Öppna kategorin

Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

59 inlägg 19004 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#365198 Hej alla,

Jag är inte skogsägare, men nyfiken på vad ni som äger och jobbar med skog upplever som problem med dagens regler och lagar.

Om vi leker med tanken att ni fick diktera skogspolicy för ett parti, vad skulle ni vilja genomföra?

(Här får ni gärna tänka på att det skall vara praktiskt genomförbart och att det kan tänkas få riksdagsmajoritet. Starkt polariserade politiska beslut är ganska meningslösa om en policy kan förväntas genast rullas tillbaka av en annan regering.)   TS
Elmia
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Skogstomte  
#365284 Jag är inte skogsägare heller, men var i femton år. En del av anledningen finns nedan:

Äganderätten är kringskuren från många håll. Ett återupprättande av äganderätten i dess rätta mening vore nog den enskilt största lättnaden. Finns idag många som vill bestämma över både skogsägare och deras ekonomi. Det är ju lätt att leka med andras pengar...

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#365290 Det är lätt att vilja bestämma över folk lite oavsett om det gäller skog, hus eller hur föräldrar skall dela upp sin föräldrarförsäkring. Vad det gäller skog så känns det som det är skogsjättarna som är anledningen att många stöder inskränkningar i äganderätten, samtidigt som dessa i slutändan är de som har lättast att komma runt reglerna.

Ett bra lagförslag skulle underlätta för mindre privata ägare, medan skogsbolag - som tenderar att endast fokusera på maximal produktion/ekonomi - till och med kanske skall regleras hårdare idag.

Själv är jag dock mycket osäker på hur man skulle utforma ett sådant förslag - hur man skulle skilja ut de som behövs regleras från de som inte behöver samma regler (Storlek på innehav? Annat?), vad man i första hand skulle avreglera (återbörda äganderätten över) - man kan antagligen inte ändra allt på en gång, vilka kryphål för exploatering från stora bolagen över privata som man behöver täppa till osv.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

jannee  
#365294 Dikningsförbudet. Nu menar jag INTE reglerna om ytlig markavvattning. Mossar sjunker, inte tal om något annat, för att uppnå något så när produktivitet på dessa måste man få dika ORDENTLIGT.
Som det nu är DIKAR man och hoppas att skogsstyrelsen ska blunda för olagligheterna :mrgreen:
Inför även ett ovillkorligt minst10 årigt bosättningstvång - med omedelbar verkan från det att köpet gått igenom.
Finns massor av personer som gärna vill ha en liten gård och bosätta sig där, men som prisbilden är idag kan de inte vara med i budgivningen.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#365333 Slopa kravet på avverkningsanmälningar. Markägaren ska inte behöva stå med mössan i handen när denna vill frigöra pengar från egen skog.

Och som Jannee var inne på, slopa markavvattningsförbud + tillståndsplikt för dikning.
/Niklas
Senast redigerad av Niking tis 12 jan 2016, 22:57, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Vardon  
#365359 Hur mycket ska man få dika och bestämma över vattenvägar själv? Kan jag sätta igen en å och dika lite och låta grannarna få problemen. Vattnet kommer ju komma fram men vilken väg? Jag tror det kommer skapa många nya problem.

För att återkoppla på Jannees förslag om bosättningskrav skulle ja då vilja se avdragsrätt för huset i och med att det faktiskt tillhör verksamheten.

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

JörgenO  
#365360 Jag tycker att regler där myndigheter skall bestämma vem som skall få köpa och var de skall bo är förslag som rejält begränsar äganderätt och marknadskrafter. Tänk om socialistgeggamojan som vanstyr landet läser o får ideer :surp:

I konsekvensens namn borde väl då myndigheterna också kunna bestämma vem vi skall sälja virket till och vilka entreprenörer som skall anlitas? Lokalt skall det så klart vara, även om de betalar mindre och kostar mer. Eller var skall man dra gränsen för marknadskrafterna?

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Umea  
#365377 Markavvattnings förbudet.

