i ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg. Kritiken i remissvaren är massiv. Utifrån remissvaren är det uppenbart att målet om en rättssäker handläggning i riktlinjerna har misslyckats.

Läs på länken nedan:

http://naturbrukarna.se/2016/04/07/oppe ... r-damberg/


Naturvårdsverket har 2016-04-07 yttrat sig till Mark och miljööverdomstolen om fallet med den fridlysta Bombmurklan
Yttrandet kan läsas nedan:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-m ... -naringar/


Två jurister skriver i Svenska Dagbladet 2016-04-13 att Sveriges tolkning av artskyddet är orimligt och att Sverige tyvärr valt en egen väg vid införandet av naturvårdsdirektiven.
Läs artikeln nedan :

http://www.foyen.se/artskyddet-far-orimliga-effekter-2/
http://www.svd.se/artskyddet-far-orimliga-effekter   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

DrW  
#391808 Har nu läst förslaget som ju i sin helhet får ses som horribelt.
Om jag tolkar förslaget rätt så kan ju enskild tjänsteman utifrån mycket lösa uppgifter dels orsaka kraftiga fördyrande utredningar och dels besluta om i praktiken konfiskation utan ersättning.
Mycket intressant! Tycker att kommentaren från Uppsala Univeristet i sin återhållna stil var mycket träffande!
Sitter allt för många med samma åsikt instängda utan verklighetskontakt kan ju hur tokiga saker som helst bli rimliga. Liknar ju utvecklingen inom sekter av religiös typ.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#391947 Det hela är åt h-vete. Alldeles för lätt att spela roulette med andras pengar och egendom.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Bosse1  
#392099 Att de inte fattar att de ordnar motsättningar,lär ju bli otrevligt det här.
En svamp eller vad det månde vara trivs väl bäst i skogen,och den trivs inte bättre där för att man socialiserar med de vedervärdiga reformerna. De värnar socialism inte natur. :-Q

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

DagL  
#392332 Slutreplik debattartikelserien i SvD rörande sunt förnuft vs EUs artdirektiv som Axdorff och Wedmo inledde
http://www.svd.se/med-sunt-fornuft-kan- ... /om/debatt

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#393820 Helena Jonsson: Skogsägare måste få ersättning http://www.skogen.se/nyheter/skogsagare ... ersattning
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396387 Monika Stridsman: Sätt ned foten och tillåt både skogsbruk och bombmurklor http://www.lantbruk.com/debatt/satt-ned ... -skogsbruk
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

DagL  
#396395 Håller inte med Monika Stridsman, myndigheter har ett utrymme att handla förnuftigare än de gör inom lagarnas ram. Mina kommentarer på http://www.skogen.se/nyheter/se-over-la ... 2735635001

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396403 Länsstyrelsen anser att två avverkningar i Arbrå utanför Bollnäs i södra Hälsingland måste stoppas eftersom fågelarten lavskrikan finns i området.
Här har vi nog det just nu största hotet mot skogsägarens rätt att bruka sin egen ägandes skog.
Tillämpningen av artskyddsförordningen är inte baseras på verkliga behov
Länsstyrelsen eller miljö rörelsen sitter inte inne med facit
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande i ett liknande fall att:
”Det bör möjligen krävas att NN närmare redovisar varför han vill avverka skogen och vad han ska göra med de medel som flyter in från avverkningen. Frågan uppstår också hur skriande detta ekonomiska behov är och om han kan täcka behovet på något annat lämpligt sätt. Kan han avverka skog inom något annat område? Kan han sälja en del av sin fastighet? Har han andra tillgångar han kan sälja för att täcka sitt behov? Är det möjligt för honom att ta ett lån i stället för att avverka skogen?
Undrar om länstyrelsens tjänstemän är villiga att jobba gratis om man la en död mans hand över deras lön och förmåner, Skulle nog bli ett himla liv då.

