Skogsmiljö och Trädlära

Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

66 inlägg 11883 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Fredrik Reuter  
#533119 Idag släppte en samverkansgrupp där bland annat Skogsstyrelsen varit tongivande en mastodont-rapport på 220 sidor som fram till januari 2019 ska gå på remiss. Innehållet i rapporten är förslag på hur tillväxten ska kunna öka i Svenska skogar.

Det intressanta är att alla som känner att de kan bidra kan vara med och skicka in remissvar, alltså synpunkter på remissen nedan. Från högsta etablissemang till gräsrot alltså.

Remissen som sedan ska utmynna i en rapport kan ses som en del i det Nationella Skogsprogrammet. Remissen är som sagt på hela 220 sidor och innehåller otroligt mycket information och förslag på främst hur tillväxten kan öka i Sveriges skogar. Denna tråd kan ses som en sammanfattning som ger underlag för diskussioner, kanske mynnar tråden också ut i ett remissvar från dig eller oss, vem vet?

Remissen är så pass övergripande att de som skrivit den inte kunnat ange hur mycket tillväxt i kubikmeter som skulle kunna genereras om man följde rapporten. De skriver att potentialen är "Flera miljontals skogskubikmeter per år".

Remissrapporten inleds med en kortare skogshistorisk betraktelse som är värd att citera, speciellt första stycket som ger perspektiv:

Skandinavien lever nu i en kort tid av lycka mellan två istider. Under den senaste istiden, som avbröts för cirka 12 000 år sedan, låg nästan hela Skandinavien under kilometertjocka isar med undantag för västra Jylland i Danmark och Lofoten i norra Norge. En mycket snabb temperaturhöjning medförde att de stora ismassorna började smälta undan. De mäktiga isarna omdanade topografin, malde berg till morän och flyttade runt materialet i landskapet. Då isarna drog sig tillbaka sorterades en del moräner till sediment av rinnande smältvatten och vattensvall från isdämda sjöar och hav.


Här är några av förslagen:

Halvera klövviltstammen. Viltet kostar totalt upp till 22 miljarder kronor årligen. Detta i trafikskador, minskad tillväxt, minskad fotosyntes när barr och löv äts upp.

Röj bättre och mycket mer i ungskogen. Vi har idag byggt upp en "röjberg" på 1 miljon hektar ungskog.

Gallra bättre och mer. Gallra tidigare (vid 12 - 13 meters höjd) och gallra inte för hårt. På bördig mark ska det stå 1.300 stammar per hektar efter förstagallringen.

Bättre plantor som är optimerade för ståndorten (och även för tillväxten). Rätt plantor som bidrar till maximal återväxt och även tillväxt.

Anpassa skogen och skogsbruket för ett ändrat klimat. Minska skogsskador genom vind, vatten och klimat i stort (även insektsskador).

Skogsskötsel för andra samhällsmål. Artrikedom, miljö, naturturism, hyggesfritt skogsbruk. Innebär dock minskad skogsproduktion enligt remissen.

Skogsgödsling. Gödsla på godkänd mark med rätt mängd och sort.

Effektivare drivning och vägtransport. Bättre anpassade skogsmaskiner, mer digitalisering i drivningskedjan. Bättre vägar och 74 tons timmerbilar.

Främmande trädslag. Kan öka volymproduktionen avsevärt men är också kontroversiellt ur flera aspekter.

Skogsdikning och skyddsdikning. 1,7 miljoner hektar torvmark som klassas som produktiv skogsmark finns i Sverige. 40% eller 700.000 hektar av denna är redan dikad. Ökad tillväxt och volymproduktion samt bättre bärighet vid drivning är några av fördelarna vid dikning. Nackdelarna är främst ekologiska bland annat genom sämre vattenkvalitet nedströms.

Fördjupad rådgivning. Fler skogsägarträffar i fält och digitala distansutbildningar. Rapporten tar upp det faktum att 20 virkesköpare (totalt) står för 70% av avverkningsanmälningarna som ombud. 20 stycken alltså.

Forskning och utveckling. Stärka den forskning som finns idag om skogen. Bidrar också till att stärka varumärket Svensk skog och skogsbruk.

Adaptiv förvaltning. Mer samarbete och en mer liberal hållning för tester av nya trädslag är några av förslagen.

Uppföljning och ständiga förbättringar. På en nationell nivå jobba målstyrt och genomföra årliga mätningar för att se hur ex metoder utvecklas.

