Skogsfastigheter

Skillnader på skogspriset över landet

17 inlägg 8116 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Skillnader på skogspriset över landet

Skogsinvest  
#184030 Att värdet på skogsfastigheter är olika över landet är det väl ingen som ifrågasätter men jag tycker dock att det är en omotiverat liten skillnad mellan norra norrlands inland och kustland. Prisskillnaden är ca 30kr m3sk.

Då har jag dessa saker i beaktande:

1. Generellt sett lägre bonitet i inlandet.
2. Längre till industri (såg och massaindustrin ligger företrädelsevis vid kusten).
3. Majoriteten av befolkningen bor vid kusten (intresset att äga skog i sin närhet brukar vara prisdrivande, se ex den effekten i mälardalen).
4. Betesskadorna är generellt sett högre i inlandet (skadorna på tall är årsvis 2-3% vid kust och ofta över 10% i inladet).
5. Värdet av jakten borde vara högre vid kust (mer jägare i närheten och det krävs ofta endast 1/3 så mycket mark för att ha samma avskjutning gällande älg).
6. En fördel i inlandet är att markerna ofta har bättre arrondering (större sammanhängade areal).
7. Större risk att rennäringen har åsikter gällande avverkningar i inlandet.
8. Generellt sett blockigare terräng i inlandet vilket fördyrar avverkningar.
9. Vanligvis större andel impediment i inlandet (om detta är positivt eller negativt beror nog på vem man frågar, ofta får man genom det många hektar och få m2sk för pengen)

Har jag missat något?


I annat fall är skogen dyr i inland och billig vid kust.

Finns dessa, i mina ögon omotiverade, skillnader på andra håll i landet?

Berätta gärna!   TS
Ta hjälp av Nordeas skogsspecialister, vi finns på sju platser i landet.
Användarvisningsbild

Re: Skillnader på skogspriset över landet

JörgenO  
#184033 Intressanta funderingar. Jag har själv inte några bra svar. Har själv min mark på gränsen Lappland/Ångermanland och jaktarrendet fyller ju inte kassakistan direkt.
Är det prisskillnader för virk vid inlandet o kusten? Känns inte som transportmerkostnaderna är så stora ändå.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

Skogsinvest  
#184034
JörgenO skrev:...jaktarrendet fyller ju inte kassakistan direkt.
Är det prisskillnader för virk vid inlandet o kusten? Känns inte som transportmerkostnaderna är så stora ändå.


Nej det är inga pengar i jakträtten i dagsläget. Rör sig om 5-10 kr/ha/år i mina trakter. Dock är det av stort värde för mig att kunna kombinera jaktintresset samtidigt som man får vistas i sin egen mark. Risken är väl bara att stortjuren passerar då man sitter och planerar framtida skogliga åtgärder.

Inga större skillnader vid leverans men däremot är avverkningskostnaden generellt sett högre då det är färre stammar per hektar och då träden lägre.

Transportkostnaden kanske inte är avgörande men dock något som borde påverka priset på marginalen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skillnader på skogspriset över landet

towes  
#184035 Du mäter priset per skogskubik, det är ju relevant då det ju är kubiken som ger pengar. Men hur hade prisskillnaden sett ut om du jämfört per areal? Kan det inte vara så att du får väsentligt mer areal i inlandet för samma peng? Lägre bonitet och samma virkesförråd bör ju med en genomsnittlig åldersfördelning ge betydligt mer areal och det kanske ses som värdefullt hos vissa?

Det tillsammans med den arrondering du nämner kan kanske vara en del av svaret.

Känner dessutom de som köpt skog i Norrlands inland tillhörande en Allmänning, vilket kan medföra avsevärda fördelar så som subventionerad plantering och röjning. I de fallen var det inget snack om var skogen skulle köpas.

För sydländska investerare kanske det inte spelar någon roll om avståndet är 120 eller 150 mil.

Detta är de förslag jag kan komma med. Någon naturlig anledning måste ju finnas.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

Skogsinvest  
#184036 Bra där!

Har själv kikat på fastigheter i inlandet och det är klart att man får bra mycket mera areal för pengarna, särskilt om det innehåller mycket impediment. Samtidigt medför impediment att man lätt överskatter den avverkningsbara volymen då mycket skog kan se avverkningsbar ut på papperet men i praktiken är myrkanter som sparats vid tidigare avverkning. Dessutom medför detta höga skotningskostnader. Vill man bara kunna säga att man äger 1.000.000m2 mark så är det klart att det är bra köp, vill man bedriva effektivt skogsbruk är det nog ett sämre köp.

Gällande allmänningen är det en intressant aspekt. Ska titta närmare på den!

   TS
Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

mooos73  
#184037 Rätta mig om jag har fel men visst är det så att "ståndortsindex" är lägre i inlandet också.

Användarvisningsbild

Re: Skillnader på skogspriset över landet

towes  
#184038
mooos73 skrev:Rätta mig om jag har fel men visst är det så att "ståndortsindex" är lägre i inlandet också.

Det är riktigt. Boniteten som nämndes i första inlägget är direkt proportionell ur SI. Faktum är att det finns tabeller där du har SI som indata och får ut boniteten.

Se t.ex. http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/A ... g/Bonitet/

Användarvisningsbild

Re: Skillnader på skogspriset över landet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#184047 Det finns både bättre och sämre boniteter i inlandet men mest sämre. De marker som är uppodlade i Lappland kan vara G22-G24 dock har den mesta skogen boniteter kring G14-G18 vilket medför kort och gles skog och dyr avverkning.

Det brukar inte vara något transportavdrag på sågtimmer såsom det är på massaveden, tror dock att avdraget på massaveden är maximalt 44 kr/fub (20 öre per m3fub och km). Om man antar att en slutavverkning ger 50% sågtimmer och 50% massaved så medför ju transportavdraget 22 kr/m3fub lägre netto.

Det kan nog förklara merparten av prisskillnaden de resterande 8 kr/m3fub förklaras troligen av de andra parametrana såsom dyrare avverkning m.m.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

charger  
#184049 Hej en anledning till hyggliga fastighetspriser i inlandet kan vara att de oftast är talldominerade
av någon anledning är tallskogen mer attraktiv än granen , många köper med ögat.
tycker själv de är gott att knalla runt i en gallrad furuskog än i en mörkare granskog även fast den
poducerar mer virke och pengar.

Användarvisningsbild

Re: Skillnader på skogspriset över landet

OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#184067 Jo, det kan vara en bidragande faktor. En bra sak med furuskog är att den ine har någon röta, klart att det kan finnan någon "tör"-tall men över lag så är det mindre sjuka träd i en ren tallskog och därmed mindre risk för obehagliga överraskningar som det kan bli vid köp av granskog.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

charger  
#184074 Jo ju bättre bonitet ger oxo mycket mer jobb med röjning och lövuppslag
kanske dubbla arbetsinsatsen till skillnad mot en halvskaplig tallbonitet

problemet kan vara kassaflödet,tallen kan ju ha en omloppstid på 120 år
granen 60 år.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

Skogsinvest  
#184109
charger skrev:Jo ju bättre bonitet ger oxo mycket mer jobb med röjning och lövuppslag
kanske dubbla arbetsinsatsen till skillnad mot en halvskaplig tallbonitet

problemet kan vara kassaflödet,tallen kan ju ha en omloppstid på 120 år
granen 60 år.


Visst är det så att högre bonitet ger större uppslag av löv vilket ofta innebär en större arbetsinsats men självklart är det en fördel att ha marker med hög bonitet. Ett område med bonitetsklass 6 vid kusten har trots allt betydligt större värdeproduktion än ett område med bonitetsklass 2 vid kusten. Inte ens högre värde genom bättre kvalitet på timret kan ens i närheten motsvara denna tillsväxtförlust.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

charger  
#184134 Ja d stämmer ofta kan skog på låga boniteter bli överbetalda, under 3m3sk/ha i bonitet
ger inte så snabb utdelning, Anledningen till att de betalas hyfsat är att man kan få ett
skapligt stort skifte för pengen man satsar, kan ju va lite status när man snackar me grabbarna
på krogen om inget annat.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

Jasi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#184143 Man kan ju alltid plantera Contorta och få en tillväxt på 6-8 m3sk. Jag har några bestånd med 7 m3sk per år nu på 650 möh.

Avatar Fallback

Re: Skillnader på skogspriset över landet

skogsrisen  
#184145 Jasså Jasi så du planterar tall på dessa höjder?
Jag har skogen själv på 620möh ca i västerbotten och vart snopen då jag såg ett hygge i byn där tall är planterad.
Har plantaget stått länge?Växer det fint?Är det stor yta med contorta?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).