Skogsfastigheter

Vem äger sjön?

7 inlägg 13158 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Vem äger sjön?

SudCaravelle  
#292799 Min fastighet gränsar till ca halva omkretsen av en sjö, dvs att gränsen följer strandlinjen. Min grannes fastighet gränsar till den andra halvan. Inga andra fastigheter gränsar till sjön.

Men vem äger egentligen sjön? Sjön i sig har ingen fastighetsbeteckning. Jag antar att sjön är statlig egendom på något sätt, men på vilket sätt är det reglerat i så fall?   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Avatar Fallback

Re: Vem äger sjön?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#292810 Ibland är det så att det inte är satta några gränser i sjön, och att intilliggande fastigheter har alla rättigheter i den.

Avatar Fallback

Re: Vem äger sjön?

SudCaravelle  
#292811
Mangan skrev:Ibland är det så att det inte är satta några gränser i sjön, och att intilliggande fastigheter har alla rättigheter i den.


Om så är fallet kan man då göra en lantmäteriförättning och sätta gränser i sjön?

I gamla fastighetshandlingar som finns hos Lantmäteriet så står det att fastigheten har enskilt vatten, om det nu har någon betydelse.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vem äger sjön?

ÅsaNisse  
#292820 Finns det gränslinje markerad i strandkant? Ofta slutar gränslinjen vi stranden och då kan man anse att en rät linje mellan strandpunkterna över sjön utgör gräns. Nu spelar det ju mindre roll för har man strandrätt så har man vattenrätt i hela sjön. Märk väl att fiskerätt kan vara reglerat på annat sätt.
Däremot det som står om enskilt vatten brukar innebära dricksvatten. Dvs att det är egen brunn och inte något kommunalt vatten till fastigheten.

Avatar Fallback

Re: Vem äger sjön?

SudCaravelle  
#292823
ÅsaNisse skrev:Finns det gränslinje markerad i strandkant?


På fastighetskartan är det en streckad linje som exakt följer strandlinjen. Är det att betrakta som att gränslinje saknas?

ÅsaNisse skrev:Märk väl att fiskerätt kan vara reglerat på annat sätt.


Fisket ingår i ett fiskevårdsområde. I fiskerättsutredningen som gjordes i samband med fiskevårdsområdets bildande så står det att fastigheten hade fiskerätt i sjön.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vem äger sjön?

Peteflamingstar  
#292824
SudCaravelle skrev:
ÅsaNisse skrev:Finns det gränslinje markerad i strandkant?


På fastighetskartan är det en streckad linje som exakt följer strandlinjen. Är det att betrakta som att gränslinje saknas?


Tror det betyder att er gräns går längs med sjökanten enligt fastighetskartan, sen menade ÅsaNisse att där eran och grannens sjögränslinjer möts drar man en osynlig rät linje som gräns tvärsöver sjön till andra punkten där gränserna möts (i de fall man vill "dela" sjön sinsemellan).

Avatar Fallback

Re: Vem äger sjön?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#292825
SudCaravelle skrev:
På fastighetskartan är det en streckad linje som exakt följer strandlinjen. Är det att betrakta som att gränslinje saknas?


I teckenförklaringen till Fastighetskartan står det om sträckad gräns:

"Osäker fastighetsgräns i äldre strandlinje"

http://www.lantmateriet.se/Global/Karto ... kartan.pdf

Jordabalken säger såhär om gräns i sjö:

"5 § Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning.
Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock sträckningen efter ett vattenstånd avi Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp,
i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala,
i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och
i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till grund för sjöns reglering.

6 § Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet tillkommer strandägare. Lag (1998:861)."

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm


Finns även något som heter "allmänt vattenområde", men det är bara i havet och de fyra största sjöarna.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).