Skogsmiljö och Trädlära

Hög svärmning av granbarkborre 2016

15 inlägg 7787 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Hög svärmning av granbarkborre 2016

Fredrik Reuter  
#394653 P4 Värmland tar idag upp att Skogsstyrelsen konstaterar att 2016 blir ett år med extra många granbarkborrar. Inventering har gjorts med barkborrefällor väster om sjön Rottnen utanför Sunne och de har alltså fångar rekordmånga granbarkborrar, dessutom rekordtidigt.

Granbarkborren är en skalbagge som blir 4 till 5 mm lång och som främst angriper vindfällen av gran. Blir de tillräckligt många kan de också angripa levande, stående granar.

Rådet till skogsägare är att ta hand om vindfällen och köra ut virket ur skogen innan 1 Juli. Då följer insekterna med virket ut ur skogen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6441078   TS
Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#395858 Hei Fredrik og aktive lesere & brukere på Skogforum!

Granbarkborren (GBB) har tidvis hatt høye sverminger i ulike deler av Sverige siden storstormen 'Gudrun'
tilbake i 2005. Siden da har det vært mange flere og store stormer. Det har i de senere år vært varme og
lange sommere og i år ser det ut til å bli nok et "rekordår" noe som igjen kan medføre 2 x sverminger av
GBB! Alt dette medfører enormt store skader og tap. Faktisk så beløper de økonomiske tapene, direkte
forårsaket av GBB (skadet/drept frisk standskog) for skogeierene i Sverige seg på ca. 1.500.000.000 Mill.
SEK / 1,5 Mjrd. - eller mer! (Kilde: Skogsstyrelsen)

I ditt innlegg referer du kortfattet de råd som gis til skogeierne som det som kan eller bør gjøres som
tiltak/åtgärd for å bli kvitt GBB - ut av skogen! Som bekjempningstiltak har Skogsstyrelsen og andre
eksperter på området i alle disse år rekommandert; "Fjern vindfelt skog etter stormer, (maks 3-5 m3 hogst-
avfall kan etterlates pr. ha) deretter "Søk & Plock" metoden med 'slalomkjøring' med hogstmaskiner inn i
skogen for å ta ut GBB-angrepne trær (se etter brunt barkmel ved foten av treet) innen en gitt dato" etc.

Det heter jo at; "I Krig og Kjærlighet" er ALT tillatt! :grin: Om man i Sverige nå (evnt.) gjør, som i Norge på
slutten av 70-tallet, og erklærer "Granbarkbille-Krig", så er det vel smart å ta i bruk og anvende de "våpen"
som de facto finnes tilgjengelige i sammenhengen, eller hur? Etter langvarig tørke og med sterkt redusert
grunnvannstand i hele SørNorge og også i Sverige i Värmland var det, på slutten av 70-tallet, en enorm
GBB-populasjon på gang! I Norge ble det i 1978-1980 (3 sesonger på rad) utplassert tilsammen 760.000 stk.(!)
feromonfeller i plast. I 1981 var "GBB-Krigen" punkt slutt! GBB-bestanden var desimert ned til normalen -
og siden da har man, i Norge, ikke hatt større GBB-problemer. Dessverre ble ikke den vellykkede massefangst-
kampanjen, med giftfri desimering av en for høy GBB-populasjon, i regi av Norsk Inst. for Skog og Landskap,
Ås vitenskaplig dokumentert. Professorer og andre fagfolk i skogbransjen (tilsv. Skogsstyrelsen i Sverige)
var nok alt for opptatt av å løse problemet og også å redusere de enorme insektskadene. Verdier for NOK 500
Mill. GBB-drept granskog, var foranledningen for "Krigen" i Norge den gangen.

Sverige fikk faktisk tilsendt en større menge slike feromonfeller (300.000!) fra Norge, noe som ble en gedigen
suksess og til god hjelp! Det er mulig at Nisse Frank fra Skogsstyrelsen ikke har kunnskap om at det var en
enorm innsats med norske feromonfeller som tok slutt på GBB-herjingene i Värmland - uansett; nu frykter
man nye GBB-herjinger! (NB! Denne slettes av SVT 16.06.16):
Ref. link:
http://www.svtplay.se/klipp/3030015/rek ... i-skogarna

Videre har man i Sverige, faktisk gjort en storskala test med feromonfeller (s.k. "virkesfällor" med gift!) i
nyere tid. Dette etter press fra SÖDRA & SVEASKOG, i regi av SLU, i Os Kronopark i 2008. Denne testen,
med tittel "Granbarkborrar, fångstvirkesfällor och angripen skog" (link under her) som riktig nok var beheftet
med en del elementære feil, og eller bare gikk under 1-en sesong beviste og dokumenterte et svært godt
resultat på ca. 40% mindre skogsdød forårsaket direkte av GBB! = Svært interessant!:

https://www.researchgate.net/publicatio ... ripen_skog

Når man, som en interessert tilskuer utenifra - ser/leser om de ENORME beløp som svenske skogeiere, til-
sammen mister, UTEN at velkjente og åpenbart svært effektive metoder IKKE rekommenderes tatt i bruk, av
Ekspertisen på SLU og alle andre større skogeierorganisasjoner LRF og skog -selskap, -foreninger i kampen
mot GBB-skadene, så kan man undres over HVORFOR? En svensk skogeier, Britt-Marie, forteller i et SVT
intervju at, hun alene har tapt "Hundretusenvis av kroner"...
Ref. link:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekin ... barkborrar

Skogsstyrelsens egen Insektekspert, Ekolog Gunnar Isacsson, Hässleholm, rekommenderer i alle fall en
utstrakt bruk av feromonfeller, og ser gjerne at en ny, 3-tre årig storskala test blir iverksatt, hvor han mener
at reduksjon av GBB-drept skog høyst sannsynlig vil kunne dobles, opp til 75-80%! Om man kjører den i tre
fulle sesonger! Det skulle man tro alle var interessert i å få dokumentert!?

