SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Sågtimmer

Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

18 inlägg 5436 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Dags för Södra att investera i utökad träförädling?  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#847864 Vi pratade i podden Skogsfredag på midsommarafton om Södras försäljning av trämaterial från andra leverantörer än de egna industrierna. Ämnet har berörts i flertatel trådar tidigare här på Skogsforum men också i artiklar på iskogen.se. Jag tänkte att det kunde vara bra att samla ihop innehållet i en egen artikel här på Skogsforum eftersom det här är en fråga som blir allt hetare och allt mer aktuell:

Hur kan Södra (och givetvis andra svenska trävaruproducenter) öka sin lönsamhet genom ökad vidareförädling av en begränsad svensk råvarutillgång?

Det vi pratade om i podden var det faktum att Södra går ut i pressinformation om att man levererar "Frontwood® från Södra" till byggprojekt i Norge. Vid en närmare granskning visar det sig att det treskiktslimmade skivmaterialet av gran, som kallas Frontwood, inte alls är ett material från Södra utan att det köps in från en tillverkare i Österrike. Vi har tidigare sett samma mönster där Södra säljer nordamerikanskt Cederträ till fasader eller byggkomponenter som t ex Limträ från andra leverantörer och från andra skogar än medlemmarnas.

Varför ser det ut på detta vis?
Det enkla svaret är att i och med Södras tillverkning av KL-trä (CLT, Korslaminerat trä..) så förändras kundstrukturen och därmed försäljningsmönstren. Trävaror har av tradition och fortfarande i stor omfattning sålts via flera led av mellanhänder. De stora byggvarukedjornas inköp har bidragit till att korta leverantörskedjorna på vissa marknader och för vissa sortiment men det är ytterst sällan som ett sågverksföretag har direktkontakt med en större slutkund. När det gäller försäljning av KL-trä blir situationen helt annorlunda. Här får tillverkaren (t ex Södra) direkt kontakt med en byggprojektör för att mått- och kundanpassa varje KL-träelement till en specifik plats i ett specifikt bygge. Fördelen med denna nya situation är att det blir större marginaler (och mindre spill) i en affär utan mellanhänder. Nackdelen är att man måste bygga en ny säljorganisation med en helt ny typ av teknisk kompetens. Och, nu kommer vi till kärnan, kunderna förväntar sig att leverantören ska kunna bidra med andra byggmaterial än enbart KL-trä.

Det är i den här situationen Södra nu befinner sig i. Man möter byggprojekt och kunder som vill bygga i trä och som vill använda trä i stomme, inredning och extreriört. De frågar efter KL-trä, limträbalkar, LVL-komponenter, Limfogsskivor för inredning och cederträ eller limfogspanel för det exteriöra. Ska man få vara med i en upphandling av KL-trä så måste man kunna erbjuda en god bredd av önskade material. Så långt finns egentligen inget konstigt i Södras agerande med att köpa in olika typer av material för att bredda sitt erbjudande. Man måste tillhandahålla det kunderna vill ha och vi kan se liknande företeelser hos byggvaruhandeln där t ex Derome, som har stor egen sågverksamhet säljer furupanel från t ex Moelven som ju inom vissa marknadssegment är en konkurrent.

Det som är intressant och mycket viktigt för svenska skogsägare (inklusive Södras medlemmar) är vad som händer framöver. Finns det någon pågående diskussion inom Södras ledning om hur man kan investera för att ta en större del av den marknadskaka som öppnar sig tack vare KL-trä? Eller är man nöjd med att fortsätta flippa andras produkter och i bästa fall ha en liten marginal på denna affär? Det kan ju tyvärr vara så idag att inköpta material (t ex cedershingel eller limfogspanel) idag tränger undan egenproducerat material (t ex finsågad panel).

I en ny tid med begränsad råvaruresurs
Svenska sågverk sågar idag, med marginal, allt timer som finns att tillgå på den svenska marknaden. Möjligheterna att importera sågtimmer är dessutom begränsade på grund av stor råvarukonkurrens runt Östersjön. Ur ett generellt marknadsperspektiv så finns inte längre möjligheten för svenska sågverk att öka den egna lönsamheten med hjälp av utökad volymproduktion av plank och brädor. Vill man tjäna mer pengar så måste man göra mer av det man redan sågar. Ökad förädling till värdefullare produkter helt enkelt. I det här perspektivet så sitter ju Södra faktiskt i en bra situation som redan har kunder som köper limträ, LVL, 3-skiktslimmade skivor mm. Det är ju egentligen bara att börja tillverka dessa produkter själva och få med en större del av affären med hjälp av egna produkter.

