Sverige befanns komma trea i värden för miljön http://uk.businessinsider.com/most-environmentally-friendly-countries-2016-3 . Skäl att känna sig nöjd? Nej, Sverige borde rätteligen vara bäst i världen på miljö! För skogen ansågs Sverige ligga i botten! Det finns bara nio länder i världen som har sämre skogsmiljö än Sverige! Men hur kommer det sig?
Det finns en grupp vid Yale universitetet som varje år beräknar "Environment Performance Index" för alla länder. Indexet är ett vägt medelvärde mellan ett antal indikatorer. Indikatorn på skog är hur skogsarealen minskar 2000-2014. http://epi.yale.edu/chapter/forests Skog som kalavverkats räknas inte in förrän det kommit ny skog. Satelliter registrerar över hela världen skog som försvinner och skog som tillkommer. För satellit- data och analyser av dem hänvisas till en artikel i Science av Hansen m fl. Miljökomponenterna i Sverige ser ut så här: http://epi.yale.edu/country/sweden
Den stora avskogningen av Sverige är orimlig. Det stämmer inte med FAOs skattningar och det stämmer inte med skogstaxeringens.
Därför skrev jag en bloggartikel att det måste vara något fel på hur data utvärderats http://www.nbforest.info/blog/deforestation-north. Till min förvåning fick jag ett respons från huvudförfattaren till Science artikeln http://www.nbforest.info/blog/response-dag-lindgrens-blog-entry-deforestation-north. Visserligen var svaret inlindat i påpekande av svagheter i min artikel och undvek att det nästan var oundvikligt att "missuppfatta" artikeln som EPI gjort men det väsentliga: "For the twelve year period of study, one cannot expect a capability where loss and gain are mapped in a directly comparable manner"; "these data are not suitable for net forest cover change estimation"; "we do not describe or otherwise present net forest change results"; "the misuse of the data due to miscomprehension of the themes as presented is probably unavoidable" . Det finns således inget acceptabelt underlag för EPIs låga rank för svensk skog, särskilt inte när den strider mot resultaten från andra trovärdiga källor.
Om EPI hade använt riktiga skattningar hade avskogningen av Sverige varit låg eller ingen och Sveriges sammanvägda EPI skulle (med all sannolikhet) givit Sverige världsmästarskap i miljö.

5 kommentarer | Läst 2600 ggr

Mer om bloggaren

Användarvisningsbild

DagL

Semi-proffs huggare

Blev medlem: tis 15 mar 2016, 19:03

Kommentarer

av kalhuggo ons 16 mar 2016, 21:05
Beror väl vad man lägger i begreppet skog, jag hade förmånen att få växa upp i stora naturskogsområden och relativt orörd natur. Att vandra i samma marker idag är en ganska beklämmande upplevelse, är det inte färska hyggen så är det sterila tallplantager och i värsta fall det nästan ogenomträngliga kanadensiska ogräset contorta som dödar allt bärris och ser förjävlig ut. Min hemtrakt är helt klart hårt avskogad om man inte älskar plantor i snörräta rader. Nu är det plötsligt väldans angeläget att skydda skog, det skulle man insett när det fanns nåt att skydda, nu finns ju mest bara trasor kvar. Men det är ju så klart på kolonien, i norra Sverige. Världsmästare är vi säkert, på plantageodling.
av Lasse_Lus ons 16 mar 2016, 21:36
Yale misstolkar Hansen's resultat. Det borde de inte göra, dels för att de borde se till att begripa sina källor innan de använder dem, och dels för att missförståndet har påpekats för den ansvariga personen på Yale. Man bör inte hålla Hansen ansvarig för detta. Ansvaret ligger på den som ansvarar för miljöindexet. Dags för ett nytt påpekande.
av alias ons 16 mar 2016, 22:22
@DagL:

Du får bifoga någon FAO-rapport tillsammans med Skogsstatistisk Årsbok för år 2000 och framåt, där finns väl det mesta om svensk skog i siffror uppradat på både svenska och engelska.

MVH
Alias
av isteskog ons 16 mar 2016, 22:25
Vet inte vart du bor kalhuggo, men i många inlandskommuner är då en stor del av skogen skyddad. I övriga Sverige där det inte är lika mycket bolagsskog så ser det då annorlunda ut. Markberedning/plantering på ordinär skogsmark räknar jag då inte som plantageskogsbruk. Det är nog snarare miljörörelsen som vill kidnappa det ordet för sina egna syften ....... :(
av DagL ons 16 mar 2016, 23:32
Försök till respons på de fyra första kommentarerna. Definitionen på skog i EPI är nog minst 5 m med minst 50% krontäckning. Så tall och contortaplanteringar blir skog. Sverige är faktiskt VÄLDIGT bra på plantering. Bara fyra länder har större areal planterad skog än Sverige: USA, Kanada, Kina och Ryssland. Kalhyggesarealen har varit i stort konstant sedan 1980 så arealen skogsmark utan skog borde inte ändras över tiden. Chefen för skogstaxering skrev en kommentar till Science att skogstaxerings data inte tydde på någon avskogning i Sverige. FAO har gjort en ny forest assessment 2015 som inte heller tyder på någon avskogning i Sverige. Den ansvariga för EPI har skrivit till mig att de försöker ändra, men de tycks inte klarat av det. Vi har ju ändå brons så som nation kan vi känna oss tillfreds även om vi som gillar skog inte gör det.
För mig är det förunderligt att man inte med satellitbildstolkning kan avgöra hur mycket skog det finns vid olika tidpunkter och därigenom se hur arealen ändras. Har man inte så bra algoritm så gör det ändå inte så mycket för skillnaderna i tid. Men istället krånglar man till det med i vilka rutor det blir ny skog.