SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skördare

Fabriksbesök hos Log Max AB (Video)

3 inlägg 6124 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Fabriksbesök hos Log Max AB (Video)  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#745391 Sverige och Finland är världsledande när det gäller att förse Världen med skördaraggregat. Den största svenska tillverkaren, Log Max AB, ligger i Grangärde i Dalarna. Skogsforum gjorde ett på besök i fabriken strax innan jul och här kommer lite bilder och en video från fabriken. Här ska Log Max 86 anställda tillverka 500 skördaraggregat i år och det är aggregat som exporteras över hela Världen.

Från Logma till Log Max
Skördaraggregats-tillverkaren Log Max började sin historia som Grangärde Maskin AB. Bolaget etablerades 1980 och den huvudsakliga verksamheten var att montera och tillverka den stora bomprocessorn Logma. Redan 1985 lanserades det första skördaraggregatet GM 425 och 1989 var Grangärde Maskins huvudsakliga verksamhet att tillverka skördaraggregat. Produktutbudet breddades med fler aggregatstorlekar och exporten tog fart. År 2000 bytte företaget namn till Log Max AB och 2012 köptes Log Max upp av Komatsu Forest.

Komatsu har lagt tillverkningen av sin S-serie hos Log Max i Grangärde men ungefär 70% av alla aggregat som tillverkas är röda Log Max-aggregat som säljs under eget varumärke. Idag finns en stor spännvidd av aggregat som klarar de flesta förhållanden oavsett marknad. Från det minsta gallringsaggregatet Log Max 2000T på 430 kg till det största Log Max 12000 på 4500 kg. Skogsforum träffade Lars Strömsund, Johan Ericson och Thomas Jenkins som berättade mer om Log Max idag och om dagens trender när det gäller skördaraggregat.

1643149066_logmax-avancerat.jpg


Skördaraggregatet – en extremt avancerad produkt
Innan vi går in på Log Max i detalj kan det vara värt att nämna några ord om själva produkten, skördaraggregatet. Sedan engreppsaggregaten helt tog över avverkningarna i och med att tvågrepparna konkurrerades ut i slutet av 90-talet, hanteras idag i stort sett varenda avverkad kubik av ett skördaraggregat av engreppstyp.

Skördaraggregatet är fullspäckat av teknik. Hydraulik som driver kapsåg, matarhjul, kvistknivar och positionering. Elektronik med givare och sensorer som tillsammans med skördardatorn styr och kontrollerar aggregat, aptering och virkesproduktion. Ett skördaraggregat för slutavverkning ska kunna lyfta, hålla och dra igenom ett stort träd på mer än ett ton om vi pratar Sverige (internationellt ännu tyngre och större träd). Samtidigt ska det kunna mäta både diameter och stocklängd exakt på millimeternivå och allt ska fungera oavsett väder. Timme efter timme, dag ut och dag in.

Från att ha varit avverkningskedjans känsligaste punkt har dagens skördaraggregat blivit under av driftsäkerhet och hållbarhet. I alla fall om man beaktar vilka belastningar de får utstå och hur många rörliga delar och hur mycket avancerad teknik de innehåller. Dagens aggregat körs ofta 7-10 000 timmar innan de genomgår mer omfattande renoveringar eller pensioneras.

Coronadipp och coronaboost
Precis som många andra företag upplevde även Log Max en dipp i början av coronapandemin 2020. Men marknaden tog fart igen och 2021 blev ett starkt år även om det har funnits problem med leveranser av komponenter inom både elektronik och hydraulik. Log Max går in i 2022 med fulla orderböcker och utökar produktionskapaciteten för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.

De aggregatmodeller som är populärast i Sverige är Log Max 6000V och minsta aggregatet Log Max 928A (som nu ersätts med Log Max 2000T, mer om det i en kommande tråd). Antalet storaggregat av modell Log Max 7000 som går ut på den svenska marknaden ökar och det verkar finnas en trend mot att specialicerade gallrings- och slutavverkningsaggregat ökar på bekostnad av mellanstora aggregat. Ungefär samma trend som vi kan se för skördare i Sverige vilket ju är logiskt. Kombinationen Rottne H21D eller Eco Log 590F med Log Max 7000 verkar bli vanligare. Här kan du se en video på avverkning av fyrakubiksgranmed Log Max 7000 på en Eco Log 590F.

Utöver att tillverka en del av Komatsus svarta aggregat så levererar Log Max också sina egna röda aggregat direkt till flera andra tillverkare. Log Max levererar idag aggregat direkt till bland andra Eco Log, Rottne, Malwa och Terri men även till Neuson från Österrike.