Fra min side, som tidligere skogeier og skadeinsektsbekjemper i SørNorge (som også deltok i den store
norske "BarkBilleKrigen") og nå som en fortsatt engasjert/interessert pensjonist, så stiller jeg meg flg.
spørsmål:

- Hvor lenge tåler svenske skogeiere de årvisse (med unntak) GBB-skadene - og tap av store beløp?
- Hvorfor krever man ikke at alle mulige og tilgjengelige tiltak, i kombinasjon, settes inn mot GBB?
- Har man (myndighetene) i Sverige ikke tillit til egne gode testresultater? (Os Kronopark 2008)
- Husker man ikke hva som, egentlig - hendte i Värmland og i SørNorge i perioden 1978-1980...?
- I hvilken bransje, næringsvirksomhet eller industri (noe sted i verden) tror man at det skal kunne
"tolereres" slike enorme økonomiske tap - forårsaket av den fryktede lille GBB, år etter år, siden
Gudrun i 2005 - UTEN å søke med "Lys & Lykte" etter alternative og supplerende metoder, om de finnes?

Jeg bare spør? - Og "lider med" titusenvis av svenske skogeiere, ofte betalende medlemmer i sine ulike
interesseorganisasjoner, som åpenbart ikke engasjerer seg alt for mye i kjempeproblemet!?

Avslutningsvis, vil jeg understreke at massefangst med giftfrie feromonfeller i plast, ikke er en typ"QUICK-
FIX!" I et område med betydelige GBB-forekomster og store angrep på stående skog, også med risk for
ytterligere populasjonsøkninger (lange og varme sommere, kanskje med 2 x sverming og evnt. lav grunn-
vannstand i tillegg) Det må en organisering til (Myndighetene!?) for at ALLE skogeiere innen et område/
region deltar kollektivt i bekjempningen! (+Et par andre utfordringer...)

Skogsstyrelsens egen Insektekspert har ved et tilfelle, en gang beregnet innsatsen, eller investeringene
som behøves ifm med en større kampanje til å være: Ca. Enbart 7-8% kostnad av de verdier man kan redde
fra å bli GBB-drept! Høres ut som en rimelig "forsikringspremie" det - eller hur?

Kommentarer og synspunkter tar jeg gjerne i mot, mens jeg nyter pensjonisttilværelsen på landsbygden
i solfylte og vennlige Thailand! :-)

GOD SOMMER! - ønskes alle,
fra JoGaGu - 13.06.16
Senast redigerad av JoGaGu tor 25 aug 2016, 09:03, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

Torbjörn Johnsen  
#395878 intressant inlägg i den svenska barkborrediskussionen JoGaGu! Jag var själv som ung skogsbruksskoleelev och tömde barkborrefällor i Klarälvdalen 1980-81 och kommer ihåg vilka mängder med barkborrar som ändade sin elakartade gärning i dessa platsrör. Bevisligen så tog massangreppen slut och om nu fällorna hjälper till att reducera skadorna så varför inte använda dem? Jag vet också att en norsk tillverkare av barkborrefällor deltagit på Elmias skogsmässor flera gånger med början Gudrunäret 2005 utan att ha fått något gensvar på den svenska marknaden.
Frågan är vart problemet ligger? Som det ser ut idag så är det upp till den enskilde skogsägaren om denne vill köpa barkborrefällor för egna pengar om jag uppfattat det rätt? Skogsstyrelsen verkar inte övertygad om fällornas effektivitet om man ska döma av vad de skriver på sajten:
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-br ... monfallor/

Det verkar dessutom som om det behövs en dispens från kemikalieinspektionen för att få använda feromonerna och om då varje skogsägare själv ska skötta denna byråkrati kan man lätt förstå om det blir stopp.

Vid en titt i Södras information till skogsägare verkar det heller inte finnas speciellt stor tilltro till fällornas effekt:
http://skog.sodra.com/sv/Bruka-Skog/Sko ... /Atgarder/

Tittar man hos SLU är man där ytterst sparsam om någon form av åtgärder. I alla fall på den speciella skogsskadesajten:
http://www.slu.se/centrumbildningar-och ... adebeskr=1

Här finns som jag ser det två problem:
1. Vem äger frågan? Skogsägaren eller myndigheten?
2. Synen på fällornas effekt.

Det är intressant att fortsätta den här diskussionen och få in mer synpunkter från er medlemmar om vad som kan och bör göras.

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#396198 Beste Torbjörn,

Det var en veldig positiv overraskelse at det finnes endel flere folk i Sverige som faktisk husker tilbake til GBB-
bekjempningen i «Du gamla du fria» i Värmland den gangen! :-) De norske plastrør-fellene du nevner (og som du var
med på å tømme) og også de feromonene som ble brukt, var jo et «Pioner-arbeide» utført av Prof. Alf Bakke (Entomolog)
og Prof. Lars Skattebøl (Kjemiker) Disse fellene var i utgangspunktet «snekret» sammen under tidspress og var beheftet
med endel tekniske svakheter. Man laget derfor, i 1979, en modifisert utgave (basert på første års praktiske erfaringer) og
utplasserte også disse (60.000 stk.) på hogstflater ca. 20 m. fra skogkant. Dette enormt store prosjektet i Norge vakte stor
Internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse!

