Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

55 inlägg 33126 visningar 12 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Torbjörn Johnsen  
#577531 I Jönköping finns ett trevligt ströv- och motionsområde vid Axamosjön strax väster om stan. Hela området ligger på massiva sandsedimentmarker och det präglas av fina tallskogar. Marken ägs av kommunen och jag har uppfattat att man under senare år har skött skogen med lång omloppstid och utdragen självföryngring. Det finns några yngre tallbestånd som har luckig (men acceptabel) tallungskog men där det fortfarande står enstaka mäktiga överståndare kvar.

Ett av bestånden är ett större, ca 60-årigt rent tallbestånd som är nygallrat och väldigt fint med mycket blåbärsris på marken. Ett annat större område har grov och gammal (120+?) tallskog med inslag av enstaka äldre granar. Även här finns mycket blåbärsris. I det här äldre beståndet höggs för några år sedan ut en del träd för att skapa luckor. Det var ingen regelrätt gallring eller uthuggning utan det togs "lite här och lite där" så att det blev enstaka luckor om kanske 10-15 m diameter.

1563793520_img_6327.jpg


Nu har kommunen skogvaktare satt upp ett anslag om att det äldre tallbeståndet snart ska gallras:

Två av bestånden har skötts efter Lübeckmodellen. Tyvärr har rekryteringen av nya tallar inte varit tillräcklig. För att kunna sköta skogen med hyggesfria metoder behöver vi gallra bort majoriteten av granen för att få in mer ljus och gynna tallplantorna.


1563793518_img_6325.jpg


När man tittar på beskrivningen av Lübeckmodellen (t ex på Silvaskog) så beskrivs den så här:

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen.


Nu har jag ju läst vad @Lars Lundqvist SLU skriver i bl a trådarna Flerskiktad tallskog - massföryngring följt av skiktning och Varför måste den hyggesfria skogen vara fullskiktad?, om att det INTE går att få fullskiktade tallbestånd utan att detta enbart är möjligt i granskog under vissa förutsättningar.

Innebär inte det här med Lübeckmodellen i tallskog då rent "lurendrejeri"?

OK att man kan föryngra den här skogen med utdragen (och kalhyggesfri) självföryngring. Men att kalla det Lubeckmetod eller plockhuggning blir ju lite missvisande. Som att det är möjligt att båda äta kakan och ha den kvar. Det kanske vore bättre att kommunen förklarade för motionärerna att de här fina tallskogarna som man vandrar i är ett resultat av ett århundrade av trakthyggesbruk?

I det område som nu ska "gallras" finns inte en tillstymmelse till mindre tallplantor. Det går att se några enstaka, tynande "bonsaiträd" på 1-2 meters höjd men de är lätträknade, gamla och inte speciellt livskraftiga. I de gluggar som huggits upp för en 5-6 år sedan kan man se att enstaka mindre granar har "kvicknat till" och fått lite mer barr och längre toppskott. Det mesta på marken är dock ett massivt blåbärsris. Frågan är om det i detta bärris ens kommer att kunna självföryngras utan markberedning även om den äldre skogen glesas ut?

Jag ska i alla fall följa utvecklingen och se och dokumentera vad som händer i detta trevliga skogsområde.


Något att fundera över:

-Varför vill man till varje pris prata om Lubeckmodell eller plockhuggning när det i slutänden kanske mest handlar om att bedriva en kalhyggesfri föryngring av relativt likåldriga bestånd?

-Det verkar finnas en övertro på möjligheten att jobba med flerskiktad skog. Det verkar halta rejält mellan profeters budskap och verklig fakta. (Tacksam över att du utbildar oss här på Skogsforum Lars!)

