Avverkning (slutavverkning)

Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Video)

15 inlägg 11053 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Video)

Torbjörn Johnsen  
#428263 Skogsforum fick ett tips om ett häftigt granbestånd som Växjö stift avverkade strax utanför Tingsryd i Småland så jag åkte dit och tittade.

1483488423_p1000449.jpg


Beståndet var ca 1,6 ha stort och bara 58 år gammalt men höll enligt uppgift en väldigt hög volym. Ämnet knyter an till tidigare trådar och diskussioner vi haft här på forumet om hur man ska hantera snabbväxande gran på höga boniteter. Bla i trådarna om:

Längre omloppstider och ökad beståndsslutenhet för gran
Skogen växer så det knakar - hur ska man hinna gallra?
Självgallring som möjlig metod!?
Gallringsförsök i gran - se hur 25 - 70% uttag slår

1483488255_p1000424.jpg


Skördaren hade redan huggit klart när jag kom på besök men skotaren, en Gremo 1050F höll på för fullt att köra ut virket. Jag har fått uppgifter från både stiftet som totalstämplade beståndet innan avverkning för att få en uppfattning om volymen och som ett försök med att jämföra totaltaxerad (klavning av alla stammar samt höjdmätning med stickprov) volym med volymen från skördardatorn och slutligen med inmätt volym.

Rotpoststämplingen kom fram till att volymen var 1230 m3sk vilket ger 769 m3sk/ha. Det motsvarar enligt omräkningstabeller 1021 m3fub = 638 m3fub/ha.

Skördardatorn mätte upp 1067 m3fub totalt vilket då ger 667 m3fub/ha. Vad inmätningen kommer fram till återstår att se men jag ska försöka få fram den siffran från stiftet.

Det var enligt både stämplingen och skördaren drygt 1000 stammar/ha (totalt ca 1600 stammar)

1483488423_p1000443.jpg


Lite beståndshistorik
Beståndet etablerades 1958 och det har gallrats två gånger under 80-talet. Området är torvmark med ett djupt torvlager och svagt sluttande. Omkringliggande terräng sluttar ner mot beståndet så man kan anta att stora delar av området haft mer eller mindre rörligt markvatten vilket kan förklara den goda växtligheten. Gallringarna som utfördes gjordes utan egentliga stickvägar. Vid en av gallringarna lunnades virket enligt uppgift ut med pulka och häst p g a den dåliga bärigheten! Efter sista gallringen fick skogen stå och växa i knappt 30 år och det hade nu börjat självgallra allt mer. En ytterkant mot ett annat bestånd som avverkats blåste ner i etapper och beslutet fattades om att avverka hela beståndet trots att det enbart var 58 år gammalt. När man började planera avverkningen insåg man att det antagligen stod mer virke än vad det verkade och det blev därför intressant att mäta upp volymerna lite extra.

Avverkningen
Skogen avverkades av en Rottne H21:a och det kan ju tyckas vara en riktig smörhuggning men träden stod väldigt tätt och medelstammen var ändå måttlig (0,67 m3fub/träd) i sammanhanget så ”det blev inte så många fub i timmen som man skulle önska…” enligt skördarpiloten. Det blir ju ganska stor skillnad om man t ex jämför med granskogen som Fredrik besökte i västra Värmland där granarna var 40 m höga och stamantalet kanske en tredjedel på samma (eller t o m större) hektarvolym: Fredrik Reuter - Granskog G40+ (Filmer)

Hursomhelst så var det imponerande virkeshögar. Drivor med timmer! Lite färgmärkt klentimmer och en och annan liten massavedsbit. En del av stockarna var ändå påtagligt grova trots den ringa åldern och när man sen gick och tittade på traven kändes det ju inte på något sätt som en för tidig avverkning. Kvalitén på virket var fin. Finkvistigt och jämnväxt med liten avsmalning på stockarna. Anledningen att det blev en del klentimmer var nog det höga stamantalet och att det därmed fanns en del klena (men väldigt långa) stammar.

Skogsskötseldiskussion
Enligt förvaltaren på stiftet så hade det varit svårt att spara beståndet längre då det dels börjat självgallra så allt mer virke skulle gå förlorat på det sättet. Dels så hade det börjat blåsa sönder i en hyggeskant mot angränsande bestånd så risken för mer stormfällning var påtaglig. Dessutom skulle en del av stammarna snart bli för grova för att ge bästa pris för sågtimret. Hur hade det t ex sett ut om beståndet gallrats hårdare eller ytterligare en gång till efter den senaste gallringen som gjordes vid ca 30 års ålder? Hade det då kunnat stå ytterligare 10-15 år och växa ännu mer? Eller hade det istället blivit mer stormskador mot hyggeskanten? Ja, det kan vi ju givetvis inte veta men det är intressant att fundera över. Ur ett rent skogsekonomiskt perspektiv känns det ändå som ett bra alternativ att hålla ett högt förråd och avverka tidigt.

Här ser ni en video från besöket som bättre beskriver hur det såg ut:Jag lägger in lite bilder från virkeshavet här nedan och återkommer så snart jag fått mer uppgifter om invätta volymer. Det kan ju vara intressant att se hur mycket det skiljer mellan klave, skördare och inmätning vid industrin. Avslutningsvis så får ni gärna höra av er om ni har liknande bestånd och funderingar. Det går aldrig att få för mycket inspiration eller erfarenheter när det gäller skogsskötsel!

