Västernorrland (Y)

Massa och kartongbruken producerar eftertraktade produkter

4 inlägg 2322 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Massa och kartongbruken producerar eftertraktade produkter

Vnorrland  
#700380 Olika fraktioner från skogen.
Nu har jag lyssnat på skogspoden under ett års tid, och får känslan att det inte ses positivt på kartong och massabruken.
Visst, sågade trävaror är det vi alla premierar, men tyvärr så är inte allt virke som vi får ut ur skogen av den kvalité som krävs, att göra brännved av allt "ej sågbart" är inte aktuellt, vi måste ju tänka på atmosfären. Vi får vara nöjd med att massa och kartongbruken förädlar den skog som annars skulle ratas och i värsta fall inte bli användbara produkter.

Svenska massa och kartongbruk har en bra produkt I långfibrig massa från våra tall och granskogar, både de som är slutavverkning och gallring, det är dessa fibrer som gör våra produkter intressant på den globala marknaden. Vi har också blandning av kort och långfibrig massa som gör våra premiumprodukter intressant och skapar ekonomisk lönsamhet Nordiska kartongbruk.

Ni har kreativa lyssnare på er podd, ta med någon entreprenör varje månad, någon som är innovativ inom skogsnäringen eller har produkter skapade ur skogen.
Vi alla kan dra ett strå till lönsammare skog, en del kan bidra mer en del mindre.
Vissa sågar några bränner och en del kokar den svenska skogsråvara. 🌲 🌳 👍   TS
Användarvisningsbild

Re: Massa och kartongbruken producerar eftertraktade produkt

Torbjörn Johnsen  
#700402 Kul att du lyssnar på podden Vnorrland. Och du har helt klart uppfattat rätt att vi kan vara lite “spetsiga” i kommentarerna. Kanske lite mer frispråkiga i podden än vad vi normalt är här på Skogsforum. Men jag ska försöka förklara hur vi tänker och menar:

Vi är på inget sätt motståndare till massa- eller kartongbruk. Tvärtom kan de bidra med en bra förädling av sådant som inte går att såga för att det är för klent eller inte håller kvalitén. Eller helt enkelt bara utgör skillnaden mellan en rund stock och fyrkantigt virke.

Det vi ser som ett problem är att den svenska virkesmarknaden är styrd och kontrollerad av ett fåtal skogsbolag (eller t o m skogsägarförening) som har fiber och massa som huvudverksamhet. Ur ett industriperspektiv har det varit lönsamt för Sverige och svenska massa- och pappersbruk har dragit in mycket exportintäkter till Moder Svea. Men ur ett skogsägarperspektiv så är det sågverken och träförädlingen som stått för pengarna.

Vi tror att det kommer att bli så även i framtiden. Speciellt mot bakgrund av hur marknaden nu reagrerar på klimatförändringar och hur intresset för storskaligt byggande i trä ökar.

Skogsägarnas största intäkter kommer från timmer (i slutavverkning). Intäkterna från massaved i gallring står för en blygsam del av skogsägarekonomin. Men för cellulosaindustrin utgör massaveden och gallringsvirket ett livsviktigt flöde för att få tillräckligt med fiber. Tyvärr får skogsägarna idag väldigt dåligt betalt för gallringsvirket (rotnetto) jämfört med nettot för en slutavverkning.

Tittar vi på cellulosaindustrin så tycker vi att det är väldigt bra med kartongproduktion. Det ger en produkt som kan ersätta plast och det är en produkt som kan skapa värden från de långa barrfibrer som framför allt finns i sågverksflisen. En del av cellulosaindustrin har tillverkat papper för tidningar och tryck. Det har varit en bra affär historiskt men den marknaden är tyvärr under stark press. Efterfrågan minskar och pappersmaskiner läggs ner. Det vi sett hittills är att den här förädlingen inte ersatts av ny vidareförädling utan att företagen istället väljer att exportera marknadsmassa direkt. En enklare och mindre förädlad produkt än papper. En produkt som förädlas i andra länder. En stor del av den svenska massan används till kortlivade s k “mjukpappersprodukter” typ toapapper. Dessa produkter har ingen s k “substitutionseffekt” då de inte ersätter fossila produkter och de är kortlivade (om än nödvändiga). Risken finns att dessa produkter inte nödvändigtvis kommer att tillverkas av svensk pappersmassa. Redan nu finns en växande opinion mot att använda boreala skogar för de mest kortlivade produkterna. Det här kan drabba efterfrågan på sikt.

Parallellt med att vi tittat på massamarknaden så har vi också sett att svenskt skogsbruk tar ut för mycket virke under gallringsfasen. Det får till följd att det inte finns så mycket volym som det borde i slutavverkningsskogen och det är en riktigt dålig affär för skogsägaren. Industrin har så stort behov av gallringsvirke att man tänjer på gränserna för vad som är rimliga gallringsuttag. Det som är optimalt för industrin är nödvändigtvis inte det som är optimalt för skogsägaren.

Mot den här bakgrunden ser vi med viss oro på att vi i Norden investerar mer i ren massaprosuktion än i vidareförädling mot t ex förpackningsmaterial eller, inte minst träprodukter. Länder och verksamhet som skapar växande värden har oftast gått mot mer förädling, inte mindre.

Användarvisningsbild

Re: Massa och kartongbruken producerar eftertraktade produkt

skogshare  
#700489 Ett starkt framtida hot mot hela den traditionella fiberindustrin är tveklöst biobaserade nanofibeprodukter. Vore välkommet om någon kan ge besked om vad som händer inom detta område när det gäller produktutveckling och huvudsakliga aktörer. Likaså när kan vi kan förvänta oss betydande genombrott som kan avläsas i efterfrågan på ändamålsenlig råvara och vilka långlivade  produkter är intressantast för storskalig tillverkning. Hur kommer betalningsförmågan och råvarukraven att se ut och och hur kommer papperstillverkarna att stå sig i den framtida konkurrensen med framgångsrika producenter av biobaserade nanoprodukter? Finns slutligen några hälsorisker med dessa mikrofiber liknande asbest? 

Ett annat hot mot fiberindustrins betalningsförmåga och då i synnerhet för tillverkarna av energikrävande mekaniska massa / tidningspapper är de periodvis höga elpriserna pga bland annat bristande elöverföringskapacitet, som tvingat Holmen, att av lönsamhetsskäl tillfälligt pausa produktionen vid Braviken. Frågan är hur stort problem detta blir under de närmaste åren och om det går att få tillstånd billigare energiförsörjningalternativ.

Slutligen är givetvis också frågan hur ekonomiskt och klimatmässigt hållbar den formliga explosionen är när det gäller näthandelsrelaterade paketförsändelser från ffa Kina till övriga världen och den därmed sammanhängade, enorma åtgången på emballagepapper?  

Avatar Fallback

Re: Massa och kartongbruken producerar eftertraktade produkt

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#700607 Vad ska nanofibrerna användas till?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).