SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Sågtimmer

Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

18 inlägg 19617 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#452839 Vida är Sveriges största privatägda sågverksföretag. Och ett av de mest lönsamma. Vida har under senare år vuxit snabbt i storlek och omfattning och idag är man snart på väg att gå förbi Södra som det största sågverksföretaget i Götaland. Skogsforum uppmärksammade den här utvecklingen för några månader sedan i tråden Sågverken i Götaland: Vida snart ikapp Södra och den bekräftas av Vida själva som planerar för fortsatt tillväxt. 2016 sågade Vida mer än 1,5 milj. kubik sågad vara och omsatte totalt 4,5 miljarder i koncernen. 85 procent av produktionen är granvaror. I år är planen att man ska höja produktionen till 1 650 000 m3sv och då är frågan om man redan nu blir största sågverksföretaget i Götaland?

Plank, pallkragar, pellets och villor
Utöver sågverken har Vida ett affärsområde ”Packaging” som gör pallar, pallkragar och kabeltrummor. På detta segment är de störst i Norden. Det finns också ett affärsområde ”Energi” som tar hand om biprodukterna och främst producerar pellets, stallströ samt handlar med GROT från egna avverkningar. Den senast tillagda verksamhetsgrenen heter ”Villa” och där tillverkas just villor samt byggmoduler för flerbostadshus. Affärsområdet ”Skog” ombesörjer virkesförsörjningen till Vidas nio sågverk. Totalt köper Vida Skog in 3,7-3,8 miljoner m3fub per år varav 3,2-3,3 förädlas i de egna sågverken. Virket köps in från privata skogsägare av den egna inköpsorganisationen och det andra köps och byts med centrala leverantörer (andra virkesköpande företag). Vidas virkesfångst motsvarar tolv procent av Götalands avverkning. Eller vart åttonde träd som huggs!

Besök på sågen i Alvesta
Skogsforum åkte ner till Alvesta och träffade Jörgen Henriksson, Vd för Vida skog, för att få lite mer info om företaget och verksamheten. Vi fick även en guidning i Vidas klentimmersåg i Alvesta och det finns en video och lite bilder från Alvestasågen lite längre ner i tråden. Det är ganska häftigt att se vilken fart det är på flödet genom en modern såg. Det öser igenom 1200 stockar per timme och tekniken håller reda på både stockar och färdigsågade virkesbitar. På individnivå!

Effektiv företagskultur och kundanpassning
En fråga man måste ställa är givetvis varför Vida är så lönsamt. Hur kan det vara så stor skillnad i lönsamhet mellan olika sågverksföretag som ligger inom samma region och som jobbar på samma råvarumarknad? Jörgen anger egentligen två skäl:

För det första så har man en företagskultur där man jobbar med att optimera allt. Verkligen allt! Ända ner på partikelnivå. Hela företaget: ägare, ledning och anställda, är djupt engagerade och kunniga i verksamheten. Om man hela tiden strävar efter att bli effektivare i allt man gör så ger det resultat på nedersta strecket. Det gäller i såväl inköps- och försörjningssidan som i produktionen. Att trimma apteringen, att minska spillet. Det gäller hantering av sortiment och biprodukter och det gäller också hur man jobbar på marknaden. Alla vet att man jobbar i en mycket tuff och konkurrensutsatt marknad och har det som utgångspunkt i arbetet.

Just marknadsarbetet och en långt driven kundanpassning är den andra viktiga förklaringen till framgång. Vida har som ambition att kapa bort så många led som möjligt och komma så nära slutkunden man kan. Den typiske kunden är en internationell byggvaruhandel eller bygghandelskedja. Det här har lett till en stark förmåga att kundanpassa trävarorna redan i produktionen. Ja egentligen redan i råvaruinköpen. Timmeranskaffningens längder och dimensioner anpassas efter vad man vill få ut från varje sågverk. Med hjälp av skördarnas apteringsdatorer kan man snabbt styra så att man får de dimensioner och längder som efterfrågas. I sågen har man idag möjlighet att individmärka varje virkesstycke med streckkod via tryck eller etikett (för butik/bygghandel). Märkningen sker när bitarna susar igenom i fullt produktionsflöde!

