Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

421 inlägg 182490 visningar 22 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214175 Forskning handlar i grunden om att ta fram generell kunskap om hur världen och naturen fungerar, inte om att ge praktiska råd för hur man exv ska sköta sin skog.

Det går alldeles utmärkt för en enskild skogsägare att testa sig fram, försöka ta tillvara beståndsföryngring eller testa något annat sätt att sköta sin skog. Men då är det inte forskning utan mer nåt slags praktisk försöksverksamhet i egen regi.

Det finns ett mellanled mellan själva forskningen och den praktiska tillämpningen, där man försöker dra praktiska konsekvenser av forskningen.

Den medicinska forskningen är ett bra exempel som de flesta brukar förstå. Först sker själva forskningen. Någon får en idé, man ställer upp en hypotes och gör experiment för att testa om man har rätt. Om hypotesen håller så ska man sen testa de resultat man fått fram i så kallade kliniska tester, dvs man provar den nya operationsmetoden eller läkemedlet på testgrupper och registrerar noga vad som händer rent praktiskt i lite större skala, och till sist drar man slutsatsen om man ska förändra operationsmetod eller släppa ett nytt läkemedel.

I skoglig forskning är det ibland en gråzon, dvs en del av forskningen är egentligen ett slags klinisk test direkt. Någon kommer på att det borde vara en fördel att markbereda på ett annat sätt, och då anlägger man markberedningsförsök för att testa, istället för att först försöka ta reda på exakt hur markberedningen förändrar vattenupptagning eller vad det nu kan vara.

I debatten om hyggesfritt skogsbruk är väldigt mycket av det som presenteras bara lösryckta idéer, hypoteser som aldrig testats överhuvudtaget. Man plockar pusselbitar från en mängd studier och formulerar en ny hypotes - "såhär borde det vara" - men man testar inte hypotesen utan man marknadsför den direkt och säger "gör såhär så blir allting bättre!".

Det går inte att beställa forskningsresultat eftersom det vi gör publiceras i internationella tidskrifter, och innan dessa publicerar nånting så låter de andra forskare granska det hela, anonymt. Det kan bli fel ändå ibland, dvs dålig forskning slipper igenom, men det gör det svårt att "beställa" forskningsresultat som pekar åt ett visst håll.

Men det gör också att man ska vara vaksam mot forskningsresultat som INTE publiceras den gängse vägen, i internationella tidskrifter, utan att ha granskats. En SDC-rapport räknas exempelvis inte som vetenskaplig publicering eftersom den inte är utsatt för oberoende granskning innan den publiceras.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214184
Brickan skrev:Han kunde i så fall slipa på sin metodik. Får han mothugg så ifrågasätts ofta person, personens status och auktoritet eller dess motiv istället för det den säger.
När fakta som även den kritiske kan kontrollera nonchaleras, då är sannolikheten stor att den kritiske oftast anonyme personen representerar en part som gör vinster av något slag på att min bakgrundsfakta blir ifrågasatt.
Ofta uttrycker sig kritiker som kunnig i ämnet, vilket jag tolkar som att denne har ännu lättare att tolka min skrivning och få rätt uppfattning.

Motpart drar sig inte för att otillbörligt påverka skogsägare för att dölja fel eller nå sina mål. Se länk;
viewtopic.php?f=29&t=8975&start=1470#p213523

Jag tar mig friheten att framföra hur yttrande når mig på omvägar, där motpart medger att "vi kan inte säga emot det han skriver."
Några har direkt sagt till mig när de slutat sin anställning, att vi beordrades när problemet avslöjades, att påstå något annat.

Min tid räcker endast till att påpeka de brister jag ser eller ombeds undersöka och förmedla.
Hur bra det är redan i branschen, tycker jag det finns något för många som uttrycker.

Kritiker är mindre omtyckta än de som "smickrar".
T.o.m. sanning är ofördelaktigt att uttrycka.

