Skogsnyheter

Så här ska Skogsstyrelsen kontrollera skogsbruket 2021

1 inlägg 1916 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Så här ska Skogsstyrelsen kontrollera skogsbruket 2021

Fredrik Reuter  
#699393 Skogsstyrelsen utövar på uppdrag av regeringen så kallad tillsyn. Detta för att kontrollera att Skogsvårdslagen efterlevs men också andra lagar och regler så som; Miljöbalken, Timmerförordningen och Virkesmätningslagen. Nu har Skogsstyrelsen prioriterat sin tillsyn för år 2021 och här nedan kan se vad myndigheten kommer fokusera på under året.

Återväxtkontroll i norra Sverige
Betestrycket är bitvis hårt i norra Sverige och vissa områden är det en utmaning att följa lagen om reproduktionsplikten.

Hänsyn till rennäringens intressen
Skogsstyrelsen kommer fokusera på att kontrollera så att korrekt hänsyn tas för rennäringen.

Insektsskadad skog
Skogsstyrelsen kommer fokusera på att kontrollera att skogsägare vidtar nödvändiga åtgärder efter att skog angripits av bland annat granbarkborrre.

Miljövärden vid avverkningsanmälning
Skogsstyrelsen kommer fokusera på att kontrollera hänsynskrävande biotoper, kulturmiljövärden och skyddszoner mot vatten och våtmarker vid en avverkningsanmälan.

Biotopskyddsområden
Med hjälp av högupplösta flygbilder kommer Skogsstyrelsen att kontrollera biotopskyddsområden och leta efter skador, nya och gamla.

Systemtillsyn enligt miljöbalken
Skogsstyrelsen kommer återgranska verksamhetsutövare som granskats 2017 - 2018. Detta handlar om kontroll av egenkontroll enligt miljöbalken.

Importörer som handlar med trä- och pappersprodukter
För kontroll av efterlevnad av timmerförordningen så kommer Skogsstyrelsen att granska importörer av trä- och pappersvaror.

Tillsyn av mätmetoder enligt Virkesmätningslagen
Skogsstyrelsen kommer primärt under året att granska mätmetoder för skogsbränsle.

Skogsplantor från utlandet
Importörer av skogsodlingsmaterial från utlandet kommer granskas under året.

Nyckelbiotoper
Skogsstyrelsen kommer inte att registrera så kallade nyckelbiotoper vid tillsyn. Däremot kommer myndigheten att dokumentera naturvärden.
   TS
Skogsnolia 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).