Byggvaruhandel viktigaste kundsegment
Några privata sågverksföretag som t ex Derome och Karl Hedin har valt att satsa på egen svensk byggvaruhandel och integrera mot kund på det sättet men det är ingen lösning som Vida har valt. Vida är förvisso till största delen inriktad på produktion av konstruktionsvirke, framför allt av gran, och hela 75 procent av produktionen exporteras. Främst till byggvaruhandel och byggföretag. Den enskilt största marknaden är Storbritannien och sen kommer Sverige.  Danmark, Holland och Tyskland köper också betydande volymer men Vida har också många långväga kunder i de växande marknaderna USA, Australien, Japan och Kina. Totalt säljer vida virke till kunder i fler än 50 länder.

Optimal sågverksstorlek?
Vi diskuterar lite kring frågan om det finns några skalfördelar i sågverksnäringen eller ej. Jörgen säger att Vidas storlek och bredd i sågverksamheten gör det möjligt att leverera i princip mot vilka behov som helst.

-Vi har en stor bredd i produkter när det gäller dimensioner, kvalitéer och trädslag, säger Jörgen. Det gör att vi kan klara de flesta behov som våra kunder har och vi blir därmed en komplett och kompetent leverantör.

En annan intressant fråga är om det finns någon optimal storlek på ett enskilt sågverk? Vidas största sågverk i Vislanda sågar ca 300 000 kbm sågad vara per år. Det betyder att det behöver försörjas med drygt den dubbla volymen sågtimmer. Under senare år har större skogskoncerner investerat i ännu större sågverk, bl a Södra med Värö som kan producera knappt 600 000 kubik sågad vara per år och Mönsterås med mer än 400 000. Dock har Södra nyligen signalerat för produktionsneddragningar i Mönsterås. Jag får inga exakta svar från Jörgen i de här frågorna men jag tolkar det som att det finns någon gräns där transportavstånd och transportkostnad för råvaran blir för dyr i förhållande till ev. skalfördelar i ett ännu större sågverk. Jag tolkar det också som att Vida har järnkoll på vart denna gräns går.

Strategiskt förvärv – klentimmersatsning i Dalsland
Vidas historia som sågverkskoncern är relativt ung. Det moderna Vida bildades 1983 när Sanhte Dahl och 6 andra anställda köpte sågarna i Vislanda och Alvesta av AssiDomän. Vislanda Ångsåg etablerades visserligen 1867 men förvärvet 1983 blev startskottet för Vidas starka tillväxt. Målet har varit, och är fortfarande ”lönsam tillväxt”. Under 2015/2016 köpte Vida Nössemarkssågen i Dalsland av Moelven och i fjol köptes Tranemosågen från Rörvik. Det innebar ytterligare två nya kubbsågverk i koncernen.

Nössemark blir ungefär lika stor som Alvestasågen
Sågen i Nössemark håller nu på att byggas om till ett supermodernt klentimmer/kubb-sågverk. Vida har investerat i runda slängar 300 miljoner kronor i anläggningen och sågverket är nu igång och producerar. I år räknar Vida med att såga 100 000 kubikmeter men när det går för fullt ska det sågas 150 000-200 000 kubik sågad vara med 2,45 meter lång kubb som bas. Just närheten till råvara från både Norge och det värmländska ”prisdiket” var säkert en viktig faktor vid investeringsbeslutet. Enligt Vida ska produktionshastigheten i det nya kubbsågverket i Nössemark vara betydligt högre än i Alvestasågen. Efter att ha gått igenom Alvesta måste jag då undra hur sjutton det kan vara möjligt?

Oroliga för kvalitén
Jörgen Henriksson berättar att Vida som enda sågverk i södra Sverige infört krav på tätvuxenhet för grantimmer och kubb. Man har upplevt att det mest snabbväxande virket gett för dåliga slutprodukter. Framför allt för gran som stått för glest på bra boniteter. Nu är det inte direkt några psalmboksblad till årsringar som krävs: det ska finnas minst åtta årsringar inom området 2-8 cm mätt från centrum i rotändan annars vrakas stocken vid inmätningen.

Jörgen säger att Vida är oroliga över utvecklingen med hård röjning och hårda gallringar på högproduktiva skogsmarker. Det ger en dålig sågtimmerkvalité och med den också undermåliga slutprodukter. Jörgen ställer sig frågande till varför vi inte har ett större fokus på kvalité i Sverige? Den svenska virkesklassningen för gran gynnar inte kvalitétsproduktion i dagsläget.