Som det är idag så blir träden sjuka av att stå i vatten. Som markägare vill man inte få rättsligt efterspel bara för att man har

grävt ett dike på sin egen mark.

Om vi som skogsägare vill lägga pengar och tid på att gräva ett dike och därmed hjälpa träd som håller på att drunkna borde

det anses vara skogsvård och lagligt.

Ett nytt dike måste då avslutas i ett sedan tidigare befintligt dike / eller annat vatten,

detta för att minska risken för att någon annan ska drabbas av vatten problem.


Hoppas att markavvattnings förbudet tas bort !!


Varma skogshälsningar från Umeå

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#365401 Det är mycket viktigt att det privata ägandet stärks och stimuleras för att få en positiv utveckling för samhället och det privata företagandet. Ett spritt privat ägande gynnar också den biologiska mångfalden med olika ägares intresse, viljor, ekonomi, kunskaper ,traditioner mm.
För närvarande är situationen att, en rad hinder och nyttjanden som är gratis, införts som hindrar för ägare att fritt förfoga över sin ärligt ägda skog och mark, vilket begränsar lönsamheten för denne och landsbygden.
Som Skogs- och jord-ägare måste man kunna styra över sin egen fastighet.
Skogen ägs och brukas av skogsägaren och inte av någon allmänhet eller militant miljörörelse.

Följande bör ses över och ändras:

Grundlagen som är en övergripande lag, nonchaleras av tjänstemänn, länsstyrelse lantmäteri mm
Skogs & jordägare måste på grund av sin brukanderätt, förfoganderätt och äganderätt ekonomiskt och juridiskt.få vara med i remissinstanser som sakägare, när länstyrelser med fler planerar inskränkningar eller försämringar för Skogs & jordföretaget.
Skogskonton & skogsavdrag försämringar skall inte genomföras.
Allemansrätten,
Strandskyddslagstiftningen,
Utvidgat strandskydd,
Anläggningslagen
Dikningsmöjlighet
Riksintressen,
Miljöintressen skall ha mindre att säga till om,
Naturvårdshänsyn skall var baseras på frivillighet, och ägarens intresse och inriktning
Kommersiell bärplockning,
Kommersiell turistverksamhet,
Organiserad föreningsverksamhet eller företag som bedriver vinstintressen på skogs eller jordägarens fastighet.
Friluftslivets intressen får inte inkräkta på skogs eller jordägarens förfoganderätt,
Skoter körning,
Fyrhjulings körning & terrängkörning
Biotopskydd,
Olagliga bosättningar
Intrång och olovligt ianspråktagande av annans mark, typ privatiseringar av fritidshusägare, mm
Intrång av alla de slag m.m.
Dumpning av avfall, skrotbilar mm
Brottsbalken måste ses över då skogs och markägare inte får hjälp av rättsväsendet vid intrång och skador.
Rättsväsendets ansvar att utreda och beivra brott.

Det är det inte rätt att konfiskera avverkningsmogen skog mot markägarens vilja av påstådda naturvårdsskäl
Med nuvarande lagstiftning och praxis kan myndigheter idag förbjuda markägaren att slutavverka sin produktions skog med stöd av miljöaltivisters särintresse.
Därför är det helt uppåt väggarna fel att vissa miljöorganisationer får statliga bidrag för att aktivt arbeta för att med hjälp av våra skattefinanserade myndigheter konfiskera äganderätten, att bruka vår skog.
Dessutom leder ofta en sådan konfiskation av äganderätten till en ekonomisk katastrof för den drabbade markägaren som i många fall är belånad på fastigheten. När skogsägaren går miste om betydande belopp från många års nedlagda kostnader i plantering, röjningar , skogsvårds arbete mm, ofta motsvarande några årslöner. Hur skulle myndighetsfacket reagera och deras medlemmar plötsligt blev utan lön i flera år, men ändå skulle tvingas jobba under tiden? Skulle nog bli ett ramaskri utan dess like. Men sådan är dessvärre verkligheten hos många drabbade skogsägarna.
Miljörörelsen, myndigheter och dumstolar respekterar INTE äganderätten. De måste inse konsekvensen av sitt rovaktiga agerande. Vi kan inte längre sitta stillatigande och se på hur äganderätten ständigt beskärs och urholkas.
Det finns ju inga som helst problem om myndighetspersoner och miljöaktivister själva köper upp mark för egna (eller lånade) pengar och sedan ”skyddar” den.

