SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsmiljö och Trädlära

Mardrömsläge i barkborreskogen

40 inlägg 8782 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Mardrömsläge i barkborreskogen  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#750907 Efter två rejäla vinterstormar ligger nu flera miljoner kubikmeter granskog i hyggskanter och gallringsbestånd. Stormfällningarna är inte lika omfattande som efter Gudrun eller Per men på Skogsforum.se vittnar skogsägare i både Göta- och Svealand om att det finns gott om färska vindfällen. Södra har inventerat skadebilden i Götaland och anger volymen vindfällen till 2,2 miljoner m3sk.

Tillsammans med lokalt svåra snöbrott tidigare i vinter samt mängder med övervintrande barkborrar så finns nu en synnerligen giftig coctail i skogen. En mix av förutsättningar som kan få barkborrarna att orsaka mycket omfattande skador i sommar om inget görs. Och nu pratar vi inte om åtgärder i form av informationskampanjer utan om kraftfulla åtgärder för att få ut så mycket yngelvirke som möjligt ur skogen innan barkborrarna tar kontrollen. Kanske kompletterat med omfattande fällfångst?

1646298618_barkborreskada.jpeg


Åtta av tio angripna träd 2021 kvar i skogen
Fjolåret visade att vi inte har kontroll på barkborresituationen. Skadorna blev lika stora som under 2020 med 8 mijoner m3sk dödad skog. I Svealand var skadorna de mest omfattande hittills. Detta trots att ledande forskare från SLU i slutet av 2020
trodde sig se en minskning i barkborrarnas reproduktionstakt inför 2021.

Nu säger samma forskare att granbarkborranas förökning blev större än vad de trodde inför 2021 och att
I år riskerar siffran över dödade granar öka ytterligare.


Det finns rekordmånga barkborrar som övervintrat och som nu väntar på att flyga ut och angripa granar när vårvärmen kommer i slutet av april/början av maj.

Verkningslös kampanj
Skogsstyrelsens och näringens kampanj “Stoppa borrarna” verkar inte ha gett någon effekt alls. Enligt den inventering som SLU gjort i slutet av 2021 på Skogsstyrelsens uppdrag så står åtta av tio angripna träd kvar i skogen vid utgången av fjolåret. Åttio procent (80%) av de dödade träden står alltså kvar, inkl alla övervintrande barkborrar och larver som väntar på vårvärmen 2022.

Vindfällen är högprioriterade yngelhärdar för barkborren då de är försvagade jämfört med stående träd. Att ha stora volymer vindfällen kvar i skogarna i Götaland och Svealand under 2022 kommer att bidra till en stor förökning av barkborrarna och risken är stor att skadorna 2022 eskalerar och blir de värsta någonsin. Klockan tickar snabbt för skogsägarna för att få ut sina vindfällen och barkborreskadade träd ur skogen.

1646298618_barkborre.jpeg


Skogsstyrelsen har ett större ansvar
Som den myndighet som ansvarar för skogslagstiftningen och skogsskyddet så har Skogsstyrelsen ett övergripande ansvar för att barkborreskadorna bekämpas. I Skogsvårdslagen och dess föreskrifter finns tydliga maxkrav om hur mycket skadat eller stormfällt virke som tillåts i skogen. Gränsen inom den del av landet som anges som särskilt bekämpningsområde är max 3 m3sk liggande eller skadad skog per hektar.

Inför 2021 valde Skogsstyrelesen att satsa på informationsprojektet “Stoppa borrarna” där även representanter för skogsbolag, andra virkesköpare, skogsägarföreningar, LRF, Länsstyrelser, Sveaskog m fl deltog. Med hjälp av informationskampanjer och olika digitala kartverktyg skulle jakten efter barkborreträd underlättas. Resultatet blev som sagt klent. Man lyckades få ut 20% av angripna träd men resten står kvar. Fulla av barkborrar.

