Virkesmätning och Matrisfub

100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

83 inlägg 21538 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Fredrik Reuter  
#536047 Skogsforum fick ett välskrivet och intressant debattinlägg per mail idag från Mats Nilsson. Vi väljer att återge det i sin helhet här nedan:

Inledning och bakgrund

Det svenska systemet med oberoende virkesmätarföreningar bygger på förtroende och att virkesmarknadens olika intressegrupper (skogsägare och virkesköpare) har lika stort inflytande över hur virkesmätning och därtill hörande datahantering ska ske. När man kikar på Biometrias styrelse framträder dock en minst sagt bisarr bild. Plats i Biometrias styrelse tar nämligen bara företrädare för skogsindustri plats. Mindre förvånande kanske, men lika bisarrt, att det bara än män.

I de tidigare VMF styrelserna fanns mer renodlade representanter för skogsägare, exempelvis från Skogssällskapet. I den nya styrelsen för Biometria har dessa industribefriade representanter fått lämna plats för andra.


Om Biometria (från deras hemsida)

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera.

Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt grund genom opartisk mätning och redovisning. Deras roll är också att förmedla och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för sina medlemmar.

Vi kan nu avslöja Biometrias styrelse som ännu inte offentliggjorts av dem.


Biometrias styrelse

Sture, Karlsson, Styrelseledamot, VD i Mellanskog som äger Setra

Mats Sandgren, Styrelseledamot, VD SCA Skog, SCA äger skogsindustri

P-O Wedin, Styrelseledamot, VD i Sveaskog som äger Setra

Uno Brinnen, Styrelseledamot, VD BIllerudKorsnäs Skog, äger industri

Olov Söderström, Styrelseledamot, VD i Norrskog som äger industri (Norrskog Wood Products)

Magnus Norrby, Styrelseledamot, VD Sågverken Mellansverige (sågverksorganisation)

Jonas Torstensson, Styrelseledamot, Affärsutvecklingschef Biobränsle, E.ON Värme Sverige AB som äger industri

Per-Arne Nordholts, Styrelseledamot, VD i SågiSyd (sågverksorganisation)

Pär Lärkeryd, Styrelseledamot, VD i Norra Skogsägarna som äger industri (Norra Timber)

Sören Petersson, Styrelseledamot, VD i Holmen Skog, äger industri

Olof Hansson, Styrelseledamot, VD Södra Skog, äger industri

Martin Holmgren, Styrelseledamot, VD Storaenso Skog, äger industri

Anders Ringsell, Styrelseledamot, Virkeschef Martinsons som äger industri


Hur ska skogsägarnas intresse kunna tas tillvara av en styrelse som enbart består av företrädare för skogsindustri?Lämpliga frågor till ordförande eller VD:

Vem är ordförande och sitter i valberedningen till Biometria?Lämpliga frågor till valberedningen:

Är ni nöjda med styrelsen i Biometria och hur den representerar det oberoende/opartiskhet som Biometria hävdar?

Hur ska en styrelse bara bestående av företrädare för skogsindustri kunna företräda skogsägarna som har hälftenintresse i Biometria?

Hur kommer det sig att det inte finns en enda företrädare för skogsägare utan industri i styrelsen?


// Mats Nilsson

Du kan läsa mer om Biometria på deras nya sajt: https://www.biometria.se/
Därifrån kommer också filmen nedan:

   TS
Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Fenrir  
#536053 Vad gäller kvinnor är de tre nuvarande mätningsföreningarna inte mycket bättre. Av sammanlagt 50 styrelsemedlemmar i VMF Syd, Qbera och Nord är endast 2 kvinnor. Bägge finns i VMF Syd, men Qubera har i alla fall en kvinna som VD.

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536064 Jag har lite svårt att se hur styrelseledarmöternas kön skulle påverka mätningsreglerna och/eller prislistorna. Men Mats Nilsson får gärna utveckla resonemanget.

