Skogsekonomi

Intressant förslag om nytt skattesystem

42 inlägg 8541 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Intressant förslag om nytt skattesystem

Torbjörn Johnsen  
#687294 En fråga som gått lite under radarn i dessa Skogsutrednings- och Pandemitider är Klas Eklunds utredning om hur det svenska skattesystemet borde reformeras. Utredningen har gjorts på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi) som är en expertgrupp under finansdepartementet. Det finns mycket intressant i innehållet och det går att se en sammanfattning här.

Dagens skattesystem härrör från en stor omläggning i början av 90-talet. Därefter har det lappats och lagats med allehanda tillägg och undantag vilket skapat en mängd både önskade och oönskade effekter. Utredaren anger i utredningen att dagens skattesystem (tillsammans med den låga räntenivån) omfördelar pengar från låg- & medelinkomsttagare till höginkomsttagare. Framför allt via boendeekonomin. De som köper dyra bostäder i storstäderna har gynnats kraftigt i och med avskaffad proportionell fastighetsskatt samt fortsatta möjligheten till ränteavdrag. Så här skriver man i ett pressmeddelande om utredningen:

Sverige behöver ett skattesystem som långsiktigt främjar tillväxt och välfärd.
Sedan den förra skattereformen genomfördes på 1990-talet har både digitaliseringen och globaliseringen tilltagit. I den nya rapporten till ESO beskriver Klas Eklund problem och brister i det nuvarande skattesystemet och lägger fram ett förslag på en genomgripande skattereform. Resultatet är ett enklare och mer transparent system med färre särregleringar.

– En viktig poäng är att medborgarna kommer att behandlas mer lika. De får behålla mer av sina inkomster samtidigt som skatterna i mindre utsträckning kommer styra sådant som val av boende och konsumtion. Det tror jag ökar skattesystemets legitimitet, framhåller Klas Eklund.


Utredningsförslaget är "skatteneutralt" i den mening att förslaget avses dra in lika mycket pengar till kommuner och stat som idag men uttaget föreslås att bli annorlunda fördelat. Kärnan i utredarens förslag är att försöka uppnå ett mer jämlikt skattetryck på arbete, kapital och företagande. Idag är skattetrycket betydligt högre på arbete där vi har ett av Världens högsta skattetryck. Dessutom är skalan progressiv vilket enligt utredaren minskar drivkrafter för t ex utbildning.

Utredningsförslaget innebär kraftigt sänkt skatt på arbete. Ingen skatt alls på inkomster upp till 95 000 kr per år (samt större grundavdrag för pensionsinkomster) och därefter en lägre skatt än idag. Brytpunkten för när statlig skatt tas ut höjs. Arbetsgivaravgifterna sänks generellt och alla undantag tas bort. Folk får helt enkelt behålla mer i plånboken och trösklarna ska sänkas för att anställa.

I gengäld minskas olika typer av skatterabatter eller skattesubventioner. Som t ex RUT och ROT-avdrag. Ränteavdragen för bolån reduceras osv. Enligt utredaren styr dagens skatteregler över hur vi konsumerar. Vi blir t ex skattemässigt gynnade om vi renoverar vårt hus eller köper städhjälp. Eller om vi köper en riktigt dyr villa. Om man istället får behålla större del av lönen kan var och en bestämma hur man vill använda sina pengar och ingen gynnas eller missgynnas skattemässigt.

Skatteredovisningen föreslås bli mer transparent så att man ser vad man betalar och vad det går till. Arbetsgivaravgiften bör redovisas på lönebeskedet och skattsedel. Den del av arbetsgivaravgiften som avser den s k allmänna arbetsgivaravgiften bör döpas om till "allmän löneskatt" eftersom det är en skatt och inget annat.

Sammanlagt ger minskade skatter på tjänsteinkomster ett minskat skatteuttag på 65 miljarder kronor per år. Något som istället framför allt ska tas in på kapitalskatter.

Utredningen föreslår en enhetlig men något sänkt kapitalskatt om 25%. Ränteavdrag för bostäder sänks från 30% till 25%. Stämpelskatten tas bort. Fastighetsavgiften bör reformeras. När fastighetsskatten togs bort och kommunala fastighetsavgifter infördes så införde även ett tak. Det innebär en relativt sett hög skatt för billiga bostäder men väldigt låg proportionell avgift för de dyraste villorna. Utredaren föreslår att avgiften sänks till 0,5% men att taket tas bort så att skatten blir proportionell. Det sägs egentligen inget i utredningen om fastighetsskatt på jord- & skogsfastigheter mer än att "en ev breddning av skatteunderlaget tarvar en egen utredning".

