Skogsnyheter

Ska bärplockare få stoppa min avverkning?

3 inlägg 2097 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ska bärplockare få stoppa min avverkning?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
Användarvisningsbild

Re: Ska bärplockare få stoppa min avverkning?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#419071 Idag är i stort sett varenda avverkning möjlig att stoppa OM tjänstemannen vill.
Det är bara välja paragraf 30, arthabitat, nyckelbiotop och snart sociala värden.

De flesta skogs- och mark-ägare vill inte ha med Skogsstyrelsen idag, räcker att läsa skogseko så ser man infiltrationen av aktivister.

Skogsstyrelsens styrelse idag består av såna som vill att ALL skog ska konfiskeras av staten, och öppet talar om det!

Många personliga och ekonomiska tragedier kan komma att drabba skogs- och mark-ägare så länge detta fortgår.

Användarvisningsbild

Re: Ska bärplockare få stoppa min avverkning?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#419098 Egendomsskyddet regleras i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.
Europakonventionen gäller som svensk lag och har inkorporerats genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Finns i EU-stadgan.
AVDELNING II
FRIHETER
Artikel 17
Rätt till egendom
1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den
och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid.

Av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet ovan följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen får berövas denna annat än om det sker i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom innebär bland annat att staten inte utan vidare kan ta annans mark i anspråk, t.ex. genom expropriation. Bestämmelserna i Europakonventionen får också anses innebära att staten har en positiv förpliktelse att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar utförda av privata rättssubjekt. Detta sker framför allt genom att utfärda lagar som skyddar mot tillgrepp av egendom och som ger möjlighet att få tillbaka egendom som har frånhänts ägaren olovligen.
Staten har alltså ett ansvar när rätten till skydd för egendom hotas genom åtgärder från andra än staten.

Skogsägaren är ägare till den egna ärligt ägda skogen och marken och har enligt grundlag och konventioner full bestämmanderätt om vad marken skall användas till.

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).