Angående skogsägarföreningarnas representanter, så är de ju så väl industriägare, virkesinköpare och representanter för sina skogsägande medlemmar. Återstår att se hur de klarar av den balansen.

Sedan kan man ju undra om mätningsreglerna och/eller prislistorna skulle se annorlunda ut om Sveaskog, Orsa besparingsskog, Häradsallmänningsförbundet eller Svenska kyrkan hade någon styrelseledarmot i Biometria. Tvivlar på det.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Vardon  
#536076
Niking skrev:Jag har lite svårt att se hur styrelseledarmöternas kön skulle påverka mätningsreglerna och/eller prislistorna. Men Mats Nilsson får gärna utveckla resonemanget.

Angående skogsägarföreningarnas representanter, så är de ju så väl industriägare, virkesinköpare och representanter för sina skogsägande medlemmar. Återstår att se hur de klarar av den balansen.

Sedan kan man ju undra om mätningsreglerna och/eller prislistorna skulle se annorlunda ut om Sveaskog, Orsa besparingsskog, Häradsallmänningsförbundet eller Svenska kyrkan hade någon styrelseledarmot i Biometria. Tvivlar på det.
/NiklasDe visar ialla fall att de är immuna mot kritik utifrån vilket ofta brukar framföras mot styrelser med bara män. Det behöver ju inte vara ett gott tecken med så många representanter från industrin.

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536092
Vardon skrev:
Niking skrev:Jag har lite svårt att se hur styrelseledarmöternas kön skulle påverka mätningsreglerna och/eller prislistorna. Men Mats Nilsson får gärna utveckla resonemanget.

Angående skogsägarföreningarnas representanter, så är de ju så väl industriägare, virkesinköpare och representanter för sina skogsägande medlemmar. Återstår att se hur de klarar av den balansen.

Sedan kan man ju undra om mätningsreglerna och/eller prislistorna skulle se annorlunda ut om Sveaskog, Orsa besparingsskog, Häradsallmänningsförbundet eller Svenska kyrkan hade någon styrelseledarmot i Biometria. Tvivlar på det.
/NiklasDe visar ialla fall att de är immuna mot kritik utifrån vilket ofta brukar framföras mot styrelser med bara män. Det behöver ju inte vara ett gott tecken med så många representanter från industrin.


Det är väl medlemmarna i Biometria som har att utse styrelsen. Men min invändning mot kritiken kvarstår...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536108 Att ha en styrelse av bara män kan ju tyda på att man enbart har sökt representanter i ett begränsat urval. Som du skriver Niking så har inte kön någon betydelse vilket borde resultera i att det ska finnas kvinnor i styrelsen för att få en styrelse som baseras på personernas lämplighet/kunskap och som kan ta fram de bästa mätningsreglerna. En styrelse med enbart män anser jag vara tecken på en misslyckad rekrytering där inte de bästa finns med vilket leder till sämre beslut.

Avatar Fallback

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536119 När det gäller VMF så har de en tämligen unik sak att jobba med i sin dagliga verksamhet och det är arbetsmiljön. Det är rätt unikt att jobba på en arbetsplats där man delar fikarum med ena parten medans man aldrig träffar den andra och därtill ska vara opartisk.
Styrelsens sammansättning och representation blir viktig då signalvärdet är stort ned i organisationen.

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536147
ocke skrev:Att ha en styrelse av bara män kan ju tyda på att man enbart har sökt representanter i ett begränsat urval. Som du skriver Niking så har inte kön någon betydelse vilket borde resultera i att det ska finnas kvinnor i styrelsen för att få en styrelse som baseras på personernas lämplighet/kunskap och som kan ta fram de bästa mätningsreglerna. En styrelse med enbart män anser jag vara tecken på en misslyckad rekrytering där inte de bästa finns med vilket leder till sämre beslut.


