Föryngring

Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

84 inlägg 18811 visningar 19 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Torbjörn Johnsen  
#658926 Jag slås ofta av att man allt mer sällan ser fröträd eller skärmträd på ett hygge. De obligatoriska evighets- och naturvärdesträden finns ju givetvis där på hygget men regelrätta fröträdsställningar av tall verkar vara allt mer sällsynta. Häromdagen såg jag på vår systersajt forestry.com i en för övrigt intressant video en storskördare som körde slutavverkning i ett barrblandbestånd. Skogen höggs i trakterna av Skillingaryd på relativt torr mark och avverkningen var köpt av ett lokalt sågverksföretag. Trots att det fanns gott om fina tallar sparades inte en enda frötall. Så här ser det ofta ut och frågan är vad det beror på. Vi kan spekulera lite mer om det längre ner. Men först lite om fördelarna som finns.

Varför satsa på frötall eller skärm?

Jo, det finns många goda skäl att använda en sådan metod. Oavsett om man tänker plantera ny skog eller om man istället vill försöka sig på självföryngring eller sådd. Här är några av de mest uppenbara fördelarna:

1.
Man får fler plantor per hektar med fröträd än utan. Speciellt om man markbereder. Fler plantor = mer älgmat och därmed större chans att tillräckligt många tallar (eller andra träd) klarar sig så att man får en fin skog. Att spara fröträd är det mest kostnadseffektiva sättet att få många plantor per hektar.

2.
Fröträden hämmar gräskonkurrens. Träden fortsätter att ta upp vatten och näring vilket gör att man inte får samma explosion av växtlighet som om man tar ner rubbet. Men tallarna hindrar ändå inte etableringen av plantorna som får det ljus och den näring de behöver de första åren.

3.
Fröträden avlastar snytbaggeangrepp från plantorna. Snytbaggarna kan göra näringsgnag på bark även i talltoppar och då behöver de inte äta lika mycket på de små plantstammarnas bark.

4.
Fröträd/skärm ger bättre klimat för plantorna. Om det är marker med risk för vår och försommarfrost kan det göra stor skillnad. Effekten består dels i att temperaturen närmast marken blir något högre under en skärm men också av att plantorna skuggas. Skuggningen lindrar de direkta frostskadorna som annars blir värre om frostnupna plantor utsätts för starkt solljus direkt efteråt.

5.
Fröträden får en bra värdetillväxt om de får stå några år. Det här är en balansakt mellan att satsa på stark värdetillväxt på fröträd eller att ta ner dem tidigt för att ge en etablerads föryngring bättre förutsättningar. Ju svagare bonitet, desto större näringskonkurrens för plantorna om fröträden står kvar (och tvärs om). Har man väldigt fin rotstockskvalité på tallarna kan det ändå vara värt att låta dem stå några år extra för att att maxa ekonomin. Det gör många kronor i skillnad om fina rotstockar tillåts bli 3-4 cm grövre i topp. Förutsatt att inte tallplantorna dör av beskuggning givetvis.

6.
Man tappar inte lika mycket tillväxt i hyggesfasen. Fröträden kan varje år producera en betydande andel av vad hela det borthuggna beståndet gjorde innan avverkningen. När de sedan avvecklas efter några år har man en tallplantering på gång i full tillväxt.

7.
En tät fröträdsställning eller skärm minskar vind och solexponeringen mot närliggande beståndskanter. Hugger man ett slutavverkningsbestånd som angränsar direkt mot granskog i gallringsåldern så behöver man ingen kristallkula för att inse att det kan orsaka problem i form av vindfällen och barkborreangrepp.

8.
Att ställa fröträd påverkar inte avverkningskostnaden för slutavverkningen av ursprungsbeståndet nämvärt eller alls. Möjligen kan markberedningen bli något mer tidskrävande. Man sänker ju uttaget i kubikmetrar vid den första avverkningen om man sparar fröträd men dessa kubik finns ju kvar att hugga vid ett senare tillfälle. Avverkningskostnaden för fröträd är inte heller orimlig jämfört med om man hade huggit dem direkt. En attraktiv post med tallar av god kvalité är normalt inte svårsålt.

9.
Det är fint att se på ett bestånd med fröträd eller skärm. Högst subjektivt och enbart ett "mjukt värde" men det kan vara viktigt för både skogsägaren själv och andra som ser eller vistas markerna. man kan ju lite slarvigt uttryckt säga att man bedriver ett hyggesfritt skogsbruk med större kontinuitet utan att fördenskull ge avkall på produktion eller avverkningsmöjligheter.

Det finns säkert fler fördelar så bara fyll på.

