SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skotare

Storlek och geografi - svenska skotarmarknaden 2017 (uppdat)

13 inlägg 10911 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Storlek och geografi - svenska skotarmarknaden 2017 (uppdat)  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#475873 Den här tråden är nu uppdaterad med helårsresultat för 2017 och även diagrammen baseras nu på helåret 2017.

Skotarna som säljs och registreras på den svenska marknaden blir allt större. Idag är en skotare med fjorton tons lastvikt den mest sålda och det gäller i hela landet. Tittar man på de olika landsändarna ser det dock lite olika ut. Skogsforum har analyserat den svenska skotarmarknaden 2017 och hittat både trender och frågetecken.


Det finns en stor geografisk snedfördelning av skotarmarknaden i Sverige om man ser till hur skogsmarken är fördelad. 55% av skogen finns i Norrland men 72 procent av skotarna levereras till södra halvan av landet under 2017. Götaland ensamt står för 36 procent av antalet. Anledningen är att skogen växer snabbare i söder och det avverkas mer i förhållande till skogsmarksarealen. Det sydsvenska skogsbruket är mer ”maskinintensivt”. Skogen gallras fler gånger under omloppstiden och det körs ut mer GROT i söder. Eftersom det tar längre tid att köra ut virke från gallring jämfört med slutavverkning går det också åt fler skotare.

1515087088_andel-skotare-landsdel-2017.pngSkotarna är fler men mindre i söder
Samtliga gallringsskotare med lastvikter upp till tolv ton säljs i södra halvan av landet. Ingen i Norrland. Den genomsnittliga Norrlandsskotaren lastar mer än tre ton mer än vad Götalandsskotaren gör. Skotare med lastvikter mellan 9-11 ton är vanliga i Götaland men levereras inta alls till norra delen av landet. I alla fall om man ser till hur nyförsäljningen är fördelad.

1515162926_genomnsnitt-lastvikt-landsdel-2017.jpg


1515162960_skotarstorlek-per-landsdel.jpg


Mellanskotarna – en kompromiss?
De s k mellanklasskotarna, maskiner som lastar mellan 12 – 15 ton, har blivit allt mer populära. En av anledningarna är säkert att de anses flexibla och kan användas i både gallring och slutavverkning. Den vanligaste skotaren på marknaden idag är en fjortontonsskotare och det gäller oavsett landsdel.

1515162884_antal-skotare-viktklass-2017.jpg


Jag tror att en anledning kan vara att skogsbolag och virkesköpare som jobbar med privata skogsägare ofta köper avverkningsposter som innehåller både gallring och slutavverkning. Då vill man gärna ha en entreprenör som kan utföra arbetet med samma maskingrupp för att slippa extra flyttkostnader.

Fjortontonsskotaren blir då den vedertagna kompromissen trots att den kanske inte är optimal varken i gallrings- eller slutavverkningsarbetet? En fjortontons, åttahjulig skotare med band runt om tar ganska stor plats i gallringsskogen men den ger oftast en lägre skotningskostnad per kubikmeter än en vad en mindre maskin gör. Däremot blir skotning i slutavverkning dyrare med en fjortontonsskotare jämför med en utpräglad slutaverkningsskotare med lastförmåga runt 18-20 ton.

Tyngre idag än bjässarna på 80-talet
Samtidigt som uppmärksamheten kring markskadorna blir allt större och markskoningsgarantier införs av skogsägarföreningar och virkesköpare så körs det alltså med tyngre och tyngre skotare. En mellanklasskotare idag är flera ton tyngre än de största slutavverkningsskotarna som användes i mitten av 80-talet. Som t ex Kockums 85-35 som dessutom lastade lika mycket virke som sin egen vikt. Visserligen har däck och band utvecklats på ett positivt sätt så att marktrycket kanske inte utvecklats lika negativt som maskinvikten men det visar ändå på en tydlig trend mot allt tyngre maskiner.