Till skillnad från mångåriga processer för att utveckla ”framtidens nanoprodukter” från massabruken så är ju tekniken och processerna för den trämekaniska förädligen väl kända och tillgängliga. Det finns åtskilliga tillverkare av maskiner och produktionslinor för Limträ, LVL, limfog m fl produkter. Det är i dagsläget bara investeringsbesluten som saknas. Här kommer en meny över möjliga förädlingsverksamheter som alla borde gå utmärkt att genomföra i anslutning till svensk sågverksindustri:

-Tillverka limträ
Idag finns bara tre tillverkare i Sverige som tillverkar limträ: Martinsson, Setra och Moelven. Södra borde med lätthet kunna bygga en limträlinje vid valfritt gransågverk (Kinda?)

1719232714_3skikt-gran-binderholz.jpg


-Tillverka treskiktslimmade skivor av både gran och furu
Efterfrågan bara ökar men ingen tillverkar dessa produkter i varken Sverige eller Finland(?) idag. Det ska enligt uppgift finnas en liten fabrik i Norge men jag har inte hittat några uppgifter om denna.

1719232714_kerto-lvl.jpeg


-Tillverka LVL (fanérbalkar)
Tillverkas på samma sätt som plywood av svarvfanér men alla lager läggs med fiberriktningen åt samma håll. Det finns ingen tillverkare av LVL i Sverige men i Finland tillverkar både Metso och Stora Enso. Metso bygger ut sin produktionskapacitet för fullt med en ny fabrik i Äänekoski.. Ett bra sätt att öka förädlingsvärdet av grov granstock

-Tillverka (vanlig) limfog av furu
Det finns inte mycket sådan här tillverkning kvar i Sverige men det finns en fortsatt stor marknad i Världen. Svenska sågverk exporterar stora volymer oförädlade (ohyvlade) furukvalitéer som istället kunde bli t ex limfog. Tillverkningsprocesserna går att helautomatisera med hjälp av kamerateknik och fingerskarvning.

1719232714_ceder-södra.jpeg


-Tillverka fasadshingle av kärnfura
Idag är det populärt att använda fasadshingles av nordamerikanskt cederträ. Varför inte ta fram ett sortiment av fasadshingles från kärnfura? Eller kanske kärnvirke av ek? Argumenten idag är att cedershingles från Brittish Columbia i Kanada kommer från billigt spillmaterial men vi skulle tvingas använda våra finaste och grövsta tallstockar för att göra något liknande. Men det kanske finns en marknad för en sådan "närproducerad" och dyr produkt också? I en värld där man sälja flaskvatten för 100 kr/litern så är det kanske mer en marknadsföringsfråga än en kostnadsfråga?

Här finns massor av möjligheter men det saknas än så länge vilja och investeringsbeslut från svenska företag. Går vi tillbaka till Södra så tycker jag att det här borde vara en del i ägardialogen mellan medlemmar och verksamhetsledning. Hur ska Södras industrier inom den trämekaniska sidan utvecklas för att optimera erbjudandet till marknaden och därmed även öka lönsamheten för skogsgårdens timmer? Hur kan Södra Building Systems får fler egenproducerade byggprodukter att sälja till sina kunder? Uppenbarligen har Södra nu kommit till vägs ände med att bygga ut produktionsvolymerna i och med att den nya Kinda-sågen stoppats. Men vad blir nästa steg och när får vi se lite innovationskraft inom sågverks- och träsidan?   TS
Treebula
Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

alias  
#847871 Som medlem i Södra så är jag faktiskt rätt så nöjd med att man tar det lite lugnt med satsningar i träteknisk verksamhet.

Man har ju haft egna barrsågverk i drygt 80 år och har ännu inte lyckats lära sig att sönderdela stockar av tall och gran med tillfredställande lönsamhet över tid. Inte heller gästspelen i spånskivebranchen, lövsågverkssidan eller hustillverkningen har väl direkt överträffat förväntningarna lönsamhetsmässigt?

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Sörlänningen  
#847878
Torbjörn Johnsen skrev:Vi pratade i podden Skogsfredag på midsommarafton om Södras försäljning av trämaterial från andra leverantörer än de egna industrierna. Ämnet har berörts i flertatel trådar tidigare här på Skogsforum men också i artiklar på iskogen.se. Jag tänkte att det kunde vara bra att samla ihop innehållet i en egen artikel här på Skogsforum eftersom det här är en fråga som blir allt hetare och allt mer aktuell:

Hur kan Södra (och givetvis andra svenska trävaruproducenter) öka sin lönsamhet genom ökad vidareförädling av en begränsad svensk råvarutillgång?

Det vi pratade om i podden var det faktum att Södra går ut i pressinformation om att man levererar "Frontwood® från Södra" till byggprojekt i Norge. Vid en närmare granskning visar det sig att det treskiktslimmade skivmaterialet av gran, som kallas Frontwood, inte alls är ett material från Södra utan att det köps in från en tillverkare i Österrike. Vi har tidigare sett samma mönster där Södra säljer nordamerikanskt Cederträ till fasader eller byggkomponenter som t ex Limträ från andra leverantörer och från andra skogar än medlemmarnas.

Varför ser det ut på detta vis?
Det enkla svaret är att i och med Södras tillverkning av KL-trä (CLT, Korslaminerat trä..) så förändras kundstrukturen och därmed försäljningsmönstren. Trävaror har av tradition och fortfarande i stor omfattning sålts via flera led av mellanhänder. De stora byggvarukedjornas inköp har bidragit till att korta leverantörskedjorna på vissa marknader och för vissa sortiment men det är ytterst sällan som ett sågverksföretag har direktkontakt med en större slutkund. När det gäller försäljning av KL-trä blir situationen helt annorlunda. Här får tillverkaren (t ex Södra) direkt kontakt med en byggprojektör för att mått- och kundanpassa varje KL-träelement till en specifik plats i ett specifikt bygge. Fördelen med denna nya situation är att det blir större marginaler (och mindre spill) i en affär utan mellanhänder. Nackdelen är att man måste bygga en ny säljorganisation med en helt ny typ av teknisk kompetens. Och, nu kommer vi till kärnan, kunderna förväntar sig att leverantören ska kunna bidra med andra byggmaterial än enbart KL-trä.

Det är i den här situationen Södra nu befinner sig i. Man möter byggprojekt och kunder som vill bygga i trä och som vill använda trä i stomme, inredning och extreriört. De frågar efter KL-trä, limträbalkar, LVL-komponenter, Limfogsskivor för inredning och cederträ eller limfogspanel för det exteriöra. Ska man få vara med i en upphandling av KL-trä så måste man kunna erbjuda en god bredd av önskade material. Så långt finns egentligen inget konstigt i Södras agerande med att köpa in olika typer av material för att bredda sitt erbjudande. Man måste tillhandahålla det kunderna vill ha och vi kan se liknande företeelser hos byggvaruhandeln där t ex Derome, som har stor egen sågverksamhet säljer furupanel från t ex Moelven som ju inom vissa marknadssegment är en konkurrent.

Det som är intressant och mycket viktigt för svenska skogsägare (inklusive Södras medlemmar) är vad som händer framöver. Finns det någon pågående diskussion inom Södras ledning om hur man kan investera för att ta en större del av den marknadskaka som öppnar sig tack vare KL-trä? Eller är man nöjd med att fortsätta flippa andras produkter och i bästa fall ha en liten marginal på denna affär? Det kan ju tyvärr vara så idag att inköpta material (t ex cedershingel eller limfogspanel) idag tränger undan egenproducerat material (t ex finsågad panel).

I en ny tid med begränsad råvaruresurs
Svenska sågverk sågar idag, med marginal, allt timer som finns att tillgå på den svenska marknaden. Möjligheterna att importera sågtimmer är dessutom begränsade på grund av stor råvarukonkurrens runt Östersjön. Ur ett generellt marknadsperspektiv så finns inte längre möjligheten för svenska sågverk att öka den egna lönsamheten med hjälp av utökad volymproduktion av plank och brädor. Vill man tjäna mer pengar så måste man göra mer av det man redan sågar. Ökad förädling till värdefullare produkter helt enkelt. I det här perspektivet så sitter ju Södra faktiskt i en bra situation som redan har kunder som köper limträ, LVL, 3-skiktslimmade skivor mm. Det är ju egentligen bara att börja tillverka dessa produkter själva och få med en större del av affären med hjälp av egna produkter.

Till skillnad från mångåriga processer för att utveckla ”framtidens nanoprodukter” från massabruken så är ju tekniken och processerna för den trämekaniska förädligen väl kända och tillgängliga. Det finns åtskilliga tillverkare av maskiner och produktionslinor för Limträ, LVL, limfog m fl produkter. Det är i dagsläget bara investeringsbesluten som saknas. Här kommer en meny över möjliga förädlingsverksamheter som alla borde gå utmärkt att genomföra i anslutning till svensk sågverksindustri:

-Tillverka limträ
Idag finns bara tre tillverkare i Sverige som tillverkar limträ: Martinsson, Setra och Moelven. Södra borde med lätthet kunna bygga en limträlinje vid valfritt gransågverk (Kinda?)

1719232714_3skikt-gran-binderholz.jpg


-Tillverka treskiktslimmade skivor av både gran och furu
Efterfrågan bara ökar men ingen tillverkar dessa produkter i varken Sverige eller Finland(?) idag. Det ska enligt uppgift finnas en liten fabrik i Norge men jag har inte hittat några uppgifter om denna.

1719232714_kerto-lvl.jpeg


-Tillverka LVL (fanérbalkar)
Tillverkas på samma sätt som plywood av svarvfanér men alla lager läggs med fiberriktningen åt samma håll. Det finns ingen tillverkare av LVL i Sverige men i Finland tillverkar både Metso och Stora Enso. Metso bygger ut sin produktionskapacitet för fullt med en ny fabrik i Äänekoski.. Ett bra sätt att öka förädlingsvärdet av grov granstock

-Tillverka (vanlig) limfog av furu
Det finns inte mycket sådan här tillverkning kvar i Sverige men det finns en fortsatt stor marknad i Världen. Svenska sågverk exporterar stora volymer oförädlade (ohyvlade) furukvalitéer som istället kunde bli t ex limfog. Tillverkningsprocesserna går att helautomatisera med hjälp av kamerateknik och fingerskarvning.

1719232714_ceder-södra.jpeg


-Tillverka fasadshingle av kärnfura
Idag är det populärt att använda fasadshingles av nordamerikanskt cederträ. Varför inte ta fram ett sortiment av fasadshingles från kärnfura? Eller kanske kärnvirke av ek? Argumenten idag är att cedershingles från Brittish Columbia i Kanada kommer från billigt spillmaterial men vi skulle tvingas använda våra finaste och grövsta tallstockar för att göra något liknande. Men det kanske finns en marknad för en sådan "närproducerad" och dyr produkt också? I en värld där man sälja flaskvatten för 100 kr/litern så är det kanske mer en marknadsföringsfråga än en kostnadsfråga?

Här finns massor av möjligheter men det saknas än så länge vilja och investeringsbeslut från svenska företag. Går vi tillbaka till Södra så tycker jag att det här borde vara en del i ägardialogen mellan medlemmar och verksamhetsledning. Hur ska Södras industrier inom den trämekaniska sidan utvecklas för att optimera erbjudandet till marknaden och därmed även öka lönsamheten för skogsgårdens timmer? Hur kan Södra Building Systems får fler egenproducerade byggprodukter att sälja till sina kunder? Uppenbarligen har Södra nu kommit till vägs ände med att bygga ut produktionsvolymerna i och med att den nya Kinda-sågen stoppats. Men vad blir nästa steg och när får vi se lite innovationskraft inom sågverks- och träsidan?


Jag tycker att det här låter som ett rimligt resonemang. Samtidigt håller Södra fortfarande på att skalar upp KL-trä. Det kan ju vara rätt att lära sig en ny träteknisk sak ordentligt först.

Annars verkar ju Södras fokus ligga på att förädla de delar av trädet som traditionellt inte används alls.

Användarvisningsbild

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Torbjörn Johnsen  
#847890
alias skrev:Som medlem i Södra så är jag faktiskt rätt så nöjd med att man tar det lite lugnt med satsningar i träteknisk verksamhet.

Man har ju haft egna barrsågverk i drygt 80 år och har ännu inte lyckats lära sig att sönderdela stockar av tall och gran med tillfredställande lönsamhet över tid. Inte heller gästspelen i spånskivebranchen, lövsågverkssidan eller hustillverkningen har väl direkt överträffat förväntningarna lönsamhetsmässigt?

MVH
Alias


Det här känns ju som ett passivt förhållningssätt. Om tiderna förändras kanske man måste hänga med. Att man inte lyckats tidigare beryder ju inte att man inte kan lyckas i framtiden. A och O är ju att rekryteta rätt typ av kompetens som kan och förstår nya verksamhetsområden. Det har man kunnat se när det gäller KL-trä, där Södra uppenbarligen har rekryterat folk med CAD-kompetens och liknande.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Ove Lindberg  
#847901 Jag håller med Torbjörn

Användarvisningsbild

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Torbjörn Johnsen  
#847931 Trodde för en kort stund att det skulle komma positiva nyheter om investeringar i utökad träförädling från Södra nu på morgonen. Det flaggades för stor och viktig pressnyhet i Almedalen idag. Men, nej så blev det inte. Södra investerar 2 miljarder i utvinning av lignin i Mönsterås bruk. Är det inte en viss slagsida hos Södra för investeringar i sulfatförädling i förhållande till förädling av timmerstocken?

