SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Rundvirke

Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

12 inlägg 8118 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#847426 Under 2023 och 2024 har det skett ett radikalt skifte på den svenska virkesmarknaden. Skogsråvaran har gått från ett överutbud till att idag vara en bristråvara. I enlighet med normalt fungerande marknadslagar har detta lett till stigande rundvirkespriser. Det finns flera orsaker bakom denna utveckling och jag kommer inte att gå närmare in på dem i den här texten. Det som däremot ska avhandlas här är vilka effekter dagens virkesmarknad har fått och kommer att få på de skogliga marknadsstrukturerna. En tydlig förändring som vi ser redan nu är att antalet oberoende virkesköpare har ökat i betydelse och att de nu är med och stöper om den svenska virkesmarknaden.

Vad är en oberoende virkesköpare?
Med oberoende virkesköpare menar jag ett företag utan egen koppling till skogsindustri men som köper rundvirke, som avverkningsrätt eller leveransvirke, från skogsägare. Det kan vara ett tjänste- och rådgivningsföretag som erbjuder skogsförvaltning, rådgivning och avverkningstjänster inklusive köp av virket. Eller ”bara” en virkeshandlare som köper (avverkningsrätter) och säljer virke via upparbetade kanaler. De flesta fristående virkesköpare som jag stött på verkar erbjuda planterings- och skogsvårdstjänster. Den här typen av tjänster har sedan lång tid tillbaka varit starkt kopplade till virkesaffären och det ser ut att fortsätta så även om själva virkeshandeln nu förändras.

Uppköpta virkesköpare
Det finns mer eller mindre fristående virkesköpare som inte är oberoende då de ägs av bolag med sågverk eller massabruk. Meraskog är ett sådant exempel, som agerar som en fristående köpare i delar av Götaland och Svealand men som ägs av skogsägarföreningen Norra Skog som ju har egna industrier och industriintressen. Andra exempel är Andersson Skog i Dalsland, Nykvist skog i Värmland och Värendskog i Småland. Alla tre har varit fristående aktörer men sedan köpts upp av Vida, Rottneros respektive ATA Timber.

Alla fristående virkesköpare som jag hittat och satt upp på listan här nedan är inte nya företag utan många har varit verksamma under många år. Mönstret är dock tydligt att allt fler företag etablerar sig i virkeshandel och flera av dem växer relativt snabbt. Listan är inte på något sätt fulltalig så jag tar tacksamt emot tips om ni vet fler. Kriteriet är dock att det ska vara ett företag som inte har ägarkopplingar till någon industri samt att det ska vara en virkesköpare som man kan hitta på nätet via webbsida med kontaktinfo. Fyll gärna på här i tråden!

Blockerad massavedsmarknad
Tidigare har de mindre, fristående virkesköparna haft relativt enkelt att få avsättning för det timmer de köpt in och avverkat. Mindre sågverksföretag har inte sett några större problem i att handla med dessa fria aktörer. Likaså har det inom vissa regioner och under vissa tider varit lätt att avsätta energisortiment. Däremot har det varit betydligt svårare för de mindre virkesköparna att få avsättning för massaveden. Här har de vedförbrukande bolagen och bruken varit få och de har ofta blockerat inköp från fria aktörer till förmån för sin egen virkesanskaffning. Det har varit ett effektiv sätt att undvika en inhemsk marginalmarknad för massaved. En marginalmarknad som skulle riskera att driva upp priset massaved. Då har bolagen hellre importerat marginalkvantiteterna från Balstaterna även om priset ibland varit högt.

Virkesmarknaden ruckas i sina grundvalar
Nu är situationen annorlunda på grund av/tack vare (välj det som passar) en tydlig virkesbrist. Vi har gått från ett överutbud av råvara till ett underskott. Delvis på grund av Rysslands krig i Ukraina men även på grund av en strukturell virkesbrist på den svenska marknaden som började synas redan innan kriget.

