Alternativt skogsbruk, blädning och hyggesfritt

Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

116 inlägg 44383 visningar 22 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Vilsten  
#532398
Sillero skrev: Jag vet inte. Det borde ändå gå att ordna på något sätt.

Jag vidhåller att allemansrätten i dess nuvarande tappning är en av de största hindren mot detta!

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Älgfoderodlare  
#532399 ...
Senast redigerad av Älgfoderodlare fre 16 dec 2022, 10:14, redigerad totalt 1 gång.

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#532400
Sillero skrev:Jag vet inte.


Kände det på mig.
Om man som skogsägare vill bli delägare i en turisanläggning är det väll bara att köpa aktier i Skistar.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Sne4  
#532410 Finns betalningsviljan/skyldigheten så går det att tänka ut betalningsmodeller. Jämför t.ex med jaktarrenden.

Det är ju där en av nötterna som behövs knäckas finns. Långsiktiga regler som ökar markägarnas möjligheter att tjäna pengar på sin mark på olika sätt - inte begränsa den.
Hur mycket kan 1ha skogsfrun habitat inbringa i arrende t.ex

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Brozzlaren  
#532421 Gemensamma regler inom europeiska unionen?

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#532428 Dessa arrenden som Sne4 skissar på, lär ju ofta bli långvariga till sin natur. Då är det givetvis viktigt att dessa arrenden indexeras med t.ex. konsumentprisindex eller dylikt, så att inte inflationen urholkar värdet på arrendet.

En annan viktig aspekt är vad som händer med marken efter att arrendet har löpt ut. För då måste ju markägaren åter vara fri att sköta marken som h*n önskar. Alltså förbjuda alla indirekta avtalsbrott från samhällets sida av den typen som tyvärr skedde med de anlagda våtmarkerna på jordbruksmark i omställning 90.

Bakgrund: Som en del i omställning 90, så fick markägare bidrag för att bl.a. anlägga våtmarker på lämplig åkermark. Markägarens åtagande skulle vara i 20 år. Därefter skulle markägaren ha rätt att återställa våtmarker till produktiv åkermark (på egen bekostnad) om markägaren så önskade.

När dessa 20 år hade gått, så bröt plötsligt staten sitt ord och förbjöd markägarna att återställa dessa våtmarker till åkermark - givetvis utan att betala ett endaste öre i ersättning till drabbade markägare!

Så frågan är ju också hur markägarens ska kunna lita på att staten denna gång verkligen håller sitt ord när avtalet väl löpt ut? Kanske skulle man köra med täktansökningsprincipen, alltså om staten nekar markägaren fri förfogningsrätt till sin mark efter att avtalet löpt ut, så ska markägaren per automatik ha en ordentlig ekonomisk ersättning, som staten ska tvingas sätta av på ett räntebärande konto redan vid kontraktstecknandet?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Goal  
#532434 Jag håller helt med!

Vi behöver värna om skogen bättre då det är en grundförutsättning för vårt liv på jorden.

Vi behöver diskutera vilka andra värden som skogarna ger, förutom värdet av virket m.m. från skogsbruket.
Enligt den senaste klimatrapporten från IPCC så måste vi även få fram sätt att behålla koldioxiden i marken så att den inte släpps ut i luften och ökar klimatförändringarna. I rapporten är en lösning att skogen är en sådan koldioxidsänka. Om vi driver denna fråga så kan skogsägare få andra inkomstkällor från sin skog, inte bara genom avverkning. Detta är mycket intressant.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

DrW  
#532438
Goal skrev:Jag håller helt med!

Vi behöver värna om skogen bättre då det är en grundförutsättning för vårt liv på jorden.

Vi behöver diskutera vilka andra värden som skogarna ger, förutom värdet av virket m.m. från skogsbruket.
Enligt den senaste klimatrapporten från IPCC så måste vi även få fram sätt att behålla koldioxiden i marken så att den inte släpps ut i luften och ökar klimatförändringarna. I rapporten är en lösning att skogen är en sådan koldioxidsänka. Om vi driver denna fråga så kan skogsägare få andra inkomstkällor från sin skog, inte bara genom avverkning. Detta är mycket intressant.


Hej!
Ser att du är ny här! Välkommen!
Jag tror dock du får utveckla hur du tänker dig detta. Det finns idag inte mycket annat än skogsprodukter och vissa arrenden som en skogsägare kan tjäna pengar på. Hur ska vi få betalt för ”andra värden”?
Är du själv skogsägare?
Om så är fallet hur gör du själv?
Är inte en rationell användning av skogsprodukter en viktig väg mot ett långsiktigt hållbart samhälle?

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#532443 Precis som DrW är inne på, så måste alltså skogsägaren kunna tjäna pengar på sina producerade ekosystemtjänster. För det är ju väldigt enkelt för samhället att kräva ditt och datt, men desto svårare för samhället att betala för sig. Detta missförhållande måste ju rättas till.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tor 08 nov 2018, 18:05, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Lars Lundqvist SLU  
#532448 Sverige konsumerar årligen motsvarande drygt drygt 15 miljoner ton råolja, vilket motsvarar ungefär 10 miljoner ton kol. Trä innehåller grovt räknat 25% kol per kubikmeter färskt virke. Om vi ska ersätta olja med biomassa från skogen så går det alltså åt ca 40 miljoner m3 per år, hälften av allt det vi redan avverkar. Jag har svårt att se hur Sverige samtidigt ska kunna bli både fossilfritt och lagra kol i skogen.

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Vilsten  
#532455
Goal skrev:Vi behöver diskutera vilka andra värden som skogarna ger, förutom värdet av virket m.m. från skogsbruket.
Enligt den senaste klimatrapporten från IPCC så måste vi även få fram sätt att behålla koldioxiden i marken så att den inte släpps ut i luften och ökar klimatförändringarna.