När det gäller företag vill utredaren skapa enhetligare skatteuttag med mindre behov av specialregler. De s k 3:12-reglerna för fåmansbolag bör ses över och såväl tjänste- som företagsbeskattningen ska i princip vara så gynnsam så att de blir ointressanta. Bolagsskatten behöver fortsätta att sänkas medan ränteavdragen minskas. Utredaren vill gynna investeringar med eget kapital framför lånade pengar (motsatt situation idag med högre bolagsskatt och låga räntor).

När det gäller miljöskatter anser utredaren att de kan vara viktiga styrmedel men att de inte ska vara "fiskala", d v s att staten inte ska förvänta sig stor finansiering till det offentliga via miljöskatter. Det är ju paradoxalt nog så att om en miljöskatt blir framgånsrik så försvinner skattebasen för denna skatt.

Enhetlig moms på 25% är ett annat förslag i utredningen. Det kommer att höja matpriset men i gengäld har skatten på inkomst sänkts så folk i allmänhet har mer kvar i plånboken. Pensionärer och barnfamiljer kan dock behöva höjda bidrag för att minska negativa effekter av ökade matpriser.

Lotteriverksamhet får betala full moms och bankerna beläggs med "aktivitetsskatt". Fastighetssektorn föreslås också belastas med moms fullt ut.

Vi snackar revolutionerande förändringar om det här skulle bli verklighet men det kommer nog att bli heta diskussioner och hårda partsinlagor från olika "särintressen". Men som jag uppfattar det så är steg i den här riktningen troligtvis något som skulle gynna en absolut majoritet av alla som är verksamma inom skogsbruket. Det som förvånar mig är att det inte varit någon diskussion om den här utredningen.

Här hittar ni en sammanfattning:
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/u ... ttning.pdf

Presmeddelandet
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/u ... 201106.pdf

och utredningen/ESO-rapporten:
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/u ... m-webb.pdf

Vad tror ni om förslagen?   TS
Landshypotek Bank
Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Skogshenke  
#687302 Man får hoppas att långsiktig satsning rent generellt ska gynnas för hållbar ekonomi över tid inte detta med rädda världen genom att få bort sugrör och plastpåsar. Idag är det mycket som är kortsiktigt, mycket kvartalsekonomi binda kapital är oftast inte lönsamt idag. Här blir skogsinvesteringar lidande, när väl vinsten kommer så blir det hård beskattning det kvartalet, skogskonton är en nödlösning av ett grundproblem.

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

svampbob  
#687303 Det kommer att höras mer än ett ramaskri då denna omläggning kommer att gynna de strävsamma och på papperet även de rika. Snart står någon LO ekonom i tv studion och talar om hur mycket de rika får när progressiviteten i skatteskalan minskar och att de "svaga" kommer att missgynnas bl.a. genom höjd matmoms.

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Torbjörn Johnsen  
#687315
svampbob skrev:Det kommer att höras mer än ett ramaskri då denna omläggning kommer att gynna de strävsamma och på papperet även de rika. Snart står någon LO ekonom i tv studion och talar om hur mycket de rika får när progressiviteten i skatteskalan minskar och att de "svaga" kommer att missgynnas bl.a. genom höjd matmoms.


Ja alldeles säkert. Men förslaget innebär verkligen massiva skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Och det kommer att "drabba" höginkomsttagare med högre fastighetsskatt och minskade skatteavdrag.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

SkogsBasse  
#687347 Intressant läsning, mycket fokus på boende. Sen tråkigt igen att få bekräftat hur oönskade vi egenföretagare är, dvs bort med 3:12 etc....
Jag gillade skattefritt upp till 95000. Moms upp till 25% kan jag leva med. Där fanns en brasklapp för att mitigera att denna höjning slår mot "svaga":
För att skydda barnfamiljer föreslår jag ändock höjt barnbidrag; det ger samma fördel till mindre än halva kostnaden. Även pen-sionärer med låg pensionbör skyddas, genom ett direkt bidrag.

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Mellberg  
#687393 Vet ej vilka som beställt rapporten, men stora frågetecken, när man över åren förstör ett ganska bra skattesystem. Är det tänkt att vi skall börja om igen och igen?

Ingen får ju dra av för andra privata kostnader, bara räntekostnader. Enklast att skippa detta och samtidigt låta ränte och andra kapitalinkomster som är privata bli skattefria. Detta blir superplus för staten i dagsläget. Kommer också att sätta press på bolåneräntorna.

Kom ihåg att banker vill låna ut våra pengar, inte sina egna :mrgreen:

Ingen ränta på kontot, köp guld istället 😎

Avatar Fallback

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#687413 Eller köp bankaktier. Alla svenska banker är bra på att skinna folk och aktiekurserna går som tåget.

