Avverkning (slutavverkning)

Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

38 inlägg 11377 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Torbjörn Johnsen  
#665393 Idag kom Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. Det innehöll intressant läsning om hur industri- och virkesbalans har utvecklats under senaste tiden. Precis som Fredrik skrev om i tråden SCA slutar med tryckpapper - 800 anställda berörs så händer det grejer i pappersbruken. Sedan mitten på 00-talet har förbrukningen av grafiskt papper minskat stadigt och denna minskning har spätts på av Coronakrisen. Utöver SCAs bruk Ortviken så läggs tvår stora pappersbruk ner i Finland varav det ena nära svenska gränsen i norr.

Minskad pappersproduktion bidrar till minskad virkesförbrukning och med dagens stora massavedslager så ser det ganska dystert ut för massavedsmarknaden. Speciellt i norr. Över tid så planerar företagen som nu lägger ner bruk att starta ny produktion av andra kvalitéer så virkesförbrukningen kan komma i bättre balans runt 2023 enligt Danske Bank. Men tills dess...

Minskad virkesimport förutspås och minskad aktivitet i gallringsskogen rekommenderas (dock ej i förstagallringarna som anses viktiga).

När det gäller timmermarknaden är situationen snarast den motsatta. Låga lager och stigande priser för trävarorna, t o m till rekordnivåer i USA. Talltimmer är en bristvara och i vissa områden (som inte har så stora barkborreangrepp?) även grantimmer. Prisskillnaden för sågtimmer mellan södra och mellersta Sverige är enligt Danske bank rekordstor vilket möjligen kan föranleda sydsvenska sågverk att utöka sin inköp norröver.

Banken tror inte att massavedspriserna kommer att fortsätta ner då nivån redan anses låg. De tror heller inte att timmerpriserna kommer att gå upp generellt men att man kan räkna med premier för efterfrågade sortiment. Läs Tall!

Banken konstaterar att marknaden är tudelad:

I höst kan vi se framför oss en oerhört underlig virkesmarknad. Å ena sidan har vi ett rally på trävarumarknaden
vilket gör att många sågverk kommer att jaga timmer i höst. Å andra sidan ser vi ett massavedsberg som växerhos industrin i spåren av det kraftiga tryckpappersfallet och pressade massapriser. Pristrycket kommer att vara nedåt på massaved och uppåt på timmer. Detta ger en utmanande höst för både virkesköparnas avverkningsplanering och logistik samt industrins lagerhållning.


Den som lever får se!

Här hittar ni Danske Banks nyhetsbrev nr 3 2020   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665395
Torbjörn Johnsen skrev:Idag kom Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. Det innehöll intressant läsning om hur industri- och virkesbalans har utvecklats under senaste tiden. Precis som Fredrik skrev om i tråden SCA slutar med tryckpapper - 800 anställda berörs så händer det grejer i pappersbruken. Sedan mitten på 00-talet har förbrukningen av grafiskt papper minskat stadigt och denna minskning har spätts på av Coronakrisen. Utöver SCAs bruk Ortviken så läggs tvår stora pappersbruk ner i Finland varav det ena nära svenska gränsen i norr.

Minskad pappersproduktion bidrar till minskad virkesförbrukning och med dagens stora massavedslager så ser det ganska dystert ut för massavedsmarknaden. Speciellt i norr. Över tid så planerar företagen som nu lägger ner bruk att starta ny produktion av andra kvalitéer så virkesförbrukningen kan komma i bättre balans runt 2023 enligt Danske Bank. Men tills dess...

Minskad virkesimport förutspås och minskad aktivitet i gallringsskogen rekommenderas (dock ej i förstagallringarna som anses viktiga).

När det gäller timmermarknaden är situationen snarast den motsatta. Låga lager och stigande priser för trävarorna, t o m till rekordnivåer i USA. Talltimmer är en bristvara och i vissa områden (som inte har så stora barkborreangrepp?) även grantimmer. Prisskillnaden för sågtimmer mellan södra och mellersta Sverige är enligt Danske bank rekordstor vilket möjligen kan föranleda sydsvenska sågverk att utöka sin inköp norröver.

Banken tror inte att massavedspriserna kommer att fortsätta ner då nivån redan anses låg. De tror heller inte att timmerpriserna kommer att gå upp generellt men att man kan räkna med premier för efterfrågade sortiment. Läs Tall!

Banken konstaterar att marknaden är tudelad:

I höst kan vi se framför oss en oerhört underlig virkesmarknad. Å ena sidan har vi ett rally på trävarumarknaden
vilket gör att många sågverk kommer att jaga timmer i höst. Å andra sidan ser vi ett massavedsberg som växerhos industrin i spåren av det kraftiga tryckpappersfallet och pressade massapriser. Pristrycket kommer att vara nedåt på massaved och uppåt på timmer. Detta ger en utmanande höst för både virkesköparnas avverkningsplanering och logistik samt industrins lagerhållning.


Den som lever får se!

Här hittar ni Danske Banks nyhetsbrev nr 3 2020


Man kan väl anta att detta är en trend som kommer att hålla i sig ! Möjligheten för svenska privatskogsbrukare nu att söka öka avverkningsnetton o samtidigt ha kvar en ökad prisbild, är väl att INTE avverka i samma takt som efterfrågan stiger. Att inte ha lika stora uttag / inga uttag i andragallringar o vänta med att göra slutavverkningar med högre volymer / areal, borde ju vara ett bra sätt att kunna öka intäkterna ytterligare ? Mängd, tid o hur arbetar till vår fördel !

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665396 Apteringsgränsen mellan timmer och massaved är inte skriven i sten och kanske vädras morgonluft för de specialicerade kubb- och klentimmerverken i form av billigare råvara och högre försäljningspriser.