-Varför vill en kommun, som har ett mycket uppskattat skogsområde tack vare (delvis kalhyggesfritt) trakthyggesbruk och tidigare skötsel försöka skapa något annat som:

1. inte är möjligt p g a markens förutsättningar
2. kanske inte heller skulle uppskattas av de som vistas i området och tycker om pelarsalarna och blåbären

Jag har sökt skogsansvariga på Jönköpings kommun för att få lite mer info om hur de tänker men har inte nått dem p g a semester. Återkommer här i tråden när jag vet mer.   TS
Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#577544 Det jag sett så måste det vara glest med trä för att tall ska föryngra sig

Avatar Fallback

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Avslutat-02  
#577545 Ska det komma till föryngring så bör man ha fram lite mineraljord också...

Kanske köra med band till skotare efter en traktor...

Avatar Fallback

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#577546 I en politiskt styrd verksamhet väger fakta och kunskap lätt. I Lübeckmetoden hugger man bort någon enstaka stor ek så att bok och silvergran kan självså sig. Några nya ekar får de inte. Inga tallar heller.

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Lars Lundqvist SLU  
#577548 Träd bryr sig inte om vad vi kallar olika ingrepp, antagligen därför att de inte förstår vad vi säger, eller hör sämre än de ser...

1) Tall har svårt att föryngra sig på friska marker där det är frodigt blåbärsris. Rejäl markberedning i luckorna hade antagligen gjort att det blivit ett tätt uppslag av groddplantor.

2) De få tallar som lyckas gro och växa upp genom blåbärsriset behöver slippa konkurrensen från de stora träden. Det är inte ljusbrist som hämmar dom utan kvävebrist. Det har man vetat sen 80-90 år tillbaka efter de rotisolerings- och beskuggningsförsök som gjordes under första halvan av 1900-talet. Beskuggning gjorde inte att plantorna växte sämre men rotisolering gjorde att de satte fart och växte mycket bättre. Rotisoleringen gick till så att man körde ner stålplåtar runt plantor inne i skogen så att trädens rötter skars av och träden inte längre kunde ta upp vatten och näring inom plantornas skyddade område. Rent praktiskt innebär det att överbeståndets grundyta måste ner till 9-10 m2/ha.

3) Man kan ju undra varför de alls vill gallra, om skogen i huvudsak ska vara rekreationsskog. Varför inte bara låta den stå i några hundra år? Den gran som kommer underifrån kan man ju glesa ut. Att ta bort all gran skapar ju inte direkt blandskog.

4) Lübeckmodellen säger att skogen ska få utvecklas som den själv vill, med de trädslag som spontant kommer. Då borde man väl acceptera att tallen inte vill föryngra sig medan granen vill det? Det man nu gör är att man aktivt motarbetar skogens "naturliga" utveckling därför att man vill ha en pelarsal av tall.

Torbjörn Johnsen skrev:Innebär inte det här med Lübeckmodellen i tallskog då rent "lurendrejeri"?
Nja, fullt så drastisk skulle jag nog inte vilja vara. Alla inblandade tycks ha glömt den så kallade ASIO-modellen som man pratade om på 90-talet, där bokstäverna står för att det brann Aldrig, Sällan, Ibland eller Ofta. Marker som är A eller S domineras normalt av gran, I och O av tall. När det inte brinner krävs normalt hyggen för att tallen ska dominera.

5) Sen tror jag att man glömt (eller aldrig lärt sig) hur luckhuggning fungerar. Det testades ganska systematiskt i gränsområdet mellan Östergötland och Södermanland under perioden 1890-1940 av Uno Wallmo. En av erfarenheterna var att luckorna måste göras ganska stora i inledningsfasen och sen utvidgas ganska snabbt. En trädlängd i radie som början och sen utvidgas ungefär lika mycket med 5-6 års mellanrum. Det betyder alltså att de första luckorna blev 40-60 meter i diameter. Vi pratar alltså om flera luckor som vardera är 0,2-0,25 hektar! Tanken var ju att på 15-20 år avveckla hela det gamla beståndet och då ha en fin ungskog på väg.

En lucka med 25 m radie motsvarar 2000 m2. Om man vidgar den 25 m till runt om vid nästa huggning så blir luckan 0,8 ha!