Då visar de ju att de seriöst menar allvar och inte bara vill leka med skogsägarens egendom och ekonomi..

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Bosse1  
#365460 "Riksdagsmajoritet" bör ju förklaras för väljarna :roll:

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#365639
Umea skrev:Markavvattnings förbudet.
Som det är idag så blir träden sjuka av att stå i vatten. Som markägare vill man inte få rättsligt efterspel bara för att man har grävt ett dike på sin egen mark.
Om vi som skogsägare vill lägga pengar och tid på att gräva ett dike och därmed hjälpa träd som håller på att drunkna borde det anses vara skogsvård och lagligt. Ett nytt dike måste då avslutas i ett sedan tidigare befintligt dike / eller annat vatten, detta för att minska risken för att någon annan ska drabbas av vatten problem.


Intressant alla ni som skriver om detta. Vad är det meningen reglerna är tänkta att komma åt? Finns det missbruk som man ändå måste skydda sig från? Isf vad?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

lerno  
#365642 Just biotopskydd odyl är egentligen tänkt lite som när man K-märker hus, eller att man skyddar upphittade fornlämningar - dvs man ser ett allmänintresse i att bevara något, och då går det allmänna in och stoppar. Samtidigt har jag också full förståelse för att detta ofta och gärna går överstyr och missbrukas, vilket självklart ger en god känsla av maktlöshet, ilska och förtvivlan.

NÅGON form av naturskydd och biotopskydd behöver ju alltid kunna finnas för speciella områden, och att man kanske inte skall ge stora skogsbolag fri lejd vad det gäller att avverka är ganska klart. Samtidigt brukar det ju alltid - och jag antar att skogsägande inte är ett undantag - stora företag vara duktiga att strunta i eller gå runt lagen. (Stora branden i Västmanland var det ju som väntat ett stort skogsbolag som skickade ut folk när det var som absolut torrast.)

Alltså behöver det finnas inskränkningar på någon nivå, samtidigt som jag gärna skulle vilja ge folk så mycket frihet som möjligt att förvalta sin skog.

Finns det några praktiska sätt man skulle kunna skilja ansvarsfulla och oansvariga ägare åt? Skall man dela på skogsstorlek, hur mycket man avverkar per år, eller finns det någon annat sätt?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

Skogstomte  
#365645
lerno skrev:Det är lätt att vilja bestämma över folk lite oavsett om det gäller skog, hus eller hur föräldrar skall dela upp sin föräldrarförsäkring. Vad det gäller skog så känns det som det är skogsjättarna som är anledningen att många stöder inskränkningar i äganderätten, samtidigt som dessa i slutändan är de som har lättast att komma runt reglerna.

Ett bra lagförslag skulle underlätta för mindre privata ägare, medan skogsbolag - som tenderar att endast fokusera på maximal produktion/ekonomi - till och med kanske skall regleras hårdare idag.

Själv är jag dock mycket osäker på hur man skulle utforma ett sådant förslag - hur man skulle skilja ut de som behövs regleras från de som inte behöver samma regler (Storlek på innehav? Annat?), vad man i första hand skulle avreglera (återbörda äganderätten över) - man kan antagligen inte ändra allt på en gång, vilka kryphål för exploatering från stora bolagen över privata som man behöver täppa till osv.


Jag tycker du är helt rätt på det här. Mycket av regleringarna kan vi tacka storbolagen för. Storleken är i mitt tycke det enklaste och framför allt tydligaste sättet att kategorisera skogsbruket. Kommer dock alltid att vara någon som hamnar "fel" sida en sådan gräns. Säg att man sätter gränsen vid 1000ha produktiv skog, ytterst få privatägda gårdar som kommer över den gränsen.