-I Sverige kommer vi aldrig att kunna konkurrera med vedproduktion i länder med annat klimat och snabbväxande trädslag. Vi måste konkurrera med kvalité och då måste skogarna skötas därefter. Det gäller att hålla ihop bestånden när det gäller stamantal och slutenhet så att man får en gynnsam sågtimmerutveckling. I kvalité och inte i kubik. Det finns massor med exempel på att det går att producera utmärkt timmer även på de bästa boniteterna. Likaväl som man kan producera grovkvistigt skräpvirke med dålig hållfasthet. Skillnaden ligger i skogsskötseln och här vill Vida vara med och påverka i en positiv riktning i den allmänna debatten och via Vida Skogs skogsägarkontakter.

Vi gör en fördjupning om aptering
När det gäller apteringen och hur det fungerar i praktiken med ”längdneutrala prislistor”, ”värdehöjande avkap” mm tänkte jag att vi ska grotta lite mer i längre fram. Vi har som ambition att göra en djupdykning i det här ämnet någon gång under hösten och på plats och ställe i skogen ge ämnet det utrymme som behövs för att få till en intressant diskussion. Så håll ögonen öppna så återkommer vi!

Här hittar ni filmen från Alvestasågen


Och här kommer lite bilder:
1493377276_p1010120.jpg


1493377277_p1010122.jpg


1493377277_p1010125.jpg


1493377273_p1010127.jpg


1493377277_p1010130.jpg


1493377284_p1010137.jpg


1493377287_p1010143.jpg


1493377292_p1010144.jpg
1493377308_p1010160.jpg


1493377307_p1010164.jpg


1493377314_p1010174.jpg


1493377316_p1010177.jpg


1493377318_p1010180.jpg


1493377317_p1010182.jpg


1493377320_p1010186.jpg


1493377332_p1010210.jpgSenast redigerad av Torbjörn Johnsen fre 02 feb 2018, 11:07, redigerad totalt 3 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

isteskog  
#452843 Intressant!
Hade inte Bertilsson en långkörare om Vida för något år sedan ...... :wink:

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

skogsjan695xl  
#452845 Jag kan inte se bilderna.

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Torbjörn Johnsen  
#452846 Skumt!
Tittar du i appen eller på sajten?
Om du kollar i appen kan du testa att starta om. Ev ta bort den och ladda ner appen på nytt...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Vedproducent  
#452848
isteskog skrev:Intressant!
Hade inte Bertilsson en långkörare om Vida för något år sedan ...... :wink:

Han har väl långkörare med alla skogsbolag.....

Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Flax12  
#452852 Intressant att dom trycker på att det finns en gräns när det gäller årsringsbredd.
Bra att sfo tänker ta upp aptering i praktiken det brukar skapa diskussioner. Något som saknas på skogsdagar idag.

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

skogsjan695xl  
#452854
Torbjörn Johnsen skrev:Skumt!
Tittar du i appen eller på sajten?
Om du kollar i appen kan du testa att starta om. Ev ta bort den och ladda ner appen på nytt...

Jag fick radera och installera om så funkade det.

Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

isteskog  
#452855 Efter att jag tjatat på två Mellanskogstämmor i rad (Södra Hälsingland) så ska det bli apteringsdag till hösten ... :ugeek:

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

sundelius  
#452856 Intressant som vanligt Torbjörn :-bd

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#452858
isteskog skrev:Intressant!
Hade inte Bertilsson en långkörare om Vida för något år sedan ...... :wink:

Du tänker på Vida avverkar så här...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

isteskog  
#452860 Långköraren! Läste alla inläggen ..... tog "några" timmar :ugeek: Intressant, men lite för många upprepningar ..... (-|

Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#452874 Fantastiskt intressant att se, har aldrig fått chansen att titta in i ett såg innan! Du akn inte åka till Tranemo och se om du hittar några krokiga och senvuxna tallkubb? De är nog mina i så fall. :)

Och som vanligt vill sågverken ha mer timmer och tätare årsringar, men inte höja priset... :)

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Smålandshuggarn  
#452923 Väldigt intressant reportage o bra filmat som vanligt!! Ser fram emot djupdykning i aptering :-bd

Avatar Fallback

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Blivande snickare  
#452934 Tummen upo Torbjörn! :-bd

Användarvisningsbild

Re: Vida förädlar 12 % av Götalands avverkning (video)

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#453043
isteskog skrev:Långköraren! Läste alla inläggen ..... tog "några" timmar :ugeek: Intressant, men lite för många upprepningar ..... (-|

Jo, Bertilsson tror på konceptet att repetition är kunskapens moder... [emoji38]
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).