Föryngring

Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

17 inlägg 1904 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Sörlänningen  
#708895 Jag har en bit åker på knappt halvtannat hektar, i Jönköpings län. Den sköts om av en bonde nu. Den enda betalning jag får är att han ju ser till att det är öppet och fint. Han får väl något litet EU-bidrag. Jag är ju skogsbrukare och inte lantbrukare, så jag tycker att det är rimligt att det någon gång blir skog där. Kanske när bonden ifråga pensionerar sig, kanske tidigare.

Men den stora frågan är vad jag skall plantera. Gran skulle naturligtvis fungera, men min far har redan planterat igen en annan åkerplätt intill. Dessutom är det ett fint område ganska nära ett naturreservat så av estetiska skäl skulle jag gärna plantera lövskog, helst förädlad vårtbjörk (med högläggning). Det skulle naturligtvis vara ett förlustprojekt att sätta björk, men lite förlustprojekt skall man väl ha. Men innan jag planterar vill jag ju veta om björken kommer växa där. För även om det nu är ett förlustprojekt, så vill jag ju inte ha oväxtlig björk. Om det bara växer rakt och snyggt skulle det bli väldigt fint där med björk (och kanske lite al).

Min fråga till församlingen handlar om hur jag tar reda på om det är lämpligt för vårtbjörk. Min gamle far säger att det är för blött för vårtbjörk. Skogsbruksplanen kallar åkern för "mossodling". Men jag har varit lite och grävt i den utan att stöta på någon torv, utan jag ser bara jord. Fast jag har nog inte grävt mer än 50cm. Kanske måste jag gräva djupare? Åkern befinner sig på gränsen till ett översvämningsområde, men just den här åkern översvämmas inte ens översvämningsår (2004, 2019), förutom lite i ena kanten (skulle kunna tänka mig att sätta al i det hörnet). Det är så väldränerat det kan vara där med två riktigt djupaparallela diken (eller ett dike och en kanal, om man skall vara noga) som går utmed hela stycket.

Min fråga är alltså i grunden en boniteringsfråga. Jag har gått någon boniteringskurs, men jag tycker inte att min kompetens räcker till riktigt här. Jag är intresserad av alla kommentarer som har något smart att säga om vad jag skall kolla på och hur jag skall tänka för att avgöra om vårtbjörk kan vara ett rimligt alternativ.   TS
Förädlade skogsplantor från Svenska Skogsplantor
Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

jannee  
#708898 Du tänker helt rätt.
Björk passa utmärkt, men även hybridasp/poppel.
De senare måste du tyvärr hägna in - viltbegärliga.
Gran i direkt olämpligt att plantera på ren åkermark, dock fungerar den bra på mossmark.
Be bara bonden harva åkerplätten innan du planterar igen den. Minska risken för sork/gris.
Gris älskar nämligen gamla betesvallar, långrot och maskrosrötter är en favoritföda.

Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Sörlänningen  
#708899
jannee skrev:Du tänker helt rätt.
Björk passa utmärkt, men även hybridasp/poppel.
De senare måste du tyvärr hägna in - viltbegärliga.
Gran i direkt olämpligt att plantera på ren åkermark, dock fungerar den bra på mossmark.
Be bara bonden harva åkerplätten innan du planterar igen den. Minska risken för sork/gris.
Gris älskar nämligen gamla betesvallar, långrot och maskrosrötter är en favoritföda.


Tack för svar. Om jag planterar löv hade jag tänkt att hägna in, även för björk. Tror inte att det går att få upp planterad björk i min skog utan inhägnad.

Har sett ett jättefint bestånd av hybridasp hos någon annan i trakten. Vår uppfattning har dock varit att vår bonitet inte är bra nog för det, samt att 1.3 hektar (som det nog är) är i minsta laget för den typen av produktion.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#708908 Hur långt från Vetlanda bor du? Jag kan kolla på det om jag har vägarna förbi. Även om du har andra frågor. Jag är skogsbruksplanläggare och sätter beskrivning fd mossodling på alla inägor som har svartjord. Där är inte vårtbjörk ett lämpligt trädslag. Inte asp eller al heller.

Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

PetterJ  
#708910 Väldigt intressant. Jag går i liknande tankar för en åker som används till bete på knappa hektaret. Förädlad björk skulle jag dessutom ha chansen att följa från plantering till föryngring.

Borde det inte gå att ersätta hägnet med viltbehandling om man accepterar viss (10-20%) avgång som ryker i tidiga gallringar?

Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Emanuel90  
#708917 Jag tror det stora problemet med att ersätta hägn med trico är att björken sommarbetas ganska hårt, iaf här hos mig har jag tänkt på att den betas under växtsäsongen.
Men samtidigt så upplever jag att hjortdjuren inte håller sig så mycket i tricobehandlade bestånd och det kanske gäller även på sommaren, det hade varit intressant om det kan funka att plantera björk utan hägn

Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

jannee  
#708923 Tåndemåla!
Vad menar du med att inte björk är lämpligt på mossmark.
Finns väl knappt inget självföryngrat trädslag som växer så bra som just björk på mossmark + rejält fuktig sådan?
Som grädde på moset kommer senare, under björken, inte sällan också in självföryngrad gran.
För övrigt går gran bra att plantera på åkermark - OM DU HYVLAR BORT DET ÖVERSTA JORDLAGRET ( 30 cm).

Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#708927
jannee skrev:Tåndemåla!
Vad menar du med att inte björk är lämpligt på mossmark.
Finns väl knappt inget självföryngrat trädslag som växer så bra som just björk på mossmark + rejält fuktig sådan?
Som grädde på moset kommer senare, under björken, inte sällan också in självföryngrad gran.
För övrigt går gran bra att plantera på åkermark - OM DU HYVLAR BORT DET ÖVERSTA JORDLAGRET ( 30 cm).

Du måste skilja på glasbjörk som kan växa på nästan alla marker och vårtbjörk som är ett utpräglat morän trädslag. De förädlade björkarna är just vårtbjörk. Glasbjörken producerar ca hälften av vad vårtbjörken gör. Högsta glasbjörk jag mätt upp har varit 23 m medan vårtbjörk är lite drygt 33 m.

Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

isteskog  
#708934 Sätt glasbjörk där i mossodlingen, Sörlänningen. Den producerar mer än vårtbjörken på såna marker. Och så är den inte lika viltbegärlig heller! 👍

Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Mosstorpet  
#708950 Jag har planterat glasbjörk på mossmarker 3,3 ha . Men det kanske inte är lika blöta marker som jag har.

Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Sörlänningen  
#708985
Tåndemåla skrev:Hur långt från Vetlanda bor du? Jag kan kolla på det om jag har vägarna förbi. Även om du har andra frågor. Jag är skogsbruksplanläggare och sätter beskrivning fd mossodling på alla inägor som har svartjord. Där är inte vårtbjörk ett lämpligt trädslag. Inte asp eller al heller.Tack för informativa svar, Tåndemåla.

Skogen ligger söder om Värnamo, så det är en bit från Vetlanda ändå. Men jag blev ganska mycket klokare av dina svar. Såvitt jag kan begripa är åkern i fråga just en inäga med svartjord. Du säger i ett senare inlägg att vårtbjörk är väldigt specifikt lämpat för moränmark och om det finns någon morän i den här marken så är den en bra bit ner.

Du ger farsgubben min rätt, med andra ord. Han tyckte att vårtbjörk här var dumheter.

Nu till följdfrågan. Vad växer bra här då? Glasbjörk förmodligen. Något annat?

   TS
Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Sörlänningen  
#708986
isteskog skrev:Sätt glasbjörk där i mossodlingen, Sörlänningen. Den producerar mer än vårtbjörken på såna marker. Och så är den inte lika viltbegärlig heller! 👍


Får tänka på den. Problemet är ju att glasbjörk känns rent allmänt mindre intressant, eftersom maxproduktionen är så låg (även om den då just här är högre än vårrtbjörkens). Sedan har jag ju lite som ideologi att bara använda förädlat material och förädlad glasbjörk finns ju inte i Sverige. Det skall ju finnas förädlat glasbjörksfrö i Finland och jag tror att det var någon som tog in det och sålde i Sverige. Någon som har erfarenhet av det?