Vi har avverkat stora arealer granskog, båda skadad och oskadd och vi har i både Götaland och Svealand avverkningsnivåer som, tillsammans med en hög naturlig avgång, överstiger tillväxten. Virkesbristen har lett till snabbt ökande priser för massaved och timmer och virkesbristen leder nu till att den svenska virkesmarknaden skakas om i sina grundvalar. När gamla inköpsrevir och marknadsområden nu rivs upp så öppnas marknaden för fler och oberoende virkesköpare. Bolagens borgfred verkar vara över och skogsindustrin är beredd att köpa råvaran där de kan komma åt den. Kosta vad det kosta vill. Denna utveckling ger nytt syre till mindre aktörer som utöver att erbjuda skogsvårdstjänster nu även kan erbjuda avverkning och handla med rundvirke.

Flest fria virkesköpare i Mellansverige
Tittar man på de oberoende virkesköpare som går att hitta när man letar runt på Skogsforum, Google och bland insatta i skogsbranschen så finns det en koncentration i Mellansverige. I det så kallade ”prisdiket”. Det är antagligen ingen slump. Här har priserna varit lägre än i Götaland men det är inte så långt att frakta virke till Götalands industrier. Eller på export via närliggande hamnar. I Götaland har det funnits fler oberoende sågverksföretag och färre bolag verksamma vilket har bidragit till en bättre konkurrens-situation än norröver. Därmed har prisnivån också legat högre i söder.

Det som nu hänt i Mellansverige är att fler aktörer bidrar till en ökad konkurrenssituation och då stiger priserna även här. Nu senast höjde Mellanskog priset rejält och en orsaken till detta är att de mindre virkesköparna driver upp prisnivån såpass så att Mellanskog helt enkelt måste betala om de ska få något virke.

De fristående skogsägarföreningarna
Utöver de fristående virkesköparna så finns också några mindre skogsägarföreningar som saknar ägarkopplingar till skogsindustri. De fungerar ungefär på samma sätt på marknaden som de oberoende virkesköparna med skillnad att de ägs av ett skogsägarkollektiv och inte av enskilda näringsidkare. Dessa mindre skogsägarföreningar har en fri roll på marknaden och kan sälja virket till vem de vill. Tidigare har antalet industrier som vill köpa av dessa föreningar varit begränsat men nu, i och med virkesbristen så får dessa föreningar allt fler kunder att välja bland. Kunder som är beredda att betala. Ett exempel på detta är hur VVDS gått i bräschen för högre massavedspriser i södra och västra Värmland vilket tvingat både Mellanskog och bolag att betala om de ska få något virke.

Jag kan hitta tre mindre skogsägarföreningar i Sverige men det kanske finns någon mer? Fyll gärna på i tråden!

Jag listar dem här nedan:

VVDS (Västra Värmland Dals skogsägarförening
ca 1000 medlemmar
Verksamhetsområde: Dalsland (del av Västra Götaland) samt södra och västra Värmland

Nätraälven
ca1300 medlemmar
Verksamhetsområde: Ångermanland (norra Västernorrland + Nordmalings kommun)

Norrhälsinge skogsägarförening
ca 500 medlemmar
Norra Hälsingland (del av Gävleborgs län)


Vi har antagligen bara sett början på de stora förändringar vi kan vänta för den svenska virkesmarknaden. En sådan förändring är helt uppenbart att antalet virkesköpande aktörer ökar och det här är en bra utveckling för skogsägarna.

Lista över oberoende virkesköpare:

FöretagOrtWeb
Carlsson & Perssons Skogstjänst ABÅsarphttps://www.copskog.se/
Fria Skog ABJärpenhttps://friaskog.se/
Mälby Skog ABForshttps://www.malbyskog.se/
Linköpings Skogstjänst ABLinköpinghttps://skogstjanst.se/
MarkskoningsGruppen ABNorrköpinghttps://www.markskoningsgruppen.se/
W & W Nordic Forest ABNacka Strandhttps://nordic-forest.se/
Mats Classons Skogsvård i Mangskog ABMangskoghttps://classonsskogsvard.se
Nordic Wood Supply ABSundsvallhttps://www.nordicwood.se/
Värmlands Skog & Miljöenergi ABGunnarskoghttps://www.varmlandskog.se/
A Ringströms Skog ABLjungbyhttps://ringstromsskog.se/
Gustafsborgs Säteri ABPerstorphttps://gustafsborg.se/
Jarnbro Skog & Elektronik ABKlässbolhttps://jarnbros.se/
Sälleteg SkogVetlandahttp://salletegskog.se/
SkogsamHallsberghttps://skogsam.se/
Forimp Skog ABArvikahttps://www.forimp.se/
Kelo TimmerAlftahttps://www.kelotimmer.se/
Vidingssons Skogsavverkning ABMarkarydhttps://www.vidigssonskog.se/
   TS
Treebula
Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Älgfoderodlare  
#847430 Inte en dag för sent ! "Less for more" inom privatskogsbruket är bara att välkomna ! Börjar vi sen närma oss de EU kontinentala värderingarna, så kan det bara bli än bättre ! När definitionen "övergrovt", som ratas i Sverige idag, blir den nya sågverksnormen. Då har EU's "Skogsstrategi" verkligen gett oss den bonus vi framtidsvisionärer sett fram emot. Om det sen till det kommer en ökad int. handel som INTE regleras av vår inhemska industri ( med syfte att vidmakthålla / dumpa priserna ), då verkar ju framtiden ganska ljus !

Avatar Fallback

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Axl  
#849146 Virkesköparna säljer ju oftast virket innan dom köpt det, hur oberoende är man då?

Avatar Fallback

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Klanten  
#850300 "Meraskog är ett sådant exempel, som agerar som en fristående köpare i delar av Götaland och Svealand men som ägs av skogsägarföreningen Norra Skog "
Undrar hur det gynnar medlemmarna i Norra Skog?
Eller är det en solidaritetsaktion till förmån för små enskilda/privata skogsägare i de sydligare delarna av Sverige?
Jag får inte ihop logiken med tanke på nyttan för Norra Skogs medlemmar.

Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Elis76  
#850301
Klanten skrev:"Meraskog är ett sådant exempel, som agerar som en fristående köpare i delar av Götaland och Svealand men som ägs av skogsägarföreningen Norra Skog "
Undrar hur det gynnar medlemmarna i Norra Skog?
Eller är det en solidaritetsaktion till förmån för små enskilda/privata skogsägare i de sydligare delarna av Sverige?
Jag får inte ihop logiken med tanke på nyttan för Norra Skogs medlemmar.


@Klanten!!

Du har fått detta om bakfoten. Läs nedanstående pressmeddelande.

https://www.norraskog.se/aktuellt/foreningen/meraskog-gar-samman-med-norra-skog/

Avatar Fallback

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Klanten  
#850303 Jag har inte missuppfattat det helt om det är som trådstartaren skriver att Meraskog köper i Götaland och Svealand och det finns 2 Meraskog AB i Norra Skog:s årsredovisning.
"Koncernstruktur
Meraskog i Värmland AB ingår i en koncern med 10 bolag. Koncernmoderbolaget är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening 794000-2665"
Förmodar att det är det bolaget som handlar i Götaland och Svealand så jag tycker att min fråga är berättigad.
https://www.allabolag.se/5590458807/koncern

Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Hodal  
#850318
Klanten skrev:Jag har inte missuppfattat det helt om det är som trådstartaren skriver att Meraskog köper i Götaland och Svealand och det finns 2 Meraskog AB i Norra Skog:s årsredovisning.
"Koncernstruktur
Meraskog i Värmland AB ingår i en koncern med 10 bolag. Koncernmoderbolaget är Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening 794000-2665"
Förmodar att det är det bolaget som handlar i Götaland och Svealand så jag tycker att min fråga är berättigad.
https://www.allabolag.se/5590458807/koncern

Meraskog köper avverkningar som ger virke till Norra Skogs industrier, eventuellt via byten, men de skaffar virke. Det borde väl ge vinst för ägarna? Om de dessutom bidrar till höjda virkespriser är det till gagn för skogsägarna som äger Norra. Mera skog är ju verksamt i södra Norrland, så det är nära. Eller så handlar det i själva verket om att hålla nere priserna för att industrin Norra äger ska gå med vinst - en vinst för medlemmarna.