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665400
Skogsola skrev:Apteringsgränsen mellan timmer och massaved är inte skriven i sten och kanske vädras morgonluft för de specialicerade kubb- och klentimmerverken i form av billigare råvara och högre försäljningspriser.


Det är väl då fortfarande avhängigt av om råvaruproducenterna levererar i samma utsträckning som tidigare ? Utbud o efterfrågan ! Om råvaruingången minskar samtidigt som efterfrågan ökar, där borde väl en förhoppningsvis ökad nettointäkt för producenten ligga ? Att då minska uttagen i andra gallringar o vänta till en uppskjuten slutavverkning o vad det gör i tid / tillväxt, borde vara till producenternas fördel ! ?

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665401 Sågverken kommer att köpa leveranrotposter för att hålla verksamheten igång. Dyrt om nödvändigt. Då kan de fundera på om de ska slumpa iväg den massaved som blir eller försöka att förädla en del av den själva. I mellansverige är vi vana att aptera timmer ut till minsta sågbara dimension. I Södra-landet har jag förstått att det mesta kan åka i massavedshögen ibland.

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665406
Skogsola skrev:Sågverken kommer att köpa leveranrotposter för att hålla verksamheten igång. Dyrt om nödvändigt. Då kan de fundera på om de ska slumpa iväg den massaved som blir eller försöka att förädla en del av den själva. I mellansverige är vi vana att aptera timmer ut till minsta sågbara dimension. I Södra-landet har jag förstått att det mesta kan åka i massavedshögen ibland.


Det som det ska ställas mot då är väl om det blir ett totalt sett minskat inflöde ! Om nu de svenska privat skogsbrukarna vill se en förändrad / förbättrad prisutveckling oavsett sortiment, så ligger det väl förmodligen i en minskad tillgång i förhållande till efterfrågan. Skogsindustrin har blivit för van att ha obegränsad tillgång därav priserna. Om man som producent förändrar sin syn på produktion, ( kliver ur " Åsiktskorridoren" ) o ser de möjligheter som en förändrad framtid kan föra med sig, då blir de som kan o hänger på tåget, morgondagens vinnare !

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665412 Givetvis kan man som enskild brukare bestämma sig för att blåvägra att sälja en enda pinne men det kommer ändå inte att påverka marknaden.

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665413
Skogsola skrev:Givetvis kan man som enskild brukare bestämma sig för att blåvägra att sälja en enda pinne men det kommer ändå inte att påverka marknaden.


Om fler av råvaruproducenterna förstår att de faktiskt KAN påverka marknaden o därmed direkt sina intäkter, så kommer fler att se över HUR o När man gör sina åtgärder i framtiden !

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

r93  
#665440 Det är sant, men min erfarenhet är att en väldigt liten del av skogsägarna är ”intresserade” skogsägare, då kvittar det vad de intresserade gör.

Jag känner 7 skogsägare 3 av dom är intresserade, en vet nog knappt skillnad mellan tall och gran, skogen är givetvis förvärvad genom arv.

Så industrin får nog precis lagom med virke som dom vill ha, då de ej intresserade har lagt skötseln helt i inspektorernas händer.

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665441 Nått prisras verkar det inte vara fråga om så det är högst lämpligt att följa Danske banks råd. Slutavverka men tvärstopp för gallring. Åtminstone inlejd sådan

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665445
r93 skrev:Det är sant, men min erfarenhet är att en väldigt liten del av skogsägarna är ”intresserade” skogsägare, då kvittar det vad de intresserade gör.

Jag känner 7 skogsägare 3 av dom är intresserade, en vet nog knappt skillnad mellan tall och gran, skogen är givetvis förvärvad genom arv.

Så industrin får nog precis lagom med virke som dom vill ha, då de ej intresserade har lagt skötseln helt i inspektorernas händer.


Sett ur ett skogsägarperspektiv, så är det ju just det som är synd ! Om fler kände sina marker, vad de förfogar över, så skulle nog skogsägarsidan mer veta vilken makt de BORDE ha haft över marknaden !

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665454 Vilken makt BORDE de ha över marknaden? Rätt att bestämma priset? :)

Avatar Fallback

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#665457 De "mindre intresserade" har antagligen inget behov av jämna intäkter från skogen så det är de i första hand som kan ligga och ruva tills priserna är höga.

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

Älgfoderodlare  
#665463
Mangan skrev:Vilken makt BORDE de ha över marknaden? Rätt att bestämma priset? :)


Det är ju det överflöd av råvara som idag i mångt o mycket " ges " bort till industrin, som inte värdesätts av producenterna, som tillika slår tillbaka på prissättningen o som borde minska ! Så många som man ser klagar på dålig lönsamhet, benämner det med " prisdiket " etc. - JA, men ni skapar ju det själv ! Makten att som producent kunna styra tillgången, är det enda o avgörande medlet som fungerar för att nå en prisförändring på en öppen marknad. Om ni / vi minskar utbudet, så lär priset följa efter för de som behöver råvaran, när efterfrågan på alla marknader ökar ! Så frågan är ju hur länga svenska privatskogsägare ska fortsätta att skänka bort råvara till en behövande industri via sina gallringar o fortsätta att klaga på dålig lönsamhet. Innan de förstår sambanden ? Jag deltar ju inte, så ni får titta / skylla på varandra !

Användarvisningsbild

Re: Danske Bank: Sluta gallra - hugg tall!

svampbob  
#665464 Vi får väl se det som ännu en anledning till att sluta gallra in absurdum såsom det beskrivs i tråden om att gallringsuttagen är alldeles för höga.
Gallringskatastrofen i den Svenska skogen?
Jag tänker gallra i vinter men med ett lågt uttag.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).