Här är hela remissen: https://www.skogsstyrelsen.se/globalass ... gheter.pdf

Så, nu är det upp till oss att förkovra oss i denna remiss för att sedan lämna våra synpunkter. En organisation har redan lämnat sin synpunkt. Det är Naturskyddsföreningen som varit med som part i samverkansgruppen som lämnat svar att de har en avvikande mening mot remissen.

Vad tycker du?   TS
Skogssällskapet, ser du potentialen i din skog?
Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Brozzlaren  
#533120 Vore kul att få se en omvänd kalkyl. Tiodubbla våra viltstammar, vi importerar ju faktiskt kött från i stort sett alla världsdelar. Det finns väl ingen som kan tycka det är speciellt klimatsmart.
Mvh Börje.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533121 Varför begränsa dikning och dikesrensning till myrar som redan igag har produktiv skog? Är man mån om att öka virkesproduktionen i landet, så borde det även dikas (och gödslas) på de myrar som idag klassas som impediment!

Förvisso krävs en lagändring, men det brukar ju sällan riksdagen skygga för i andra sammanhang...
/Niklas
Senast redigerad av Niking mån 12 nov 2018, 15:17, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533122
Brozzlaren skrev:Vore kul att få se en omvänd kalkyl. Tiodubbla våra viltstammar, vi importerar ju faktiskt kött från i stort sett alla världsdelar. Det finns väl ingen som kan tycka det är speciellt klimatsmart.
Mvh Börje.


På vilket sätt skulle en fördubbling av klövviltstammarna öka virkesproduktionen? Å hur skulle antalet viltolyckor påverkas?

F.ö. om viltstammarna tiodubblades, så borde ju jaktarrendet också tiodubblas...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Brozzlaren  
#533123 Vi ska väl se mer resurser i skogen än bara träd?
Mvh Börje.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Fredrik Reuter  
#533125 Ang klövviltstammen så skriver de så här i remissen (för- och nackdelar):

Möjliga positiva konsekvenser:
• Ökad inväxning av flera lövträdslag, främst de så kallade RASE-arterna
• Ökad motivation för aktiv ståndortsanpassad skogsskötsel
• Ökad skogsproduktion och stärkt ekonomi
• Högre kvalitet på klövviltstammarna

Möjliga negativa konsekvenser:
• Jägarkåren kan få minskad motivation till jakt.
• Turbulens i jaktlag, minskat jaktvärde

   TS
Avatar Fallback

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533127 Står det ingenstans att myndigheter/stat ska tillåta avverkning av mogen skog?
Sluta med nyckeltops raseriet?
Tillåta skötsel av avsatta områden för att bevara skogens ursprungliga höga naturvärden?

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533128 Fördelarna av låga klövviltstammar överväger nackdelarna.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Kenya Cane  
#533133 Dikning är väl ett gode effektivt sätt att öka produktionen. Där ser jag gärna att det blir en rejäl kursändring FÖR dikning jämfört med hur det är nu.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533142 Varför nämns inte gödsling och askåterföring? Det finns ju gott om skogar, som skulle svara bra på en regäl giva av rätt gödsling, liksom askåterföring på myrmarker.
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

sveakatten  
#533166 Men vart får man tag i aska?
Skulle gärna prova detta, om nu det inte är en massa obehagliga saker i den.

Avatar Fallback

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Hema  
#533194 Dikning kommer inte beviljas i ökad grad, snarare minskning. Detta pga miljövinster, minskad risk för skogsbrand och bättre chans för högre nivå av grundvatten.

Det är vad jag hört på radion under hösten.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533195 Kolla med värmeverket i din omgivning. Å vad eventuella obehagliga saker i askan beträffar, så lär du knappast äta träden, varför det är ett underordnat problem.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#533196
Hema skrev:Dikning kommer inte beviljas i ökad grad, snarare minskning. Detta pga miljövinster, minskad risk för skogsbrand och bättre chans för högre nivå av grundvatten.

Det är vad jag hört på radion under hösten.


Det är väl fortfarande rätt mycket miljöpartister på radion, skulle jag tro.
https://www.journalisten.se/nyheter/sve ... ljopartiet
/Niklas
Senast redigerad av Niking mån 12 nov 2018, 20:46, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Remiss: Så kan tillväxten öka i skogen 🌲🌳👀

Brozzlaren  
#533198 Dikning, absolut men missa inte att göra småvatten där förutsättningarna är dom rätta. Jag tror att det har en stor potential. Sommaren som vi haft visar vikten av att inte vattna av markerna för fort. Vi hade sluppit hela den här jävla avloppshysterin om det hade gjorts på rätt sätt från början. Sedan är det bra för det vilda, mer kött i frysen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).