Avatar Fallback

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

jannee  
#687490 Köp INTE bankaktier, visst har de gått som tåget, skogsola menar då väl SJ som strular regelbundet :smile:
Våran aktieportfölj har i år stigit med ca 40 %.
Följer absolut inte bankernas råd, däremot DI och Affärsvälden

Avatar Fallback

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#687503 Tycker att det i huvudsak låter riktigt bra.

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

himmelsblå  
#688122 Efter att ha kikat igenom Klas Eklunds presentation tycker jag det låter alldeles utmärkt. En växling till mindre skatt på arbete till ett större uttag på arv- och förmögenhetsskatt och dyra fastigheter har jag länge tyckt vara rimligt. Eklund motiverar avsaknaden av förslag för arv- och förmögenhetsskatt p g a avgränsningsproblem och risk för skatteflykt, vilket är fullt rimligt. Skillnaden i moms på olika varor kan jag inte heller förstå vitsen med längre.

Tack TS för att du tog upp utredningen, den hade helt gått mig förbi.

Länk till presentation: https://eso.expertgrupp.se/seminarium/sokes-ett-enklare-och-effektivare-skattesystem-nu-och-framover/

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Mellberg  
#688124 Avsaknad av en ordentlig förmögenhetsskatt gör att förslaget faller platt till marken, det är ju där vi måste sätta in stöten. Ränteavdragen bör även de tas bort helt. Varför skall vi som inga lån har missgynnas. Detta verkar vara ett rent högerförslag.

Sen borde vi ha en riktigt rejäl arvsskatt, så vi kan ta bort inkomstskatten helt. Då blev det enkelt, ingen behöver längre deklarera heller.

Nej, jag är inte en robot =))

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Torbjörn Johnsen  
#688229 Ett problem med förmögenhetsskatten, som även tas upp i rapporten och förslaget, är att pengar i sig är svåra att beskatta. Av den enkla anledningen att den som har väldigt många ganska enkelt kan hitta sätt att slinka undan. Kapital är lätt att flytta undan från beskattning och om Sverige ligger högre än omvärlden så får man "skatteflykt". Hårdare regler kan se bra ut i teorin men i praktiken fungerar det sämre. Egendom i form av hus och fastigheter är enklare skatteobjekt eftersom de är svårare att flytta.

Jag tolkar Eklunds förslag som ett försök att kunna öka beskattningen på kapital på ett sätt som ska fungera i praktiken. Främst genom att täppa till en massa undantag. Den nuvarande fastighetsskatten, som kallas kommunal fastighetsavgift, blev ganska skev eftersom det har ett tak. Den innebär att en person som äger ett ganska lågt taxerat hus på landsbygden betalar en avsevärt högre (i proportion till fastighetsvärdet) skatt jämfört med den som äger en 20 gånger så dyr villa eller lägenhet i storstaden.

Minskning av ränteavdragen som du nämner är också ett sätt att öka kapitalskatten.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Skogshenke  
#688307 Skattesystemet behöver få samhället att vilja investera och konsumera mer, men inte investera i fonder och aktier som är lite av ett "casino" som styrs av smarta program som sköter handeln åt stora bolag. Om det är mer lönsamhet att sätta pengar på börsen och betala 30% skatt på vinsten än att sätta pengar i skogen och betala runt 60% skatt så är det fel. Något är fel i denna logiken. Frågan är hur kommer framtidens samhälle att se ut egentligen?

Avatar Fallback

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#688309 Systemet med räntefördelning kom till just för att utjämna skillnaderna mellan egenföretagande (skog eller något annat) jämfört med passivt kapitalägande ex på börsen.

Användarvisningsbild

Re: Intressant förslag om nytt skattesystem

JörgenO  
#688311
Skogshenke skrev:Skattesystemet behöver få samhället att vilja investera och konsumera mer, men inte investera i fonder och aktier som är lite av ett "casino" som styrs av smarta program som sköter handeln åt stora bolag. Om det är mer lönsamhet att sätta pengar på börsen och betala 30% skatt på vinsten än att sätta pengar i skogen och betala runt 60% skatt så är det fel. Något är fel i denna logiken. Frågan är hur kommer framtidens samhälle att se ut egentligen?


Aktiemarknaden (nyemmissioner) och kreditmarknaden (företagsobligationer) är den viktigaste källan för noterade bolag att finansiera större investeringar. De pengarna tillhandahålls av oss som sparar i aktier o fonder.

Jag tror för övrigt att du behöver fördjupa dina kunskaper i skillnaden mellan Casino och sparande 😁

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).