Skogsmiljö och Trädlära

LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och kommit f

5 inlägg 1455 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och kommit f

Skogsvaktaren  
#666252 Jag liksom LRF anser att dagens strandskydd hämnar utvecklingen av landsbygden speciellt här i norr och behöver anpassas.
Flera har nog någon gång lekt med tanken att bo vid vattnet i en sjönära stuga på landet. Det finns bara ett problem. Det är sedan decennier inte tillåtet att bygga längre vid vatten i Sverige. Den som äger jord/mark eller en stuga vid vatten kan inte heller bygga ut den, eller ens skaffa sig en uteplats med tak vid vattnet, utan tillstånd. Det här försurar inte bara livet för dem som äger en stranden det gör det också oerhört dyrt att skaffa sig ett hus vid vattnet för alla andra då utbudet är begränsat.
Idag står många fastighetsägare maktlösa inför övernitiska tjänstemän och handläggare på myndigheterna. Här behövs en ändrad maktbalans.
Den nuvarande svenska lagstiftningen – där strandskyddet är regel istället för undantag – saknar all sans och balans.
Strandskyddet är i praktiken en aktiv politisk diktatur åtgärd som förstör möjligheten för en redan hårt ansatt landsbygd att klara sig. Dessutom är regelverket både omotiverat och ett oproportionerligt ingrepp i äganderätten som försämrar enskilda människors livskvalitet.

Ta bort strandskyddet runt de minsta vattendragen. Små sjöar, bäckar och anlagda vatten (1 ha, eller smalare än 2 meter) saknar rimligen betydelse för strandskyddet.

Inför ett ovillkorat undantag för areella näringar. Bland annat jord- och skogsbruk behöver idag inte söka dispens för sådant som hör primärproduktionen till (exv ekonomibyggnader och stängsel). Undantaget är dock villkorat med en bevisbörda där företaget ska visa att anläggningen måste ligga inom strandskyddat område, samt att verksamheten ger en betydande inkomst. Detta missgynnar de små enheterna.

Utveckla skälen för dispens. De skäl för att få dispens idag har visat sig inte fungera på landsbygden. Därför måste de utvecklas för att ge möjlighet för både bostäder och verksamheter att utvecklas strandnära.

Strandskyddet ska vara maximalt 100 meter. Idag har många vattendrag ett skydd på maximalt 300 meter och det innebär att utveckling stoppas där man inte ens kan se vattnet, vilket LRF anser vara orimligt. Utvidgningen innebär också att det i många bygder är väldigt svårt att hitta bra platser att bygga på.

LRF anser att det är hög tid att låta landsbygden få nyttja de resurser som finns nära vatten och att detta kan ske med fortsatt miljö- och naturhänsyn. I många fall förbättras allemansrätten av strandnära utveckling och det skapar jobba och tillväxt på landsbygden.

Markägare ska också kompenseras när strandskyddet utvidgas på ett område. I övrigt ska det inte råda någon reglering.
Det är den logiska ordningen.
Det är en principiellt viktig fråga att staten inte aktivt ska motverka initiativkraft och levnadsbetingelser på landsbygd utanför storstäderna.

https://www.lrf.se/strandskydd?fbclid=I ... a7fvg2pTgY

😀   TS
Avatar Fallback

Re: LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och komm

Elmhult  
#667035 Ja lycka till. Stadsbor hatar landsbygdens folk och anser att de har rätt över marken de inte äger. Stadsbor är ju det våra beslutsfattare är. Och hur fan skulle det se ut om lusiga lantisar plötsligt kunde smälla upp strandkåkar hursomhelst? Nej, det går då fan inte för sig förstår du väl!?

Användarvisningsbild

Re: LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och komm

Skogsvaktaren  
#667068
Elmhult skrev:Ja lycka till. Stadsbor hatar landsbygdens folk och anser att de har rätt över marken de inte äger. Stadsbor är ju det våra beslutsfattare är. Och hur fan skulle det se ut om lusiga lantisar plötsligt kunde smälla upp strandkåkar hursomhelst? Nej, det går då fan inte för sig förstår du väl!?