1515087088_lastvikt-skotare-år-2015-2017.png


1515162859_antal_skotare-viktklass-2015-2017.jpg


Längre köravstånd ger större skotare i norr
Att entreprenörer och skogsbolag i norra Sverige väljer större skotare kan säkert förklaras med att köravstånden blir längre ju längre norrut man kommer. Det finns ett mycket starkt samband mellan lastförmåga och produktivitet när köravstånden ökar. I norr är boniteterna generellt sett lägre så det lämnas färre stammar per hektar när det gallras vilket ger utrymme för större maskiner. Det gallras heller inte lika många gånger som i söder och det innebär att det blir en högre andel slutavverkning i avverkningsarbetet. Nästan varannan skotare som levereras till Norrland är en XL slutavverkningsskotare med lastvikter mellan 18-25 ton. I Götaland representerar denna viktklass mindre än 10% av de registrerade maskinerna.

1507499565_skärmavbild_2017-10-08_kl._23.52.13.png


Maskintillverkarnas produktmix
Om man tittar på vad de olika skogsmaskintillverkarna erbjuder sina kunder så finns det också några intressanta frågeställningar. Samtliga maskintillverkare utom Gremo och Sampo tillverkar skotare i den högsta viktklassen: Ponsse har sin Elephant/Elephant King, Rottne har både F18D och F20D, John Deere har 1910G, EcoLog 594E och Komatsu har sin 895:a.

Om man däremot tittar på de minsta maskinerna så saknar Komatsu en mindre gallringsskotare (lastvikt tio ton eller lägre). Det här innebär krasst att de går miste om nästan 10 procent av den svenska skotarmarknaden. John Deere har sålt bra av sin minsta 9-tonsskotare 810 E i Götaland och 810:an står för nästan 20 procent av hela John Deeres försäljning i Sverige hittills i år. Ännu har ingen efterträdare i G-serien presenterats men enligt John Deere kommer två nya, mindre G-skotare att presenteras under 2018. Frågan är om det kommer en ny 810G eller om det blir en 910G?.
När det gäller EcoLog så finns deras 10-tonnare 554 kvar i D-version (med MB-motor) på deras sajt. Ingen maskin är dock registrerad i år och frågan är om den kommer i uppdaterad E-version med VolvoPenta-motor eller om den här storleken avvecklas?

Rottne med sin F10D och Gremo med sin 1050 F är av tradition starka i de sydsvenska gallringsskogarna och nu kommer Gremo även med den mindre skotaren 750F som börjar serietillverkas under början av 2018. En annan joker blir finska Sampo vars nya skotare FR 28 har börjat säljas på den svenska marknaden. Det finns redan en handfull maskiner ute i Götaland och Svealand men de syns ännu inte i statistiken då besiktningsformalian ännu inte är klar.

1507499664_p1020688.jpg

1507499761_p1030034.jpg

1507499761_p1030037.jpg


Här finns en video på Sampos FR28 som Fredrik gjorde på en av de första Samposkotarna i slutet av 2016:Data saknas för de minsta skotarna
Det finns ju som bekant ännu mindre skotare än 8-9 tonsmaskinerna. Vimek, Malwa och Terri krigar alla i ett mindre maskinsegment med skotare som lastar 4-5 ton och uteslutande används i gallring. Tyvärr saknas heltäckande registreringsstatistik för dessa maskiner så det går inte att bedöma hur stor den här marknaden verkligen är. Nu verkar det som om alla dessa tre börjar registrera sina maskiner och då kanske vi kan få en bättre bild över den här marknaden framöver också?


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen fre 02 feb 2018, 12:02, redigerad totalt 4 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Hugin  
#475876 Helt outstanding redovisning och analys, Torbjörn!
Argumentation, faktaredovisning och övertygande analys redovisas på ett glimrande sätt. Hur länge, och på vilket sätt har du jobbat med att få fram detta unika redovisningsmaterial?
Ingen tvekan om att underlaget, i en med mera "tomt faktautfylld" text, men med givna fakta och slutsatser, skulle mycket väl detta arbete svara för en väl redovisad doktorsavhandling i ämnet skogsekonomi.
Om du själv, eller den akademiska världen, inte förstår lyftet i branschen, så vill jag härmed, ändå, promovera dig till: Skoglig Doktor!

Avatar Fallback

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Klingstedt  
#475878 De senaste 15 åren har det varit fokus på en så låg drivningskostnad som möjligt. Undrar om det kommer att erbjudas lättare alternativ till markägarna i framtiden?