Du stiller noen sentrale, og fundamentalt viktige spørsmål i en debatt/diskusjon som virkelig burde engasjere alle relevante
aktører i ‘SkogsSverige’ Torbjörn, og delvis i Norge også. Det lille jeg selv har kunnet registrere av denne, gjennom mine 22
års virke i sammenhengen (internett er fantastisk bra for å kunne følge med i så måte!) er faktisk: Etterspør noen i bransjen,
skogeierne selv, eller også våkne folk fra Fagpressen eller i Media - den/de egentlige årsaken(e) til disse megastore økonomiske
GBB-tapene? Og videre; Store förluster som kanskje kunne ha vært redusert/halvert, eller mere til? Om man hadde handlet, ut
fra gammel og god praksis og erfaring... (og egne gode test-resultater!) allerede, for mange år siden?

Tilbake til året 2010, kan man i Skogsstyrelsens eget tidsskrift «SkogsEko» Nr.1/Mars finne mye interessant og «matnyttig»
GBB-stoff om dette i ‘Bilaga Inseksskador’:

http://dmweb.v-tab.se/webpages/Skogseko ... 00001.html

Dels imøtegår en SLU-professor kritikk fremført i pressen mot insektskadebekjempningen etter ‘Gudrun’. «Man gjorde et bra
jobb og ellers så hadde man tur med været som berget for ennu større skader..» - er vel en kjapp konklusjon som dras av det
professoren selv skriver der. Videre omtales en nylig avsluttet test av samme SLU med forsøk på feromonfellefangst INNE I
SKOG! Som konkluderes av ekspertene som: "Ikke bra!, det kan faktisk øke skogsdøden"(...) Dette er med respekt å melde
«svært gammelt nytt» som det skulle være helt unødvendig å kaste bort skattepenger på. Ikke desto mindre bruker SLU-
professoren i først nevnte artikkel et illustrasjonsbilde som viser plastfeller: Inne i en skog(...) Dette må, i beste fall(!) være
direkte villedende overfor en leser av SkogsEko - vil jeg påstå!

Ellers så kan man i samme Insektbilaga lese om (det du Torbjørn og jeg, altså vet fra langt tilbake) at: Det hjelper ikke å bekjempe
GBB og dens herjinger som enkeltstående skogeier! Det må en organisert storkampanje til, med utplassering av en mengde feller
i et større område, hvor ALLE skogeiere deltar! Da først - vil en slik massefangst kunne ha betydning... Som en «kuriositet» nevner
jeg det svært gode resultatet SLU gjorde i 2008 (-40% skogsdød, i bare en sesong!) behørig blir referert, men hverken SLU eller
Skogstyrelsen rekommanderer en utstrakt bruk av feromonfeller i Sverige! Hvorfor ikke det da, mon tro?

Skogsstyrelsens Insektekspert har et interessant knippe med artikler og prognoser ifm GBB i Sverige: (2,4,33,34(!) & 35):
og sitter nok inne med mange gode råd for 'SkogsSverige' - men åpenbart lytter ikke "The Establisment" på ham...:

http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/ ... CA5DB62B0F
B015AA81003E:3133342E3139362E39322E313535:5247702613512553030

Det kan nok også nevnes andre tildrageligheter etter min mening, som synes litt «merkverdige» i sammenhengen og som kan tas
opp i en diskusjon - om det nå blir interesse fra SkogsForums lesere? Avslutningsvis, i dette innlegget, minner jeg om at klimaet
høyst sannsynlig framover vil kunne gi 2 x GBB-sverminger, hvert år? Og mens Forskerne «forsker» og skriver sine utredninger,
rapporter og mye, mye mere: Så eter og dreper under tiden GBB frisk standskog for hundrevis av millioner! Stormer gir nesten
årvisst vindfellinger (ny "Sommerstorm" i Nord i SE nylig!) i skogen. Disse tapene kan skogeierne ikke gjøre så mye med for å
forhindre. Men å kunne desimere FOR høye GBB-populasjoner, DET kan de gjøre noe med - OM de vil?

Med engasjert GBB-hilsen,

JoGaGu, 16.06.16

PS: Det var med interesse jeg leste om SNF's avvirkning (kalhuggning) på egen mark her tidligere. Den historien fikk sannelig
stor oppmerksomhet både av SF's lesere og vissnok i media ellers... Mon tro om denne, for skogeierne i Sverige, ekstremt
kostbare GBB-historie - også kan vekke fortjent oppmerksomhet?
Senast redigerad av JoGaGu tor 25 aug 2016, 09:09, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#396210 Oops - litt feil med den 2re linken - skal være:

http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/ ... 3512553030

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

Torbjörn Johnsen  
#399332 Nu verkar det som om Mittuniversitetet gör tester med fälor för granbarkborre och bastborre(?)

http://www.mynewsdesk.com/se/mittuniver ... er-1475839

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#403466 Heisann alle GBB-interesserte på SkogsForum,

Her la Torbjörn tidligere ut en interessant link i beste ferie- og GBB-svermingstiden :smile: som det derfor tok meg litt tid
å kommentere. Men nå har jeg lest pressemeldingen fra MiU fra 13 Juli. Jeg undrer meg bl.a. på f.eks. om noen fra
Media eller Skogfaglige tidsskrifter («Skogen» «ATL» «Lantbruk & SkogsLand» m.fl.) har fulgt opp oppfordingen om
å følge med på feltforsøkene i skogene rundt Sundsvall fra Professor Erik Hedenström?

