Avverkning (slutavverkning)

En dyr lavskrika

119 inlägg 48541 visningar 18 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396776 En dyr lavskrika

www.sca.com/Global/SCA-Skog/Press.../Di ... 202016.pdf?

MATS SANDGREN VD SCA SKOG
SOM NATURINTRESSERAD skogsägare blir man glad om man under en promenad över sin fastighet får se en lavskrika eller en tretåig hackspett. Men denna trevliga observation kan faktiskt få fullständigt orimliga ekonomiska återverkningar. Sverige fick 1999 kritik av EU för att man inte på ett tillräckligt tydligt sätt infört regelverken i EUs art- och habitatdirektiv. Det här direktivet syftar till att ge ett skydd för hotade arter.
Individer skyddas – inte arter Sverige gjorde då snabbt en förändring av artskyddsförordningen. Det var bara att i hastigheten formulerades regelverken för fåglar så att det inte var arter som skulle skyddas, utan individer av känsliga arter. För dessa gäller att enskilda individer inte får fångas, dödas eller störas och deras fortplantningsområden och viloplatser får inte skadas. Men om dessa arter utgör jaktbart vilt – vilket en del av dem faktiskt gör, till exempel tjäder – då är det emellertid tilllåtet att jaga dem. Men man får alltså inte störa dem. Under femton år har vi haft denna orim
liga lagstiftning och den har inte tillämpats. Men under tryck från miljörörelsen att tillämpa denna lag har skogsägare vid några tillfällen nu fått avverkningsförbud med hänvisning till lagen och till enstaka observationer av bland annat lavskrika. Då kommer nästa pilsner. De här restriktionerna berättigar inte markägaren till ersättning. Skogsvårdslagens naturvårdskrav och eventuell reservatsbildning har ju tydliga ersättningsregler. Om inskränkningarna blir så omfattande att ”pågående markanvändning avsevärt försvåras” har mark ägaren rätt till ersättning. När det gäller artskyddsförordningen finns inte några sådana restriktioner utan skogsägaren kan tvingas att undanta skog från avverkning, avstå från avverkning under vissa perioder eller att i stället för slutavverkning göra mindre ingripande åtgärder, som någon form av kontinuitetsskogsbruk – allt utan ersättning. Det här är naturligtvis alldeles orimligt. Men det är faktiskt så som lagen har sett ut i femton år och så som den nu börjar tilllämpas. Skogsstyrelsen menar att man som myndighet måste följa lagen och att det får vara i lagtillämpningsprocessen som orim
ligheterna kommer till uttryck och möjligen tas bort genom att lagen justeras. Men allt sådant tar tid och under tiden kan enskilda skogsägare drabbas mycket hårt.
Svensk överdrift Denna sanslösa svenska överdrift av en EU-regel med betydligt måttfullare avsikter, måste stoppas. Artskyddsförordningen måste ändras så att vi får en rimlig balans mellan skydd och andra intressen. Och medan lagen ändras måste Skogsstyrelsen avstå från att jaga skogsägare med restriktioner på grund av enstaka fågelobservationer. Skogsägare, stora som små, måste få bli glada när de ser en lavskrika. Naturintresse, glädje och kunskap – och inte piska och paragrafrytteri – måste få vägleda vårt naturvårdsarbete.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

isteskog  
#396787 Som i min socken. Två skogsägare stoppas att avverka, 500 ha skog bedöms vara skyddsvärd och får troligtvis inte avverkas i framtiden. Det drabbar ett flertal skogsägare till. Allt för att lavskrikor påträffats!!! :evil:
Här uppe hos oss är inte lavskrikan ovanlig ...... :???:
OCH INGA ERSÄTTNINGAR FÖR INTRÅNGET UTGÅR ...... Skandal är bara förnamnet ... :twisted:

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Bax  
#396791 Ja det är makalöst.
Jag som brukar ha lavskrikor på gården både på sommaren och vintern, innebär detta att jag inte får skotta gården eller klippa gräset?
För då störs dom ju... :shock:

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396845 Fullständigt orimligt! Luktar vårdslös myndighetsutövning lång väg. :evil: :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396852 Avverkningsstopp kan utredas http://www.lantbruk.com/skog/regeringen ... t-i-skogen
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#397137 Det är lokalt bevarandestatus som skall vara gynnsamt. Vad som är lokalt avgörs från fall till fall efter bedömningar av ansvarig tjänsteman. Myndigheterna försöker undvika fokus på enstaka individer.
Det är inte bara lavskrika, utan hundratals andra arter som kan visa sig "dyra" att "bevara". Lavskrikan är toppen av ett isberg. Tidigare GD Monika Stridsman ansåg frågan låg hos politikerna. Det är bra att den ställs till polikterna, men formen som den ställs kan leda till att politikerna missförstår och förminskar problemen.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

SkogsGotte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#397139 Hur fungerar artskyddsförordningen i andra EU-länder?

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

ananders  
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#398544 En lavskrikefamilj behöver ett revir på ca 100 hektar och det får enligt skogsstyrelsens beslut inte finnas mer än 15% öppen mark eller ungskog efter avverkningen för att lavskrikorna skall trivas. Vet inte riktigt vad det innebär i kronor. Jag har bara sett beslutet för en markägare och det är fem som är berörda. Det första som står i beslutet är att vitet att avverka 13 hektar är en million. Men nettoförlusten att inte avverka är kanske dubbelt så stor? Och det är inte den enda arealen som får avverkningsförbud genom beslutet att skydda en lavskrikefamilj. Och å andra sidan kanske ett visst uttag är möjligt på lång sikt. Lavskrikefamiljen kanske flyttar. Ökas omloppstiden mellan slutavverkningar till 200 år kanske lavsskrikans omsorgskrav blir uppfyllda? Men nuvärdet av det blir lågt med en rimlig kalkylränta.
Man kan kanske säga att det värde samhället sätter på en lavskrikefamilj är två miljoner.

Sedan vet jag inte om man kan multiplicera med 50 000 (antalet lavskrikepar i landet), det får senare rättspraxis utröna. Men kan man det så värderas dagens svenska lavskrikebestånd av artskyddet till 50 000 * 2 = 100 miljarder.

Med hänsyn till att det finns fler arter som har ett bevarandevärde så är Sverige ett mycket mycket rikt land.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398564 100 miljarder i luftpengar...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#398573 Länsstyrelsen i Gästrikland menar att fyra lavskrikerevir skulle påverkas av avverkningen i Arbrå.

Två myndigheter har nu slagit fast att en vanligt förekommande fågel har större rätt att bruka skogen än de som äger den. Det är helt orimligt..och fullkomligt sanslöst....

Lavskrikan finns inte med på Artdatabankens lista för hotade arter. Den var tidigare en hotad fågelart i Sverige. Populationen bedöms idag vara stabil och livskraftig. Skogsstyrelsen har i en bilaga till Skogsvårdslagen listat de fåglar man särskilt ska beakta i artskyddsärenden och där föreslås nu att lavskrikan ska tas bort.

Man tar sig för pannan............

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#398653 Det finns cirka 50 000 lavskrikepar, de har ett revir på cirka 100 hektar vardera. Då blir den sammanlagda arealen av skogar med lavskrika cirka 5 miljoner hektar, cirka en fjärdedel av skogen är en del av ett lavskrikerevir. Därmed berör cirka en fjärdedel av alla avverkningar ett lavskrikerevir.
Varför har då Skogsstyrelsen bara stoppat 5 avverkningar av de 60000 som årligen anmäls?

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

isteskog  
#398657 Lavskrikan har sitt sydligaste utbredningsområde i Södra Norrland- Värmland. Ska man räkna på detta vis, så drabbar det nog mer än en fjärdedel av skogsmarken, iaf i dess utbredningsområde ...... :shock:

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

jannee  
#398661 M.a.o. har skogsstyrelsen varit väldigt human i sitt bemötande mot norrländska skogsägare - och så gnäller ni - hur ska ni ha*t egentligen :?: :grin: :grin: :grin: :grin:

Finns säkert någon MPare som kan tolka det på så sätt :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

isteskog  
#398673 Finns säkert något i de sydligare landskapen som ni kommer att gå igång på också ..... var lugn för det du, Jannee .... 8)

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).