För fristående skogsägare är Norras ägande av Mera skog ingen succé, men för Norras ägare är det nog bra.

Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Torbjörn Johnsen  
#850323 Det som kan tyckas konstigt är att Norra skog äger ett bolag som köper virke och avverkningar långt utanför det egna verksamhetsområdet. Man betalar sannolikt också betydligt mer för det virke man köper i t ex Småland än det som köps från medlemmarna i det egna området. Frågan är hur man får ihop detta? Någon form av byteshandel med skogsbolag givetvis men lite udda ur ett medlemsperspektiv. De här affärerna är dessutom inte speciellt transparenta så det är ju svårt för många att bedömma hur en eventuell medlemsnytta ser ut.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Älgfoderodlare  
#850328
Torbjörn Johnsen skrev:Det som kan tyckas konstigt är att Norra skog äger ett bolag som köper virke och avverkningar långt utanför det egna verksamhetsområdet. Man betalar sannolikt också betydligt mer för det virke man köper i t ex Småland än det som köps från medlemmarna i det egna området. Frågan är hur man får ihop detta? Någon form av byteshandel med skogsbolag givetvis men lite udda ur ett medlemsperspektiv. De här affärerna är dessutom inte speciellt transparenta så det är ju svårt för många att bedömma hur en eventuell medlemsnytta ser ut.


Att det råder "huggsexa" om råvaran inom den svenska skogsindustrin, är det väl inga tvivel om. Sortiment o volymer byter ägare där de bäst behövs / ger mest avkastning.
När detta är så uppenbart, varför sker inte en ordentlig åtstramning åt från privatskogsbruket, av både gallringar o slutavverkningar, för att om ännu mer kunna skapa bättre prisbild ?
Framtiden med nya EU lagar / direktiv o ökat behov på kontinenten, verkar ju heller inte gå den svenska industrins väg.
Därför behöver vi svenska privatskogsbrukare fler o bättre alternativ, så att vi kan hänga av oss vår inhemska industris "täckkappa" o få nya vyer att arbeta mot !

Avatar Fallback

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#850514 Lysande, om ingen säljer några träd alls, så kommer ju priset bli oändligt högt. 😀

Den som inte behöver några pengar kan vänta, så får vi andra högre priser. Perfekt! 👍

Användarvisningsbild

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

joran  
#850517 Jag har inte sålt virke sedan 2013. Men nu är det nära…..🌲😉

Avatar Fallback

Re: Oberoende virkesköpare stöper om virkesmarknaden

alias  
#850519
Torbjörn Johnsen skrev:Under 2023 och 2024 har det skett ett radikalt skifte på den svenska virkesmarknaden. Skogsråvaran har gått från ett överutbud till att idag vara en bristråvara. I enlighet med normalt fungerande marknadslagar har detta lett till stigande rundvirkespriser. Det finns flera orsaker bakom denna utveckling och jag kommer inte att gå närmare in på dem i den här texten. Det som däremot ska avhandlas här är vilka effekter dagens virkesmarknad har fått och kommer att få på de skogliga marknadsstrukturerna. En tydlig förändring som vi ser redan nu är att antalet oberoende virkesköpare har ökat i betydelse och att de nu är med och stöper om den svenska virkesmarknaden.

Vad är en oberoende virkesköpare?
Med oberoende virkesköpare menar jag ett företag utan egen koppling till skogsindustri men som köper rundvirke, som avverkningsrätt eller leveransvirke, från skogsägare. Det kan vara ett tjänste- och rådgivningsföretag som erbjuder skogsförvaltning, rådgivning och avverkningstjänster inklusive köp av virket. Eller ”bara” en virkeshandlare som köper (avverkningsrätter) och säljer virke via upparbetade kanaler. De flesta fristående virkesköpare som jag stött på verkar erbjuda planterings- och skogsvårdstjänster. Den här typen av tjänster har sedan lång tid tillbaka varit starkt kopplade till virkesaffären och det ser ut att fortsätta så även om själva virkeshandeln nu förändras.