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

hlb  
#475883 Tar av mössan för Doktor Johnsen.

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Torbjörn Johnsen  
#475888 Åja, nu ska vi inte överdriva :oops:
Det handlar bara om att gräva lite i siffrorna och försöka åskådliggöra på ett tydligare sätt.
@Hugin, jag har använt registreringsdata från Transportstyrelsen där både maskinmodell och ort framgår. Uppgifterna baseras på de skotare som registrerats i år fram t o m 30 september.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

bodaedet  
#475895
Klingstedt skrev:De senaste 15 åren har det varit fokus på en så låg drivningskostnad som möjligt. Undrar om det kommer att erbjudas lättare alternativ till markägarna i framtiden?


Blir det nog många som efterfrågar mindre maskiner och är beredda att betala för en dyrare skotning så kommer det nog att lättare maskiner.
En högst ovetenskaplig undersökning jag gjort, har frågat ett tiotal markägare som har efterfrågat mindre skotare (kör med en tiotonnare nu) hur mycket extra de är villiga att betala, jag har fått svar från inget extra till det som behövs för att det skall gå runt. Problemet är att det är alldeles för få som är villiga att betala.
Det blir troligtvis till att gå upp ett steg istället då ekonomin och komforten är bättre i en större skotare.

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Andreas99  
#475920
bodaedet skrev:
Klingstedt skrev:De senaste 15 åren har det varit fokus på en så låg drivningskostnad som möjligt. Undrar om det kommer att erbjudas lättare alternativ till markägarna i framtiden?


Blir det nog många som efterfrågar mindre maskiner och är beredda att betala för en dyrare skotning så kommer det nog att lättare maskiner.
En högst ovetenskaplig undersökning jag gjort, har frågat ett tiotal markägare som har efterfrågat mindre skotare (kör med en tiotonnare nu) hur mycket extra de är villiga att betala, jag har fått svar från inget extra till det som behövs för att det skall gå runt. Problemet är att det är alldeles för få som är villiga att betala.
Det blir troligtvis till att gå upp ett steg istället då ekonomin och komforten är bättre i en större skotare.

Har du nämt några siffror i din undersökning och vilken storlek på skotare det skulle handla om isåfall.
Hur mycket mer skulle det kosta med en maskin i storleken som gremo 750

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

bodaedet  
#475928 Har inte kollat på Gremon, den fanns inte då. Kostnaden beror mest på skotningsavståndet, då vi ligger runt 700m i medelskotningsavstånd så la vi ner planerna då det blir för dyrt.

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Andreas99  
#475929 Vilken storlek har de efterfrågat och vad kör du efter? Vilka siffror rör det sig om per kubikmeter mindre lass?

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

bodaedet  
#475935 Kör med H8 och Gremo 1050f. Det rör sig om mellan 20-30:- på vägkant och uppåt, beroende på skotavstånd.
En annan aspekt som inte är invägd tycker jag är komforten. En liten maskin sliter mera på kroppen, hur mycket får det kosta?

Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - Analys av svenska skotarmarknaden

Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#475936 Nu kör jag 15tons skotare men det jag testat dem små håller jag med om. Skulle inte vilja köra vimek/terri 8h om dagen året runt.
Hört många säga att dem vill ha små skotare men det är inte lika många som är beredda att betala vad det kostar.

Användarvisningsbild

Sv: Storlek och geografi - svenska skotarmarknaden 2017 (upp

Torbjörn Johnsen  
#490017 Jag bumpar den här tråden som nu är uppdaterad med data för helåret 2017.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Storlek och geografi - svenska skotarmarknaden 2017 (upp

Perfa76  
#490336
Torbjörn Johnsen skrev:När det gäller EcoLog så finns deras 10-tonnare 554 kvar i D-version (med MB-motor) på deras sajt. Ingen maskin är dock registrerad i år och frågan är om den kommer i uppdaterad E-version med VolvoPenta-motor eller om den här storleken avvecklas?


Skulle det inte vara intressant om Skogsforum kan framföra denna fråga till EcoLog och förmedla svaret till oss?

Har EcoLog sålt någon 564D i Sverige under året?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).