Skogsfastigheter

Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

124 inlägg 53484 visningar 20 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Fredrik Reuter  
#333911 SR Kronoberg rapporterar idag att Naturskyddsföreningen i Kronoberg sedan i höstas aktivt kollar av avverkningsanmälningar och besöker sedan skiftena i förhoppningen om att hitta rödlistade arter.

Om Naturskyddsföreningen hittar en signalart eller rödlistad art så kan de anmäla detta till Skogsstyrelsen. Skogen riskerar då bli nyckelbiotop och virket blir därmed i princip legalt osäljbart.

På frågan om Naturskyddsföreningen stödjer eller motverkar skogsägare så svarar de att de gör varken eller, de bevakar naturens intresse, skogsbranschen får bevaka sina intressen.

Detta påstående känns som det är ett steg i rejält fel riktning. Genom detta uttalande riskerar Naturskyddsföreningen att skapa milslånga avstånd mellan skogsägaren och naturintresset.

Min erfarenhet är att Skogsstyrelsen här har lärt sig läxan, i alla fall lokalt de områden jag personligen känner till. Dialog och information. Det är vägen att nå för både nöjda skogsägare och naturer enligt mig.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6184796   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Hema  
#333914 Kommer bara leda till att skogsägaren kommer säkerställa att det inte finns något rödlistat före de anmäler avverkning.. Så utomodentligt korkad drag från Naturskyddsförreningen. Bl.a. kommer det leda till att all död ved kommer plockas bort. Ja detta kommer bara leda till att de rödlistade arterna kommer få det än svårare.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Fredrik Reuter  
#333916 Exakt min åsikt också.
Kan bli ett hårt slag för de rödlistade...

   TS
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Ängagärdet  
#333919 Uscha!
Fjällräven får mig att må illa! Precis fått in första anbudet på mitt finaste bestånd mitt i Kronoberg, nu är man ju inte så sugen på att längre! Skulle det bli stopp så får man ju lämna gården! :cry:

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

isteskog  
#333925 Helt i linje med SNF:s skogspolitik. Man vill försvåra och helst få till stora inskränkningar i det Svenska skogsbruket. Mitt förtroende för dessa särintressen SNF,Skydda Skogen m fl börjar bli obefintligt! :shock:

Avatar Fallback

Re: Sv: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Krokmark  
#333931
Ängagärdet skrev:Uscha!
Fjällräven får mig att må illa! Precis fått in första anbudet på mitt finaste bestånd mitt i Kronoberg, nu är man ju inte så sugen på att längre! Skulle det bli stopp så får man ju lämna gården! :cry:

Sitter själv i samma sits.
Ska avverka för att lyfta fram ädellöv och gammal betesmark runt husen hemma, i södra Kronoberg så jag är väl i farozonen.
Hyggesanmälan är inte inskickad ännu.

Behöver man göra anmälan om man bedriver blädning?
Jag har en annan bit som det kan vara aktuellt på då den ligger i blickfånget från vårat hus.

Avatar Fallback

Re: Sv: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

alias  
#333932
Krokmark skrev:
Ängagärdet skrev:Uscha!
Fjällräven får mig att må illa! Precis fått in första anbudet på mitt finaste bestånd mitt i Kronoberg, nu är man ju inte så sugen på att längre! Skulle det bli stopp så får man ju lämna gården! :cry:

Sitter själv i samma sits.
Ska avverka för att lyfta fram ädellöv och gammal betesmark runt husen hemma, i södra Kronoberg så jag är väl i farozonen.
Hyggesanmälan är inte inskickad ännu.

Behöver man göra anmälan om man bedriver blädning?
Jag har en annan bit som det kan vara aktuellt på då den ligger i blickfånget från vårat hus.