Jag tror starkt på en väldigt avreglerad småskalig näring är det bästa på lång sikt. De regleringar som finns ska vara enkla att förstå. Mindre ägare som skapar enligt eget huvud ger en mångfald som gynnar miljön, artrikedomen och minskar risken för skogliga epidemier.

Avatar Fallback

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

alias  
#365648
lerno skrev:Just biotopskydd odyl är egentligen tänkt lite som när man K-märker hus, eller att man skyddar upphittade fornlämningar - dvs man ser ett allmänintresse i att bevara något, och då går det allmänna in och stoppar. Samtidigt har jag också full förståelse för att detta ofta och gärna går överstyr och missbrukas, vilket självklart ger en god känsla av maktlöshet, ilska och förtvivlan.

NÅGON form av naturskydd och biotopskydd behöver ju alltid kunna finnas för speciella områden, och att man kanske inte skall ge stora skogsbolag fri lejd vad det gäller att avverka är ganska klart. Samtidigt brukar det ju alltid - och jag antar att skogsägande inte är ett undantag - stora företag vara duktiga att strunta i eller gå runt lagen. (Stora branden i Västmanland var det ju som väntat ett stort skogsbolag som skickade ut folk när det var som absolut torrast.)

Alltså behöver det finnas inskränkningar på någon nivå, samtidigt som jag gärna skulle vilja ge folk så mycket frihet som möjligt att förvalta sin skog.

Finns det några praktiska sätt man skulle kunna skilja ansvarsfulla och oansvariga ägare åt? Skall man dela på skogsstorlek, hur mycket man avverkar per år, eller finns det någon annat sätt?


Om vi nu drar en parallell som främst rör jordbruket (tänker på det generella biotopskyddet) som innebär att man "skyddar" alla vattendrag, åkerholmar och stenmurar i odlingslandskapet (av anledningen att dessa är värdefulla livsmiljöer för vissa arter) så undrar jag hur stor nytta detta skydd gör.

I realiteten gör laghindren mot att lägga igen öppna diken, plocka bort åkerholmar och stenmurar till att åkrarna inte kan brukas med rationella maskiner, vilket leder till att jordbruket på sikt läggs ner i skogsbygderna. Förvisso har man kanske förlorat vissa kvantiteter av dessa livsmiljöer om man tillät att end del av dessa element plockades bort, men frågan är om inte ännu större värden, i form av artrikedom, riskerar att försvinna i betesmarkerna som dessa gårdar i skogsbygderna har hävdat med betande djur.

Jag ser hellre att man offrar en del stenmurar och öppna diken m.m. för att tillåta en levande landsbygd än att både åkermarkerna och betesmarkerna slutar brukas och på sikt växer igen naturligt eller planteras igen - för vad har man då vunnit om stenmurarna ligger kvar men de arter som trivdes där när det var öppna fält runtom sedan länge har försvunnit och granskogen växer tät runt murarna?

Samma sak gäller vilken nytta en stor vargstam bidrar med ur mångfaldsperspektiv om den omöjliggör rationell tamdjurshållning inom utbredningsområdet (kom ihåg att ängsmarker är de marker som innehåller störst artrikedom).

Det mest komiska i allt elände är ju att staten under 1900-talet har gett bidrag till utdikning av våtmarker och avverkning av hagmarksskog, lågproducerande skog & tras-/restskog m.m. (s.k. 5:3-skog) och återbeskogning med gran.
Pendeln svängde för långt åt ena hållet då och för långt åt andra hållet nu (jag tror lika lite att staten vet vad den gör nu som då - även om den agerar som att den satt inne med alla svaren).

MVH
Alias

Användarvisningsbild

Re: Vilka lagar och regler runt skogsbruk borde ändras?

sundelius  
#365649 Bra där alias ^:)^

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).