Uppköpta virkesköpare
Det finns mer eller mindre fristående virkesköpare som inte är oberoende då de ägs av bolag med sågverk eller massabruk. Meraskog är ett sådant exempel, som agerar som en fristående köpare i delar av Götaland och Svealand men som ägs av skogsägarföreningen Norra Skog som ju har egna industrier och industriintressen. Andra exempel är Andersson Skog i Dalsland, Nykvist skog i Värmland och Värendskog i Småland. Alla tre har varit fristående aktörer men sedan köpts upp av Vida, Rottneros respektive ATA Timber.

Alla fristående virkesköpare som jag hittat och satt upp på listan här nedan är inte nya företag utan många har varit verksamma under många år. Mönstret är dock tydligt att allt fler företag etablerar sig i virkeshandel och flera av dem växer relativt snabbt. Listan är inte på något sätt fulltalig så jag tar tacksamt emot tips om ni vet fler. Kriteriet är dock att det ska vara ett företag som inte har ägarkopplingar till någon industri samt att det ska vara en virkesköpare som man kan hitta på nätet via webbsida med kontaktinfo. Fyll gärna på här i tråden!

Blockerad massavedsmarknad
Tidigare har de mindre, fristående virkesköparna haft relativt enkelt att få avsättning för det timmer de köpt in och avverkat. Mindre sågverksföretag har inte sett några större problem i att handla med dessa fria aktörer. Likaså har det inom vissa regioner och under vissa tider varit lätt att avsätta energisortiment. Däremot har det varit betydligt svårare för de mindre virkesköparna att få avsättning för massaveden. Här har de vedförbrukande bolagen och bruken varit få och de har ofta blockerat inköp från fria aktörer till förmån för sin egen virkesanskaffning. Det har varit ett effektiv sätt att undvika en inhemsk marginalmarknad för massaved. En marginalmarknad som skulle riskera att driva upp priset massaved. Då har bolagen hellre importerat marginalkvantiteterna från Balstaterna även om priset ibland varit högt.

Virkesmarknaden ruckas i sina grundvalar
Nu är situationen annorlunda på grund av/tack vare (välj det som passar) en tydlig virkesbrist. Vi har gått från ett överutbud av råvara till ett underskott. Delvis på grund av Rysslands krig i Ukraina men även på grund av en strukturell virkesbrist på den svenska marknaden som började synas redan innan kriget.

Vi har avverkat stora arealer granskog, båda skadad och oskadd och vi har i både Götaland och Svealand avverkningsnivåer som, tillsammans med en hög naturlig avgång, överstiger tillväxten. Virkesbristen har lett till snabbt ökande priser för massaved och timmer och virkesbristen leder nu till att den svenska virkesmarknaden skakas om i sina grundvalar. När gamla inköpsrevir och marknadsområden nu rivs upp så öppnas marknaden för fler och oberoende virkesköpare. Bolagens borgfred verkar vara över och skogsindustrin är beredd att köpa råvaran där de kan komma åt den. Kosta vad det kosta vill. Denna utveckling ger nytt syre till mindre aktörer som utöver att erbjuda skogsvårdstjänster nu även kan erbjuda avverkning och handla med rundvirke.

Flest fria virkesköpare i Mellansverige
Tittar man på de oberoende virkesköpare som går att hitta när man letar runt på Skogsforum, Google och bland insatta i skogsbranschen så finns det en koncentration i Mellansverige. I det så kallade ”prisdiket”. Det är antagligen ingen slump. Här har priserna varit lägre än i Götaland men det är inte så långt att frakta virke till Götalands industrier. Eller på export via närliggande hamnar. I Götaland har det funnits fler oberoende sågverksföretag och färre bolag verksamma vilket har bidragit till en bättre konkurrens-situation än norröver. Därmed har prisnivån också legat högre i söder.

Det som nu hänt i Mellansverige är att fler aktörer bidrar till en ökad konkurrenssituation och då stiger priserna även här. Nu senast höjde Mellanskog priset rejält och en orsaken till detta är att de mindre virkesköparna driver upp prisnivån såpass så att Mellanskog helt enkelt måste betala om de ska få något virke.