Spontant hade jag sagt att det inte behövs (så länge man ej kommer under minsta tillåtna volym, i förhållande till trädhöjden, efter gallring i Skogsstyrelsens tabellverk). Detta med med motiveringen att blädningen då klassas som en gallring och därmed ej är anmälningspliktig.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

ducatisti  
#333959 Dumt att förbjuda skogsägare att böka runt. Speciellt mot bakgrund av att de flesta ovanliga arter hittar man vid militära skjutfält och motorcross/Endurobanor. En biolog förklarade för undertecknad att ett stort problem är att miljöerna börjar bli alldeles för likartad överallt därför slås vissa arter ut. Förutsättningarna för en fungerande våtmark är t.ex ständig förändring. Att som vissa "miljömuppar" hävdar "inget får röras" kan i många fall det sämsta alternativet. Förr i tiden bökades och stökades det mer ute i naturen av betande djur. Nu senast hörde jag att man upptäckte ovanligt många grodor vid en motorcrossbana nära Stockholm och fick den stängd, då försvann Grodorna. Tack vare att man tidigare bevattnade (dammfritt) och ständigt rörde om jordmånen var förutsättningarna perfekta men inte längre....

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Hema  
#333979 Ett tydligt bevis på hur komplicerat det är att förstå sig på hur naturen fungerar. Så det man iaf kan göra är att se till att hålla utsläpp av olika gifter i naturen till ett minimum. Därför väljer jag ekologiskt. O sedan kan monsanto med bl.a. sitt round-up ta sig någonstans!

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#333983 Jahapp, det lär nog bli vanligt med en ordentlig förröjning och/eller gallring innan avverkningsanmälan i framtiden. Dessutom mer s.k. kontinuitetsskog, som ju aldrig kalavverkas i en juridisk mening.

Skogsaktuellt tal f.ö. upp denna nyhet http://www.skogsaktuellt.se/Default.asp ... 108&m=1422

SNF anser sig tydligen som "ett komplement till skogsstyrelsen". I en utav kommentarerna tolkas det som föregivande av allmän ställning, vilket i sig är direkt straffbart.

F.ö. undrar jag om skogsstyrelsen verkligen får lämna ut myndighetsinformation om vilka områden som är avverkningsanmälda. Borde inte sådant vara sekretessbelagt?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#333991 Citat från ="http://www.skogsaktuellt.se/Default.asp?p=47769&pt=108&m=1422"

" De skogsägare som är certifierade kan inte sälja virke från en nyckelbiotop till en seriös virkesköpare, säger Love Eriksen från Naturskyddsföreningen i Kronoberg.

Sju avverkningar har man lyckats stoppa under de senaste månaderna, genom att besöka avverkningsanmälda trakter och rapportera tidigare okända nyckelbiotoper till Skogsstyrelsen.

Certifierade skogsägare har genom sitt certifikat förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper.

– Gör de ändå det riskerar skogsägaren att förlora sin certifiering, säger Love Eriksen som vidare beskriver Naturskyddsföreningen som ett komplement till Skogsstyrelsen."

Förtroende för dessa särintressen som Svenska naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, turistföreningen m fl är nära på obefintligt!

SNF påstår sig bevakar naturens intresse?

Men vad är naturens intresse? Naturen i sig är en kamp för överlevnad där den starkaste vinner.
SNF bevakar bara sina egna särintressen.

Jag tycker att fler skogs och markägare måste stå upp för ägarrätten då allt fler särintressen gör anspråk och intrång där rättsväsendet står handfallna och ointresserade att följa lagstiftningen.

LRF är en organisation som bör agera kraftigare för att bevaka sina medlemmars intressen.
Skogsägareföreningarna kan också mer aktivt engagera sig i skogsbrukets och skogsägarnas villkor. Det finns ett antal jord och markägareförenigar som är aktiva tycker att fler bör engagera sig i dessa. Själv känner jag bland annat till Västerbottens markägareförening som aktivt jobbar för markägarnas intressen.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

grankarlsson  
#335060 Som självverksam skogsägare och naturvän borde man väl i allra högsta grad vara i toppen av rödlistade arter ja i stort sett snart utrotad. När blir man förresten naturvän eller naturovän . Är man automatiskt naturovän om man är skogsägare o blir man då naturvän när man sålt skogen eller, o sälja skogen kanske man måste göra om man inte får avverka för vad kul o ekonomiskt kan det vara vara självverkande skogsägare(naturovän) då .den som då tvingas sälja skogen har bara kapitalstarka o vanligtvis självoverksamma spekulanter att välja på o hur blir det då med naturvården kan man ju undra .

