Skogsmiljö och Trädlära

Älgskador orsakar mångmiljonförluster

36 inlägg 12109 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#98972 I Västerbotten är s.k. vandringsälgar ett stort problem http://www.skogsaktuellt.se/?p=35330&pt=108&m=1422
/Niklas   TS
Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115163 Ja det är många som har konstaterat att älgbetning orsakar enorma förluster i skogsbruket. Då borde det väll vara solklart att göra avdrag för kostnader i samband med älgjakt?

Användarvisningsbild

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115225 Tja, åtminstone böterna om du skjuter mer än tilldelningen...
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115232
Niking skrev:Tja, åtminstone böterna om du skjuter mer än tilldelningen...
/Niklas


Varför det? Hela kostnaden borde vara avdragsgill

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115241 Om inkomsterna av köttet redovisas och det man äter uttagsbeskattas... ;)

Användarvisningsbild

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115249
Emil N skrev:
Niking skrev:Tja, åtminstone böterna om du skjuter mer än tilldelningen...
/Niklas


Varför det? Hela kostnaden borde vara avdragsgill


Skjuter du över tilldelningen, så gör du onekligen en god insats för både skogen och den biologiska mångfalden.

Varför ska kostnaden vara avdragsgill om man inte skjuter alls eller skjuter långt under tilldelningen?
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115274
Mangan skrev:Om inkomsterna av köttet redovisas och det man äter uttagsbeskattas... ;)


Självklart. Men då blir det till marknadspris vilket på många ställen är lägre än arende och fällavgifter.

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115276
Niking skrev:
Emil N skrev:
Niking skrev:Tja, åtminstone böterna om du skjuter mer än tilldelningen...
/Niklas


Varför det? Hela kostnaden borde vara avdragsgill


Skjuter du över tilldelningen, så gör du onekligen en god insats för både skogen och den biologiska mångfalden.

Varför ska kostnaden vara avdragsgill om man inte skjuter alls eller skjuter långt under tilldelningen?
/Niklas


Menar du att tilldelningen skjuter sej själv? Det är ju ungefär som att det skulle röjjas några hektar i din skog av sej själv och du bara kan göra avdrag för de hektar som överstiger det.

Sen får du gärna utveckla det där med att den biologiska mångfalden ökar om man skjuter mer än tilldelningen.

Användarvisningsbild

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115440 Jo, det är enkelt. I åtminstone södra Sverige sker en allmän förgraning av skogen, på bekostnad av främst tall. Anledningen är ju att tallen betas av främst älg, varför många skogsägare planterar gran - även på marker som borde föryngras med tall! Problemet är ju så pass stort, att Skogsstyrelsen nu har dragit igång ett projekt för att öka mängden tallföryngringar i södra Sverige http://www.skogsstyrelsen.se/Myndighete ... da-tallen/

Även lövet betas ju hårt av viltet, ofta hårdare än tallen, varför andelen lövföryngringar är onödigt lågt i Sverige - särskilt som den svenska skogsindustrin äntligen börjar fatta att det faktiskt finns en marknad för svenskt lövtimmer! Kontentan blir ju att många skogsägare väljer bort lövet (p.g.a. högt betestryck på sina marker) till förmån för gran. Problemet med förgraning är ju så pass stort i ädellövskogar, så att det är uttryckligen förbjudet i Skogsvårdslagen att föryngra ädellövskog med annat än just ädellöv.

Många arter är ju mer eller mindre knutna till en viss biotop, vilket innebär att de arter som är knutna till denna biotop ofta inte trivs i en annan biotop. Vissa arter trivs i granskog och andra arter trivs bättre i en tallskog eller i en lövskog. Genom att bara föryngra med gran p.g.a. högt betestryck, så stänger man ute många arter som är knutna till t.ex. björkskogar eller tallskogar.

Så om betestrycket kunde hållas på en så pass låg nivå som skogsbruket långsiktigt tål, så skulle alltså mycket fler marker föryngras med tall och löv. Då skulle ju de arter som trivs i tallskogar och lövskogar också gynnas, vilket alltså ger en större biologisk mångfald i våra skogar.

Alltså borde älgtilldelningen öka ordentligt och därmed borde också skjutning över tilldelad kvot premieras. De bästa vore ju att Länsstyrelsen släppte älgjakten helt fri.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115465 Jag kan inte hålla med. Även om det i vissa fall beror på betestrycket att en del föryngrar med gran så är nog ändå huvudorsaken ensidigt tänkande och rädsla för att byta mönstret. Betning i planteringar går att förhindra med stängsel och ett aktivt skogsbruk med inriktning att förhindra betesskador. Jag är övertygad att problemet du beskriver skulle finnas kvar även utan älg.

Älgstammen är tyvärr ganska ojämn. I vissa delar av landet är den väldigt tät och i andra delar nästan utrotad. Skulle jakten på älg släppas fri skulle älgstammen kollapsa totalt i många regioner. Vad ska vi göra då? Mata rovdjuren med tamboskap?

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115475
Emil N skrev:. Betning i planteringar går att förhindra med stängsel och ett aktivt skogsbruk med inriktning att förhindra betesskador.


