Ersättning för bef väg?

 Svara  8 inlägg  4836 visn.  0 följer
Användarvisningsbild

Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245864 Hej alla kunniga!

Fick en fråga av en kompis som jag inte kunde svara på mer än att jag anser att han har rätt.

Frågan är som följer kompisen äger en stamfastighet med en enskild väg på ca 3km lång till sommarstugor. Efter denna väg som funnits i ca 40-50 år finns det några friköpta sommarstugor med rätt till utfartsväg över stamfastigheten. Sommarstugägarna har en så kallad hittepå förening som inte är bildad genom lantmäteriförättning men dom sköter slitageunderhåll och vinterplogning. Kompisen är inte med i den stugföreningen då han har egen utfartsväg och inte nyttjar sommarstuge vägen, .
Men inom stugföreningen finns det en del ovänskap som blåst upp efter några ägarbyten om skötsel och betalning av underhållet så man har sökt om lantmäteriförättning för att bilda gemensamhetsanläggning och då begär kompisen ersättning för vägmarken som den ligger på samt vägkroppen.
Men lantmätarn menar på att någon ersättning till markägaren skall inte utgå för vägmarken då den redan är upplåten.
Kompisen säger att han aldrig begärt tidigare ersättning för vägen som från början var mer som en stig men breddats och även flyttats lite med åren bla annat så plattas ju vägen ut av all trafik mm. Men vill nu få ersättning då han förlorar ägandet.

Vem anser ni har rätt kompisen eller lantmätaren?

:D :D :D   TS
Enso Cat
Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 
#245873
Sweden-viking skrev:Hej alla kunniga!

Fick en fråga av en kompis som jag inte kunde svara på mer än att jag anser att han har rätt.

Frågan är som följer kompisen äger en stamfastighet med en enskild väg på ca 3km lång till sommarstugor. Efter denna väg som funnits i ca 40-50 år finns det några friköpta sommarstugor med rätt till utfartsväg över stamfastigheten. Sommarstugägarna har en så kallad hittepå förening som inte är bildad genom lantmäteriförättning men dom sköter slitageunderhåll och vinterplogning. Kompisen är inte med i den stugföreningen då han har egen utfartsväg och inte nyttjar sommarstuge vägen, .
Men inom stugföreningen finns det en del ovänskap som blåst upp efter några ägarbyten om skötsel och betalning av underhållet så man har sökt om lantmäteriförättning för att bilda gemensamhetsanläggning och då begär kompisen ersättning för vägmarken som den ligger på samt vägkroppen.
Men lantmätarn menar på att någon ersättning till markägaren skall inte utgå för vägmarken då den redan är upplåten.
Kompisen säger att han aldrig begärt tidigare ersättning för vägen som från början var mer som en stig men breddats och även flyttats lite med åren bla annat så plattas ju vägen ut av all trafik mm. Men vill nu få ersättning då han förlorar ägandet.

Vem anser ni har rätt kompisen eller lantmätaren?

:D :D :D


Förstår inte riktigt. Men som jag ser det så har lantmätaren rätt. Han förlorar ju inget ägande. Förfogandet över marken förlorade han när vägen byggdes. Gjorde han inget då så kan knappast göra något det nu. Det få ju ses som preskriberat. Om han ägde marken då vägen byggdes så borde han gjort någonting då. Ägde han inte fastigheten när vägen byggdes så visste han att det fanns en väg och kan knappast begära intrångsersättning för ett intrång som skedde för en annan ägare. Han visste då att vid överlåtelsen av fastigheten att det fanns en väg på fastigheten.

Att retroaktivt begära intrångsersättning för en väg som byggs 40-50 år sedan med hans goda vilja är lite konstigt. Att begära intrångsersättning av nya fastighetsägare för ett intrång som skedde av andra fastighetsägare för 40-50 år sedan blir lite konstigt.

Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245874
Baggböla skrev:
Sweden-viking skrev:Hej alla kunniga!

Fick en fråga av en kompis som jag inte kunde svara på mer än att jag anser att han har rätt.