Avatar Fallback

Re: Sv: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Krokmark  
#337738 Jaha, då var cirkusen igång.
Fick detta mailet från Naturskyddsföreningen Kronoberg idag...

"Sammanfattning
Det har kommit till Naturskyddsföreningen Kronobergs kännedom att en markägare i Alvesta kommun, Kronobergs län, planerar slutavverkning av ett skogsområde med ärendenummer A xxxxx-xxxx. Vi har vid ett fältbesök i området noterat ett antal signalarter inom den avverkningsanmälda skogen och vi gör bedömningen att delar av avverkningsområdet hyser höga naturvärden.
Vi föreslår därför att Skogsstyrelsen utför en naturvärdesinventering av skogen innan avverkningen påbörjas, så att lämpliga åtgärder för att skydda dessa höga naturvärden kan vidtas.

Beskrivning av ärendet Avverkningsanmälan gäller ett 3,09 hektar stort skogsområde på fastigheten xxxxx i Alvesta kommun och är daterad 2015-06-26.
Naturskyddsföreningens fältbesök i området skedde 2015-07-08.
Den södra delen av avverkningsområdet är en blandskog utan särskilt stor andel död ved, men en god variation av trädslag och en jämn fuktighet verkar skapa gynnsamma förhållanden för mossor och lavar.
Här påträffades den rödlistade (NT) signalarten brunpudrad nållav på en gammal al (bild 4) och signalarterna långfliksmossa och blåmossa (bild 3).
Även stor revmossa växer vid södra gränsen av avverkningen (bild 2). Signalarten krusulota (Ulota crispa) hittades på asp och äldre gran hade gammelgranslav.
Den norra delen bestod främst av gammal betesmark med asp – en fuktig och bitvis blöt miljö.
Där påträffades vid besöket signalarterna klippfrullania på asp (bild 1), västlig hakmossa, och långfliksmossa, samt mycket rikligt av arten klippskapania. Längst i norr var ett område med gran, där rikligt med blåmossa observerades.

De naturvårdsintressanta arter vi noterat under vårt fältbesök omfattar följande:
S = Signalart
R = Rödlistad
§ = Fridlyst
Ö = övrig intressant notering

Brunpudrad nållav SR (NT)
Blåmossa S§
Gammelgranslav Ö
Västlig hakmossa S
Krusulota S
Stor revmossa Ö
Klippfrullania S
Klippskapania Ö
Långfliksmossa S

Naturskyddsföreningens bedömning är att den aktuella skogens strukturer och signalarter innebär att delar av avverkningsområde A xxxxx-xxxx hyser höga naturvärden.
Baserat på de iakttagelser vi gjort under vårt fältbesök föreslår Naturskyddsföreningen att Skogsstyrelsen utför en naturvärdesinventering av avverkningsområdet innan avverkningen påbörjas så att de höga naturvärdena kan bekräftas och lämpliga åtgärder för att skydda dem vidtas."

Jag ska se till att vara med när Skogsstyrelsen gör inventeringen och höra vad de har att säga och även ge min syn och tanke med avverkningen.
Jag ska bevara gammal död ved och öppna upp för att återskapa den gamla lövskog och betesmark som det såg ut förut.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Fredrik Reuter  
#337746 Hej,
Tack så mycket David att du delger detta!
Det är ett bevis på att systemet är i drift, du får gärna delge följetongen allt eftersom den fortskrider.

Hoppas det går bra med mötet med Skogsstyrelsen, min erfarenhet är att de är förstående och resonabla, i alla fall i mina trakter.

   TS
Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

isteskog  
#337748 Usch! Ska det bli på det här viset framöver? Då får man nog börja sköta skogen på ett annat sätt i framtiden :???:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).