Rörande glasbjörk har jag sett i intervjuer med lövträdssågar att det allra mest välbetalda björktimret har som krav på sig att det kommer från glasbjörk, vilket är lite intressant. Så även om väldigt få skogsbrukare medvetet odlar glasbjörk så finns det ändå åtråvärda kvaliteter.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Sörlänningen  
#708987
Mosstorpet skrev:Jag har planterat glasbjörk på mossmarker 3,3 ha . Men det kanske inte är lika blöta marker som jag har.


Intressant! Blir glad av att se stora fina skogsdiken! Dikning är så väldigt viktigt.

Klarade du dig utan inhägnad? Det här skulle kunna vara ett alternativ, särskilt om det är rimligt utan att hägna in.

Svårt att säga från bilden om din mark är som mina åkerplättar eller som mina andra mossodlingar där det finns torv nära ytan. Jag har annars rätt mycket skog där är det torv på eller nära ytskiktet, och också en hel del sådan mark där det har varit gamla odlingar. Vissa sådana platser är G34. På G34-orna växer gran jättefint till 65 år eller så, sen blir granen sjuk. Men då har man nästan 500 msk per hektar, så det är ändå bra från produktionshåll. (Från miljösynpunkt finns det kanske en del att invända).

Har också ett litet, riktigt blött torvområde med björk som växer rätt bra. Antar att det är glasbjörk.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Mosstorpet  
#709000 G34 så bra mark har jag inte här 🌲 . Medelbonitet 6-7 Platt mark , dålig avrinning Precis som du säger torvmark angränsande till björkodlingen. Ja det är glasbjörk planterat 1996 om jag minns rätt.Är dålig på att dokumentera tyvärr.Är mer åt det praktiska hållet än teoretiska. Har inte koll på vilken proviens heller men jag köpte plantmaterialet från Södra. Det jag reagerade på var att dom var väldigt kvistiga och det syns idag på kvaliteten. Det var ju svårbrukad åkermark pga. blöta så jag gjorde en dikesrensning innan och plöjde upp rader och planterade genom tiltan.(Jobbigt) Sen har jag behandlat med blod mjöl ett x antal år. Det är dags för gallring nu , men tänkte att massa priset skulle vara lite bättre. Kanske till hösten. Där det är som surast mot en tjärn ser det ut som fjällbjörkar. Norrlandsvibbar med fjällbjörkskaraktär och angränsande myr 😉 .

Användarvisningsbild

Re: Skall jag plantera björk på min åkerplätt?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#709007
Sörlänningen skrev:
Tåndemåla skrev:Hur långt från Vetlanda bor du? Jag kan kolla på det om jag har vägarna förbi. Även om du har andra frågor. Jag är skogsbruksplanläggare och sätter beskrivning fd mossodling på alla inägor som har svartjord. Där är inte vårtbjörk ett lämpligt trädslag. Inte asp eller al heller.Tack för informativa svar, Tåndemåla.

Skogen ligger söder om Värnamo, så det är en bit från Vetlanda ändå. Men jag blev ganska mycket klokare av dina svar. Såvitt jag kan begripa är åkern i fråga just en inäga med svartjord. Du säger i ett senare inlägg att vårtbjörk är väldigt specifikt lämpat för moränmark och om det finns någon morän i den här marken så är den en bra bit ner.

Du ger farsgubben min rätt, med andra ord. Han tyckte att vårtbjörk här var dumheter.

Nu till följdfrågan. Vad växer bra här då? Glasbjörk förmodligen. Något annat?

Jag kommer från Ljungby så Värnamo passerar man tämligen ofta. Svartjordsdjupet avgör om du har fler arrendator till glasbjörk och gran. Vid källpåberkad mark kan man även köra klibbal och asp/poppel

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).