Om könet inte spelar någon roll, så spelar det heller inte någon roll om det sitter 100% män i styrelsen, 100% kvinnor eller något däremellan. Någon måtta får det ju vara med all PK.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536167
Niking skrev:
ocke skrev:Att ha en styrelse av bara män kan ju tyda på att man enbart har sökt representanter i ett begränsat urval. Som du skriver Niking så har inte kön någon betydelse vilket borde resultera i att det ska finnas kvinnor i styrelsen för att få en styrelse som baseras på personernas lämplighet/kunskap och som kan ta fram de bästa mätningsreglerna. En styrelse med enbart män anser jag vara tecken på en misslyckad rekrytering där inte de bästa finns med vilket leder till sämre beslut.


Om könet inte spelar någon roll, så spelar det heller inte någon roll om det sitter 100% män i styrelsen, 100% kvinnor eller något däremellan. Någon måtta får det ju vara med all PK.
/Niklas
Hehe, jag utgår ifrån att vår fortplantning fördelas jämt mellan könen och lika så förmågan att ta till sig kunskap. Det borde resultera i mer jämlik fördelning i styrelser även om det är en seghet i samhället för att nå närmare 50/50 då män historiskt sätt har haft det mycket lättare att göra karriär. Jag tror att en styrelse med 100%kvinnor fattar lika dåliga beslut som 100%män. PK eller ej så tror jag att 100% urval ger bättre resultat än urval på 50% ;-). Visst kanske denna sektor har mest män men knappas fördelning 100 - 0 och om det är så ligger man risigt till. Sedan finns det väll en hel del studier som visar på att arbetsplatser med jämställd fördelning mellan könen har både bättre tillväxt och bättre konkurrenskraft. Förstå mig rätt men i en mansdominerad bransch är det viktigt att ha kvinnor i styrelsen för att bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera rätt arbetskraft och få en mer jämställd fördelning i företaget. Gubbdagis lockar gubbar och har svårt att rekrytera duktiga och lämpliga personer av det andra könet vilket i slutändan medför att det inte blir kompetensen som styr utan könet.

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Peter Eklund  
#536175 Fakta:

Biometria förväntas starta 2019-01-01 och det innebär att till slutet av 2018 driver varje VMF och SDC med sina ordinarie partssammansatta styrelser den praktiska verksamheten. Interim-styrelsen för Biometria är sammansatt för att sjösätta projektet som skall leda till en organisation för mätning - redovisning omfattande hela Sverige. När Biometria startar kommer det att tillsättas en partssammansatt styrelse (köpare och säljare) som tar ansvar för driften. Styrelsens arbete skall ledas av en neutral ordförande. Nominering av styrelseledamöter sker hos Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna. Sveaskog och Energiföretagen Sverige har försäkrats platser i styrelsen.

Ledningen för Biometria består av nio personer varav sex personer nu är tillsatta. Av dem är tre kvinnor med ansvarig för HR, funktionen CFO samt chef för verksamhetsområdet Virke och Energi. Det verksamhetsområdet har ungefär 75 % av antalet anställda och därför mycket stor del av hela Biometria.

Mats Sandgren
Ordförande

Peter Eklund
VD

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536190
ocke skrev:
Niking skrev:
ocke skrev:Att ha en styrelse av bara män kan ju tyda på att man enbart har sökt representanter i ett begränsat urval. Som du skriver Niking så har inte kön någon betydelse vilket borde resultera i att det ska finnas kvinnor i styrelsen för att få en styrelse som baseras på personernas lämplighet/kunskap och som kan ta fram de bästa mätningsreglerna. En styrelse med enbart män anser jag vara tecken på en misslyckad rekrytering där inte de bästa finns med vilket leder till sämre beslut.