Lotta Lyrå från pressmeddelandet:
Vi jobbar ständigt med att skapa mesta möjliga värde av varje träd, både i dagens processer och i de nya affärerna.


Frågan är väl hur detta arbete ägnas åt att skapa värden i den trämekaniska delen av Södra? Är det ingen mer än jag som tycker att det haltar?

https://news.cision.com/se/sodra/r/sodr ... n,c4005801

   TS
Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847939 alias är inne på spåret och jag får väl fortsätta.
Södra har något svårförståeligt strukturellt problem med att hantera en mångfald av produkter och skapa förädlingsvärde. Man har köpt, utvecklat och gett upp eller sålt så många olika verksamheter att medlemskåren på goda grunder är rätt trött på det.
Med den stora virkesmängden som hanteras så finns enorma möjligheter att selektera virke till en mångfald av produkter men där södra aktivt driver en verksamhet som fokuserar på färre och färre inköpta sortiment och mer bulkproduktion.

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847941 Södra blir världens största producent av sulfatlignin

https://www.sodra.com/sv/se/om-sodra/pr ... fatlignin/

Är det något sådant här ni menar?

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847942 Nej, lignin får nog inte anses tillhöra de trätekniska satsningarna. Massabruken är de duktiga på, där är få som slår dem på fingrarna.

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847944 Vad är lignin gjort av, om inte trä? Och det verkar mer tekniskt komplicerat än att såga i alla fall. 🙃

Torbjörns fråga var hur Södra kunde "öka sin lönsamhet genom ökad vidareförädling av en begränsad svensk råvarutillgång?"

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847947 Under 2023 köpte Vida 5,9 miljoner fub, omsatte 11,1 miljarder och rörelseresultat 980 miljoner.

Södra köpte (edit: ~17 miljoner fub), omsatte 28,9 miljarder och rörelseresultatet blev 2230 miljoner.

Vet inte om det är direkt jämförbart, men visst ser det ut som om Södra har bättre vidareförädling än Sveriges största sågverkskoncern?

Derome omsättning 9,8 miljarder, rörelseresultat 533 miljoner. Någon som vet hur mycket virke de köper in?
Senast redigerad av Mangan tis 25 jun 2024, 12:40, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847949 Så som jag och andra tolkat trådstarten så gällde det produkter av sågad eller flisad trävara.

Kolla på siffrorna för massa respektive sågverksrörelsen och jämför med konkurrenterna. Södras massasida är en kassako, tyvärr har man sumpat en del av massabrukens vinst på äventyrliga affärer inom sågverkssidan. Över tid är min bedömning att södra hade varit starkare med en mindre sågverksrörelse och mer fokus på massan.

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847954 Ja precis, eftersom massafabrikerna har högre vidareförädlingsgrad än sågverken så får man högre vinst per fub. Kanske Torbjörn skulle frågat varför Södra inte sänker sin vidareförädlingsgrad istället, så att den inte är så hög längre? 😉

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

alias  
#847957
Mangan skrev:Under 2023 köpte Vida 5,9 miljoner fub, omsatte 11,1 miljarder och rörelseresultat 980 miljoner.

Södra köpte 4,4 miljoner fub, omsatte 28,9 miljarder och rörelseresultatet blev 2230 miljoner.

Vet inte om det är direkt jämförbart, men visst ser det ut som om Södra har bättre vidareförädling än Sveriges största sågverkskoncern?

Derome omsättning 9,8 miljarder, rörelseresultat 533 miljoner. Någon som vet hur mycket virke de köper in?


Kan det verkligen stämma att Södra endast förbrukade 4,4 milj m3fub 2023?

Tycker det låter oerhört lite när man betänker att medlemsarealen är drygt 2 milj. ha.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Dags för Södra att investera i utökad träförädling?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#847960 Bra att du kollade @alias, det var per kvartal. 🫣 Runt 17 miljoner per helår, så då är det ungefär samma om inte lägre vidarefördlingsgrad som Vida. Och lägre vinst per fub. 😥

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).