Det første som slår meg i denne pressemeldingen fra Mittenuniversitetet er faktisk selve bildet med underteksten:
«En doftfälla med feromoner under pågående fältförsök» - Dette fordi jeg mener at: Dette bildet kan da ikke være et
autentisk bilde fra et pågående fältforsøk!? (Muligvis er det bare et ‘produktbilde’ fra en felleprodusent øst i Europa)
Også fordi fella på bildet er plassert svært tett inntil ungskog og granplanter og derfor altså ikke virker realistisk. Noe
som ikke ville vært naturlig i sammenhengen under et feltforsøk, vil jeg tro?) Nå er jo ikke dette første gangen jeg
har tillatt meg å påpeke at svenske skogforskere/entomologer/professorer bruker «villedende» illustrasjoner som
er i rakt motsetningsforhold til det budskapet de søker, eller burde søke å formidle! Enn si at man fra samme hold
heller «ikke har fått med seg» at feromonfeller for GBB som hovedregel SKAL plasseres ca. 20 m. ut på hogstflater.
(Legger inn noen referenser på GBB-stoff og også illustrasjons- bilder, mm. i vedlegget/bifogat her.)

Det UNIKT POSITIVE! med innholdet i samme (om det da ikke beror på en misforståelse?) må jeg si, er flg.:

I denne pressemeldingen, så sier altså en akademiker og professor i organisk kemi fra MiU: «Feromonbeten ska inte
bara användas inom forskning, utan också för att kunna SKYDDA UTSATTA SKOGAR på ett miljövänligt sätt». Og
videre at: «Med fällorna kan utbredningen av bastborrarna (i samverkan med GBB givetvis) följas eller BEKÄMPAS
genom att FÅNGA DOM i DOFTFÄLLOR!» - Wow! Dette er NB! Den aller første gangen jeg har sett på trykk at: En
forsker/professor innen GBB-bekjempning offentlig gir uttrykk for at feromonfellefangst, ikke bare kan følge/overvåke
skadeinsekt-bestanden hvert år, men doftfällor er nå altså et anbefalt bekjempningsalternativ! - Tro meg, jeg har fulgt
ganske godt med på dette i godt over 20 år nå, både i Norge og Sverige, og dette har ALDRI entomologer/professorer
mm. fra samarbeidende SLU, eller andre - vært særlig opptatt av, eller anbefalt som et seriøst bekjempningsalternativ!

Til tross for deres egne og svært gode testresultater: Ca. 40% mindre skogsdød etter en/ett års endt testsesong! (...)
Hvilket vel må sies å være et ENORMT godt resultat!? (Målt mot kun de vanlige tiltak som helt åpenbart IKKE er
tilstrekkelige - siden skogeiere fortsatt blir påført svært store økonomiske tap av GBB-drept frisk skog, med tidvis
FOR store og destruktive GBB-populasjoner som herjer i ulike deler av Sverige, alt etter hvor stormer, snøfall, tørke
og varme sommere intreffer...)

Til Torbjörn:
Du stiller i det forutgående et par sentrale og viktige spørsmål; «Här finns som jag ser det två problem:1. Vem äger
frågan? Skogsägaren eller myndigheten? - 2. Synen på fällornas effekt.» Det blir vel en slags «härrlig blanding» -
på og mellom linjene her.:

Myndighetene i Sverige bruker helt opplagt en del millioner på ulike tiltak, slik som nye midler til denne forskningen
tilbake fra 2013. Videre også har Skogsstyrelsen og Västernorrlands Län kjørt et «Samverkansprosjekt» på 50/50 basis
7.mill SEK fra 2011 i 4 år med en masse møter ifm GBB-problematikken i regionen, utveksling av info. & Mat og drikke
underveis. Konklusjon av dette prosjektet ble: «Ytterligere samverkan er bra!» (...) Alt mens GBB åt & drepte skog, i
årene 2011-2014/15 for kanskje så mye som 20-30 x 7 mill SEK... «Det ble sagt» under den perioden: «Tenk om man
hadde fulgt opp det for tidlig avsluttede test-prosjektet som SLU hadde regi på for SVEASKOG & SÖDRA i 2008 og
brukt disse 7. Mill. på en (korrekt utført) og oppfølgende test...?»

I tillegg til dette, så er det hvert år sikkert løpende bevilgninger til SLU og all den «normale» aktiviteten og forskningen
på insekter og skader, prognoser, rapporter og mye mere - alt forhåpentligvis til det beste for skogeierne?