Nackdelarna då? Finns de egentligen?
Det kan ju inte vara så att det bara är fördelar att spara fröträd för då skulle det väl göras mer av det i så fall? De nackdelar som det pratas mest om, i alla fall när man ska sälja sin avverkning till en virkesköpare, är nog så vitt jag förstår följande:

-Vindfällen! Allt kan blåsa ner och det är dyrt att hämta vindfällen.
Ja, kommer det en Gudrunstorm precis när det är nyavverkat så blir det givetvis så. Men då är det heller inte bara fröträden som blåser ner. Andelen vindfällen i en fröträdsställning som blåsewr ner kan nog antas ha ett visst samband med antalet fröträd per ha. Ju tätare träden står desto färre blåser ner. Men visst, något träd kommer säkert att tippa. Och ska man ta in en virkesköpare för att komma och hugga och frakta ut enstaka träd så blir det dyrt. Men enstaka träd kan ju lika gärna ligga? Man kanske kan skjuta lite på naturhänsynen vid första avverkningen och spara lämnandet av naturvårds- och evighetsträd (inkl lite död ved) när man avvecklar fröträdsställningen?

-Förädlade plantor växer bättre! Med självföryngring missar man den möjligheten.
Ja, så är det säkert men plantor som hamnar i älgmagar växer inte alls. Att plantera tall idag är p g a den höga viltstammen i mnga delar av Sverige i princip att kasta pengarna i sjön. Men det går ju att plantera under en fröträdsskärm också om man vill ha den möjligheten. Det blir ingen större prisskillnad att plantera under skärmen än på ett helt kalt hygge.

-Det blir så mycket röjning!
Här har vi det värsta "ickeargumentet" av dem alla. Att välja mellan att behöva röja ordentligt för att man har väldigt många stammar per ha som passerar viltsäker höjd mot att inte ha något att röja för att viltet har käkat upp det mesta borde vara ett enkelt val.

-Tallarna hinner ändå inte få någon värdetillväxt innan det är dags att ta ner dem om inte plantorna ska dö.
Nja, det beror nog på många olika saker men om man har lite bättre tallboniteter så bör man kunna hålla fröträden 5-6 år efter avverkningen. Kanske t o m längre om rotstockskvalitén är riktigt bra. Då får man definitivt en värdetillväxt.

Här kommer lite bilder och en filmsnutt från en självföryngring under fröträd som jag tittade till häromdagen:

   TS
Arevo
Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Torbjörn Johnsen  
#658932 Glömde att skriva att tallarna i södra delarna av landet är nedlusade med kottar nu så det blir ett kanon-fröår nästa år. Tyvärr är väl inte virkespriserna så bra så det stimulerar till att hugga skog i höst/vinter...

   TS
Avatar Fallback

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

isteskog  
#658937 Mera frötall! Torbjörn har räknat upp fördelarna här ovan. Förbereder man med en timmerställning ca 10-20 år före så minskar andelen vindfällen betydligt. Sen att det blir en dyrare röjning.... så vad? Odlar vi skog främst för massabruken eller för sågverken?
Fram för mer självföryngring av alla slag!!" 👍

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Emanuel90  
#658941 Det är kul att markera själv vilka frötallar som ska stå kvar innan avverkning, har man en drönare så är det enkelt att se fina kronor eller törskate.
Hellre att tallarna står lite ojämt fördelat än att man sparar träd på fuktigare mark, dom faller som .. furor.

Avatar Fallback

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Icegrip  
#658948 Ett problem med att lämna frötallar är väl att de ändå kräver en uppmärksam och aktiv skogsägare. Hur tar sig föryngringen? När planerar man att ta bort frötallarna?

I alla fall här i Västerbotten är min bild att många som lämnar fröträd gör det för att undkomma föryngringskostnad, men jag kan ha fel.

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Vedmaskin  
#658955 Ja en tät röjning är ett kärt bekymmer om man kan få fram en fin tall- och blandskog. 😀

Hellre det än valsa runt ibland ormbunkar o leta efter kvävda plantor. 😥

Avatar Fallback

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#658963 Ställer alltid frötallar om det finns några att lämna. Tyvärr blir det lite för få om skördarföraren själv får välja. Efter några stormar blir det ännu färre men som självverksam går det att hantera det.
Kan iofs förstå om virkesköparna är tveksamma. Vad säger man om man har rekommenderat fröträdställning åt en leverantör och han kommer tillbaka året därpå och vill ha 20 vindfällen upphuggna?

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Lars Lundqvist SLU  
#658997 Nackdel

- markberedningen blir krångligare och dyrare eftersom man inte får skada frötallarna (och markberedning behövs på alla friska marker), och den måste göras rätt år för att få ordentligt uppslag av plantor (kolla kottsättning med kikare)

- slutavverkningen blir dyrare eftersom det är mindre volym som tas ut per hektar och både skördare och skotare måste undvika att skada frötallarna

- om stora fina tallar lämnas som fröträd, för att ge så bra avkomma som möjligt, är det stora värden som lämnas kvar vid slutavverkningen

- avveckling av fröträden är dyrt om man måste dit igen med skördare och skotare; det kräver god planering så att maskinerna helst kör där man i framtiden vill ha stickvägar och de måste dit i rätt tid, när plantorna kommit dn liten bit men inte är så stora att de hämmas av fröträden

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Erre  
#659000 Frötallar hugger man helst när man har någon dm med blötsnö. Helst mer än så.
Då tål plantorna/självsådden att köras över.

Men det kräver ett aktivt skogsbruk.
Man ska vara med i rätt tid.

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Älgfoderodlare  
#659013 Det är väl ett av de bättre sätten att få ståndortsanpassad föryngring med bra plantöverlevnad till ringa kostnad oavsett trädslag !

Avatar Fallback

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

isteskog  
#659014 Markberedningen blir marginellt dyrare.
Avverkningen blir dyrare genom att den delas upp, visst mervärde blir det om du kan höja kvaliteten från klass 3 till stamblock.
Det är tallar som har stora kronor och står jämt fördelade som är det viktigaste, inte inte att de är stora eller fina.
Manuell fällning till stråk där en stor skördare jobbar upp träden gör att skadorna på kvarvarande bestånd minskar.
Förhoppningsvis tar den fördyrande avverkningen ut sig mot en bra föryngring som kan ge framtida bra kvalitet på slutbeståndet.

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Torbjörn Johnsen  
#659022
Lars Lundqvist SLU skrev:Nackdel

- markberedningen blir krångligare och dyrare eftersom man inte får skada frötallarna (och markberedning behövs på alla friska marker), och den måste göras rätt år för att få ordentligt uppslag av plantor (kolla kottsättning med kikare)

- slutavverkningen blir dyrare eftersom det är mindre volym som tas ut per hektar och både skördare och skotare måste undvika att skada frötallarna

- om stora fina tallar lämnas som fröträd, för att ge så bra avkomma som möjligt, är det stora värden som lämnas kvar vid slutavverkningen

- avveckling av fröträden är dyrt om man måste dit igen med skördare och skotare; det kräver god planering så att maskinerna helst kör där man i framtiden vill ha stickvägar och de måste dit i rätt tid, när plantorna kommit dn liten bit men inte är så stora att de hämmas av fröträden


Jag var på studiebesök på en större fastighet (flera 1000 ha) på Sydsvenska höglandet i vintras och där körde de väldigt stor andel av föryngringen med självsådd under fröträd. Framför allt för att de hade lämpliga tallmarker och för att det var enda sättet att klara viltproblematiken. Enligt förvaltaren på godset så blev varken markberedning eller avverkning dyrare med sparade fröträd än utan. Framför allt tack vare att man tog ganska stora hyggen (med sydsvenska mått). Helst 10 ha men gärna 20. Då blev avverkningen rationell både i första skedet och av fröträden. Rotnetto totalt sett blev lika bra jämfört med att avverka allt på en gång men en del av det föll ut ca 5-6 år senare än den första delen. Och med den hyggesstorleken upplevde de även att viltproblematiken var i stort sett obefintlig. Men det gäller som du skriver att planera väl och det gäller att vara en aktiv skogsägare.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

HannuRöj  
#659029 Väldig fin artikel, Torbjörn!
Den faktiskt är största nackdel med denna traditionella metoden att det kräver lång sikt, som verkar vara något skogsbranchen kan inte vara stolt i dag.. prisfråga är det inte.
Utan arbete får man inte en ny skog väljer man vilken metod som helst. Frågan är väl när blir kostnaden, vad och vem vill göra och hurdant ska ungskog bli.

Det vad jag ser man måste göra flera år innan avverkning är:
Röja noggrant alla underväxt(granar).
Fäll alla lövträd och stubbehandla med glyfosat.
Fäll alla grupperna av mindre granar.
!!Skota bort grot så mycket som möjligt, sammt vid avverkning.
Dikesrensa och markberedda lätt. Låt ingen komma med en grävare.

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Mellberg  
#659093 Visst går det att föryngra tall med fröträd, men det kräver en något mer avancerad skogsskötsel och få privatskogsägare fixar detta. Man måste åstadkomma en tillräckligt stor fröproduktion helt enkelt och det tar tid.

Nackdel med självföryngring, ofta ojämn luckig föryngring och det kan många gånger ta 10 - 15 år innan den är nöjaktig. Vi tappar kanske 10 års produktion = ca 50 m3sk x 300 kr = 15.000 kr /ha.

Fröträd blåser omkull, inte alla men ofta alldeles för många. :mrgreen:

Användarvisningsbild

Re: Dags att ge fröträd och skärm en renässans?

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#659096 Jag har föryngrade ca 7 Ha med fröträd. Blev väldigt tätt med plantor men inga luckor. Lite glest runt träden men det verkar som om det sluter sig fint efterhand.
(Har tall runt om avdelningen så antar det driver in lite frön från sidorna också)
Tätheten var räddningen när jag fick ko o kalv som stannade en hel vinter...
Inga fröträd blåste ikull och jag avverkade dem utan märkbara skador på plantorna. Nu är skogen ca 12 år och mår utmärkt.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).