Skogsmiljö och Trädlära

Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

23 inlägg 3440 visningar 7 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

akeragnar  
#822064 Det som står att upptaget är 41 miljoner ton totalt. (https://www.naturvardsverket.se/om-oss/ ... nder-2022/)

Finns det någon mer uppdelad bedömning typ per län / per hektar /brukad skogsmark / skyddad skog
Eller är det så lätt att upptaget korrelerar fullständigt mot den löpande tillväxten.

Borde inte en stor mängd död ved öka avgången av växthusgaser och den ökade mängden löv gör ju att tillväxten sjunker hur mycket påverkar sådant?

Det kanske finns någon beskrivning/förklaring för lekmän   TS
Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Fredrik Reuter  
#822067 Per län tror jag inte det finns några siffror på. Man kan ju räkna tillväxt per län och sedan konvertera till koldioxid.

Död ved släpper ut växthusgaser men över lång tid och allt går inte till atmosfären. Upp till 1/3 kan bindas som markkol. Och som sagt, det är en process över relativt lång tid.

Sedan funderar jag på om det inte är en myt att lövträd binder mindre. Det finns ju på vissa marker de som säger att ex björk hänger med gran i tillväxt. Dessutom har majoriteten av lövträdwn högre densitet. Det borde betyda att de kan binda mer kol i mindre volym.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Vedproducent  
#822070 Det är nog mer en myt att björkskogar växer fort. Det finns några områden i Sverige den växer ganska bra. Men många områden är det usel tillväxt. Densiteten är högre absolut men tillväxten är för låg. https://www.skogen.se/nyheter/bjorkskog ... or-daligt/

Avatar Fallback

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

akeragnar  
#822072
Fredrik Reuter skrev:Per län tror jag inte det finns några siffror på. Man kan ju räkna tillväxt per län och sedan konvertera till koldioxid.


Så det är en direkt korrelation mellan löpande tillväxt och upptag?

Då förstår jag inte rekommendationen med hyggesfritt skogsbruk som om boniteten är oförändrad således inte påverkar upptaget. Även äldre skog torde ju försämra upptaget

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Hodal  
#822083 Hyggesfritt skogsbruk och normalt skogsbruk skiljer sig åt när det gäller kol bundet i marken. Exakt hur det ligger till verkar det tvistas om, men principiellt kan man säga att det under hyggesfasen i regel sker en nettonedbrytning av humus, som ger minskade lager av kol i marken. Markberedning ska ju gärna blanda humus och mineraljord för att genom nedbrytning av humus frigöra näring till plantorna. Den kolminskningen bildar koldioxid. Detta kan balanseras av ökad tillväxt och kanske också andra faktorer, men det går inte att bortse från vad som händer med kolet i marken när man jämför olika produktionsformer.

Ett extremfall är hyggesbränning, där markberedningen med bränning utan tvivel bildar koldioxid.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Torbjörn Johnsen  
#822086
Vedproducent skrev:Det är nog mer en myt att björkskogar växer fort. Det finns några områden i Sverige den växer ganska bra. Men många områden är det usel tillväxt. Densiteten är högre absolut men tillväxten är för låg. https://www.skogen.se/nyheter/bjorkskog ... or-daligt/


Jag skulle nog vilja hävda att björk växer bra i mer än "några områden" i Sverige. Från västra Värmland (kanske t o m Dalsland) och sedan norr- & österut och upp över landet. I stort sett hela Svealand med andra ord och stora delar av södra Norrland så en ganska betydande del av Sverige. Men exemplen om "dålig tillväxt för självsådd björk" kommer nästan alltid från de områden i Götaland där den växer allra sämst. Jag är övertygad om att det lokalt finns områden i Götaland dör björken växer bättre än t ex i Bohuslän eller Halland.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Lars Lundqvist SLU  
#822092 Vårtbjörkens produktion är mindre än för gran och tall, men om man räknar i biomassa är skillnaden inte så stor, men fortfarande till barrträdens fördel. Glabjörk producerar betydligt sämre.

Hyggen tar inte upp lika mycket CO2 som när träden fanns där, men avger å andra sidan inte heller lika mycket. Att humustäcket skulle brytas ned och därmed läcka kol är i huvudsak en myt. Det kommer ju snabbt gräs och örter på hyggen, som återigen bygger upp humuslagret. Hyggen binder väldigt lite kol men är inte nettoavgivare.

När det gäller nettoupptag för stunden, alltså hur mycket kol som lagras i stammar, grenar och mark, så är det en direkt korrelation med löpande volymtillväxt. Men det som avgör på lång sikt och på landskapsnivå är hur länge skogen får stå kvar och växa. En plantering som avverkas strax efter LSÅ har kanske nått 80% av max medeltillväxt. I en fullskiktad granskog som blädas är risken stor att man avverkar för mycket och därigenom sänker tillväxten. Hyggesfria föryngringsvarianter leder å andra sidan alltid till tillväxtförluster eftersom föryngringsfasen blir så utdragen, med låg tillväxt.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Knagge  
#822099 Jag googlade på björkröjning och hur produktionen påverkades av stamantalet i en naturlig föryngring av Björk.
Jag hittade en artikel i Lövträdtidningen om ett försök i Munkfors där det hade lämnats 1200,1600 och 3300 efter röjning.
Produktionen var väldigt mycket högre där det lämnades 3300 än 1200 .
Jag vet inte om Lars kanske har andra exempel.
Jag misstänker att vi röjer sönder mängder med björkföryngringar runt om i Sverige.

