Skogsnyheter

250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

6 inlägg 1296 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

Fredrik Reuter  
#770785 LRF Skogsägarna replikerar idag på en debattartikel i Svenska Dagbladet. Enligt en undersökning som LRF genomfört så är 8 av 10 skogsägare (250.000 st. i Sverige) positiva till att avsätta skog för naturvård, bara det sker på frivillig väg. Repliken är ett svar på en debattartikel från Skydda Skogen som trycker på stora delar av de politiska partierna i Riksdagen. Det handlar om att, enligt Skydda Skogen, inte tappa greppet om att skydda de sista naturskogarna som finns i Sverige.

I mångt och mycket handlar detta om den så kallade fjällnära skogen och att politikerna nu föreslagit att skyddet av upp till en halv miljon hektar fjällnära skog inte ska ske genom tvång utan frivillighet. Skydda Skogen anklagar bland annat C, M, KD, SD och S att hålla LRF om ryggen.

Tre punkter är enligt LRF viktigt för att målen ska nås på frivillig väg:

- Frivillighet ska vara utgångs­punkten vid skydd av natur. Detta behöver förtydligas i myndighets­instruktioner. Formellt skydd av skog, såsom etablering av natur­reservat, ska alltid bygga på markägarens medverkan, utom i mycket exceptionella fall. Dessa fall behöver definieras.

- Prioritera skogsägares egna initiativ. De skogsägare som själva föreslår att deras skog ska omfattas av naturvårds­avtal eller annat formellt skydd, när dessa lever upp till kraven på höga naturvärden, bör prioriteras före myndigheters initiativ.

- Erbjud en verktygs­låda med olika skydds­former. Då kan skydds­formen anpassas efter markägarens önskemål och den berörda miljön. Det finns behov av nya skydds­former som är begränsade i tid och rum. Det finns exempelvis ingen anledning att skydda mark från brukande för all framtid för att gynna en art som kanske flyttar på sig efter tio år.


Tänkte vi kunde diskutera denna fråga här. Dels om du tycker att det stämmer med att 8 av 10 skogsägare vill leva upp till miljömålen bara det sker frivilligt. Men också frågan om hur ett ev. skydd av fjällnära skog borde se ut.

Skydda Skogens debattartikel: https://www.svd.se/a/5BJpn6/skydda-skog ... -naturskog

LRF replik: https://www.svd.se/a/kEJAyk/lrf-skogsag ... d-i-skogen
   TS
Skogsnolia 2023
Avatar Fallback

Re: 250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

Bosse1  
#770793 Skydda Skogen statens och kapitalets bäste vän,avverka annars!! Landgrab , landgrabbing , land grabbing , markrofferi. 👎

Användarvisningsbild

Re: 250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

GunnarLinden  
#770810 För att det inte ska uppstå några missförstånd. Frågan som ställdes var hur medlemmarnas vilja att bevara och utveckla naturvärden påverkas av om skyddet är frivilligt och med ersättning. Viljan påverkades i positiv riktning för 8 av 10. Det betyder inte att 8 av 10 ställer sig odelat positiva i en sån situation.

Avatar Fallback

Re: 250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#770815 All denna statistik och hänvisning till undersökningar.
Lika ofta som frågorna är ledande mot vissa svar, lika ofta saknas frågor som respondenten (den som svarar) trevande skulle vilja ha för att kunna visa hens balanserade åsikt. (Klassiska skolexemplet på omöjliga frågan är: Har du slutat slå din fru. Ja eller nej)
Det räcker ju med att man presenterar sin undersökning på ett sådant sätt att en negativt inställd person inte ens vill delta pga presentationen eller ämnesvalet.

Det förefaller mig falla på sin egen orimlighet att betrakta en ett sådant påstående som att 8 av 10 skogsägare är positiva till ökade avsättningar som annat än utfallet från en undersökning inom kategorin "som man frågade fick man svar".

Användarvisningsbild

Re: 250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

Sjögården  
#770860 I många fall är det så att man satt av vad man själv tycker man kan och vill avstå till naturvården.
Det kan vara marker man har känslomässiga relationer till,igenvuxna betesmarker,drivningsimpediment,hagmarker med mycket gamla lövträd och sjönära skog.
Många gånger går dessa arealer långt över certifieringens krav och egentligen kostar detta inte mycket men tillför mycket till den biologiska mångfalden.
Vad skogsägarna däremot har fått erfara senaste åren är att ren produktionsskog stoppas från avverkning, helt utan ersättning trots att man tidigare frivilligt satt av det det själv önskar.
LRF driver frågorna på ett konsekvent och bra sätt vilket jag uppskattar. 😉

Användarvisningsbild

Re: 250.000 skogsägare vill frivilligt bevara naturvärden

Elis76  
#771529 Unikt avtal ska skydda skogsmark i Jokkmokk

Ett avtal om naturskydd har nu undertecknats av SCA, Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket och skogsgruppen Steget före. Parterna har enats om hur skogsmark och biologisk mångfald ska skyddas i ett mycket stort område.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/historiskt-avtal-i-jokkmokk-for-att-skydda-skogsmark

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).