Fokus på att avverka frisk skog
Man kan spekulera över orsakerna till att barkborrejakten har misslyckats och det finns troligen flera anledningar. Den viktigaste orsaken kan vara att fjolåret fick en sågverksboom utan historisk jämförelse samtidigt som även massamarknaden var starkt. Resultatet blev ett rekordstort vedbehov till industrin och för att få in det timmer och den massaved som behövdes så kördes de flesta avverkningsresurser på frisk skog. Facit blev troligtvis Sveriges högsta årsavverkning någonsin. Preliminärt 96 miljoner m3sk enligt Skogsstyrelsens prognos.

Att åka runt och plocka barkborrevirke lite här och där har inte varit lika intressant om man inte samtidigt kan ta med sig resten av beståndet med stående granskog. Många skogsägare har gjort sådana avverkningar för att få ut skadat virke och många skogsägare har avverkat äldre men frisk granskog i förebyggande syfte, innan den blir angripen. Därmed har det skett ett rekordutbud av timmer på marknaden vilket sorgligt nog även resulterat i att vi i Sverige har Europas lägsta timmerpriser.

Skärpning inför 2022?
Inför årets barkborreangrepp behöver både Skogsstyrelsen, virkesköpare och skogsägare steppa upp om vi ska kunna bryta den negativa utvecklingen av barkborreskador. Att hoppas på en sval och regnig sommar hjälper föga utan det gäller att få ut så mycket skadade träd ur skogen medan insekterna fortfarande är kvar.

Behövs det lagtillsyn för att rädda granen?
Många enskilda skogsägare av idag har inte kunskap, utrustning eller tid för att själv utföra huggning och utkörning av vindfällen och barkborreträd. Därför behöver de hjälp av virkesköparnas entreprenörer och maskiner. Om det visar sig svårt att få virkesköparna att i tillräcklig omfattning styra avverkningsapparaten mot barkborreangrepp, så kanske Skogsstyrelsen behöver gå in och tvinga bolagen att prioritera det arbetet? Skogsstyrelsen är ju ytterst ansvarig för tillsyn om att lagen följs. Att inte göra det kan eskalera skadebilden så att det på sikt slår ut stora delar av den mogna granskogen i södra halvan av landet. Det är definitivt inget som gynnar skogsindustrin heller i det längre perspektivet även om det kan vara frestande att försöka få ut så mycket färskt och billigt grantimmer som möjligt ett år som 2022 när alla sågverk kommer att gå för högtryck och sälja till höga priser.

Mobilisera självverksamma med virkespriset?
Fler virkesköpare borde erbjuda att köpa speciella barkborresortiment till rimliga priser och fler sågverk borde kunna såga barkborregran även om det finns begränsningar för blånad enligt dagens sorteringsregler. Det finns exportmarknader som gärna köper bra konstruktionsvirke från barkborretimmer. Tycker man som skogsägarförening att det är svårt att hinna med att plocka barkborrevirke hos sina medlemmar så kan ju ett riktigt välbetalt barkborresortiment för leveransvirke vara ett bra sätt. Det skulle kunna mobilisera en ännu större avverknigsresurs i form av de självverksamma skogsägarna.

Här kan du läsa om lag och tillsynsregler för barkborrebekämpning på Skogsstyrelsens sajt
och här hittar du det senaste pressmeddelandetdär SLU säger att barkborrana förökade sig mer än förväntat 2021.   TS
Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

sundelius  
#750911 Jag kör gbb virke för fullt just nu samt tar vara på vindfällen från den senaste tidens storm
Här måste jag ge Södra en stor eloge för deras 1600 sortiment. Tror inte att produkten är så attraktiv i sig utan att det finns ett mått av förebyggande och serviceinriktat tänk bakom 👍
1646299530_20220302_162055.jpg
1646299539_20220303_093904.jpg

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Fredrik320  
#750914 Sverige verkar väldigt fokusera på att man skall ta bort alla träd som angripits av barkborren, även de som blivit angripna för länge sedan. På finska hittar man lite annan info kan man läsa om att barkborrens naturliga fiender som Thanasimus formicarius lever i de gamla torra granarna. Det har jag inte sett diskuterats här. Thanasimus formicarius larver äter barkborrar https://metsainfo.luke.fi/fi/cms/opas/t ... kuoriainen

På finska sidor står det att barkborren främst övervintrar i jorden vid de angripna träden, där de föds och redan förstört. Det är lite konstigt att det finns olika uppfattning om bekämpningen :-\ De menar man skall lämna kvar de gamla torra träden där deras fiender bor. Det är ju logiskt att ta bort alla vindfällor och angripna träd men verkar inte vara konsensus på de gamla rottorra träden

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Mellberg  
#750915 Jag plockar bort i stort sett alla mina vindfällen, de flesta av mina rågrannar gör nästan ingenting, men blir aldrig lagförda.. 👎 Varför ha en lag som aldrig tillämpas. :mrgreen:

SS borde sätta ut barkborrefällor, regelmässigt där vindfällen ligger kvar i maj ... 👍 Skulle göra stor skillnad, men det är klart industrin får ju billigt virke, med nuvarande system .. :D

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Torbjörn Johnsen  
#750923
Fredrik320 skrev:Sverige verkar väldigt fokusera på att man skall ta bort alla träd som angripits av barkborren, även de som blivit angripna för länge sedan. På finska hittar man lite annan info kan man läsa om att barkborrens naturliga fiender som Thanasimus formicarius lever i de gamla torra granarna. Det har jag inte sett diskuterats här. Thanasimus formicarius larver äter barkborrar https://metsainfo.luke.fi/fi/cms/opas/t ... kuoriainen

På finska sidor står det att barkborren främst övervintrar i jorden vid de angripna träden, där de föds och redan förstört. Det är lite konstigt att det finns olika uppfattning om bekämpningen :- De menar man skall lämna kvar de gamla torra träden där deras fiender bor. Det är ju logiskt att ta bort alla vindfällor och angripna träd men verkar inte vara konsensus på de gamla rottorra träden


Det finns delade meningar om det här i Sverige. Framför allt när det gäller de träd som angripits i andra svärmningen, sengt på sommaren. En del förespråkar att de här träden ska tas ut medan myndigheten (Skogsstyrelsen) varit mer kluven. Hösten 2020 gick de ut med info att låta träden stå och hellre vara på tå och hugga nyangripet nästa vår. Medan andra, t ex Södra förspråkade sök & plock även för dessa träd.

En sak kan vara att det finns en skillnad i vart barkborrarna övervintrar. Ju längre norrut man kommer, desto större andel övervintrar i marken. Nere på kontinenten och i södra Sverige verkar de flesta insekterna vara kvar bakom barken även under vintern medan de längre norrut istället kryper ner i marken. Det får ju betydelse för bekämpningen.

   TS
Avatar Fallback

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Elmhult  
#750972 Med virkespriserna så lönar det sig dåligt att ta hand om barkborrevirke. Även om det fortfarande är prima timmer så får man inget för det. Så varför lägga energi på det? Har man inte utrustning har man ändå inte råd att skaffa det för igen - man får inget för det. Man får ju dåligt för friskt.... 👎

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Martin Växjö  
#751000 Jag högg några träd idag som fortfarande var gröna. Två nätt och jämt medan ett knappt såg angripet ut. I dessa träden hade baggarna stuckit men ägg var kvar i det grönaste trädet. Några meter ifrån låg en vindfälla som kan vara äldre än januari. Min erfarenhet är att vindfällen drar extremt. Lämnar man en vindfälld gran så blir det angripet sen efter andra svärmning så har man fem sex träd runtom angripna. Har man tur så lugnar sig angreppen om man får bort de träden i tid, men har man otur så får man ytterligare angrepp. Och håller dessa på så är det definitivt värt tiden och pengarna att vara noggrann men vindfällen.