Användarvisningsbild

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

towes  
#214185
Skogsforskare skrev:En SDC-rapport räknas exempelvis inte som vetenskaplig publicering eftersom den inte är utsatt för oberoende granskning innan den publiceras.
Vilket gör att den tidigare nämnda rapporten har en oklar status. Den framgår som vetenskaplig för de flesta i och med att den bär SLUs logga och hälften av författarna är från SLU (andra hälften från SDC dvs näringslivet). Jag är fortfarande inte klar över dess vetenskapliga status.

Men då själva rapporten inte rör hyggesfritt skogsbruk kanske vi bör lämna just den därhän i denna tråd. Dock ligger den som "en våt filt" över ämnet forskning då som du själv säger "Det kan bli fel ändå ibland, dvs dålig forskning slipper igenom" och det här dessutom framgår att näringslivet dvs part i målet tydligt deltagit.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214188 Om du frågar aktiva forskare om en institutionsrapport klassificeras som vetenskaplig publicering så blir svaret nej. Skälet till att man ändå publicerar på det viset, på svenska och utan oberoende granskning i förväg, är ofta att dessa studier innehåller för lite forskning för att kunna publiceras internationellt.

På vilket sätt hänger diskussionen om forskning och hyggesfritt skogsbruk ihop med Bertilssons konflikt med Vida Skog AB?

Användarvisningsbild

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

towes  
#214190
Skogsforskare skrev:På vilket sätt hänger diskussionen om forskning och hyggesfritt skogsbruk ihop med Bertilssons konflikt med Vida Skog AB?
Inte alls som jag ser det.

Jag vet inte hur man fick in Vida här men det är en helt annan diskussion. Hemsk förvisso då jag själv sett resultaten av rovdriften, men som sagt inte hemmahörande i denna tråden. Och konflikten är knappast bara Bertilssons, snarare för han mångas talan utan att själv vara direkt drabbad. Fuskfubben/Matrisfubben däremot kom väl in som ett exempel på diskutabel forskning tror jag när forskningen togs upp i denna tråden, men även den förs nu helt korrekt i annan tråd. Bra dock att veta att dess värde inte är fullt vetenskapligt.

Från min sida är detta endast intresserade och nyfikna frågor. Samt en vilja att se sambanden mellan olika parter i skogssverige. Ett litet skogssverige där det även finns en hel del personliga band mellan myndigheter, bolag (och förutsätter jag utbildningssäten).

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214191
Skogsforskare skrev:På vilket sätt hänger diskussionen om forskning och hyggesfritt skogsbruk ihop med Bertilssons konflikt med Vida Skog AB?

Se länk till inlägg där du hittar svar på varför detta började;
viewtopic.php?f=1&t=14730&p=213530#p213530

Det var i huvudsak Södra som lanserade matrisfub/fuskfub som Nylinder gjorde ett mindre objektivt arbete på.
Matrisfub/fuskfub tillämpas dock av mycket stor del av virkesköparna till nackdel för skogsägarna och entreprenörerna och de som köper i mera äkta m3fub.

Syftningen på Vida nyss var hur påtryckningar görs från köparhåll för att få sitt virke "enkelt" och billigt.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214192 Ingetdera hänger ihop med ämnet för denna tråd.

Sen en detalj: "SLU" forskar inte och påstår ingenting som organisation. Det är alltid de enskilda forskarna som står för sina egna alster. Där finns en stor skillnad mellan universitet och företag.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214204
Skogsforskare skrev:Ingetdera hänger ihop med ämnet för denna tråd.

Sen en detalj: "SLU" forskar inte och påstår ingenting som organisation. Det är alltid de enskilda forskarna som står för sina egna alster. Där finns en stor skillnad mellan universitet och företag.
Är det "en detalj"?
Onekligen framstår forskningen just så individuell och riskfull för partiska slutsatser som vissa här uttryckt en tid.
Min kontakt med SLU när Nylinder gjort otillräcklig forskning blev med rektor Lisa Sennerby Forsse. Hennes svar påminner om ditt svar ovan. Denna erfarenhet har jag burit med mig sen dess och fått förstärkt.