1.) - Hvis JEG nå var skogeier i Sverige, med store GBB-problem?! Så ville jeg tatt med alle mine naboer og «sprunget
ned dørene» på Skogstyrelsens lokale kontor, flere ganger i uka!, for å få hjelp til å finne nye og alternative «våpen i GBB-
Krigen» som nå har pågått i ulike deler av Sverige i stort sett hele 11 år! Om dette ikke hjelper? - Så ville jeg «plaget livet
av» Skogsstyrelsens egen Insektekspert med ditto tlf./mail-henvendelser. Han som jo nå har en erfaren Skogsmann og
god praktiker som sin øverste sjef, Herman Sundqvist - å gå videre opp til med all "tjatingen" om ytterligere/extra bekjemp-
ningstiltak mot GBB-skadene: Noe som han selv har markedsført og etterspurt tidligere! :smile:

2.) - Effekt av feller: Betyr vel faktisk at, man må i Sverige begynne med å tro på ting som har skjedd før i samme forbindelse!
Selv om det nå er en stund siden. (Norge & Värmland på slutten av 70-tallet) - Videre må man også, begynne med å tro på sine
egne (...) og også andre lands gode testresultater. Også ved å gjennomføre slike tester på en korrekt måte og med den tidshorisont
som kreves! (= Min. 2, helst over 3. sesonger)

Jeg har, etter denne innledningen, lyst til å gjette/gissa på? - hva en dyktig JOURNALIST, f.eks. fra ovenfor nevnte
fagblad, eller andre - etter å ha gjort sin «research» på temaet, ville ha stilt av spørsmål til forskerne og professorenee
fra MiU & SLU og ellers til ALLE fagpersoner som jobber med og for granskog i Sverige:

HVEM er ment å bli begunstiget med resultatene at ditt/deres forskningsarbeide? (På kort/lang sikt?)

BRUKERNE av produktene, vil vel da helst være Svenske skogeiere, som skal kunne nyte godt av forskningen,
vil man tro, eller hur?

HVILKET SIGNAL tror du/dere (forskerne) sendes ut til brukere/skogeiere, når feromoner/doftfällor anbefales å brukes -
når dere viser et misvisende og mulig feil bilde ifm. testen dere nå har iverksatt?

DET ER VEL KJENT at, flere gode feromonprodukter (”feromonbeter”) utvikles og produseres av høyt spesialiserte
foretak i flere land med spisskompetanse på skogskadeinsekt, som allerede finnes på markedet. Har man på MiU/SLU
hatt kontakt med noen slike produsenter, innen man startet opp utviklingen av nye feromontyper på MiU?

SLU-TESTEN, i Os Kronopark i 2008 beviste jo som kjent at, feromonfeller SKAL/MÅ plasseres i korrekt avstand fra
skogkant, for å gi en optimal fangst av GBB. Vil dere følge de erfaringene forskerne fra SLU gjorde seg der?

HVILKE TILTAK ER VIKTIGST for en svensk skogeier i dagens insektbekjempning for å kunne redusere de økonomiske
tapene som de fortsatt har, til tross for at de følger de sedvanlige/årlige råd og krav de blir pålagt av sine myndigheter
og eksperter?

JEG HAR BLITT fortalt at; de aller fleste typer ulike feller plast/virkesfeller er omtrent like gode, men at det faktisk er
KVALITETEN på FEROMONBETET som virkelig er viktig og avgjørende for gode, eller mindre gode fangster! (Selvsagt
er også «levetiden» på produktet = «slow release» effekten og pris viktig! Noen typer feromondispensere MÅ skiftes ut
etter en ½ sesong i felten, mens andre sies å virke effektivt gjennom en hel sesong!)
- Stemmer dette med MiU & SLU’s erfaringer?

OVERVÅKNINGSPROGRAMMET i Sverige (som i Norge) anvender en type plastfelle «Nove-Fella» hvert år. Denne feromon
fella er da det faktiske og det offisielle «Måleinstrumentet» som forskere, eksperter m.fl. i begge disse land benytter seg av
som premissleverandør av data. Disse dataene brukes da som et nøyaktig og presist grunnlag for at fagfolkene kan foreta
vurderinger og prognoser basert på samme måleinstrument. Resultatene blir så en indikator på hvilke tiltak/åtgärder som
skal iverksettes, alt etter som hvilken retning GBB-populasjonen vurderes å være / vil kunne bli neste år?, osv. osv.

VIL EN OPPSKALERING av antallet av slike fangsteffektive feller i GBB-angrepne områder, eventuelt kunne påvirke, i større
eller mindre grad? - å REDUSERE en lokal/regional overpopulasjon av GBB, etter deres mening?

VIL EN EVNT. REDUSERT BESTAND i et område (etter bruk av et stort antall feromonfeller, man vet jo sikkert at, i 2008-testen
så ble frisk skog spart opp til ca. 35-40% bare det første året) kunne gi et svakere «angrepstrykk» på granskog i det samme
området i det 2’dre året? (Det sies jo at ca 5.000 GBB må lykkes i sin innborring for å drepe 1-ett normalt friskt grantre.) Hvis
antallet GBB i påfølgende sesong dermed blir langt lavere og «innborrings-trykket» derav blir mindre:

VIL EN FRISK GRAN LETTERE KUNNE OVERLEVE - hvis/om det f.eks. i sesong 2. f.eks. kun blir 2.500-3.000 GBB innborringer?

NÅR ALT SÅ ER KLART, og etter at man (evnt.?) har lykkes å ta frem et godt doftämneresultat, etter utviklingsperioden fra 2014-
2016 (til ca. 5 Mill SEK): - Er det at meningen med disse nyutviklede (og også «gamle» og velkjente) feromonene så skal brukes
i de svenske skoger, i større eller mindre utstrekning??

HVIS / OM dette er tilfellet?? - Så melder det seg ett HØYAKTUELT og ikke minst svært VIKTIG SPØRSMÅL seg:

HVORDAN KAN DET VÆRE MULIG å utvikle NYE produkter, finansieret av det offentlige, for senere å også anbefale
dem brukt (til annet en ren forskning/overvåkning) som et bra og evnt. ekstraordinære tiltak i svensk skogskade
bekjempning? - Når det faktiske er tilfellet at:

Slike «feromonbeten» eller «doftämnen» ble FORBUDT brukt i Svenske skoger, pr. 1. Januar 2015!

Et EU-direktiv, via Kemikalieinspektionen (KEMI) iverksatte dette. Man var «trøtt» på stadige dispenser og nedsatte kort og
greit et totalforbud. (Den strengeste ‘fortolkningen’ overhodet av et EU-direktiv!) Dette vil jo si at; OM nå mange skogeiere
skulle ville FORSVARE sin SKOG og EIENDOM mot store økonomiske tap ved utstrakt bruk av feromoner & feller i fremtiden?
Så er dette altså FORBUDT NÅ! - HVORFOR?:

KEMI (& EU-byråkratiet!) «KLASSIFISERER» GBB-feromoner som et (giftig) VÄXTSSKYDDSMEDEL!

Insektferomoner = «Lokkemiddel» = Kjemisk fremstilte kopier av GBB’s (og andre) dufter som disse naturlig avgir i f.eks
innborringsfasen i et tre. Feromonduften som avgis til luft fra plastpose-dispenseren er IKKE giftig eller farlig for hverken:
Mennesker, Dyr, Natur, Vann, etc.!!! + NB!: Den dreper IKKE en gang selve GRANBARKBILLEN! som altså bare lokkes/fanges
i en plastfelle! («Journalisten» ser her bort i fra de svært ressurskrevende sk. «Virkes-fällorna» som bl.a. sprøytes med gift!)

RESULTATET av dette er jo helt KLART: Svenske skogeiere er ved EU/Svensk «Lov» fullstendig fratatt muligheten til å
«forsvare» sin egen private eiendom mot store økonomiske skader i form av en, faktisk og stort sett tilnærmet «ukontrollerbar»
GBB-situasjon i form av alt for store populasjoner som har kostet eierne store summer!

SPØRSMÅL TIL: Skogsstyrelsen, SLU, MiU (disse elite-miljøene er jo toneangivende "Guruer") og nesten alle vender seg jo
tilnærmet ydmykt med "respekt/frykt" - til disse institusjoner. Også til: LRF, Skogeierorganisajoner, CSK, Landbruksministeriet/
Regjering m.fl.:

HVEM av disse skogeiernes «Representanter» bryr seg, egentlig, og tar fatt i «Feromon-Forbudet» og gjør noe praktisk og fornuftig
med denne latterlige og patetiske situasjonen som de facto undergraver både tillit og respekt til myndigheter og "lovverk" generelt?

NÅ - SOM DET KANSKJE (??) SER UT FOR at, Sverige våkner opp og muligens vil ta fatt i de ENORME skadene GBB’ene
forårsaker? En, av svært få, av disse «representantene» nemlig kjemiforsker og Professor ERIK HEDENSTRÖM sier jo, her og
nå at: Man SKAL ta i bruk feromonfeller i GBB-bekjempningen. VA BRA! :grin:

- - - - o - O - o - - - -

MEN: HVORDAN KAN FORSKERNE og EKSPERTENE egentlig, ha UNNLATT å benytte seg av slike svært effektive feromonfällor
tidligere - siden Gudrun? :???: (Det har ikke manglet på info, tips og råd til de samme...) DETTE er jo fortsatt et ÅPENT spørsmål?

SPØRSMÅL TIL DEN NYE GD’n på Skogsstyrelsen: Hvor mange 100-vis av millioner SEK skal svenske skogeiere fortsatt måtte
tape (i tillegg til de snart 2,0 Mjrd. de allerede har tapt ifm GBB!) før Skogstyrelsen tar i bruk sitt Mandat, Makt/Myndighet og sin
Beredskaps og Handlingsplan - som ligger klar og gjelder ved "større naturskader" bl.a. forårsaket av skogkade-insekter?

EN GLAD «NYHET» :smile: nok en gang:
En NY, tilsvarende GBB-TEST som den i 2008 - er under planlegging i regi av Skogsstyrelsen. Måtte bare denne kunne gjennomføres
på en profesjonell måte, med bruk av all tilgjengelig faktakunnskap. Om en slik storskala test vil vise at det nytter til tider å ta ned FOR
store GBB-populasjoner og derved kunne redusere Skogdøden betydelig (mer en «bare» 40% mindre GBB-drept skog) - så vil vel ALLE
parter i Sverige forhåpentligvis være lykkelige for at så skjer!??


Avslutningsvis:

Det er for min del gledelig å se at en godt over 1000 stk. herinne har vist interesse for GBB-story’n på Sfo-
bloggen. Det som hadde vært interessant, var om noen som «henger med her» vil kommentere litt! Har DU hatt
store GBB-problemer og/eller økonomiske tap de senere årene? Hva er DINE erfaringer med råd og annet du har
fått / ikke fått fra Skogsstyrelsen, og/eller Skogeierorganisasjonen(e) du er (evt. betalende) medlem i, osv.???

En riktig trivelig «Indian summer» ønskes alle! (selv om det er stor risk for at GBB’erna vil utnytte den optimalt)


PS:
Noe mindre "korrektur", presiseringer mm. er utført den 23.08.16 ifht opprinnelig innlegg.
Senast redigerad av JoGaGu lör 27 aug 2016, 03:46, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#404611 Nu er det, iflg. artikkel fra 15 August i "Landtbruk & Skogsland", v/Rolf Segerstedt:

"INSEKTSKRIS" - Skogsbruket bävar - Tyst bland skogsägare. (...)
http://www.lantbruk.com/skog/insektskri ... e-skog-dor

Ingressen lyder slik:
Skogsägarnas mardröm håller på att besannas. I Västernorrland rodnar och dör många granar just nu
efter angrepp av granbarkborren. Och förra veckan började de flyga igen för att hitta nya träd att angripa.

Denne, svært så bekreftende artikkelen, (ref. ovenstående kommentarer & linker) må da være interessant,
og kanskje også "sterk lesning" for andre enn en pensjonert norsk skogsgubbe - vil jeg tro? Hva med litt
seriøs, samverkande "GBB-Action" i Sverige - åter igjen?

På Internett finnes "alt" også litt "historiske" GBB-kommentarer og medieomtale, intervjuer m.m. La oss kalle
det for "gamle og gode nyheter". De negative økonomiske konsekvensene av å KUN gjøre "standard" bekjemp-
'ningstiltak, og ikke anvende dokumenterte og bra "Ekstra tiltak" (feromonfeller) målt opp imot det etterhvert
ufattelige beløpet på snart 2 Mjrd. SEK!! - DETTE slår meg, i alle fall - som en svært underlig situasjon...? Her
intervjuer ATL en rådgiver og skogskadeekspert fra NORRSKOG, Sverker Henckel - som altså IKKE fikk med
noe medlem på å kommentere GBB-tap i egen skog!? Det er, som Torbjörn nevnte tidligere her på bloggen,
lite eller også "svært tyst" fra f.eks. SLU-forskerne (Sveriges "GBB-eksperter"?) i sammenhengen.

OM det da i Sverige er ønskelig - i det store å hele - å redusere de store volumene av GBB-drept frisk skog?

Altså - "I de gode gamle dager...":

1.) SR - P4 / Kronoberg, den 21. December 2006: "26 miljoner ska stoppa granbarkborren" sa Erlend
Erlandsson: - http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=1105090

2.) SKOGEN, v/red. Bengt Ek den 28 Maj 2007, intervju m/ VD R.Svensson på skogsutstyrsfirmaet SKOGMA:
"Vi har väl sålt omkring femtusen barkborrefällor. Konkurrenterna kanske lika många... Det är nada! /
Spit i Mississippi!": http://www.skogen.se/nyheter/tiotusen-s ... orrefallor

3.) A.T. L. skriver den13 JUNI 2008: "Fler barkborrar på väg!" - Den senaste tidens värme har satt igång nya
kraftiga svärmningar av granbarkborre... Og ATL intervjuer her Skogsstyrelsens Insektsekspert og zooekolog
GUNNAR ISACSSON - som allerede da (og NB! i "Felle-test-året") 2008, blant annet, sier:

"Men årets kraftiga barkborresvärmning skulle kunna ha förhindrats, menar Gunnar Isacsson. Om bara tillräckligt
med plastfällor och virkesfällor hade använts." & "Men det är kanske inte en helt realistisk förhoppning. 100 000-tals
fällor, både plast och virkesfällor, hade behövts. Om 2008 ska bli det sista året med stora angrepp återstår att se.
Prognosen ligger fast att vårsvärmningarna kommer att döda cirka en miljon kubikmeter skog."


4.) Vedlagt KOPIER av forsiden og Side 4. på "Landtbruk & Skogsland" fra 5. december 2008 Vedr. Feromonfeller i plast.


Jaha & Jovisst! - men slik (GBB-bekjempnings-realistisk-forhoppning) fikk Skogsstyrelsens egen ekspert aldri til - enn
så lenge, i Sverige. Alt mens GBB'ene äter & äter svensk skog for millioner...

Med engasjert GBB-hilsen, JoGaGu


:smile: :wink: :grin: ... :???:

Avatar Fallback

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

åberg  
#404624
JoGaGu skrev:Det første som slår meg i denne pressemeldingen fra Mittenuniversitetet er faktisk selve bildet med underteksten: «En doftfälla med feromoner under pågående fältförsök» - Dette fordi jeg mener at: Dette bildet kan da ikke være et autentisk bilde fra et pågående fältforsøk!?


Varför kan kan bilden inte vara från pågående fältförsök?

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#404701 Ut med virket snarast möjligt http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-br ... ogsskador/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#404721
åberg skrev:
JoGaGu skrev:Det første som slår meg i denne pressemeldingen fra Mittenuniversitetet er faktisk selve bildet med underteksten: «En doftfälla med feromoner under pågående fältförsök» - Dette fordi jeg mener at: Dette bildet kan da ikke være et autentisk bilde fra et pågående fältforsøk!?


Varför kan kan bilden inte vara från pågående fältförsök?


Hei "åberg"

- fordi: Slik du vil se av vedlagte bilder fra de årlige overvåkningsprogrammene og utplassering i hyggen, så skal
GBB-feller ALLTID PLASSERES ca. 20 meter UT I FRA SKOGRAND, og ut på hygget. Dette er altså separat fra
andre åtgärder som t.ex. UT av skogen med; Vindfall etter stormar, skadete trær etter snøbrekk, mm.

Ha en trivelig dag! :smile:

Avatar Fallback

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

åberg  
#404725
JoGaGu skrev:Hei "åberg"

- fordi: Slik du vil se av vedlagte bilder fra de årlige overvåkningsprogrammene og utplassering i hyggen, så skal
GBB-feller ALLTID PLASSERES ca. 20 meter UT I FRA SKOGRAND, og ut på hygget. Dette er altså separat fra
andre åtgärder som t.ex. UT av skogen med; Vindfall etter stormar, skadete trær etter snøbrekk, mm.


Hur gör man om man inte har nåt hygge i närheten? När jag tittar på den där bilden tycker jag det ser ut att vara skugga vid fällan men man kan skymta solljus en bit in mellan träden så fotografen kanske inte står på ett hygge utan i äldre skog som gränsar till den avbildade? Det nya feromonet kanske ger annat resultat än det gamla vid placering inne i skog? Avsikten kanske är att testa hur nya feromonet fungerar på andra platser än just 20 meter ut på ett hygge?

Berätta gärna hur man vet att fällor "alltid" ska placeras 20 m från hyggeskant, det vore intressant att läsa de undersökningarna.

Ha en bra dag du med! :smile:

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#404759
Vedlegg 1) Storskalig fälleförsök i 2008, Sveaskog, Södra & SLU, Os Kronopark..pdf
1472203468_feromonfelle_vist_ifm_miu-test,_sundsvall_se.jpg
- Bra spørsmål :grin:

"Har du ikke et hygge i nærheten - men granbarkbiller?" (Ips typographus) GBB, som angriper og dreper trær
i din skog? Ja, så blir det vel nok et lite hygge der etter at man kjører ut angrepet skog, sant ja? Du plasserer
altså IKKE en feromonfelle INNE i en skog! Det tiltrekker seg (selvsagt) mange fler GBB. (Dette er, om du har
tatt deg tid til, eller tar deg bryet nå med å lese tidligere innlegg fra meg her; dokumentert i en test av SLU,
kommentert av meg som fullstendig unødvendig - i og med at fagfolk godt visste dette helt tilbake fra 1970-
årene, eller i SE, burde vite det!)

Videre: "När jag tittar på den där bilden" så mener du den opprinnelige, vist ifm MiU feltforsøk/test ved
Sundsvall - eller hur? (over) Det er snakk om, referert i media, at det er en NY type feromon som skal
utvikles, for dubbelögat bastborre. Det er også forskerne som viser til en viss "samverkan" mellom bastborren
(Polygraphus poligraphus) og granbarkborren (6 & 8-tannet) som populært er betegnet som liten/stor GBB.

Det feromonet som blir brukt og som lokker både store og små GBB i fellene - blir f.eks. også nevnt av Professor
Alf Bakke, tidligere Entomolog v/Norsk Inst. for Skogforskning - som effektivt ifm. med bastborren.(...) Det
som nå er interessant for MiU & SLU-forskerne, slik man kan forstå av pressemeldingen over, er at bastborren (BB)
i det senere har øket en god del i antall og er funnet i frisk standskog sammen med GBB-angrep. BB er tidligere ikke
kjent for å være en skadegjører av betydning. (GBB er dog den aller største "grantredödaren" man kjenner til på
den nordlige halvkule!)

Derfor, tror jeg ikke man vil teste sitt nye feromon for BB inne i en (ung) skog, slik det vises på "den där bilden"

Og du spør om; ALLTID! :grin: Ja - slik man fikk erfare under Sveaskog/Södra-testen i 2008, og som altså er
allment kjent, eller (igjen) burde være det - så er 15-25 m. ut fra skogkant mest effektivt! (20 m. i snitt) Dette kan
du selv helt klart se av grafen på vedlagte dokument/testrapport fra Os Kronopark :smile: Under RESULTAT der
kan man enkelt forstå at, om SLU'erna IKKE hadde plassert fellene så nære skogkanten (10 m.) så hadde nok
gjennomsnittet på resultat/mindre skogsdød økt til kanskje > 40 + %? etter den første sesongen! Det blir vel
spennende om man vil kjøre en 2-3 sesongers test i Sverige med det første du!

Husk gjerne dette ifm feromonfelle-fangst. Under GBB-Krigen i Nørje - ble det sagt følgende:

"En god GBB for en Skogeier: Den er fanget i ei felle, den er under kontroll og kan IKKE angripe hverken skadde
eller friske grantrær!" & "En fanget, død GBB kan GARANTERT ikke formere seg!" - Med andre ord så var 'mantraet'
den gangen:

Fang og drep GBB - FØR de angriper din skog! Da sparer man også (unødige) Søk & Plukk kostnader...
Dette selvsagt koordinert med andre skogskadebekjempningstiltak man bli pålagt av myndighetene & Skogsstyrelsen.

Det er trivelig med din interesse og dine spørsmål åberg, ifm dette JÄTTE-problemet Sverige har pådratt seg etter
stormen Gudrun i 2005.

Avatar Fallback

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

åberg  
#405217 Tack för förklaring. :smile:

Användarvisningsbild

Re: Hög svärmning av granbarkborre 2016

JoGaGu  
#413351 Den svenske staten, er alt mer omseggripande med påbud & kontroll overfor borgerne!
(Bortsett fra, selvsagt - den manglende kontrollen i de världsberömda 55 Stk. "No-Go-Zonerna" (snart 200..?)

ATL, Lantbruk: (m/kommentar) 18.10.2016
Tuffare krav på växtskyddsmedel
"Kemikalieinspektionen skärper kraven för växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, alltså kemiska bekämpningsmedel som
får användas av konsumenter, utan krav på utbildning. Kraven kommer därmed närmare de som i dag gäller i jordbruket."

http://www.atl.nu/lantbruk/tuffare-krav ... yddsmedel/

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).