Välkommen till forumet

Men jag tror att du missuppfattat IPCC rapporten. Om vi ska klara 1,5 graders målet räcker det inte med att minska utsläppen (inte ens om vi lyckas komma ner till 0 utsläpp) vi måste även ta tillbaka co2 ifrån atmosfären. Med dagens teknik är en av de bästa sätten att minska co2 i atmosfären genom växande skog. Skog som växer mer/snabbare binder mer kol. Ännu bättre effekt får vi om vi avverkar skogen och använder sågade produkter för att lagra kol i konstruktioner samtidigt som marken kan binda ny kol.

Dvs aktivt skogsbruk med trakthyggesbruk, förädlat plantmaterial, konstgödsling och produktionsinrktad röjning. Att låta skog stå orörd är kontraproduktivt för klimatet.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

halvproffs  
#532460 När permafrosten tinar görs att enorma mängder co2 släpps ut i luften. Amazonas kallades för jordens lunga när man gick i skolan och dom skogarna krymper oavbrutet.

Det är ju bra att vi använder skogen på ett bra sätt här i Sverige med tanke på co2 inlagringen men detta har nog liten betydelse i det stora hela.

Vi i hela världen måste minska utsläppen enormt om det ska vända åt rätt håll men det blir svårt tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Davvi  
#532462
Sillero skrev:Naturturismen i vårt land har en oerhört stor potential. Det har många utredningar kommit fram till. Men intäkterna måste ju komma berörda markägare till del, oavkortat. Skulle det kunna fungera om alla markägare i en bygd gemensamt drev turistanläggningarna? Jag vet inte. Det borde ändå gå att ordna på något sätt.


Verkligheten är annan, i Kiruna kommun sysselsätter turismen 500-600 årsanstälda, under vintersäsongen gissningsvis det dubbla. Omsättning runt 575miljoner kronor med 636000 kommersiella gästnätter enligt de siffror jag hittat med en befolkningsmängd på 23000 invånare. Lägg då till vandrare, campare och jakt&fiske turister som inte nyttjar hotell.
Turismen är väldigt viktig för oss och nya företag ploppar upp varje år som tar med turister ut i naturen. Förutom tomtarrenden tillkommer förmodligen inte en krona till markägarna eftersom de inte har rätt att kräva ersättning för nyttjandet av deras mark.
Lik förbaskat klagas det på några kalhyggen här och där, hur ska vi då motivera markägare att nyttja skogen på annat vis om ingen betalar för det?

Användarvisningsbild

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Lars Lundqvist SLU  
#532466
Vilsten skrev:Med dagens teknik är en av de bästa sätten att minska co2 i atmosfären genom växande skog. Skog som växer mer/snabbare binder mer kol. Ännu bättre effekt får vi om vi avverkar skogen och använder sågade produkter för att lagra kol i konstruktioner samtidigt som marken kan binda ny kol.


Om Sverige ska minska mängden koldioxid i atmosfären lika mycket som ett års konsumtion av råolja genom att lagra kolet i skogen så måste vi öka det stående virkesförrådet med ca 40 miljoner kubikmeter om året. Det kan vi i realiteten bara göra om vi minskar den årliga avverkningen. Förrådsökning = tillväxt - (avverkning+självgallring). Den årliga avverkningen skulle alltså behöva halveras.

Att lagra samma mängd kol i form av bestående konstruktioner innebär att vi måste bygga träkonstruktioner vars sågade vara har en sammanlagd volym på 40 miljoner kubikmeter. Med tanke på att sågutbyte för sågad vara i bästa fall är 50% så skulle det alltså krävas 80 miljoner kubikmeter sågtimmer för producera detta, vilket motsvarar hela årsavverkningen av stamved i Sverige. Och då ska man komma ihåg att ungefär hälften av allt som avverkas är massaved. Så för att få 80 miljoner kubikmeter sågtimmer måste man avverka ungefär 160 miljoner kubikmeter, vilket är långt över den årliga tillväxten i Sveriges skogar som ligger på ungefär 120 miljoner kubikmeter. Nu invänder antagligen någon att det blir kvar flis och spån när man sågar 80 miljoner kubikmeter sågtimmer, och att mängden ungefär motsvarar dagens produktion av massaved (40 miljoner kubikmeter). Man skulle alltså inte behöva avverka lika mycket massaved. Helt rätt, men eftersom sågtimret sitter längst ner på träden så kan man inte välja att bara avverka sågtimret.

Jag har väldigt svårt att se hur vi samtidigt ska kunna ersätta olja med biomassa från skogen, plocka ut koldioxid från atmosfären genom att lagra i växande skog och/eller långlivade träkonstruktioner och dessutom avsätta stora arealer skog för fri utveckling av naturvårdsskäl. Jag får inte ihop siffrorna...

Avatar Fallback

Re: Bilder från det s.k. moderna skogsbruket

Vilsten  
#532468
Lars Lundqvist SLU skrev:Om Sverige ska minska mängden koldioxid i atmosfären lika mycket som ett års konsumtion av råolja genom att lagra kolet i skogen så måste vi öka det stående virkesförrådet med ca 40 miljoner kubikmeter om året. Det kan vi i realiteten bara göra om vi minskar den årliga avverkningen. Förrådsökning = tillväxt - (avverkning+självgallring). Den årliga avverkningen skulle alltså behöva halveras.

Men är det inte så att om halverar avverkning måste vi ersätta det virket med fossila material? Och massaveden och flisen med andra energikällor?

Jag har tolkat det som att netto effekten av minskad avverkning är negativ. Är detta missuppfattat av mig?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).