Artskyddsdirektivet innebär att skogsbruk i praktiken skulle vara förbjudet om direktivet strikt följdes. Det innehåller nämligen ett förbud mot att störa fåglar eller skada deras häckningsplatser, oavsett var de befinner sig. Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning, främst genom artskyddsförordningen går, särskilt vad gäller fåglarna, betydligt längre än vad direktivet säger.

Jag anser det horribelt om man förbjuder avverkningen på 500 hektar för att inte störa lavskrikan.

Lavskrikan är en icke rödlistad livskraftig art.
Lavskrikan har sitt sydligaste utbredningsområde i södra Hälsingland men förekommer över större delen av den norra barrskogsregionen från Skandinavien, genom Ryssland österut till Stilla havet
Därför måste ifrågasättas hur lagarna kan tolkas och utformas så att arter som är vanliga i Sverige skall förbjuda skogsbruk?

Och hur kan politiker samtidigt tänka sig en övergång till mer bioekonomi, ett samhälle som bygger på att vi tar energi och råvaror från förnybara källor som skogen.
Visionen för regeringens skogsprogram, är just "Skogen - det gröna guldet" - en vision som ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.
När vi samtidigt i allt större grad förbjuds att bedriva skogsbruk? Skog som vi ägare och näringsidkare inte får bruka?
Jag får inte ihop den övergripande miljönyttan?

Man kan konstatera att detta är en riktig soppa. Baggböleri är ett starkt ord som lyckligt förpassats till historiens hemsidor.
Men en nutida motsvarighet bedrivs idag i försök att svartmåla skogsbruket, under tvivelaktig tillämpningar av artskydd och miljötalibaner utan hänsyn till den klimatnytta som ett aktivt skogsbruk innebär.
Det känns inte trevligt alls när miljöaktivister inom myndigheter hindrar ett aktivt skogsbruk som är förutsättning att binda koldioxid och Och var finns de största råvaruresurserna för framtidens bioekonomi om inte i skogen som är vår största förnybara råvaru resurs för energi, byggmateriel och som kan ersätta plast textilier mm....

I stället måste vi fråga oss hur Svenska myndigheter kan övertolka ett EU-direktiv så att det hotar stora delar av vårt skogsbruk.

Svenska myndigheter övertolkar ständigt EU-direktiven:
Därför ifrågasätts varför man undertolkar EU-direktiven om egendomsskydd och äganderätt.
Rätteligen bör man vara konsekvent och övertolka egendomsskyddet och äganderätten också.

   TS
Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Bosse1  
#396410 "Skogen - det gröna guldet" där är problemet,många dreglar över den och vill göra det till sin.
Alla medel tillåtna nu, vad ska dom ta sig till utan brunkol. Lite som guldfeber tror jag :lol: :lol:

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Bosse1  
#396437
Niking skrev:Monika Stridsman: Sätt ned foten och tillåt både skogsbruk och bombmurklor http://www.lantbruk.com/debatt/satt-ned ... -skogsbruk
/Niklas

Säga vad man vill om pampen Stridsman "duktig" är hon att läsa socialistlagar.
Men det kan ju vilket fån som helst:
-Jag vill ha ditt men du får f-n inget av mitt.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#399150 Gunnar Lindén: Att tillämpa artskyddsförordningen utifrån lokalt bevarandestatus https://gunnarlinden.wordpress.com/2016 ... ndestatus/
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

isteskog  
#399163 Vansinnigt det som pågår med artskyddet! Julafton för miljörörelsen om det inte ändras .... :evil:

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#399165 Ja, rättssäkerheten är ju som bortblåst, liksom äganderätten. :evil:

Användarvisningsbild

Re: Artskyddet behöver hanteras med sunt bondförnuft

DagL  
#402467 Lavskrika uppvisar ett signifikat ökande antal 1998-2015. Hur mycket sunt bondförnuft är det att då förbjuda avverkning för fem skogsägare för att det kan störa fåglarna? http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ArtLa ... tering.pdf

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).