Skogsmiljö och Trädlära

Det svenska artutdöendet överdrivs

57 inlägg 10293 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Det svenska artutdöendet överdrivs

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

Seb macahan  
#380041 Heja Dag Lindgren!!!

Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

uffejohan  
#380052 Det var det bästa jag läst på länge, tack Niking för hänvisningen!

Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

isteskog  
#380054 Rödlistan är överdriven. I vår region Norra barrskogsbältet är det istiderna som format arterna.
Men det finns väl en dold agenda med rödlistan som med annan desinformation från miljörörelsen ..... :???:

Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380106 Kopia från Skogen:

DEBATT. Den biologiska mångfaldens betydelse för ett hållbart samhälle nämns ständigt när vi pratar klimathänsyn. Naturligtvis ska vi vara rädda om våra arter, men hur långt ska vi gå? Det undrar Lars Christersson, professor och "produktionsnisse".
Ett viktigt påpekande först. Inom begreppet biologisk mångfald har man helt glömt bort den mikrobiella världen, alltså alla encelliga organismer. De är många gånger väl så viktiga som de flercelliga.

Men tillbaka till de flercelliga organismerna. Är det något, som vi har rikligt med så är det just arter. Som exempel kan nämnas att vi i vårt land har nästan 300 olika arter av blomflugor, vi har 32 olika arter av stickmyggor, vi har 17 olika arter av björnbär, över 2 000 olika fjärilsarter, och så vidare.

Ett visst naggande i kanten borde vi kunna acceptera till förmån för framtagning av livsmedel och för utvecklandet av skogsbruk.

Det är en förskjutning av artsammansättningen det är tal om. Nästan aldrig en utrotning. Försvinner en art från ett ekosystem står där ett antal andra beredda att ta över övergiven plats och kvarlämnad energi. Det skulle vara intressant att höra exempel på motsatsen.

Det är mänsklighetens framtida livsmedelsförsörjning och civilisationers fortbestånd det gäller. Det måste vi få även de värsta artnördarna att förstå, nu när klimatet tycks vara på väg att verkligen slira till det.

En tankeväckande fråga är hur många arter som verkligen har utrotats från vårt land under de senaste hundra åren. Jag har bett att få se en sådan lista men se, det har varit helt omöjligt av någon anledning??!!

Det märkliga är att vi egentligen inte en aning om hur många arter vi har. I Sverige finns 90 000 flercelliga arter beskrivna. Artdatabanken vid SLU anser att 15 000 av dem är mer eller mindre hotade. Professor Ed Wilson i London hävdar att det finns 1,8 miljoner arter beskrivna i hela världen, men att det dessutom finns mellan 5 miljoner och 100 miljoner arter till av flercelliga växter och djur som vi ännu inte upptäckt.

Den påstådda utarmningen av den svenska florans och faunans arter skylls främst på dagens skogs- och jordbruk. Detta trots att vi vet att medeltemperaturen ökat med 0,8 grader. Vi vet också att alla ekosystems artsammansättningar är så temperatutkänsliga att några tiondels graders förändring påverkar dem.

Vaktslåendet om den biologiska mångfalden var rätt tänkt från början. Det är ingen som är stolt över det skogsbruk vi hade på 60- och 70-talen i Sverige med enorma kalhyggen följt av djupplöjningar med upp till en meter djupa fåror. Till allt detta skall sedan läggas hormoslyreländet. Här har verkligen miljöorganisationerna gjort en insats!

Men idéerna om den biologiska mångfalden förvanskades helt när politiker, journalister, lobbyorganisationer och opportunistiska ekologer tog över. Opportunistiska därför att det är helt osannolikt att i längden bevara alla dagens arter i de olika ekosystemen om temperaturen stiger med 2 grader och om nederbörden ökar med 20 procent de närmaste hundra åren.

Det bästa sättet för att behålla så många arter som möjligt (obs! även de encelliga) är att hålla klimatförändringarna så små som möjlig.

Dagens tolkning av begreppet biologisk mångfald är alldeles för snäv. Och vi har överlåtit åt diverse lonbbygrupper att göra tolkningen. Framför allt glöms två saker bort: FN:s resolution om den biologiska mångfalden och Sveriges riksdags nationella mål handlar inte bara om själva artbevarandet i sig, utan också om bevarandet av den genetiska mångfalden inom arten.

Dessutom, nog borde det vara väsentligare att ta fram biologiska, klimatrelaterade detaljkunskaper om odlade arters, som våra skogsträds, produktionspotentialer under varierande förhållanden, än att till varje pris hålla liv i varenda art av skalbaggar eller hackspettar eller salamandrar eller svampar eller…

Ett nytt globalt klimatavtal har accepterats i Paris. Det är svårt att avgöra om det är en succé eller ett misslyckande. Vad gäller temperaturökningen har egentligen ingenting hänt. Bara att man skall sträva mot ”väl under 2 grader” (sic!). Detta trots att givna utfästelser hamnar på strax under 3 grader. Inga utfästelser om utsläppsminskningar, inga tidshorisonter, ingen koldioxidskatt. ingen flygskatt, men ett ramavtal, som man kan bygga vidare på. Förhoppningsvis.

Men att komma under 2 gradersmålet är en chimär, som bara politiker och journalister tror på. Om ett antal år blir det minst 2 grader varmare och det kommer att regna 20 procent mer än idag. Medelvattenståndet kan bli upp till en meter högre.

Låt oss redan idag ställa om svenskt skogs-och jordbruk efter det.

Lars Christersson

Professor emeritus och ”produktionsnisse”.

Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

Bosse1  
#380228 Sen får man inte bli shockad att mångfalden är stor på ett hygge tom en mängd "rödlistade" :grin:

Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

anersimyra  
#380263 Att vi har ca 2000 fjärilsarter ( flera invandrade de senaste tio åren ) säger inte ett skit i sammanhanget. Bestånden av i stort sett samtliga fjärilsarter är svårt decimerade i hela landet.. :geek:

Användarvisningsbild

Re: Sv: Det svenska artutdöendet överdrivs

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380294
anersimyra skrev:Att vi har ca 2000 fjärilsarter ( flera invandrade de senaste tio åren ) säger inte ett skit i sammanhanget. Bestånden av i stort sett samtliga fjärilsarter är svårt decimerade i hela landet.. :geek:


Gäller särskilt bland de nyinvandrade fjärilsarterna...
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

tallen100  
#380300 Fjäriln vingad syns på Haga..... \:D/ \:D/ \:D/

Användarvisningsbild

Re: Sv: Det svenska artutdöendet överdrivs

anersimyra  
#380359
Niking skrev:
anersimyra skrev:Att vi har ca 2000 fjärilsarter ( flera invandrade de senaste tio åren ) säger inte ett skit i sammanhanget. Bestånden av i stort sett samtliga fjärilsarter är svårt decimerade i hela landet.. :geek:


Gäller särskilt bland de nyinvandrade fjärilsarterna...
/Niklas

Nej, nyinvandrarna sprider sig stadigt norrut. Det finns flera skäl till den stora tillbakagången. En viktig faktor tycks vara den allt effektivare klippningen av vägslänter och andra viktiga lokaler, alltså värdväxter i kulturmiljö. Det har uppmärksammats av en mängd kommuner som lagt om rutinerna för klippning av dessa lokaler. Miljögifter, försurning och kvävenedfall är även det stora bovar. Mindre inslag av löv i våra skogar har även det en påverkan. Att enbart peka ut jord och skogsbruk är naturligtvis bara att bita sig i svansen då faktorerna är så många fler än dessa.

Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

anersimyra  
#380376 Tilläggas ska att artutdöendet bland storfjärilar inte är överdrivet, individminskningen är extremt omfattande jämfört med för bara 20 år sedan. Appollofjärilen ( Beroende av kalkrika marker ) ses numera enbart på några små skärgårdslokaler för att ta ett exempel. Jag har själv konstaterat att både dag och nattfjärilar i dag är en tragisk spillra jämfört med början av sjuttiotalet, det oavsett hur mycket ett " snille " spekulerar över mängden av olika arter.

Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

röjar kalle  
#380378 Det låter som när kärringen klippte fåren de vad mycket skrik lite ull. :-@

Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380379 Många fjärilsarter är ju svåra skadegörare på nyttoväxter. Så det är ju inte fel om de minskar.
/Niklas

   TS
Avatar Fallback

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

jannee  
#380389 Anersimyra, du få väl bege dig in i centrum, där finns fortfarande en hel del "nattfjärilar" :twisted:
För övrigt måste naturen få ha sin normala gång, vissa arter minskar medan andra ökar, även utan påverkan från oss människor.
När jag var liten hade vi sommartid säkert hundratals av svalor, nu är det endast några par ladugårdssvalor + några par tornsvalor och hussvalor. Har varken råd eller tid att ha tio kor bara för att föda några flygfän :oops:
Sedan dessa idioter som födde upp och släppte ut vildsvin, numera en riktig plåga för bönderna och troligtvis kommer att ödelägga våra granskogar, de rotar upp rötterna och där kommer röta in - garanterat.
Tjädern, orren och fasanen får sina bon ödelagda av dessa svin (äggen uppätna).
Jag jobbar och sköter min fastighet för att leva och överleva. I.o.m. att spelreglerna har blivit förändrade måste även jag rätta mig efter dessa. M.a.o. skyll inte på mig utan skyll på de som styr Sverige.
Jag är tvingad att vara så effektiv och rationell som jag har råd med, av den orsaken blir det som det blir.

Användarvisningsbild

Re: Det svenska artutdöendet överdrivs

anersimyra  
#380394 Så är det ju Janne. Men att påstå att artutdöendet är överdrivet är löjeväckande okunnigt, faktiskt riktigt överdrivet.. :-BD

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).