Skogsfastigheter

LIS & strandskydd ett jätte fiasko för landsbygds utveckling

4 inlägg 1933 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

LIS & strandskydd ett jätte fiasko för landsbygds utveckling

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#371203 Gott om utrymme att bygga sjönära
Publicerad i Land 2016-02-05 kl: 06:00

I Sverige har vi extremt många sjöar och vattendrag och en lång havsstrandlinje. Sammanlagt uppgår siffran till 90 000 mil, med andra ord gott om utrymme för att bygga sjönära.
Alliansregeringen ändrade strandskyddsreglerna vid ett par tillfällen. Syftet var att ge en större flexibilitet och underlätta strandnära landsbygdsutveckling framför allt i områden med lågt exploateringstryck. Det skulle ge möjligheter att bygga nära vatten genom att välja ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Samtidigt gavs möjligheter för länsstyrelserna att, i de fall särskilda skäl föreligger, utöka strandskyddet upp till 300 meter.
Som en följd av lagändringarna tycks det dock ha blivit en motreaktion på länsstyrelserna, som i många fall runt om i Sverige, börjat tillämpa reglerna mer restriktivt. Detta har fått orimliga konsekvenser för många som lever av sin mark. I praktiken har det blivit så att 300 meter tillämpas om det inte finns särskilda skäl som talar för att tillämpa 100 meters gränsen.
I nuläget tolkas reglerna så att nya hus endast får uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta gynnar nybyggnation i redan exploaterade områden, vilket inte var det syfte vi från Alliansens sida hade med förändringarna. I stället handlade det om att skydda områden med hårt exploateringstryck men öppna upp för byggande i obebyggda områden.
Det är framför allt i storstäderna som omfattande sjönära bebyggelse kan vara ett problem, medan det i glesbygden finns gott om plats för nybyggnation med många sjöar och vattendrag. Andelen bebyggd mark utmed stränder ligger på 60-70 procent i Stockholmsområdet medan siffran i små kommuner ligger på 2-20 procent. Att bygga och utveckla fastigheter som inte ligger nära annan bebyggelse borde betraktas som landsbygdsutveckling. Därför bör det vara tillåtet att uppföra sjönära en- eller tvåbostadshus i lågt exploaterade områden.
Mot bakgrund av att flexibiliteten för strandnära landsbygdsutveckling i praktiken uteblivit, lämnade riksdagen våren 2015 ett tillkännagivande till regeringen om att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Tyvärr har regeringen ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av riksdagens beslut.
Egentligen är det självklart att behovet av strandskydd skiljer sig åt mellan Stockholm och exempelvis Laxå kommun, som enligt en uppskattning har mest sjöstrand per invånare av alla Sveriges inlandskommuner. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, är också Laxå än så länge Sveriges fattigaste kommun. Det är orimligt att Laxå och andra kommuner i motsvarande situation hindras i sina strävanden att utnyttja sin främsta resurs för att skapa bättre livsvillkor för sina invånare.
Nu måste regeringen följa riksdagens uppmaning och förbättra förutsättningarna för byggande vid sjöar i glest bebyggda områden.

Lars-Axel Nordell, Örebro Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Bo Rudolfsson, Laxå Kommunalråd, Kristdemokraterna   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: LIS & strandskydd ett jätte fiasko för landsbygds utveck

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#371205 Äganderätten avser någonting bestämt materiellt ägande. Att ägande bör innebära full förfoganderätt är självklart enligt grundlagen och naturrätten.
I nära samband med äganderätten står också näringsfriheten, som likaså är ett oundgängligt inslag i ett fritt och framgångsrikt samhälle.

Denna syn finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som numera också är inskrivet i Regeringsformen som gällande grundlag. I grundlagen har vi också Näringsfrihet.
Men skyddet för näringsfriheten och äganderätten är idag mycket svagt i praktiken.
För Sverige är detta relativt nya inslag och här lever kvar gammal förlegad kommunistsyn på ägande från 68-vänstern att intrång och begränsningar i äganderätten och förfoganderätten för privategendom och privata företag, skall begränsas och behöver inte ersättas. Exempel på detta är allemansrätten och strandskyddet men också alla numera inskränkningar i brukandet av näringsfastigheternas skogsbrukande i form av områden som undantas från produktion i skogsvårdsplaner för olika ändamål. Alla dessa inskränkningar innebär enorma ekonomiska belastningar och i många fall en ekonomisk katastrof för näringsfastigheten. Här finns också expropriation då delar av eller hela förfoganderätten skiljs från äganderätten.
Frågan är hur rättsligt detta är med tanke på Lissabonfördraget, som är EU:s författning och därmed även Sveriges grundlag.

Ett samhälle kan inte existera utan ett rättssystem som skyddar liv och egendom.

Att förhindra produktiv verksamhet på jord- eller skogsbruksmark kan inte vara ett angeläget allmänt intresse.
Det anses att enskilt företagande med ägande, företagande och marknadsekonomi är den bästa och effektivaste formen att driva företagsamhet.

Det finns inget nämnt om rätt att genom lag eller myndighets föreskrift inskränka äganderätt, brukanderätt eller rådighet över egendom.

Finns rättsligt stöd i dagsläget för allemansrätten och strandskyddet?

Det kommer förmodligen att prövas rättsligt på EU-nivå inom en snar framtid. Får vi hoppas på....... \M/
Senast redigerad av Sweden-viking lör 06 feb 2016, 00:02, redigerad totalt 4 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: LIS & strandskydd ett jätte fiasko för landsbygds utveck

isteskog  
#371206 När kommunen ser ut LIS-områden så bromsar Länsstyrelsen (Bollnäs kommun) ...... :???:
Sen överklagas det något orimligt när någon för en gångs skull får byggtillstånd vid sjönära lägen. Grannarna som redan har hus vid vatten verkar livrädda för mer bebyggelse :shock: Ingen tanke på landsbygdsutveckling där ...... :???:

Användarvisningsbild

Re: LIS & strandskydd ett jätte fiasko för landsbygds utveck

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#371208 Ja det är helt otroligt hur mkt sosseriet i Länsstyrelserna förstör för Sverige, det är inte nog
med att man ska slåss med sossarna i kommunen, om det nån gång går igenom så stoppas
det av LST. Strandskyddslagen måste förändras.
Tänk bara att i Arjeplogs kommun kan varje svenskt hushåll ha en Friggeboda vid stranden.
Då finns det ytterligare 289 kommuner kvar!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).