1483488424_p1000436.jpg


1483488421_p1000433.jpg


1483488256_p1000426.jpg


1483488255_p1000425.jpg
   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

rikard_e  
#428264 Otroligt, ändå inget dålig kvalité om man ser på årsringarna. Lär ge bra betalt när diameter önskemålet ligger på runt 26-40 cm.

Hur såg det ut med röta?

Som vanligt, mycket bra reportage. Det tackar vi för!

Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#428267 SI??

Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

isteskog  
#428271 Intressant, Torbjörn! Är inne på lite på det som visades i filmen. Stamtäta bestånd med två försiktiga gallringar och en tidig avverkning (60-80 år) beroende på bonitet. Är ju ingen idé att producera stockar som är grövre än 33dm om man får sämre betalt för sådana ..... :???:

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Ängagärdet  
#428272 33dm är ändå rätt grovt :surp:

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

skogshare  
#428273 Det är ju inte bara toppdiametern på första stocken som är avgörande utan också diametrarna på den andra, tredje och ev fjärde timmerstocken.

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Fredrik Reuter  
#428275 Hej,
Ja, dessa bestånd är väl värda att dokumentera!
Vi skrapar troligtvis bara på ytan här så vi får hjälpas åt att föreviga unika bestånd framöver!

SI hade varit intressant att veta på detta bestånd, Torbjörn kan nog fixa fram det.

Personligen skulle jag vilja släppa upp ett sådant bestånd lite högre i ålder och dimension. Runt 0,9 i medelstam tycker jag är optimalt, då givet att man har skördare för jobbet (stor slutavverkningsskördare). Då har man nått toppen på de flesta bortsättningslistor (minst avverkningskostnad) men utsätter ändå inte entreprenören för en för svår avverkning. Troligtvis kan man då skifta över en väsentlig andel klentimmer till normaltimmer och höja nettot ytterligare.

Men det är jag det ... :grin:

Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

hinowa  
#428282 Tack för en bra film! :-BD
Det var en intressant film!

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

skogshare  
#428285 När det gäller slutavverkningsbestånd med exceptionella volymer och stamantal, som kommer till er kännedom, vore det för framtida bruk värdefullt att få en något så när systematisk dokumentation av de kvalitetskriterier, som har eller kan få en betydande påverkan på timmerpriset. Hit räknar jag stamform och densitet liksom förekomsten av röta, tjurved och frisk och torr kvist. Kanske kan köparna, SLU eller Skogforsk vara behjälpliga härvidlag.

Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

rokon  
#428286 På liknande marker i Norrbotten så bör en liknande produktion med gran vara möjlig om man tar till sig den kunskap som finns.
Jag har låtit skördaravverkat ett mindre antal granar vid gårdstunet i samband med annan gallring/avverkning här uppe ca 4 mil norr om Boden. Granplantorna från + träd var planterade av, samt löpande konstgödslade av min far. När jag efter 52 år skrev kontrakt på avverkning så var det för risken att de skulle bli övergrova det vill säga svåra att greppa med aggregatet. Så blev det också för ett av träden som fick kapas vid brösthöjd då avverkningen dröjde 2 år.
54 cm i diameter vid 54 års ålder!
FörGran som planterats på gamla ängar där blev tillväxten ej lika bra, mest beroende på Bor-brist samt också i vissa fall torrare lägen.
Risken för Bor-brist som hämmar granens tillväxt är större i Norra Sverige och då speciellt på gamla ängar där mångårigt uttag av hö har utarmat jorden på Bor.
Bor finns ej naturligt i berggrunden utan förs med fuktiga havsvindar från atlanten (i dess vatten finnes Bor) in över Sverige men kondenseras och regnar eller snöar i fjälltrakterna varvid risken för Borbrist ökar i Norrlands inland.
På fuktig mark med konstgödsel med bor och rätt plantmaterial borde omloppstider på 60 år för gran även vara möjligt i Norrbotten!

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Torbjörn Johnsen  
#428288 Tack alla för att ni gillar vad det vi gör! Här kommer lite kompletterande information. Mer kommer allt eftersom jag får tag i data.

@rikard_e När det gäller röta så såg det väldigt bra ut. Det fanns några enstaka bitar i massavedshögen men i det stora hela väldigt lite.

@Mangan Ståndortsindex var i stiftets skogsbruksplan satt till G34 men det räcker antagligen inte så långt i det här fallet. Tyvärr har jag inga trädhöjder men jag ska försöka få fram mer uppgifter från stiftets stämpling.

   TS
Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#428298
Ängagärdet skrev:33dm är ändå rätt grovt :surp:


Det skulle nog till och med kunna kallas extremt grovt :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#428310 Bra och skoj!
Här i taigan känns såna dimensioner mer som 100 års träd.
Bra enkel och informativ film, även pluspoäng på koncis dokumentation, möjligen hade man kunnat klippa bort en minut till.
Alltför långa filmer börjar man gärna snabbspola och kan då missa kommentatorns prat.

Användarvisningsbild

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

Torbjörn Johnsen  
#428314 Tack för konstruktiv kritik @slurfi
Det är väl som alltid i videosammanhang. "Less is more". Lätt att säga men ack så svårt när man sitter och klipper :mrgreen:

   TS
Avatar Fallback

Re: Kubikfabrik, slutavverkning av gran vid 58 års ålder (Vi

hinowa  
#428323 Det var en bra längd på filmen.Det man inte kan göra idag kan man göra imorgon :wink: Och sluta stressa.
Som gubben säger på ett Youtube klipp om gamla skogsmaskiner,en intoduktions film med musik,gubben kommenterar stäng av ljudet
man hör ju inte ljudet ifrån maskinerna :D

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).