Skogsmiljö och Trädlära

Hur återställa sönderkörd skogsväg

24 inlägg 20453 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Hur återställa sönderkörd skogsväg

Tulles  
#16488 Hej, fått väg in till skog/åker/äng rejält sönderkörd av Södra. Bitvis ganska dålig väg redan innan, intill blöt mark, dåligt grusad. Upptill meterdjupa spår på sina ställen

Skall jämnas till av grävmaskinist efteråt. Hur lång tid tar det för vägbanken att stabilisera sig och bli körbar igen med traktor? I framtiden skall enbart traktor med redskap/vagn köras på vägen.

Kan vägens stabilisering underlättas med körning/ av traktor, tillplattning med ringvält, mm? Som ni hör är min kunskapsnivå låg, men tacksam för alla råd och anvisningar.
Mvh Jonas   TS
Användarvisningsbild
Christer j  
#16524 Återställ vägen med grävmaskin o se till att du får vattenavrinning från den så den inte är sur.Låt den sedan ligga i fred helst ett år så den hiner att sätta sig så blir det nog bättre väg än innan tom.

Användarvisningsbild
OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16537 Det beror ju så på vad för typ av mark det är samt vilken jordart. Om det är lera eller mycket finkornig jord är det svårt att få någon riktigt bra bärighet på vägen. En förutsättning för alla vägar är dock att se till att vattnet rinner av körbanan och leds bort i diken.

Om det är morän, grus eller sand (bra jord för byggnation) kan du be grävmaskinisten att ta upp diken och lägga den jord som blir i väglinjen. På så vis avleds vattnet från vägkroppen samtidigt som du höjer upp vägbanan som därmed torkar upp snabbare.
På ytan kan du därefter lägga grus, helst krossat berg i fraktionen 0-80, då får du en bra väg.

Användarvisningsbild
Skogshuggarn  
#16545 Viktigaste åtgärden är som påpekat dikena och vattenavrinning.
Tillåts bara vägkroppen att torka upp med jämna mellanrum så kan man köra på nästan vilka mtrl som helst.
Som bärlager används ofta "kattskallar" av natursten i bottenvarvet och sedan kan man slänga på 1-2 dm med 0-30/0-60 naturgrus eller kross som slitlager.
På egna vägar som ska trafikeras med bil så använder jag 0-30 och i rena "traktorvägar" 0-60.
Föredrar "Kross", eftersom det binder ihop slitlagret bättre och ligger stadigare på vägen i motsats till naturgrus.
Kross är dock dyrare än det sistnämnda.

Avatar Fallback
Tulles  
#16576 Tack alla för goda och rediga svar.!
Det tuffa blir att hålla undan vattnet, vägen slingrar sig mellan kant av berg och lägre liggande blötmarker, emellanåt går den ut över ganska blöt mark på bägge sidor. En tröst är att jag har en del eget fyllmaterial att ta av.

Det blir tufft att hålla upp ett år att köra på vägen - det är även jordbruksmark jag vill in på. Får hyra ut fåren och vänta med vallrenovering.

Detta är ett suveränt forum - så mycket god kunskap från likasinnade själar.

Mvh Jonas

   TS
Användarvisningsbild
Skogshuggarn  
#16603 "Ett dike är bättre än inget dike alls".:wink:

Gräv ut mot blötmarken och bombera/slänta av vägbanan mot diket så ska du se att det blir betydligt bättre än tidigare.

Vad har du för eget "täcktmaterial"?.

Avatar Fallback
Tulles  
#16632 Hej skogshuggarn,
det fylle jag har är osorterad moränalv av sand-grusgrovlek, mest sand med en del sten upp till 0,2-0,3 m st. Sanden är lite "klibbig", för att den är mer silt än sand. Kan inte beskriva det så mycket bättre. Är inblandningen av en del sten ett problem? Jag antar att jag kan plocka bort grövre sten i ytan efter att ha fyllt på, men utgör de ett problem en bit ner i vägbanken?

Vad betyder det att "bombera"? Slänta en väg-,dikeskant förstår jag, men "bombera"?

Mvh Jonas

   TS
Användarvisningsbild

Bombering

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16658 Bombering innebär att vägytan lutar från vägmitt ner åt sidorna. När man bygger riktiga bilvägar, innebär uttrycket full bombering att lutningen är 2%.
/Niklas

Användarvisningsbild
Skogshuggarn  
#16665 Tänkte närmast om det mest var finare natursand i täckten, för det brukar bara bli som lera under ihållande regnperioder om man använder det som slitlager.
Grövre natursand med inblandning av upp till 20-40 mm natursten funkar bättre, och har du mycket "knytnävsstorlek" eller större så kan man ju sortera ut denna till enbart bärlag med hjälp av en enkel harpa (sorteringsverk).
Ordet "Bombering" är en yrkesskada (sorry!), :oops: men betyder förenklat en "bågform", som antingen är konkav eller konvex.
En väg ska ju naturligtvis då vara "bomberad konvex" för att vattnet ska kunna rinna av åt båda håll från vägbanan (där det är möjligt).

Användarvisningsbild

Re: Bombering

Skogshuggarn  
#16666
Niking skrev:Bombering innebär att vägytan lutar från vägmitt ner åt sidorna. När man bygger riktiga bilvägar, innebär uttrycket full bombering att lutningen är 2%.
/Niklas


Se där!,,,,

Alldeles korrekt, Niklas.