Jag anser att det är fel åsikt!
Landsbygdens folk har mer rätt till naturen och speciellt vi jord & skogsbrukare som bedriver näringsverksamhet och har äganderätt och brukanderätt enligt grundlagen.

Strandskyddet är inget annat är tvångsvis expropiering av landsbygdens folk, utan rätt till ersättning!.
Det är oacceptabelt och helt orimligt.

   TS
Avatar Fallback

Re: LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och komm

Elmhult  
#667069 Det är ju det jag menar. Vi på landsbygden har all rätt till vår mark. Tyvärr betyder inte grundlagen ett skit här. Lite svepskäl om miljön och så konfiskeras alltihop och grundlagen kan vi ta och stoppa nånstans lämpligt. Helt livsfarlig utveckling och ett totalt utdömande av alla som bor här. Skamligt är väl det mildaste man kan säga om det.

Användarvisningsbild

Re: LRF har funderat en hel del över strandskyddet, och komm

Skogsvaktaren  
#667202 Fastighetsägarperspektivet
Friluftsorganisationerna arbetar aktivt med att ändra allemansrätten genom att förflytta sedvanas intigritetsavstånd från 70 meter till ett mycket kortare avstånd samt att införa att marken inte får se privat ut. Myndigheterna stödjer denna viljeinriktning men den är varken förankrad hos den breda allmänheten eller fastighetsägarna.
Grunden till konflikterna avseende strandskyddet ligger i den förändrade tillämpningen mer än i lagändringen 1 juli 2009.
Privatiseringsproblemen är störst vid de fastighetsägare som inte ägare en sjötomt men ligger när vattnet, (sommarstugägare)där sker en annektering och privatisering av annans mark (kommunal eller privat). Denna privatisering borde i första hand stävas genom tillsyn men är ytterst ovanligt i kommunerna.
Fastighetsägare måste kunna gå till Sveriges rikes lag och ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter han har. Det är i dag omöjligt.

Tillsynen
Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med att anmäla ”privatiseringar” till myndigheterna. Som förelägger fastighetsägarna att upphöra att utnyttja sin fastighet på ett sätt så att den ser privat ut. Att privat mark inte får se privat ut har två syften, dels att allmänheten skall tro att marken inte är privat och därför inte respektera hemfridszonen och dels för att
fastighetsägaren inte skall kunna hävda att de har tagit marken i anspråk vilket har betydelse vid dispensprövningar.
Enligt de senaste tre årens rättspraxis så är utemöbler, flaggstänger, rabatter, planteringar, båtar på land, gräsmattor privatiserande och ett brott mot strandskyddsbestämmelserna om de tillhör ägarna. Tillhör de däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt så är de ej privatiserande.
Många är de fastighetsägare som helt felaktigt av myndigheter har tvingats till åtgärder att ta bort utemöbler, flaggstång, gräsmattor med hot om eller vid vite. Dessa åtgärder får dessutom konsekvenser för fastighetsägarens framtida användning då det blir svårare att hävda att hela fastigheten är ianspråktagen.
Myndigheterna har säkert inte medvetet lurat fastighetsägarna men deras okunskap har lett till stort lidande för de fastighetsägare som drabbats.

Privatiserat
Privat mark anses vara privatiserad när den ser privat ut. Beroende på när i tiden det skett så är det tillåtet eller otillåtet. Om privatiseringen påbörjades på den tiden det var lagligt att utnyttja sin mark för egen rekreation och friluftsliv så ingår den delen av marken i hemfridszonen under förutsättning att hemfridszonen inte blir för stor för då ingår den inte i hemfridszonen och är då olaglig och måste tas bort. Men om däremot någon som utnyttjar marken allemansrättsligt glömmer kvar solstol och bord så är det inte olagligt, för någon annan än markägaren kan inte privatisera privat mark.
Rent språkligt kan man inte privatisera privat mark eller kommunalisera kommunal mark däremot kan man kommunalisera privat mark och privatisera kommunal mark.

Var det svårt att läsa? Lite väl snurrigt? Det är precis vad det är.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).