Som medmänniska har vi ett ansvar för helheten, som inte bör gå framför egna vinstintresse, om det innebär att någon part blir utnyttjad.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214209 Partiska slutsatser?

Jag ser det som en garanti för mångfald och oberoende. Frånvaro av partipiska så att säga.
Det betyder att den som har en annorlunda idé och kan argumentera för den och ragga forskningsmedel kan hålla på med det, även om alla andra tycker att det är korkat.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214211
Skogsforskare skrev:Partiska slutsatser?

Jag ser det som en garanti för mångfald och oberoende. Frånvaro av partipiska så att säga.
Det betyder att den som har en annorlunda idé och kan argumentera för den och ragga forskningsmedel kan hålla på med det, även om alla andra tycker att det är korkat.
Detta kanske skall ses som en varudeklaration och besked för skogsägare.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214214 Så fungerar ju forskning rent allmänt. Olika universitet har ju dessutom inte monopol på olika ämnen utan det finns ju skogsforskning på betydligt fler ställen än SLU.

Men jag anar en underton i det du skriver, att du tänker på nåt speciellt. Kan du förklara?

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214222
Skogsforskare skrev:Så fungerar ju forskning rent allmänt. Olika universitet har ju dessutom inte monopol på olika ämnen utan det finns ju skogsforskning på betydligt fler ställen än SLU.

Men jag anar en underton i det du skriver, att du tänker på nåt speciellt. Kan du förklara?
Det vore upprepning att skriva det jag redan nämnt här, upplevt och förstått.
Det nya är i så fall att djungelns lag, profit och berömmelse har mer utrymme än vad jag trodde.

Min tid som utvecklare på skördare och datorer då lärde mig att när ex. DASA:s dator blev normigvande då ordnade Timberjack så de fick medverka vid Skogforsks tester och ville ha PR och hjälp och var tillmötesgående.
Valmet som var hopplöst efter länge fick köra sina tester i ensamhet och försökte "lysa" med andra komponenter. En ny dator skulle komma men dröjde så projektet döptes internt till Messias, som alla väntade på.

Slutsatsen är att den som hade mest "muskler" tog efterhand herraväldet och slöt sig i sin bubbla. Det utnyttjade även forskningen. "Cirkelgång".
Taktisk utnyttjade en stor tillverkare att lansera ett helt nytt aggregat till apteringstest, med följd att det gick mycket fel. De visste att de skulle få en chans till och fick det också där de på eget skogsobjekt skapade precis de förutsättningar som passade och fick en framskjuten placering, när en begränsad testpanel gjorde testen.
En tillverkare lärde sig att även de skulle kunna använda metoden.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214225 Det du beskriver är ett slags teknisk utveckling som i min värld är skild från forskningen på universiteten.
Skogforsks verksamhet är ju bara till en liten del forskning. Det mesta är utvecklingsarbete av en mycket mer handfast, praktisk karaktär.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#214227
Skogsforskare skrev:Det du beskriver är ett slags teknisk utveckling som i min värld är skild från forskningen på universiteten.
Skogforsks verksamhet är ju bara till en liten del forskning. Det mesta är utvecklingsarbete av en mycket mer handfast, praktisk karaktär.
Den likhet jag syftar på är "medlen" de skjuter till som styr "forskare" till vad de arbetar med.
Ett nästan ömsesidigt beroende som är svårt för andra att påverka, utan att göra likadant.
Kan det kallas beroendeskapande? Eller blir det lockelse?

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

Skogsforskare  
#214229 Du får nog uttrycka dig tydligare. Jag förstår inte vad du menar.
Vilka är beroende av vad?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).