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Torbjörn Johnsen  
#577549 Det verkar som om just kommunerna är lätta att "frälsa" för Lübeckmodellen? Hittade flera exempel på detta från bl a Örebro,
Göteborg,

   TS
Avatar Fallback

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

isteskog  
#577551 Finns det just någon skogskunskap ute i kommunerna då? 😉

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

svampbob  
#577552 Problemet är att kommunen likställer åsikter med fakta. I deras resonemang väger en åsikt lika tungt som fakta. Tjänstemännen har åsikten att det går att få upp tallföryngring utan att hugga ned det befintliga beståndet till den grundyta som forskningen har visat.

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

svampbob  
#577553
isteskog skrev:Finns det just någon skogskunskap ute i kommunerna då? 😉


Det finns det säkert men de tråkmånsarna vill de nyfrälsta Lübeckarna inte lyssna på

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Torbjörn Johnsen  
#577554
Lars Lundqvist SLU skrev:
Torbjörn Johnsen skrev:Innebär inte det här med Lübeckmodellen i tallskog då rent "lurendrejeri"?
Nja, fullt så drastisk skulle jag nog inte vilja vara. Alla inblandade tycks ha glömt den så kallade ASIO-modellen som man pratade om på 90-talet, där bokstäverna står för att det brann Aldrig, Sällan, Ibland eller Ofta. Marker som är A eller S domineras normalt av gran, I och O av tall. När det inte brinner krävs normalt hyggen för att tallen ska dominera.


Kul att du tar upp ASIO Lars! Jag skrev om det i en tråd (utan att komma ihåg definitionen på ASIO):
Kalhygge mer naturligt än hyggesfritt

   TS
Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#577564 Detta är det närmaste jag hittat när föryngring kommer upp i tallskog. Si är T23 gr mellan 12-22 övrehöjd 22 m 95 år. Gudrun luckade till beståndet och ett bra fröfall gav en föryngring. Sedan har markägaren minskat antalet träd men som jag räknade på stubbarna va 75 stamm per gång. På två större revor är föryngringen dubbelt så hög. Och här är grundytan under 10. Beståndet ligger mot silverdalen i östra delen av Jönköpings län.

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

anersimyra  
#577571
Torbjörn Johnsen skrev:Det verkar som om just kommunerna är lätta att "frälsa" för Lübeckmodellen? Hittade flera exempel på detta från bl a Örebro,
Göteborg,

Jag var med och ” luckhögg ” i en stockholmskommun vinter vår 2017/18 mer som ett experiment då beställaren var nyfiken på om där kunde etableras nya tallar. Men tittade man på vad som kommit upp i andra luckiga delar av beståndet så var det förstås mest gran.. :o

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Mellberg  
#577585 Trist att förvaltaren i Jönköping är jägmästare?, verkar ha missat ett flertal föreläsningar :sad: Akademiker som inte riktigt håller måttet verkar ha brett ut sig bland offentligt anställda :sad:

Trotjänare bla hos SS slutar numera på löpande band... :((

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Lars Lundqvist SLU  
#577594 En kommunal skogsförvaltare har sannolikt en politisk nämnd som har synpunkter på skogsbruket. Sen är det ju så att av de 5 år som jägmästarutbildningen pågår så ägnas ungefär 1,5 dag åt blädningsbruk. Hur mycket som fastnar beror då på hur intresserad studenten är just då.

Att trotjänare slutar beror ofta på att de går i pension. :)

Användarvisningsbild

Re: Lübeckmodellen fungerar inte på tall?

Torbjörn Johnsen  
#577598 Så här kan ju t ex den kommunala påtryckningen se ut:

https://www.vanersborg.se/download/18.2 ... l+mark.pdf

Motion från Miljöpartiet till kommunfullmäktige i Vänersborg 2012 om att införa kalhyggesfritt skogsbruk med Lübeckmodellen.
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen mån 05 aug 2019, 09:23, redigerad totalt 1 gång.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).