Avatar Fallback
nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16693 Även jag är novis på vägbyggen,men jag har en bandgrävare som skall få göra tjänst i enklare vägbygge så jag har letat tips på byggteknik ett tag.

Det är en gammal skotarväg över halvsumpig mark och ett tips jag fått är att lägga markduk. Annars tänker jag bara lägga på massorna från dikesgrävningen,låta det torka upp/sätta sig och lägga på billigast möjliga bär/slitlager. Och hoppas på det bästa..

Bör man skala bort befintligt växttäcke (gräs o sly) innan man lägger på grävmassorna?

Andra tips jag fått:

Djupa diken
Flacka slänter
Vägbanan så hög som möjligt
Låta allt torka/sätta sig mellan varven
Ett udda tips: Så in slänten med snabbgroende gräsfrö för bättre stabilitet.
Hur bra ngt av ovanstående fungerar har jag ingen aning om.

Såg en bomberingssnäcka för några år sedan.Det var en sex meter bred skruv som skruvade naterial från ena sidan till den andra.
Kördes i cirkel utifrån och in och i mitten lastade man bort de massor som blev över.
Skulle visst förbättra ytavrinningen på åkermark,men jag känner ingen som använt en sådan.

/Nisse

Användarvisningsbild
OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16716 Jag jobbade några år på 1990-talet som utsättare vid vägbyggen och snappade upp lite kunskaper.

Du säger att det är halvsumpingt, betyder det att det är myrmark eller fuktig skogsmark? Jag skulle börja med att undersöka hur tjockt humuslager det är genom att sticka ner en stakkäpp eller ett armeringsjärn. Om det är tjocka lager bör du nog försöka staka om väglinjen.

Då du är nöjd med väglinjens sträckning snitslar du ut vägområdet. Tänk på att ta till en rejäl bredd. Det beror ju på hur marken lutar samt på hur djupa diken man gräver. Byggnormen säger att slänterna från körbanekant ner till dikesmitt skall vara i lutning 1:3 samt bakslänterna i lutning 1:2. Det blir en avsevärd bred gata (ex. ett dike som är 1 m djupt, 3+2=5 m bara för diket). För en väg med 4 m bred körbana blir det 5+4+5=13 m. En tumregel för en skogsväg med 4 m körbana är att minimum hugga en 20 m bred gata. Då skadar man inte de träd som står kvar heller.

Då vägområdet är markerat i skogen huggs det rent, fäll även ut allt sly. Du skall inte ta bort avtäckningen om det är lite tjocklek (>1m) på fyllningen. Vidare kan du med fördel nyttja de granstubbar som finns genom att vända dem uppochner. Larva lite fram och tillbaka med grävmaskin för att trycka ner riset och stubbarna i underlaget.

Nu är du klar för att börja dikesgrävningen. Markera ut var dikesmitt skall vara, bör vara ca 15 m mellan dem. Gräv diken och lägg in jorden i väglinje, beroende på hur terrängen ser ut anpassas dikenas djup. Utloppsdiken bör anläggas så att inte vatten blir stående i diket, det skall alltid rinna tomt.

Justera till ytan samt vägslänterna efter hand. Larva med maskin fram och åter för att komprimera ytan. Låt torka under en sommar, lägg på ett gruslager (här kan man välja lite olika sorter och tjocklekar beroende på vilken standard man vill ha på vägen). Nu är vägen färdig för trafik.

Avatar Fallback
Skogsante  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#16933 Jag tycker inte om när det huggs upp så breda gator som 20 m för en väg. Det måste ju gå att visa större hänsyn till naturen och sedan går det ju bort mycket produktiv skogsmark. Det kanske räcker med dike på den ena sidan vägen. Då kanske man klarar sig med 10 m bredd..

Avatar Fallback
nisse  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#17023 Tack för beskrivningen OAS.Gissar att de måtten avser en väg som ska tåla en del trafik.De flesta skogsvägar är ju smalare,fast jag tror man lurar sig själv om man skall spara in de sista metrarna.

Hur smal väg klarar man sig med om den skall hålla en traktor med vagn?
En poäng med vägen är att avvattna lite utan att behöva tillstånd,så rejäla diken skall grävas.Frågan är hur smal vägbana man kan göra?

/Nisse

Användarvisningsbild
OAS-forests  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#17334 En körbanebredd bör hålla viss marginal med tanke på att; vagnen genar i kurvor, viss vingelmån bör finnas, blöta vägkanterna kan bli lösa, man vill ju inte riskera att vagnen skär ner och välter.

Man bör inte bygga en väg med smalare körbana än 3,5 m på raksträckor. I kurvor måste bredden ökas på med 0,5 m eftersom vagnen genar lite. Tänk på att dessa breddmått är den färdiga uppgrusade körytans bredd. Det är även viktigt att terrassytan inte görs för smal. Då du dikar och terrasserar fram vägens underbyggnad (fyllning av befintligt jordmaterial), måste du planera terrassbredden efter hur tjock överbyggnad (grusfyllning) du tänker lägga ut.

Ex. om du önskar en väg med 3,5 m färdig körbana samt ett gruslager som är 20 cm tjockt så måste terrassytan vara 4,7 m bred (3x0,2+3,5+3x0,2=4,7).

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar