Skogsmiljö och Trädlära

SLU går Skydda Skogens ärenden?

19 inlägg 3507 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SLU går Skydda Skogens ärenden?

Torbjörn Johnsen  
#493514 SLU publicerar den 11 januari en nyhet på sin sajt från ArtDatabanken som huserar på SLU. Artikeln heter "Miljömål missas om gammelskogar avverkas".

Det är kanske inte så konstigt i sig men det som är anmärkningsvärt är att ArtDatabanken i sin artikel refererar flera gånger till ett upprop mot det svenska skogsbruket som aktivistorganisationen Skydda Skogen arrangerade. Med ett antal europeiska FSC-företag som gisslan. Ett upprop som fick t o m Svenska FSC att gå ut och dementera. Vi har beskrivit det här tilltaget i tråden Skydda skogen tar FSC som gisslan i upprop svenska bolag

Nu blir plötsligt blir detta upprop en sanning i ArtDatabankens kommunikation där man två gånger refererar till nämnda skrift:

Nyligen har även konsumenter runt om i Europa krävt att svenska skogar med höga naturvärden inte avverkas.


och

I det offentliga brev som europeiska konsumenter nyligen skickade till Regeringen och delar av den svenska skogsnäringen uttrycker man bestörtning över att skogar med höga naturvärden avverkas, trots reglerna för miljöcertifierat skogsbruk (FSC). Avverkningen av gammelskogar gör det svårt att nå Sveriges miljömål om ett rikt växt- och djurliv och levande skogar.


Helt plötsligt har Skydda Skogens upprop blivit "europeiska konsumenters krav".
Jag tycker att man kan kräva lite mer av både källkritik och faktahantering av ett SLU-baserat projekt. Det är inte minst viktigt om man vill ha en trovärdighet gentemot skogsägarledet.

Läs hela ArtDatabankens artikel här.   TS
Avatar Fallback

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Morgan Nordin  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#493517 Bara att påtala detta för "utgivare", ansvarig i SLUs ledning och slutligen huvudman om det anses vara osakliga fakta.
MVH
Morgan

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#493530 På Artdatabanken sitter det en massa naturnissar, så det är inte så konstigt om de vill promota Skydda Skogens agenda.

Det finns andra delar på SLU som ligger betydligt mer åt produktionshållet...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Göt  
#493566 Jag blir lite fundersam när jag läser den här artikeln. Det är ju en hel del tyckande men finns det vetenskaplig grund för det man kommer fram till... Kanske det finns någon här som har koll på vilka av referenserna som är vetenskapliga men för mej verkar det som det vara så att de flesta av referenserna inte fyller kraven för att räknas som vetenskapliga. Sen går man ju in på ett väldigt smalt område och pratar om ullticka, borde ju definitivt vara ett bredare perspektiv.

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Göt  
#493581 Frågan är ju också om man följer sin egen värdegrund
https://www.slu.se/globalassets/mw/org- ... or_slu.pdf

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

DagL  
#493587 Jo jag tycker SLU-artikeln gått för långt i att vidarebefodra partsinlagor från NGO. Den har ett stycke åberopande ett brev författatat av Skydda Skogen och Robin Wood, och "SLU-nyheten" vidarebefordra också länken till brevet https://www.robinwood.de/sites/default/files/open_letter29novFSC_Sweden.pdf
"I det offentliga brev som europeiska konsumenter nyligen skickade till Regeringen och delar av den svenska skogsnäringen uttrycker man bestörtning över att skogar med höga naturvärden avverkas, trots reglerna för miljöcertifierat skogsbruk (FSC). Avverkningen av gammelskogar gör det svårt att nå Sveriges miljömål om ett rikt växt- och djurliv och levande skogar."
Förhoppningsvis kan det rubriceras som ett misstag i arbetet på SLU. Förslår att Torbjörn skickar ett brev till Kevin Bishop (prorektor för miljöananalys vid SLU Kevin Bishop <Kevin.Bishop@slu.se>) med en förfrågan om han tycker SLU skall publicera denna typ av propaganda och för den händelse han inte tycker det vad han tänker göra åt det. Kopia till redaktören på artdatabanken tomas.carlberg@slu.se .

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Älgfoderodlare  
#493633 Men det är väl på just detta sätt som Lobbyism fungerar. Att utnyttja den existerande okunskap som finns hos allmänheten, till att sprida desinformation o på så sätt så split mellan denna allmänhet o oss skogsbrukare. För när det finns en tro om att allemansrätten ger människor rätt att nyttja vilka områden som helst o kalla dem för "våra skogar". Där man gömmer att den faktiskt ägs av någon. Då införlivas denna "osanning" i det allmännas uppfattning o förstärker denna feluppfattning.

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Torbjörn Johnsen  
#493825 Jag tog fasta på DagL:s uppmaning att kontakta SLU och skickade ett mail till vederbörande. Jag har nu fått ett svar och vi har en konversation igång som jag delger er här. Jag börjar med mitt brev till SLU:

"Hej Kevin,
Vi på Skogsforum.se uppmärksammade idag på vår sajt att ArtDatabanken den 11 januari publicerade en artikel där man refererar till en ovetenskaplig och osaklig källa som i och med artikeln ges en otillbörlig tyngd och relevans. På ett mycket missledande sätt. Ett upprop från svenska aktivistgruppen Skydda Skogen och tyska d o Robin Wood skickades till svensk skogsindustri och regering i fjol höst. I uppropet namngavs ett antal FSC-certifierade företag i olika länder. Svenska FSC tog tydligt avstånd från uppropet och dess innebörd.

Nu förmedlar ArtDatbanken uppropets budskap som ett ”krav från Europas konsumenter" i en artikel som publiceras på ArtDatabankens sajt. Vi betraktar den här artikeln som ett tydligt politiskt inlägg och att den är klart avvikande från den sakliga och faktabaserade kommunikation man borde kunna förvänta sig komma från ArtDatabanken och SLU.

Hur ser du på den här publiceringen? Är den OK och hur motiverar ni i så fall det?

Här hittar du vår artikel på Skogsforum (inkl länk till ursprungsartikeln):
SLU går Skydda Skogens ärenden?

Jag publicerar gärna SLUs svar i den här tråden också.

Med vänlig hälsning,

Torbjörn Johnsen, Skogsforum.se

   TS
Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Torbjörn Johnsen  
#493827 Jag fick snabbt ett svar frå Kevin Bishop redan i morse att han skulle undersöka saken och nu lite senare i kväll fick jag svar från flera personer på SLU, bl a några av artikelförfattarna:

Tack Torbjörn för dina synpunkter.

För att ge en bakgrund till vår artikel hänvisar vi till en pågående debatt där vi nämner brevet från europeiska konsumentorganisationer. Brevet har dessutom fått massmedial uppmärksamhet (Länk till expressens nyhet finns här)

I övrigt lyfter vi inte fram brevets budskap eller vilka som skrivit under, utan läsaren får själv bilda sig en uppfattning om brevets innehåll.

FSC-reglerna och särskilt de frivilliga avsättningarna står i fokus för debatten, med studien om ullticka vill vi bidra med fakta till diskussionen. Studien om ulltickan bygger på forskning som publicerats (länk till rapporter finns här och här), här applicerad på olika scenarier om hur vi förvaltar produktionsmarken och de olika skyddsinstrumenten, och vad det betyder för utvecklingen av gammal skog. Budskapet i artikeln är alltså ”Miljömål missas om gammelskogarna avverkas” och bygger på vetenskaplig ekologisk teori och vederhäftiga källor. Om du känner till forskning som motsäger våra resultat så tar vi gärna del av den.

I övrigt så anser vi att det är viktigt att skilja på värderingar och fakta. SLU:s roll är att forska, undervisa och informera om vad vi gör och våra forskningsresultat. Vi ser det som angeläget att vår forskning är relevant för övriga samhället och det ingår i vårt uppdrag att visa på vilka fakta som finns i pågående diskussioner och processer i civilsamhället, och där anser vi att vår artikel är viktig.

Hälsningar
Tomas Carlberg, Artur Larsson, Elisabet Ottosson, Håkan BerglundTomas Carlberg

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

ArtDatabanken

   TS
Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

Torbjörn Johnsen  
#493829 Jag tycker att svaret haltar i förhållande till vad som verkligen står i artikeln och skickar därför ytterligare ett mail med några förtydliganden till avsändarna på ArtDatabanken och SLU. Jag återkommer här om/när jag får ett nytt svar. Här är i alla fall texten från mitt uppföljande mail:

Tack för ert snabba svar!
Jag hävdar dock fortfarande att ni har fel. Jag citerar från artikeln:

"Nyligen har även konsumenter runt om i Europa krävt att svenska skogar med höga naturvärden inte avverkas.”


Det här är helt missvisande. Det är aktivistgrupper, eller NGOs om man vill använda ett mildare uttryck, som framför kraven tillsammans med ett antal enligt uppropet FSC-certifierade företag som säljer sina produkter til kunder i Europa. Det är således inte ”konsumenter”. Där här är inte fakta utan en felaktig referens vilken borde tas bort ur artikeln. T o m svenska FSC kände sig manad att gå ut med förtydligande kommentarer med anledning av artikeln: https://se.fsc.org/se-se/pressrum/nyheter/id/275

Jag fortsätter:
"I det offentliga brev som europeiska konsumenter nyligen skickade till Regeringen och delar av den svenska skogsnäringen uttrycker man bestörtning över att skogar med höga naturvärden avverkas, trots reglerna för miljöcertifierat skogsbruk (FSC) ”


Återigen, det var inte europeiska konsumenter som skickade brevet. Ytterligare en felaktig referensram som inte hör hemma i den här rapporten.

Jag hävdar att dessa båda påståenden båda dels är direkt felaktiga och missledande och dels inte har i den här artikeln om ulltickan att göra. Jag har inget att invända mot att ArtDatabankens kommunicerar fakta, forskningsresultat och om hot mot ulltickan samt den koppling som finns till behovet av gammal granskog. Ni ska självklart också med fakta belägga om den här miljön är en bristvara. Men använd inte forskningens goda renommé till att vilseleda och sprida felaktig information. Det är absolut ingen ursäkt att en kvällstidning redan gjort samma misstag. Det vore klädsamt av ArtDatabanken att uppdatera den här artikeln och ta bort länken till Skydda Skogens upprop. För att visa att ni kan skilja mellan värderingar och fakta.

MVH/Torbjörn Johnsen, Skogsforum

   TS
Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

DagL  
#493844 Artdatabankens viktigaste analys av "Tillståndet i Skogen" kritiseras på http://daglindgren.upsc.se/Naturv/KritikTillstandetSkogen.pdf En författare (Larsson) är samma på båda artiklarna och temat att det finns lite gammal skog kvar återkommer också. Med anledning av kritiken bestämde Artdatabanken att skriva en ersättningsrapport, men den verkar inte kommit långt enligt personligt samtal med den ansvariga.
Senast redigerad av DagL fre 26 jan 2018, 11:39, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

bodaedet  
#493846 Bra skrivet Torbjörn, det är för jäkligt att tom forskningen refererar till aktivist grupperna.

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

DagL  
#493861 Några synpunkter på SLUs undersökning (simulering) av ulltickans utveckling under olika skogsbruksregimer.
Undersökningen ingår i Skogsstyrelsens simuleringar av skogens framtida utveckling under olika antaganden (SKA 15) https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/skogliga-konsekvensanalyser/analys-av-miljoforhallanden-ska-rapport-11-2015.pdf?

Generellt: vid ändringar i skogsbruksmetoder ändras förekomsten av en del arter. En del arter missgynnats av det skogsbruk som bedrivits sedan ett sekel tillbaka jämfört med tidigare genom att förekomsten av gammal skog med lång kontinuitet minskar. Om skogsbruket bedrevs på ett konstant sätt är den troliga utvecklingen att ett nytt jämviktsläge inträder där artens förekomst blir konstant.
Civilisationen har det i särklass största inflytandet på jordens ekologi, t ex artförekomst. Som civiliserade människor tycker vi inte arter skall utrotas och vill motverka detta. Men att vissa artförekomster minskar ganska drastiskt under drygt ett sekel borde i allmänhet accepteras. Om vissa habitat minskar med 80% är det inte så konstigt att några arters förekomst också minskar med 80% och det borde vara acceptabelt och tolerabelt. Förekomsten ställer in sig på en ny nivå som blir högre ju mer av de gamla habitaten som finns kvar.
Ullticka är en indikator på habitat förknippade med gammal granskog med kontinuitet som minskat under lång tid. Simuleringar som den SLU utfört är alltså relevanta och jag tycker det verkar vettigt att ställa in naturvårdsambionerna så att förekomsten av ullticka snart upphör att minska. Studien simulerar vad som kommer att hända i fortsättningen med en del arter, inte bara ullticka.
Vad jag förstår visar studien att nuvarande sätt att sköta den svenska skogen innebär att ulltickan och förekomsten av relevanta habitat nu inte längre minskar. Om bara "statligt skyddade" områden (ca 5%?) inte sköttes med slutavverkningar efter hundra år eller tidigare skulle ulltickan fortsätta att minska till 2100. Men nu "skyddas" minst dubbelt så mycket skog (bland annat via certifiering). Ulltickan förutses väl att öka med "dagens hantering av svensk skogsmark).
Dvs SLU-studien visar att svensk skog idag gör tillräckliga avsättningar för att "rädda" de relevatnat arterna från fortsatta minskningar.
Men istället används sättet resultaten presenteras för att legitimera angrepp mot certifieringen och sprida uppfattningen om det ohållbara svenska skogsbruket, att bidra till mer polariserad polemik och minska förtroendet hos delar av skogsbruket för myndigheter inklusive Universitet.
En grupp forskare har nyss flyttat fram sekundvisaren på Domedagsklockan 30 sek så det nu bara är 2 minuter kvar. En (liten) bidragande orsak är Artdatabankens forskare inte renodlat fokuserar på att sprida kunskap utan också extrema polariserande partsinlagor. Det är ett allmännt fenomen att debatten är för polariserad och att forskare försvarar sina subjektiva bedömningar för hårt.
Senast redigerad av DagL mån 29 jan 2018, 13:44, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

sundelius  
#493873 Huggarhjälmen av för dig Torbjörn ^:)^ ^:)^

Användarvisningsbild

Re: SLU går Skydda Skogens ärenden?

GMW10  
#493877 Allt för ofta kablar aktivisterna ut sina åsikter och torgför dessa som den breda allmänhetens åsikter, eller som i detta fall "europeiska konsumenters"... Bra att ni står upp mot detta!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).