Stora aggregat med toppsåg till Nordamerika
Log Max har en betydande export av aggregat till Nordamerika. En marknad som blivit allt starkare. En del av dessa aggregat används i CTL*-avverkningar på samma sätt som i Sverige. Men många används mer som processoraggregat vid avlägg för helstamsavverkning. Aggregaten som säljs till Nordamerika är i regel stora och är i stort sett alltid försedd med toppsåg. Något som underlättar virkeshanteringen när aggregaten används vid avlägg och när andelen grovkvistigt löv är hög. Det finns även aggregat med fast montering på rotatorn, så kallade ”fixed heads”. Istället för den vanliga, tiltbara infästningsramen har de ett fast montage direkt på rotatorn. Här kan du se ett exempel på ett sådant aggregat.

Energieffektiva skördaraggregat
Om man ser till utvecklingstrenderna fram till dagens skördaraggregat så har mycket handlat om produktionsförmåga, hållbarhet och teknisk utnyttjandegrad. Utvecklingen har gått mot allt snabbare matningshastigheter. Samtidigt som aggregaten blivit starkare och hållbarare vilket ibland har skett på bekostnad av högre vikt. Idag, med snabbt stigande bränslepriser och strävan att minska CO2-utsläpp, så har energieffektivitet blivit en ny ledstjärna i utvecklingsarbetet. Det gäller att få ner energiförbrukningen i aggregaten utan att det äventyrar hållbarheten. En del i det här är att göra aggregaten lättare och en annan del är att optimera matning, knivar och sågenheter så att energiåtgången minskar utan avkall på mät- eller kvistningskvalité. Log Max har t.ex ett intressant samarbetsprojekt kring materialoptimering med det Skogstekniska klustret i Vindeln.

Log Max aggregat är utrustade med ett system som kallas AFC (Active Friction Control). Det går i korthet ut på att en givare i den övre kvistkniven känner av ojämnheter i stammen vid matning och skördarens dator justerar sedan kvistknivarna för att minska friktionen och den reglerar även den matningskraft som behövs. Skördardatorn är hjärnan i AFC-systemet.

En viktig del i energioptimering av en skördare är att aggregat och dator de ska vara rätt intrimmade och här kommer utbildning in som en viktig del. Normalt så kör Log Max utbildning ute i fält hos kund men under Coronaperioden har det även varit vanligt med onlinemöten. Här ingår även utbildning av maskintillverkarnas servicepersonal som en viktig del.

Mätning
Log Max har ägnat mycket utvecklingsarbete för att göra mätningen säkrare och mer exakt, oavsett väder och före. Kraven på mätnoggrannhet från främst sågverken ökar stadigt. Med den produktionstakt en modern slutavverkare har idag blir det snabbt stora volymer felmätt timmer om inte grejerna är i ordning. Numera finns en fyrpunkts diametermätning att få på alla aggregat från 4000 till 7000-modeller. Fyrpunktsmätningen använder både matarhjul och kvistknivar för att bestämma diametern. Det blir i princip som att korsklava en stock och det minskar eventuella mätfel orsakade av stockars ovalitet och diametervariation.

Upphängningen av mäthjulet som ger längdmätningen har också designats om till att bli mer robusta och exakta. Sedan finns ytterligare en komponent som är viktig för att aggregaten ska mäta rätt och det är kalibreringen. Att kalibrera skördarmätningen innebär att föraren manuellt kontrollmäter några avverkade träd och stockar som underlag för att kalibrera in rätt skördarmätning. Kalibreringen behöver göras regelbundet och den är en viktig del i skördarförarens kvalitetssäkring av sitt arbete.

Närproducerade skördaraggregat med Dalastål
Det mesta av stålet i ett Log Max-aggregat kommer från närliggande SSAB i Borlänge. Svetsning och bearbetning av aggregatramar sker hos lokala underleverantör ett stenkast bort och även målningen sker lokalt. I Grangärde görs all montering och utöver Log Max-fabriken så finns det två ytterligare filialer för bl.a konstruktion och utveckling i Borlänge och Gävle. Av den årliga tillverkningen går 80% på export via återförsäljare i 35 länder och Log Max har dotterbolag i Brasilien. Med en omsättning som närmar sig 400 miljoner kronor per år så är Log Max en betydande del av den svenska skogstekniksuccén.

Här finns en video från fabriken:Samt lite bilder:   TS
Avatar Fallback

Re: Fabriksbesök hos Log Max AB (Video)

Amatörhuggare 62  
#745410 Intressant Torbjörn 👍

Vad är största skillnaden på nya 2000 och 928 ?

Användarvisningsbild

Re: Fabriksbesök hos Log Max AB (Video)

Torbjörn Johnsen  
#745424 Matnings- & kaphastigheten. Det finns en egen artikel (med video) på nya aggregatet. Jag skulle ha filmat förra veckan egentligen så att videon var klar tills lanseringen i går men det blev inställt p g a coronakarantän. Nu filmade jag i går istället och la upp video & artikel nu på morgonen:

Log Max 2000T – nytt aggregat för små skördare (video)

   TS
 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).