De fristående skogsägarföreningarna
Utöver de fristående virkesköparna så finns också några mindre skogsägarföreningar som saknar ägarkopplingar till skogsindustri. De fungerar ungefär på samma sätt på marknaden som de oberoende virkesköparna med skillnad att de ägs av ett skogsägarkollektiv och inte av enskilda näringsidkare. Dessa mindre skogsägarföreningar har en fri roll på marknaden och kan sälja virket till vem de vill. Tidigare har antalet industrier som vill köpa av dessa föreningar varit begränsat men nu, i och med virkesbristen så får dessa föreningar allt fler kunder att välja bland. Kunder som är beredda att betala. Ett exempel på detta är hur VVDS gått i bräschen för högre massavedspriser i södra och västra Värmland vilket tvingat både Mellanskog och bolag att betala om de ska få något virke.

Jag kan hitta tre mindre skogsägarföreningar i Sverige men det kanske finns någon mer? Fyll gärna på i tråden!

Jag listar dem här nedan:

VVDS (Västra Värmland Dals skogsägarförening
ca 1000 medlemmar
Verksamhetsområde: Dalsland (del av Västra Götaland) samt södra och västra Värmland

Nätraälven
ca1300 medlemmar
Verksamhetsområde: Ångermanland (norra Västernorrland + Nordmalings kommun)

Norrhälsinge skogsägarförening
ca 500 medlemmar
Norra Hälsingland (del av Gävleborgs län)


Vi har antagligen bara sett början på de stora förändringar vi kan vänta för den svenska virkesmarknaden. En sådan förändring är helt uppenbart att antalet virkesköpande aktörer ökar och det här är en bra utveckling för skogsägarna.

Lista över oberoende virkesköpare:

FöretagOrtWeb
Carlsson & Perssons Skogstjänst ABÅsarphttps://www.copskog.se/
Fria Skog ABJärpenhttps://friaskog.se/
Mälby Skog ABForshttps://www.malbyskog.se/
Linköpings Skogstjänst ABLinköpinghttps://skogstjanst.se/
MarkskoningsGruppen ABNorrköpinghttps://www.markskoningsgruppen.se/
W & W Nordic Forest ABNacka Strandhttps://nordic-forest.se/
Mats Classons Skogsvård i Mangskog ABMangskoghttps://classonsskogsvard.se
Nordic Wood Supply ABSundsvallhttps://www.nordicwood.se/
Värmlands Skog & Miljöenergi ABGunnarskoghttps://www.varmlandskog.se/
A Ringströms Skog ABLjungbyhttps://ringstromsskog.se/
Gustafsborgs Säteri ABPerstorphttps://gustafsborg.se/
Jarnbro Skog & Elektronik ABKlässbolhttps://jarnbros.se/
Sälleteg SkogVetlandahttp://salletegskog.se/
SkogsamHallsberghttps://skogsam.se/
Forimp Skog ABArvikahttps://www.forimp.se/
Kelo TimmerAlftahttps://www.kelotimmer.se/
Vidingssons Skogsavverkning ABMarkarydhttps://www.vidigssonskog.se/


Nog borde väl den sannolikt största aktören i landet utan egen industri (eller riktat långvarigt försörjningsansvar för någon industri) finnas med på listan; Skogssällskapet?

Sen kan jag tycka att begreppet "oberoende virkesköpare" riskerar att förleda en att tro att vederbörandes skogliga råd skulle vara mer "opartiska" än de från en virkesköpare knuten till en viss industri. Den vars affärside till någon del består i att handla med rundvirke kommer att vilja förmå skogsägaren att sälja så mycket virke som möjligt till ett så lågt pris som möjligt (allt annat vore ologiskt). Man kan dra en parallell till t.ex. matvarukedjan ICA:s recept på nätet - dessa finns publicerade där för att ICA hoppas på man som läsare ska inhandla ingredienserna i ICA:s butiker, vilket de tjänar sina pengar på.

MVH
Alias

 Besvara  
  • Sida 1 av 1
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).