Avverkning (slutavverkning)

Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

13 inlägg 6544 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

stektlök  
#390133 Hej på er. Fick se den här och tänkte kanske nån mer vill läsa.

http://www.svd.se/bombmurklor-och-byrakrater/om/ledare

Kanske har niking redan delat den :mrgreen:   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Bosse1  
#390139 Bombmurklan överträffar Tryffel :surp:

Avatar Fallback

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Robertberg  
#390152 Nej men Uvskogen har :)
Uvskogen - Sånt här ger mig nästan ångest

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

DagL  
#395632 Det är synd om prejudikat skall skapas just för bombmurkla. Bombmurkla är enligt rödlistan "hotad". Vore bättre om prejudikat skapades för lavskrika och tjäder först, de är inte rödlistade eller hotade. De är mycket vanligare så domstolen skulle förstå de kvantitativa konsekvenserna bättre.

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

DagL  
#395739 Tillägg 160612. Jag insåg inte att den planerade avverkningen har något med det nybildade Naturreservatet Klämmeshöjden att göra där bombmurkla finns http://www.vf.se/nyheter/kristinehamn/vardefull-bombmurkla-i-nytt-naturreservat, och att det fanns en relevant tråd förut (även om jag tror jag berikade med utdrag och länken till Naturvårdsverkets yttrande och artfakta)
https://skogsforum.se/viewtopic.php?p=390145#p390145
Vad jag snappat tidigare om debatten var länsstyrelsen diskussion om markägaren verkligen behövde pengarna, inte kopplingen till Naturreservatet och jag kunde inte hitta det i Naturvårdsverkets yttrande. Det verkar verkligen ett ärende med många bottnar som Naturvårdsverket driver i avsikt att få ett prejudikat för att skriva något generellt om.


Jag tittade på Naturvårdsverkets yttrande till miljööverdomstolen (MÖD) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Artskydd/Nationell-fridlysning-och-areella-naringar/. Det står ” …Mark- och miljööverdomstolen gjort bedömningen att det krävs en risk för påverkan på den fridlysta artens
bevarandestatus i området för att utlösa förbuden i 8 § artskyddsförordningen. Naturvårdsverket anser mot bakgrund av bestämmelsens syfte att detta är en
rimlig utgångspunkt. Om en prövningsmyndighet finner att en verksamhet står i
strid med förbudet på denna grund saknas förutsättningar att meddela dispens
enligt 15 § artskyddsförordningen, och det är då enligt Naturvårdsverkets
uppfattning inte relevant att pröva frågan om andra lämpliga lösningar.”
Här tycks man alltså införa begreppet artens bevarandestatus i området vilket MÖD och Naturvårdsverket verkar tycka är bra. Vad område syftar på framgår dock inte. Däremot tycks Naturvårdsverket inte tycka det är relevant med "andra lämpliga lösningar" som tydligen länsstyrelsen åberopade.

”Naturvårdsverket gör sammantaget bedömningen att förbuden i 8 §
artskyddsförordningen ska anses vara tillämpliga även om pågående
markanvändning riskerar att avsevärt försvåras, om sådan verksamhet innebär en
risk för påverkan på en fridlyst arts bevarandestatus.”

” Sju av de åtta växtplatser som registrerats för arten i det berörda området berörs, enligt vad länsstyrelsen uppgivit i sitt beslut, av den planerade avverkningen. Mot bakgrund av detta
bedömer Naturvårdsverket att det finns en påtaglig risk att en traditionell
föryngringsavverkning i enlighet med ansökan skulle medföra att den lokala
populationen av bombmurkla slås ut”

Det borde gå att kompromissa. Görs ett reservat av den för bombmurklor mest lämpliga halvan av det planerade hygget borde rimligen över 2/3 av bombmurklorna klara det och risken för den lokala förekomsten inte längre vara påtaglig och hälften av avverkningen kan genomföras.

”Mot bakgrund av den begränsade populationsstorleken och den fortgående
förlusten av lokaler kan arten enligt Naturvårdsverkets bedömning inte anses ha
gynnsam bevarandestatus på nationell nivå” ” Bombmurklans förekomster i
Värmland ligger dessutom i utkanten av artens svenska utbredningsområde,
vilket sannolikt gör den regionala bevarandestatusen extra känslig för förluster
eller försvagningar av lokala populationer.”
Artdatabladet visar fyndlokaler. Bombmurklan har svenska lokaler norr, söder och öster om Värmland så knappast i utkanten. I Värmland finns fynd på tolv lokaler så knappast överhängande risk ens "lokalt" (=Värmland)

Artdatabankens faktablad http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/1445 Fakta bladet: ”Sällsynt kan bombmurklor påträffas i unga och till synes triviala granskogsbestånd, men dessa ligger då som regel i direkt anslutning äldre skog där det förekommer bombmurkla.” Detta stöder att bombmurklan kommer att sprida sig till det nya beståndet om en del av det gamla bevaras och om gran ingår eller finns omedelbart intill.

”Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (3000-12000).” Tycker det verkar tillräckligt för gynnsam bevarandestatus. ”Bombmurklan är idag sällsynt men har förmodligen alltid varit relativt ovanlig.” ”Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta”. ”Den totala population i landet historiskt ha minskat kraftigt p.g.a. avverkning av äldre ängsgranskog, och att denna minskning fortgår men i mindre takt som följd av att alla kända lokaler i dagsläget är uppmärksammade som nyckelbiotoper, har biotopskydd eller är reservat” Minskningstakten är inte högre trots de förändringar i skogsbruk mm som skett 50 år bakåt, vilket kanske inte är så oroande, men rent personligen har jag förståelse för behovet av att bevara en del av det avverkningsplanerade beståndet tills minskningen av arten upphört, men det borde ske i andra och mindre drastiska former än obetalt och konfliktskapande beslut. Varför kan man inte fortsätta linjen med nyckelbiotoper, biotopskydd och reservat som man gjort med andra lokaler?

”Bombmurklas fortlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis starkt att förbättrats genom Naturvårdsverkets satsning på ett åtgärdsprogram för bombmurkla under 2010-2014.”. Naturvårdsverket har knappast kommenterat detta. Den nya utvecklingen borde förbättrat utrymmet för att medge avverkning.

Naturvårdsverket: ”Arten gynnas visserligen i många fall av en viss grad av störning och utglesning
av trädskiktet exempelvis genom skogsbete eller försiktig gallring. Det får dock
enligt Naturvårdsverkets uppfattning anses vara klarlagt att en traditionell
slutavverkning i ett område med förekomst av bombmurkla innebär en stor risk
för att en lokal population slås ut eller försvagas.”

Dvs Naturvårdsverket öppnar för en gallring av beståndet om det inte slutavverkas.
Senast redigerad av DagL sön 12 jun 2016, 22:33, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

loppan  
#395764 I de flesta sådana här fall som man läser om så är det uppenbart att det är två ytterligheter som ställs mot varandra
och då blir det ett slags haveri.

Å ena sidan en skogsägare som vill utföra trakthyggesbruk med 2500 plantor ha som återbeskogning,å andra sidan en myndighet som säger tvärstopp.

Det är sällan ens fel att två träter men att kategoriskt svara med avvekningsförbud är ur naturvårdssynpunkt fel
väg att gå.
Även naturvårdsskog måste skötas om vissa arter skall gynnas.
Om skogen lämnas vind för våg så kommer naturen själv att förändra den så att olika arter gynnas respektive missgynnas.

Myndigheter och skogsbruk måste bli mycket bättre på att föra dialog om vilken metod som är lämpligast för den enskilda skogen.
Jag kan tänka mig även om jag inte sett detta bestånd att det vore ett utmärkt objekt för naturvårds huggning/gallring,något som säkerligen kan ge en del virke det med.

Detta är något som skogsstyrelsen bör bistå med rådgivning om istället för att det blir ett kategoriskt nej på detta klumpiga vis.

Det verkar finnas en missuppfattning hos berörda myndigheter att om man bara lämnar skogen så blir det bra.
Naturvård kräver visst skogsbruk.

Avatar Fallback

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Bosse1  
#395765 Naturvårdare med ideologin "allting åt allihopa" ser staten som bäste förvaltare övriga inser att så är inte fallet :shock:

Avatar Fallback

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

ÅsaNisse  
#395770 Jag hävdar att rubriken är lite fel. Nu är det ju visserligen fokus på dessa svampar men det räcker med enbart byråkrater så hittar dom nog något sätt att om inte stoppa så i varje fall fördröja och försvåra en verksamhet.

Avatar Fallback

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Bosse1  
#395827 Man kan ju dra "vissa" paralleller.

http://www.settlerwatch.com/publikation ... fiskering/

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#395851
ÅsaNisse skrev:Jag hävdar att rubriken är lite fel. Nu är det ju visserligen fokus på dessa svampar men det räcker med enbart byråkrater så hittar dom nog något sätt att om inte stoppa så i varje fall fördröja och försvåra en verksamhet.


Du har ju självfallet rätt. Det räcker ju med att byråkrater hittar något påstått "samhällsnyttigt" eller "allmännyttigt", så är det ofta kört för den enskilda.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#407165 Bombmurkla upp till miljööverdomstolen http://www.atl.nu/skog/rodlistad-svamp- ... vverkning/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Fredrik Reuter  
#407169 Här är originalartikeln, med videoinslag

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmla ... stad-svamp

Användarvisningsbild

Re: Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#415192 Tvingad till avverkningsstopp, föreslås att ta banklån http://www.skogen.se/nyheter/tvingad-ti ... ta-banklan :shock: :evil:
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).