Skogsnyheter

Fråga 7 - Mer FoU om förädlade träprodukter?

1 inlägg 1619 visningar Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fråga 7 - Mer FoU om förädlade träprodukter?

Torbjörn Johnsen  
#768136 7. Vill ni satsas mer på forskning och utveckling av förädlade träprodukter?

Sveriges styrande och svensk skogsindustri anger ofta att träbyggande och användning av trä både ersätter fossila material (substitution) och dessutom lagrar inbunden koldioxid under lång tid. Efterfrågan för trä i byggnation stimuleras och spås stiga kraftigt inom EU. Trots detta så satsas det avsevärt större forskningsresurser inom cellulosa-området än inom den trämekaniska sidan i Sverige.

Är det viktigt att satsa mer på utveckling för förädling av träprodukter och hur vill ni i så fall göra det?

Partierna svarar:

Socialdemokraterna
Det är vår övertygelse att samhället politiken måste stödja forskning och innovationer inom detta viktiga område.
S regeringen har kraftigt ökat resurserna, redan nästa år för att möta stora samhällsutmaningar och värna den fria forskningen. Målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Redan 2021 ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor. Åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor. Forskning och innovation krävs för att återstarta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd.
För klimatet är sågverk och tillverkare av träprodukter forskningen främst kopplade till resurseffektivt nyttjande av materialet genom hela tillverkningsprocessen. Inom sågverksforskningen används exempelvis en röntgentomograf för att avgöra en stocks egenskaper. På så vis kan stockens användningsområden identifieras och optimeras från start på dess väg mot slutprodukt.

Vi vill öka forskningen kopplat till trähusbyggande det behövs behövs forskning om beräkningsmodeller och system för träbyggande. På så vi kan konstruktörerna nå en trygghet i sitt val av trä som konstruktionsmaterial.

Trä är ett utmärkt material för renovering samt på- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, men här behövs ytterligare forskning, exempelvis kring hur trä kan kombineras med andra material.

Materialet har fördelar i cirkulära flöden och det är viktigt att träprodukter redan på designstadiet förbereds för återvinning. Här behövs forskning och goda exempel om cirkulär design, återvinningssystem samt om återvunnet trä som ny råvara.

Trä exporteras till stora internationella marknader. Därför behövs forskning om hinder och möjligheter för export av träbyggelement och träbyggsystem.

Centerpartiet
All forskning som kan vidareförädla träprodukter och öka avkastningen är bra och staten bör samverka med industrin kring detta.

Sverigedemokraterna
Sveriges skogssektor torde vara ett av de bästa exemplen på att bioekonomi fungerar, och det ligger därför i vårt gemensamma intresse att utveckla den mot nya avancerade produkter. För att få fram nya produkter i en sådan utveckling vill vi att forskningsresurser kring skogsbruk omfördelas till aktiv skogsskötsel, ökad tillväxt, hantering av skadegörare och till utveckling av nya träbaserade produkter.

Miljöpartiet
Ja, vi vill gärna se mer forskning och utveckling av den trämekaniska sidan, och större satsningar på det framöver! Samverkan inom sektorn kan också bli mer betydelsefull, då forskning inom cellulosa i högre utsträckning måste bygga på återvunnet material, som byggavfall i framtiden.

Liberalerna
Ja. De statliga forskningsmedlen ska inriktas mot utveckling som ökar förädlingsvärdet och som ökar kolinbindningen.

Kristdemokraterna
Vi vill se företagsutveckling och innovationer inom alla olika områden som har träråvara som bas. Kanske anses cellulosa-forskning öppna mer framtidsmöjligheter för företagen? Vi har ingen utpekad forskningsagenda kring den trämekaniska sidan, vi behöver kanske titta på det under nästa mandatperiod.
----

Det här är en tråd i en hel serie som handlar hur riksdagspartierna ser på ett antal frågor om skog, klimat och skogsindustri.
Här hittar du svar på de andra nio frågorna:

1. Europas lägsta virkespriser?

2. Ersättning till skogsägare som gör avsättningar?

3. Bör förädlingen i Sverige ökas och i så fall hur?

4. Användning av den avverkade skogen?

5. Svenska skogsägares möjligheter att sälja kolsänka i sin skog?

6. Bör man göra annat än energi av skogsindustrins restströmmar?

8. Återvätning av våtmarker?

9. Storskalig produktion av biokol?

10. Är satsningar på BECCS en bra prioritering för att få ner CO2-utsläpp?
   TS
Swedish Forestry Expo 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).