Frågan är som följer kompisen äger en stamfastighet med en enskild väg på ca 3km lång till sommarstugor. Efter denna väg som funnits i ca 40-50 år finns det några friköpta sommarstugor med rätt till utfartsväg över stamfastigheten. Sommarstugägarna har en så kallad hittepå förening som inte är bildad genom lantmäteriförättning men dom sköter slitageunderhåll och vinterplogning. Kompisen är inte med i den stugföreningen då han har egen utfartsväg och inte nyttjar sommarstuge vägen, .
Men inom stugföreningen finns det en del ovänskap som blåst upp efter några ägarbyten om skötsel och betalning av underhållet så man har sökt om lantmäteriförättning för att bilda gemensamhetsanläggning och då begär kompisen ersättning för vägmarken som den ligger på samt vägkroppen.
Men lantmätarn menar på att någon ersättning till markägaren skall inte utgå för vägmarken då den redan är upplåten.
Kompisen säger att han aldrig begärt tidigare ersättning för vägen som från början var mer som en stig men breddats och även flyttats lite med åren bla annat så plattas ju vägen ut av all trafik mm. Men vill nu få ersättning då han förlorar ägandet.

Vem anser ni har rätt kompisen eller lantmätaren?

:D :D :D


Förstår inte riktigt. Men som jag ser det så har lantmätaren rätt. Han förlorar ju inget ägande. Förfogandet över marken förlorade han när vägen byggdes. Gjorde han inget då så kan knappast göra något det nu. Det få ju ses som preskriberat. Om han ägde marken då vägen byggdes så borde han gjort någonting då. Ägde han inte fastigheten när vägen byggdes så visste han att det fanns en väg och kan knappast begära intrångsersättning för ett intrång som skedde för en annan ägare. Han visste då att vid överlåtelsen av fastigheten att det fanns en väg på fastigheten.

Att retroaktivt begära intrångsersättning för en väg som byggs 40-50 år sedan med hans goda vilja är lite konstigt. Att begära intrångsersättning av nya fastighetsägare för ett intrång som skedde av andra fastighetsägare för 40-50 år sedan blir lite konstigt.


Han äger ju fortfarande vägen och marken som vägen ligger på. Han fick ersättning av en ledningsägare nyligen som vill lägga ledningar i vägen och har idag fortfarande den rättigheten, han äger också jorden, stenar mm i vägen och dikena. Men vid bildandet av gemensamhetsanläggningen förlorar han den rätten och allt ägandet.
Jag tycker nog han skall ha rätt till ersättning för marken och vägen, visserligen lär det ju inte bli stora summer för vägmarken men ändock värdet av jord, stenar mm och ledningsrätt blir ju flera kvm efter 3 km..
Vet ju att REV kräver 9kr/löpmeter av ledningsägare som vill förlägga i REV:s medlemmars vägar, som dom förmodligen fått gratis av markägaren tack vare lantmäteriet.

Och tydligen går då lantmäteriet med på det då.

Känns som konfiskering av mark från lantmäteriet...
Jag kan tyvärr inte förstå hur lantmäteriet tänker?

:D :D :D

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245889 Måste säga att jag stöder Baggbölas resonemang. Lantmäteriet tar ingenting, vägen har ju funnits i 40-50 år. Man kan ju anta att markägaren har fått betalt för tomterna som styckats av samt att det då ingick rätt till väg. Tomterna har ju redan idag ett servitut som ger dem rätt till väg och den har man byggt över stamfastigheten. Har hört om andra fall fär det inte ens har funnits servitutavtal där de fastigheter som behövde en väg kunde hänvisa till hävd, alltså att man kört över en annan fastighet under många år och borde få fortsätta göra så. I det fallet utgick dock en ersättning till den fastighet som drabbades.

Vid en lantmäteriförrättning såsom denna skapar Lantmäteriet en gemensamhetsanläggning, de som har nytta av vägen blir medlemmar. Båtnadstal brukar räknas fram för att sedan kunna fördela kostnader för drift och underhåll.

Skogsägaren behöver inte vara medlem men en väg över en skogsfastighet är oftast till nytta för skötsel av fastigheten samt förkortar terrängtransporter vid avverkning. Att vara medlem i vägföreningen brukar betala sig snabbt men man har kanske inte behov av plogning varje vinter.

Avatar Fallback

Re: Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245912 Fick han något för vägkroppen? Eller det kanske inte är han som har byggt den?

Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245942 Jag tycker dock ändock att han bör få ersättning för vägen.
För när tomterna såldes så såldes inte vägen. stugägarna har lagfart på tomterna inte på vägen. Vägen tillhör markägaren även om dom har rätt att nyttja den men markägaren blir ju juridiskt och formellt fråntagen vägen och vägmarken vid bildandet av gemensamhetsanläggning.
Han mister då jord & mark i diken och under väg kroppen samt framtida inkomster från ledningsrätter.
Upplåtelse av vägen innebär ju en form av uthyrning eller lån och eftersom att stugägarna får sköta underhållet är det ju en form av hyra som dom för stå för..
Jag tycker att det är självklart att han ska få ersättning .

Det står ju även i grundlagen:

Egendomsskydd och allemansrätt SFS 2010:1408
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

För vägkroppen bör han ju få ersättning med typ motsvarande marknadsvärde för vägen.

:D :D :D

   TS
Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 
#245949
Sweden-viking skrev:Jag tycker dock ändock att han bör få ersättning för vägen.
För när tomterna såldes så såldes inte vägen. stugägarna har lagfart på tomterna inte på vägen. Vägen tillhör markägaren även om dom har rätt att nyttja den men markägaren blir ju juridiskt och formellt fråntagen vägen och vägmarken vid bildandet av gemensamhetsanläggning.
Han mister då jord & mark i diken och under väg kroppen samt framtida inkomster från ledningsrätter.
Upplåtelse av vägen innebär ju en form av uthyrning eller lån och eftersom att stugägarna får sköta underhållet är det ju en form av hyra som dom för stå för..
Jag tycker att det är självklart att han ska få ersättning .

Det står ju även i grundlagen:

Egendomsskydd och allemansrätt SFS 2010:1408
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

För vägkroppen bör han ju få ersättning med typ motsvarande marknadsvärde för vägen.

:D :D :D


Hävdar igen att han isf skulle ha gjort det då för ca 40-50 år sedan. Pågående markanvändning är ju väghållning och inget annat sedan 2013 och 40-50 år tillbaka. Han förlorar inte marken för den är ju fortfarande på han fastighet.

Ja han får väl överklaga lantmäteriets beslut i en mark och miljödomstol.

Användarvisningsbild

Re: Ersättning för bef väg?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#245950
Sweden-viking skrev:..friköpta sommarstugor med rätt till utfartsväg över stamfastigheten.

Du har ju rätt i att vägmarken inte sålts, marken under vägkroppen tillhör även fortsättningsvis stamfastigheten.

Du skriver att det är "friköpta sommarstugor med rätt till utfartsväg". Finns det ett servitut? om servitut finns inskrivet i fastighetsregistret så är det att likställa med att sommarstugetomterna har en rättighet i stamfastigheten, alltså rätt till väg. Den rätten har de utnyttjat genom att bygga en väg på marken och behöver inte betala något kvadratmeterpris för de har ju redan den rätten. Man kan diskutera hur stor plats en sådan väg ska ta, vad är rimligt? men om vägen endast är en 3-4 m bred grusväg + diken så är det inte mycket att bråka om.

Angående framtida inkomstmöjligheter för ledningsrätt så är det i sig en större fråga! Det plöjs ju ner kabel hejvilt runt om i hela landet i befintliga vägkroppar utan att markägaren ens blir informerad. Jag undrar om det har prövats i lagstiftningen? Ofta samråder de väl endast med väghållaren men det är ju markägaren som ska ge tillstånd.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Flisbrännare i bef vedpanna av erik__j - sön 26 jan 2014, 21:52
i Uppvärmning
8 svar
7065 läst
av Qkeeper     
ons 29 jan 2014, 16:10
Ersättning för nyttjande av väg + upplag av Skogshuggarn - sön 29 aug 2010, 15:08
i Logistik, Transport

12
20 svar
10998 läst
av nordtravare     
ons 26 jan 2011, 16:18
Är det rätt väg att gå? Gobigas på väg att stoppas av norrskog - lör 21 nov 2015, 03:20
i Bioenergi
6 svar
2815 läst
av norrskog     
mån 23 nov 2015, 20:30
"Arbete på väg" på enskild väg? av kungsis - mån 20 mar 2017, 00:06
i Öppna kategorin
10 svar
2556 läst
av Amatörhuggare 62     
mån 20 mar 2017, 22:29
ersättning vid naturreservat av Skogsnovis - mån 29 nov 2010, 22:16
i Skogsfastigheter
7 svar
4938 läst
av Skogsnovis     
sön 06 mar 2011, 12:02
Annonser