Men å andra sidan är det svårt att röja Björk lagom hårt iom att man hela tiden är rädd att snön skall bryta och böja sönder det. Röjer man för tidigt så böjer och bryter hjortdjuren sönder det. 🤔 🤔

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Vedproducent  
#822108 Med ökad andel björk (löv) kommer vi få en betydligt lägre tillväxt i våra skogar. En trend som varit stigande i många år men som nu ser ut planat ut eller till och med minskat. Säger inte att det är faktorn till det just nu och vi ska självklart se till andra värden också. Men sett rent till tillväxten kommer det bli så.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Knagge  
#822110 Certifieringen av skog gör att man blir tvungen att lämna björk på alla möjliga marker.
Då bör man ju veta vilket förband som ger högsta produktionen.
Som det ser ut nu och Sydveds rekommendation att röja hårt och sen röja lite till då blir björken inte produktiv.

Avatar Fallback

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

r93  
#822117
Vedproducent skrev:Med ökad andel björk (löv) kommer vi få en betydligt lägre tillväxt i våra skogar. En trend som varit stigande i många år men som nu ser ut planat ut eller till och med minskat. Säger inte att det är faktorn till det just nu och vi ska självklart se till andra värden också. Men sett rent till tillväxten kommer det bli så.


Har du tillräckligt med löv för att vara certifierad
@vedproducent ?

Var det inte något förslag framöver att 10% av alla stammar i bestånden ska vara löv framöver?

Det blir inte bra överallt.

Avatar Fallback

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

akeragnar  
#822128
Lars Lundqvist SLU skrev:Men det som avgör på lång sikt och på landskapsnivå är hur länge skogen får stå kvar och växa. En plantering som avverkas strax efter LSÅ har kanske nått 80% av max medeltillväxt.


Kan man säga att nettoupptaget på lång sikt korrelerar mot hur nära boniteten man ligger dvs hur väl man utnyttjar marken? Så exempelvis om man skulle grönrisplantera med större plantor så innebär det ett större upptag jämfört med att ställa en fröträdställning och sedan vänta på frösådd eftersom vi förlänger omloppstiden med X år. (jag bortser från kvalitetsaspekter/virkesvärde)

   TS
Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Vedproducent  
#822129
r93 skrev:
Vedproducent skrev:Med ökad andel björk (löv) kommer vi få en betydligt lägre tillväxt i våra skogar. En trend som varit stigande i många år men som nu ser ut planat ut eller till och med minskat. Säger inte att det är faktorn till det just nu och vi ska självklart se till andra värden också. Men sett rent till tillväxten kommer det bli så.


Har du tillräckligt med löv för att vara certifierad
@vedproducent ?

Var det inte något förslag framöver att 10% av alla stammar i bestånden ska vara löv framöver?

Det blir inte bra överallt.

Jag är dubbelcertifierad ja. Sen får jag ju vara försiktig att hugga det lilla lövet som finns. När jag gallrar lämnar jag om det finns fina björkar före gran. Även om jag vet att den växer rent uselt. Men även jag tycker det är trevligt att se någon Björk här och där. För vedproduktionen köper jag råvaran så det har aldrig varit så att jag hugger Björk för den saken. Det är bara det att den trivs inte på dom här markerna och växer uselt.

Användarvisningsbild

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

Lars Lundqvist SLU  
#822137 Produktionen ökar alltid med ökat stamantal, men även självgallringen ökar då. Det är skillnad på totalproduktion (inklusive självgallring) och produktion av gagnvirke (det som kan tas om hand). Gallring sänker ju alltid den totala produktionen men ökar nästan alltid produktionen av gagnvirke. Det är i grund och botten därför man gallrar.

För att få en bild av hur löpande tillväxt, medeltillväxt och omloppstid hänger ihop - titta i Skogsskötselserien, kapitlet Slutavverkning.

Ju snabbare man får igång en ny plantskog som växer bra, desto högre blir tillväxten och därmed inlagringen av kol. Så ja, en grönrisplantering som lyckas är oftast effektivare än en fröträdsställning, och det beror till stor del på att planterade plantor startar snabbare än naturlig föryngring.

Avatar Fallback

Re: Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark

akeragnar  
#822171
Lars Lundqvist SLU skrev:Produktionen ökar alltid med ökat stamantal, men även självgallringen ökar då.


Vid självgallring så borde väl växthusgas-utsläppen öka då en nedbrytning påbörjas eller den kanske är så långsam? granarna torkar ju mera än ruttnar

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).