Skogsmiljö och Trädlära

Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?

4 inlägg 1327 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?

Torbjörn Johnsen  
#587662 En intressant punkt på exkursionsprogrammet handlade om vad som händer med den generella hänsynen som tas vid en avverkning. På sikt när det blir dags för nästa åtgärd. Hur gör man med den tidigare lämnade naturhänsynen när det så småning blir dags att gallra det nya skogsbeståndet?

Det här är en av en hel serie trådar från Föreningen Skogens Höstexkursion 2019. Här hittar ni de andra trådarna:
Från Föreningen Skogens höstexkursion 2019 (starttråd)
Avverkning i Nyckelbiotop och naturvärden i kulturlandskapet
Douglasgran – resultat från nya försök
Barkborreåret 2019
Tallen och viltet


Dagens skogsvårdslag är från 1979 men den kompletterades med en ny förordning 1983. Där slogs principen om ”generell hänsyn” fast. D v s att man vid varje skogsbruksåtgärd ska ta ett antal olika hänsyn till natur- och kulturmiljöer. Som t ex att ”lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd vid all avverkning”.

Vi besökte ett grangallringsbestånd som var anlagt precis vid tiden för att den här nya skogsvårdslagenstiftningen började tillämpas och det var nu ca 25 år gammalt och låg på god bonitet. I beståndet fanns grova lövträd och tallar som lämnats vid den förra avverkningen och på exkursionspunkten kunde man se både gallrat och ogallrat område.

1568988495_skärmavbild_2019-09-20_kl._15.38.58.png


Hugga fram hänsynen
I den ogallrade ytan såg man hur granskogen var på väg upp genom löv- och tallkronorna men i den gallrade hade all gran tagits bort under de gamla träden och det blev på så sätt öppna gläntor. Hela beståndet var på totalt nio hektar vilket är ovanligt stort med sydsvenska mått mätt. Ungefär ett hektar var föremål för naturvårdshuggning eller drygt 10% av arealen. Avverkningen var dock så planerad att en del av dessa frihuggningsytor också fungerade som gallringens stickvägar. (Stickvägarna utgör normalt sett 20% av arealen i en förstagallring)

1568988519_p1070462.jpg


Mer virke kompenserar dyrare huggning
Grangallringsbeståndet i sig hade varit stamtätt före gallringen och medelstammen i uttaget var därför klen. Entreprenörerna som gjorde gallringen var med och berättade om hur de uppfattade jobbet. Insatsen krävde mer planering än vanligt och tog lite mer tid i anspråk. Å andra sidan ökade både uttagsvolym och medelstam i och med att hänsynsytorna kalavverkades från gran vilket i stort kompenserade för merarbetet.

I ytan vi tittade på fanns förutom tall även några riktigt gamla aspar. Här var en av frågeställningarna vad som händer när dessa aspar dör? Kommer nya lövträd att kunna växa in eller förhindras det av viltbetestrycket?

50% av den generella hänsynen kräver skötsel
Enligt beräkningar som Skogforsk gjort i sina studier av generell naturvårdshänsyn så kräver ca 50% av den lämnade hänsynen någon form av framtida skötsel. Det är framför allt lämnade äldre träd som måste skyddas från grankonkurrens och frihuggas men även skogsbryn och kantzoner kan behöva huggas ur för att bevara de värden man vill spara. Framför allt handlar det om att ge plats för utrymmeskrävande lövträd och få ner ljus på marken.

1568988519_p1070458.jpg


Annan lämnad hänsyns som t ex surdråg och alkärr ska inte röras. Här ska det vara skuggigt och livet ska få ha sin gång. Möjligen kan man ta bort enstaka inväxande granar i ytterkanterna. Det samma gäller oftast hällmarker som lämnas i fred.

Det diskuterades även en del om skötselintensitet generellt. Naturvård och generell hänsyn inkräktar till viss del på produktionen av gagnvirke. Då måste det väl vara rimligt att öka produktionsintensiteten på andra ställen i en skogsfastighet?


Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tis 24 sep 2019, 17:18, redigerad totalt 2 gånger.

   TS
Avatar Fallback

Re: Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#587664 Lämnar gärna någon gammeltall eller grov björk och asp. Men inte kommer jag att hugga rent under dem. Har de fått 100 års försprång så får de klara sig själva och dör de så blir den där grova döda veden som är populär.

Avatar Fallback

Re: Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?

isteskog  
#587677 Spar också överståndare. Frihugger dessa när jag gallrar om kronorna på det yngre kommer upp i överståndarnas grenar.

Avatar Fallback

Re: Hur sköter man generell naturvårdshänsyn?

alias  
#587738 Hade en handfull grova tallar med osymmetriska kronor i en granplantering som förstagallrades förra vintern. Passade på att lägga stickvägarna förbi dessa träd så att kronöverhänget mestadels hamnade ut över stickvägarna, så att minimalt med grankronor kommer att växa in i dem inom överskådlig tid.

MVH
Alias

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).