Om könet inte spelar någon roll, så spelar det heller inte någon roll om det sitter 100% män i styrelsen, 100% kvinnor eller något däremellan. Någon måtta får det ju vara med all PK.
/Niklas
Hehe, jag utgår ifrån att vår fortplantning fördelas jämt mellan könen och lika så förmågan att ta till sig kunskap. Det borde resultera i mer jämlik fördelning i styrelser även om det är en seghet i samhället för att nå närmare 50/50 då män historiskt sätt har haft det mycket lättare att göra karriär. Jag tror att en styrelse med 100%kvinnor fattar lika dåliga beslut som 100%män. PK eller ej så tror jag att 100% urval ger bättre resultat än urval på 50% ;-). Visst kanske denna sektor har mest män men knappas fördelning 100 - 0 och om det är så ligger man risigt till. Sedan finns det väll en hel del studier som visar på att arbetsplatser med jämställd fördelning mellan könen har både bättre tillväxt och bättre konkurrenskraft. Förstå mig rätt men i en mansdominerad bransch är det viktigt att ha kvinnor i styrelsen för att bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera rätt arbetskraft och få en mer jämställd fördelning i företaget. Gubbdagis lockar gubbar och har svårt att rekrytera duktiga och lämpliga personer av det andra könet vilket i slutändan medför att det inte blir kompetensen som styr utan könet.


Jag föredrar styrelser där ledamöterna väljs efter kompetens och erfarenhet, istället för att de råkar tillhöra ett underrepresenterat kön.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Fenrir  
#536192 Hur får man erfarenhet om man, eller kvinna, aldrig blir vald?

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536193 Vill man bli vald, så får man se till att marknadsföra sig. Samma sak om man t.ex. vill ja ett visst arbete. Men det gäller ju att börja i rätt ände.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536197
Niking skrev:
ocke skrev:
Niking skrev:[quote="ocke"]Att ha en styrelse av bara män kan ju tyda på att man enbart har sökt representanter i ett begränsat urval. Som du skriver Niking så har inte kön någon betydelse vilket borde resultera i att det ska finnas kvinnor i styrelsen för att få en styrelse som baseras på personernas lämplighet/kunskap och som kan ta fram de bästa mätningsreglerna. En styrelse med enbart män anser jag vara tecken på en misslyckad rekrytering där inte de bästa finns med vilket leder till sämre beslut.


Om könet inte spelar någon roll, så spelar det heller inte någon roll om det sitter 100% män i styrelsen, 100% kvinnor eller något däremellan. Någon måtta får det ju vara med all PK.
/Niklas
Hehe, jag utgår ifrån att vår fortplantning fördelas jämt mellan könen och lika så förmågan att ta till sig kunskap. Det borde resultera i mer jämlik fördelning i styrelser även om det är en seghet i samhället för att nå närmare 50/50 då män historiskt sätt har haft det mycket lättare att göra karriär. Jag tror att en styrelse med 100%kvinnor fattar lika dåliga beslut som 100%män. PK eller ej så tror jag att 100% urval ger bättre resultat än urval på 50% ;-). Visst kanske denna sektor har mest män men knappas fördelning 100 - 0 och om det är så ligger man risigt till. Sedan finns det väll en hel del studier som visar på att arbetsplatser med jämställd fördelning mellan könen har både bättre tillväxt och bättre konkurrenskraft. Förstå mig rätt men i en mansdominerad bransch är det viktigt att ha kvinnor i styrelsen för att bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera rätt arbetskraft och få en mer jämställd fördelning i företaget. Gubbdagis lockar gubbar och har svårt att rekrytera duktiga och lämpliga personer av det andra könet vilket i slutändan medför att det inte blir kompetensen som styr utan könet.


Jag föredrar styrelser där ledamöterna väljs efter kompetens och erfarenhet, istället för att de råkar tillhöra ett underrepresenterat kön.
/Niklas[/quote]Vi tänket samma men bedömmer resultatet olika.

Användarvisningsbild

Re: 100% industri och 100% män i Biometrias nya styrelse

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#536198 Ocke! I och med att vi gör helt olika bedömningar, så tror jag inte att vi tänker lika här.
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).