SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsekonomi

Virkespriser 2023

295 inlägg 77663 visningar 48 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Virkespriser 2023  ARTIKEL

Fredrik Reuter  
#789015 I denna tråd hittar du aktuella priser, diskussioner och prognoser om virkespriser för året 2023. Skogsforum har för vana att starta en allmän tråd om virkespriser varje år. Längre ner här i texten finns länkar till trådar för tidigare år.

Under flera år har vi efterlyst och kämpat för högre virkespriser. I år kan vara första gången i vår historia som året börjat positivt. Som vi skrivit om tidigare så når vi troligtvis inte upp till andra europeiska skogsländers virkespriser ännu och inte heller har vi några rekordpriser på rundvirke. Men det är ändå viktigt att lyfta fram att virkespriserna generellt ligger högre än vad vi kanske är vana vid.

Det enda vi vet …

Vi lever just nu i en osäker tid och det enklaste skulle kunna vara citera Sokrates som för typ 2500 år sedan kanske myntade uttrycket att det enda vi vet är att vi inte vet något. Det är extra många aspekter att ha i beaktning just nu. Det handlar om inflation, kriget i Ukraina, energiproblematik, lågkonjunktur, väder, politik av olika slag och så vidare.

Att sätta underskriften på en prognos för virkespriserna i Sverige 2023 kan vara vanskligt. Några saker att diskutera finns dock. Att Europa och stora delar av västvärlden lagt sanktioner på Ryssland kan fungera som en airbag för virkespriserna i en lågkonjunktur. Lägg därtill att trenden att bygga i trä är riktigt stark. Det är nu detta vi kan se i början av 2023; sanktionerna syns nu på riktigt och trots en inbromsning i ekonomin så finns ett underskott av råvaror från skogen.

Värt att notera är att detta inte bara gäller sågade trävaror. Energiproblematiken har satt ett fokus på bioenergi. Inte minst märks detta idag på priset på lövmassaved. Inalles skulle man kunna säga att det är intressant just nu inom de flesta råvarusortiment från skogen och det kan också vävas samman genom att brännved ofta kan konkurrera med massaved men också det faktum att sågverken levererar, och får bra betalt, för sågverksflis till massabruken.

Just nu, i januari 2023, så ser vi en mild vinter och svårigheter att få ut råvara ur skogen i relativt stora delar av Sverige. Lagren är inte stora hos skogsindustrin. Detta, tillsammans med ett råvarusug p.g.a. sanktioner kan göra att prisbilden på rundvirke behålls eller till och med stiger. Detta är något vi kommer försöka att följa noggrant på Skogsforum.

Djupet på prisdikena minskar

Ute i skogen och på Skogsforum pratas det en hel del om prisdiken. Sedan länge har Svealand varit symptomatiskt med ordet prisdike. Rätt eller fel låter vi vara osagt. Det som är viktigt är att Sverige troligtvis även 2023 har Europas lägsta virkespriser. Nationellt befinner vi oss alltså i ett europeiskt prisdike.

I Sverige har vi “alltid” haft en prisskillnad på rundvirke. Högst priser i söder och lägst i norr (om nu inte Svealand haft lägst pris). Troligtvis speglar priserna bonitet och kanske också folktäthet, något som alltså kan appliceras på det faktum att virkespriserna stiger än mer om man går från Skåne ner till södra Tyskland eller Österrike. Det vi ser vintern 2023 är dock en skifte där större prisökningar skett i Norrland och Svealand. Sågtimmerpriserna är fortsatt markant högre i Götaland men virkespriserna för massaved och brännved har börjat jämnats ut.

Troligtvis har detta att göra med att marknaden sakta men säkert håller på att luckras upp. Skogsindustrier köper virke lite varstans ifrån (även om man inte flaggar om det) och dessutom har export av rundvirke till kanske främst Finland och Tyskland tagit fart.

Här kan det bli extra spännande i år då Sveaskog också nyligen aviserat att de kommer dra ner sin avverkning i Norrbotten med 45 %. Tillsammans med “virkesbristen” i och med sanktionerna mot Ryssland så kan detta borga för att det blir ett bra år skogsägarna och virkespriserna. I andra vågskålen ligger lågkonjunkturen och inflationen. Den som lever får se, eller vad tror du?