Det finns inga belägg för att det faktiskt går att förhindra betesskadorna när älgarna är för många. många försöker - främst jägare - men när forskare återupprepar metoderna så är resultatet väldiogt klent.

Och att stängsla, det går ju. Men det är alldeles för dyrt, då kan man lika gärna låta bli att bedriva skogsbruk så slipper man förlora pengar.

Annars kan ju jägarna sitta vakt 24/7 på hyggena och skrämam bort älgarna. Det går ju det med.

jag vet inte hur det ser ut i Arvidsjaur, men så ser det ut i mina trakter i alla fall.

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115476
Emil N skrev:Älgstammen är tyvärr ganska ojämn. I vissa delar av landet är den väldigt tät och i andra delar nästan utrotad. Skulle jakten på älg släppas fri skulle älgstammen kollapsa totalt i många regioner. Vad ska vi göra då? Mata rovdjuren med tamboskap?


Varför skulle jäganra börja skjuta mer om jakten släpps fri, om de inte klarar att skjuta fullt idag?

Ropvdjuren har fullt med rådjur att mumsa på - här nere i alla fall - så oroa dig inte för dem.

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115491
Mangan skrev:
Emil N skrev:Älgstammen är tyvärr ganska ojämn. I vissa delar av landet är den väldigt tät och i andra delar nästan utrotad. Skulle jakten på älg släppas fri skulle älgstammen kollapsa totalt i många regioner. Vad ska vi göra då? Mata rovdjuren med tamboskap?


Varför skulle jäganra börja skjuta mer om jakten släpps fri, om de inte klarar att skjuta fullt idag?

Ropvdjuren har fullt med rådjur att mumsa på - här nere i alla fall - så oroa dig inte för dem.


Då är det ingen ide att släppa den fri heller.

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Emil N  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115492
Mangan skrev:
Emil N skrev:. Betning i planteringar går att förhindra med stängsel och ett aktivt skogsbruk med inriktning att förhindra betesskador.


Det finns inga belägg för att det faktiskt går att förhindra betesskadorna när älgarna är för många. många försöker - främst jägare - men när forskare återupprepar metoderna så är resultatet väldiogt klent.

Och att stängsla, det går ju. Men det är alldeles för dyrt, då kan man lika gärna låta bli att bedriva skogsbruk så slipper man förlora pengar.

Annars kan ju jägarna sitta vakt 24/7 på hyggena och skrämam bort älgarna. Det går ju det med.

jag vet inte hur det ser ut i Arvidsjaur, men så ser det ut i mina trakter i alla fall.


Självklart kostar det att ha älg i skogen. Frågan är väll om vi vill utrota älgen helt? Med ökad avskjutning och med den ökande rovdjurstammen kommer man till en kritisk punkt där älgstammen lokalt kan kollapsa helt. Släpper man jakten fri räcker det med ett fåtal jägare för att nå den punkten.

Jag skulle vilja säga att älgstammen antalsmässigt är bra balanserad i Arvidsjaur men tyvär fel sorts djur och låg medelålder efter "elitens", jägarförbundets arvidsjaurkrets, senaste års rekommendationer på avskjutning. Rovdjursstammarna är även dom bra balanserade.

Problemet med vandringsälgen är just att dom flockas på vintern. Men på många ställen blir inte skadorna så allvarliga som man först kan tro. Jag har själv sett många ställen efter Skellefteälven där betningen varit enorm. Samtidigt är det den finaste skogen på milsavstånd.
Jag har sett felröjda planteringar där bara självföryngrad gran överlever samtidigt som en intilliggande tallplantering klarat sej tack vare röjning. Om markägarna avsätter lite areal där attraktivt älgbete skapas och tallplanteringar röjs på ett sådant sätt så den inte blir attraktiv så väljer älgen inte tallplanteringen oavsett vad forskarna säger.

Angående den biologiska mångfalden så är problemet det omvända i norra Sverige. Tall planteras oavsett markens lämplighet. Det finns många ställen där granen skulle växa bättre, speciellt idag när gödsling blivit mer förekommande och om man ska tro forskarna att klimatet blir varmare.

Avatar Fallback

Re: Älgskador orsakar mångmiljonförluster

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#115494 Risken för att älgen utrotas helt får nog betraktas som liten. Den var väl nere i några tusen individer för 100 år sedan och repade sig ganska bra. Nu fins det ju lite fler vargar än då (tror jag?), men fortfarande kring 10.000 älgar så borde risken vara försumbar, och är de inte koncentrerade alla till min skog så tror jag nog att det är acceptabel nivå. Att det skall finnas älg på varenda liten plätt i Sverige är lika konstigt som att det skall finnas varg överallt. Så "lokal kollaps" är inget biologiskt/naturvårdande probelm, utan mest ett jaktproblem.

Om man skall tro forskarna kan den pågående temperaturhöjningen av jordklot mycket väl leda till lokalt kallare klimat i norra Europa. Fråga mig inte varför. Man skall inte vara säker på någonting nuförtiden tydligen. ;)

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).