Skogsmiljö och Trädlära

Umeåforskare slår in öppna dörrar om vattendrag

3 inlägg 1218 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Umeåforskare slår in öppna dörrar om vattendrag

Torbjörn Johnsen  
#555159 I ett pressmedelande från Umeå Universitet beskriver Irina Mancheva, doktorand i statsvetenskap, hur skogsägare har svårt att samverka i vattenfrågor. Genom en intervjuserie med skogsägare utefter ett vattensystems avrinningsområde har forskaren försökt ta reda på hur medvetna skogsägarna är om skogsbrukets inverkan på vattenmiljön samt hur mycket de gör för att bidra till bättre vattenvård.

Svaren från enkäten har sammanställts och forskaren drar slutsatsen att skogsägarna har svårt att samverka kring vattenfrågor och att "Myndigheter behöver därför ta en tydligare ledarroll för att lösa skogsbruksrelaterade vattenproblem".

Nu är ju hänsyn till vattendrag i skogsbruket idag, om inte heligt så i alla fall näst intill. Omfattande hänsyn till vattenmiljö finns med i både FSC- som PEFC-certifieringen. Vattenskyddsfrågorna är även en del av markskoningsgarantier när sådana finns och det har bedrivits omfattande utbildningar av skogsägare av framför allt skogsägarföreningarna. Som t ex Södras kampanj "Skogens Vatten". När det gäller entreprenörernas mer eller mindre obligatoriska "Grönt kort" så ingår vattenhänsyn som en viktig del även i den utbildningen.

Så även om det finns enskilda skogsägare som inte har full koll på vattenfrågorna så behöver det inte gå ut över vattenkvalitén. Näst intill alla som utför arbete professionellt i skogsbruket idag vet vad som gäller i vattenfrågorna och hur hänsyn ska tas. Så det hade ju varit ett smartare angreppssätt att utvärdera hur bra hänsyn som tas istället för en teoretisk studie där man "frågar fel person". Tyvärr kommer den här presstexten att valsa runt i olika media som okritiskt refererar till forskarens slutsatser utan att se till hur illa de rimmar med hur det verkligen fungerar idag. :((

En del av slutsatserna från studien:

Alla regler som rör hänsynstagande till vattenmiljöer i skogsbruket är endast rekommendationer. Det finns alltså inga straffmekanismer ifall skogsägare inte tar hänsyn till vattnet inom sina fastigheter vid olika skogsbruksåtgärder. Därför försöker de statliga myndigheterna att övertala skogsägare att ta hänsyn till vatten genom mjukare styrmedel.

- Genom att samverka för en förbättrad vattenkvalité i avrinningsområdet kan skogsägare förutom att få vatten med god kvalité inom sin fastighet kunna göra ytterligare vinster, till exempel genom förbättrade fiskemöjligheter.

Det är inte lätt att samarbeta med många aktörer, det är både tids- och resurskrävande. Det finns även mycket osäkerhet kring vad som är ”bästa praxis”, och därför riskerar skogsägarna att lägga mycket tid och resurser på att samverka men ändå inte åstadkomma det önskade resultatet.

- Av den anledningen är det svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor. Dessutom måste skogsägarna uppleva att det finns ett problem att samverka kring. I det studerade området upplevde man inte att det fanns något problem med vattnet. Det berodde delvis på att många inte har fått information om kopplingen mellan skogsbruk och försämrad vattenkvalité, eller hur man kan arbeta förebyggande. Det visade sig också att det var lättare och mindre resurskrävande att kringgå problemen än att lösa dem, till exempel genom att fiska i andras vatten än att samverka för att förbättra det egna, säger Irina Mancheva.


Läs hela pressmeddelandet här.   TS
Användarvisningsbild

Re: Umeåforskare slår in öppna dörrar om vattendrag

Torbjörn Johnsen  
#555160 Som ett bra exempel kan man se Södras interna revision (sid 7) över hur väl de uppfyller miljö- & hänsynsmålen i sina utförda avverkningar. En av de poster som får bäst betyg är "Mark och vattenpåverkan" där 97% av alla undersökta trakter ges godkänt. Det här kan jämföras med 76 % år 2010. Mark och vattenpåverkan var också en "bedömningsfunktion" som fanns med i 99% av alla 144 undersöka objekt.

   TS
Avatar Fallback

Re: Umeåforskare slår in öppna dörrar om vattendrag

bgl  
#555181 Att doktoranden verkar endast ha rudimentära kunskaper i Vattenrätt är uppenbart men ändå inte förvånande. Juridiska frågor kring vatten har tillsammans med samma frågor kring bergshantering under hundratals år utvecklats i Sverige till det kanske mest komplexa lag- och regelsystem vi har idag.
Det finns en icke förklarad formuleringsglidning från den engelska texten i den formella akademiska skriften till pressmeddelandet.
På engelska skrivs: "Which factors spur forest owners' collaboration over forest waters?" dvs "vad driver skogsägare" osv.
I pressmeddelandet skrivs: "Svårt att få skogsägare att samarbeta i vattenfrågor".
Kan inte anses som en felöversättning, snarare en tendensiös glidning som vi hoppas inte doktoranden själv är vållande till!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).