Funderar du på att avverka skog 2023? Då kan du få bra tips om att göra en så bra affär som möjligt i tråden Virkesaffär - Bästa säljtipsen vid avverkning av skog.

Tidigare trådar i ämnet:

Virkespriser 2022

Virkespriser 2021

Virkespriser 2020

Virkespriser 2019

Virkespriser 2018   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#789217 Södra höjer tall- o grantimmer med hela 30 kr!!! 🙃

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Sjögården  
#789219
Mangan skrev:Södra höjer tall- o grantimmer med hela 30 kr!!! 🙃

Snart årsmöten, brukar komma en liten uppjustering strax innan.
Massaveden hade jag väntat mig men toppbrotten har väl fyllt på lagren av avverkning…

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

Bosse1  
Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

JerryH  
#789272
Mangan skrev:Södra höjer tall- o grantimmer med hela 30 kr!!! 🙃


Ska bli intressant o se vilken vinst det blev Q4 o hur stor nya vinstrekordet på årsbasis blev =)

(Och självklart då med hur mycket vi får utbetalt i sommar =D )

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

generationsskifte  
#789283 Tycker ändå det är lite märkligt att dom inte höjde priset på massan med! Någon som tror det kommer en höjning på det till våren? Inte för att jag klagar på att de höjt timret 😤

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Sjögården  
#789287 Det borde komma inom en månad, hade för egen del väntat mig det redan nu.
Kanske kommer det veckan innan SBO årsmötena, det brukar lugna diskussionen om varför så stor del av intjäningen kommer året efter avverkningen.
Blir en väldigt bra utdelning men ser med intresse fram på styrelsens förslag till disposition.
Borde skapa debatt om avvägningen mellan avkastningen på kapital och betalningen för virket..😉

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Elis76  
#789291
generationsskifte skrev:Tycker ändå det är lite märkligt att dom inte höjde priset på massan med! Någon som tror det kommer en höjning på det till våren? Inte för att jag klagar på att de höjt timret 😤


Massamarknaden är global precis som järnmalmspriset.

LKAB kan inte ta mera betalt för sin pellets från sina gruvor än marknaden är villig att betala.

Att vissa massabruk sedan köper mindre volymer massaved i Baltikum till höga priser är en annan "story".

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Sjögården  
#789293 Södra betalar så mycket för massaveden man behöver för att hålla bruken i full fart men så lite man kan för att skapa årsresultatet.Massavedspriset har egentligen ingen direkt koppling till intjäningen på världsmarknaden däremot till skogsägarnas vilja att avverka och framförallt gallra.. 😉

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#789317 Ja, betalar de mer än vad som behövs får de för mycket massaved, vad skall de göra med den?

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Torbjörn Johnsen  
#789320 Vi pratar lite virkespriser i podden idag. Innan vi spelade in sammanställde jag och Fredrik en snabb överblick över dagens listpriser på lita olika håll i landet och Europa. Allt i jämförbara m3fub-priser i svenska kronor. (Ursäkta felstavningen på Qbik)

Användarvisningsbild

Re: Virkespriser 2023

Torbjörn Johnsen  
#789334 Jag har uppdaterat en tabell över Södras prisförändringar på virke. Den är ursprungligen från juni 2021 och finns i en artikel på iskogen.se. Jag har lagt in alla prishöjningar som Södra gjort sedan juni 2021 och sedan jämfört dagens utfall mot ingånsvärdet i den här tabellen som var virkespris i december 2018. En prisnivå som då ansågs som god.

Sedan har jag jämfört virkesprisets utveckling med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) under samma period. Det är intressant att se att timmerpriset inte hart hängt med kostnadsutvecklingen trots att det anses vara högt efter fjolårets höjningar. Dagens timmerpris är 2,2% lägre i reala termer än vad det var i december 2018. Inflationen äter pengavärden!

Däremot så har massavedsprisets utveckling med råge slagit KPI och där är det upp med 12,6% i reala termer jämfört med december 2018. Om grantimmerpriset hade ökat lika mycket som massavedspriset i procent sedan december 2018 så hade det legat runt 920 kr/m3fub idag. En hundring upp.

Mot bakgrund av Sjögårdens intressanta och troligtvis helt korrekta slutsats tidigare här i tråden så är det intressant att reflektera över den här skillnaden. Södra köper mer timmer av sina medlemmar än vad man förbrukar själva i sina sågverk. En betydande andel av timret säljs vidare till andra sågverk i Götaland och därmed finns ingen bristsituation när det gäller timmer för Södra. Södras sågverk får normalt sett det timmer de behöver och därmed finns inget pristryck uppåt för timret. Så även om det är en bristsituation för timmer i Götaland så är det inte det för Södra.

Andra sågverk i Götaland kan ha det tufft att få det timmer de behöver vilket får till följd att de krigar på rotpost- och marginalmarknader om betydligt dyrare timmer än listprisvirket. Deras snittpris kanske ligger en hundring över vad Södra betalar och ibland ännu mer. Om Södra hade betalat 100 kr mer per m3fub för timmer skulle de enligt Mangans retorik komma att drunkna i timmer som de inte skulle kunna ta hand om. Men det timret kan ju säljas vidare till andra sågverk i Götaland med motsvarande påslag. Nu skulle jag gissa att externa sågverk redan idag betalar ett högre pris för Södratimmer än vad Södra har betalt sina medlemmar. Den förtjänsten landar dock in i bolagsresultatet varav medlemmarna på sin höjd får ut hälften i efterlikvider mm.

När det gäller massaveden är situationen annorlunda för Södra. Här räcker inte medlemmarnas massaved till för att driva bruken utan det behövs stora volymer av både massaved och sågverksflis från andra leverantörer när allt går för fullt. Här tvingas Södra köpa marginalkvantiteter både i den egna regionen men även på andra sidan Östersjön för att hålla igång. Det här ger ett starkare pristryck uppåt för massaveden varför den nu på senare tid har utvecklats väl i pris. Som tur är för Södra (men kanske inte för medlemmarna?) så fungerar inte virkesmarknaden som elmarknaden. Att kostnaden för de sista kilowatten på marginalen sätter priset för hela marknaden. I så fall hade vi redan nu haft massavedspriser runt 1200 kr fubben för björk, 800 kr för barrmassaved och 1000 kr för grantimmer. Men se det som ett bra riktmärke vad råvaran är värd😁

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

nikan  
#789392 Till detta har Södra också varje justering smugit ner timmer över 38cm så nu är skillnaden till Värö ca 200:- på timmer 22-36 och timmer 38+ Innan 2018 var det samma pris för det grova upp till 75 cm max. Detta gör ju att totalt är reala priset ännu lägre om du har grov gammal skog.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

Chainsaw Charlie  
#789408 Certifieringspremien för dubbel certifiering (FSC & PEFC) har även dubblats från 20 kr/m³fub 2018 till 40 kr m³fub idag.

Andra aktörer betalar sedan åtminstone i höstas över 1000 kr/m³fub och efter den senaste höjningen skulle jag tror att Södra hamnar någonstans där också för en större avverkning inklusive premier och efterlikvid.

Själv så fick jag 810 kr/m³fub för grantimret hösten 2018 och 1005 kr/m³fub hösten 2022, så en ökning med ca 24 %.
Med Södras senaste höjning kanske det är läge att förhandla upp priset för vinterns leveransvirke med några tior till.

Avatar Fallback

Re: Virkespriser 2023

grankarlsson  
#789426 Jätttebra att vi jobbar för högre virkespriser och synd att norrlandslänen inte får betalt för timret när köpare betalar bättre i baltikum , bedrövligt . Samt att hamnarnas ägare agerar besynnerligt ( enl podden i fredags 20/1) . Men så länge större delen av skogsägarna ( förutom vissa skogsägareföreningars medlemmar indirekt) inte äger varken producentledet eller försäljningsledet på trävaror sitter vi ju faktiskt i knät på köparna av råvaran.
För när skogsägaren får bättre betalt för råvaran ska vi nog inte tro att det går längre tid än vad det tar för aktiemarknadens aktörer att klicka köp/sälj innan alla andra som lever av råvarukedjans väg från planta till planka att vilja få ut sin del av kakan och vipps så är allt annat lika dyrt igen och skogsägaren har då visserligen fått mer betalt i kronor men säkerligen inte i realtimmerpriser.

Men nu ska vi inte måla .... på väggen , jag tycker verkligen att Fredrik och Torbjörn gör ett fantastiskt bra jobb och kämpar på för den självverksamma skogsägaren .
Ser fram emot varje ny fredag med podden i mina peltor-kåporna . ( det finns andra kåpor ochså ).

🌲 🌲 🌲

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).