Avatar Fallback

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

hfab  
#751008
Fredrik320 skrev:Sverige verkar väldigt fokusera på att man skall ta bort alla träd som angripits av barkborren, även de som blivit angripna för länge sedan. På finska hittar man lite annan info kan man läsa om att barkborrens naturliga fiender som Thanasimus formicarius lever i de gamla torra granarna. Det har jag inte sett diskuterats här. Thanasimus formicarius larver äter barkborrar https://metsainfo.luke.fi/fi/cms/opas/t ... kuoriainen

På finska sidor står det att barkborren främst övervintrar i jorden vid de angripna träden, där de föds och redan förstört. Det är lite konstigt att det finns olika uppfattning om bekämpningen :- De menar man skall lämna kvar de gamla torra träden där deras fiender bor. Det är ju logiskt att ta bort alla vindfällor och angripna träd men verkar inte vara konsensus på de gamla rottorra träden


Tror du har missuppfattat något här.
Gamla torra träd är det nog ingen entreprenör eller skogsrådgivare som vill ta bort.
Träd som är angripna men där borrarna krupit ut kan också stå kvar, om det inte är larver i dom. Dom dör tillslut och blir fina torrträd.

Det är angripna träd med larver och vuxna borrar som vi vill ha ut ur skogen.

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751020 Det är gott nog om vi hugger som du skriver. Men vi kan aldrig huggas oss ur barkborreproblematiken utan ett storskaligt fångstvirkes projekt. Felet många gör är att man går inte ut på våren då barkborrar gör sin första svärmning. Vi tar förvisso ut avkomman av nyttodjur då men inte föräldrar djuren som även väntar in omsvärmningen. Utan hugger upp sina torrträd på vintern och på detta sättet hjälper barkborrarna.
I dessa träden finns larver och puppor från alla de insekter som äter barkborrar. Så det vi gör när vi hugger torrträd på vintern är att vi tar bort försvaret för vår skog.
Höst angrepp är annorlunda då dessa insekter inte är aktiva. Så dessa träd ska man hugga bort.
Vill man ta bort även vår angripna träd så lämna de första 2-2,5 m för där finns huvuddelen av dessa nyttodjur. Helst som högstubbar men hugger man manuellt går det bra att lämna rotstocken.

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Torbjörn Johnsen  
#751022 Kanske dags för ett massivt fällfångst-projekt?

Den här skrevs 2019 och är tyvärr ännu mer aktuell idag:
Barkborrefällor - dags för en storskalig kampanj!

   TS
Avatar Fallback

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751281 Kan vi inte applicera samma princip som övriga djur som är till men för skogsbruket?

Dvs vi ger de mer mat, så blir skadorna mindre per skogsägare?🤔

Avatar Fallback

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751384 Barkborrefällor är till för att locka till sig borrarna.
Vore det inte bättre att forska fram något medel som avskräcker borrarna?
Typ luktband som kunde fästas på granarna 😉
Förmodligen tänker jag fel!

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Sjögården  
#751389 Kapar du loss granarna som ligger får du både doftämnen och fällfångst.
Problemet är att få dem ur skogen innan de hittar ut igen… 😉

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Valtra700  
#751393 Jag själv skulle vara intresserad av att investera i fällor men känner att effekten uteblir om inte mina grannar gör likadant? Vet inte om jag tänker rätt. Om jag själv sätter fällor känns det som att jag kan snarare locka GBB från angränsande marker och därav uteblir effekten eller snarare försämrar läget för mig själv.

Användarvisningsbild

Re: Mardrömsläge i barkborreskogen

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#751395 En barkborre flyger långa sträckor men är rätt så dålig på att flyga mot vinden. Så den flyger tills den hittar en lämplig skog. Skadad eller nedsatt. Feromoner som angripande barkborrar utsändrar och som feromoner efterhärmar lockar ner barkborrar från 30-60 m så står fällan fel får du ingen fångst. Man kan inte locka till sig grannen barkborrar då om de flyger till dig är de trött på grannens skog redan.😅

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).